ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126

Dienst

Dienst je naziv za gradevni element gotičke sakralne arhitekture. Riječ je o tankom polustupu presjeka polovice, četvrtine ili tri četvrtine kruga koji je jedan od sastavnih dijelova svežnjastog stupa ili pilastra. Odgovarajući termin u hrvatskom ...

Dizalica

Dizalica ili granik je naprava ili stroj za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Najstarija naprava za dizanje ili pomicanje tereta jest poluga, s kojom se može s manjom silom podići veći teret, ali je pritom pomak tereta onoliko puta manji ...

Dizalice i dizala

Dizalice i dizala su naprave ili strojevi za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Dizalice su različite namjene pa se razlikuju po obliku, po sastavnim dijelovima, po složenosti konstrukcije, po broju i vrsti pogonskih mehanizama, vrsti pog ...

Dizalo

Dizalo ili lift služi za okomiti ili strmi prijevoz osoba i materijala, pa se i dijeli na osobno ili teretno dizalo. Za prijevoz se koriste otvorene ili zatvorene kabine s mogućnošću zaustavljanja na potrebnom broju stanica. Primjenjuju se u stam ...

Električna kolica

Električna kolica ili akumulatorska kolica su vrsta prenosila povremena dobave koja se koriste za prijenos većih tereta. Električna kolica su vrsta motornih kolica, koja rjede mogu biti i dizelska. Imaju platformu ili koš za smještaj tereta, a up ...

Elektromagnetski vibrator

Elektromagnetski vibrator pričvršćuje se na žlijeb prenosila preko pričvrsnog okvira na kojemu je elektromagnet. Kotva magneta s mogućim dodatnim utezima prestavlja protumasu koja je preko prednapregnutih tlačnih opruga povezana s korisnom masom. ...

Elevator

Elevator je uredaj za prijenos materijala, najčešće okomiti, rjede pod nagibom. Pogon može biti ručni ili mehanički s motorom s unutarnjim izgaranjem, odnosno elektromotorom. Najviše je u upotrebi elevator s električnim pogonom.

Empora

Empora je naziv za galeriju koja se nalazi iznad bočnih brodova u gradevinama bazilikalnog tlocrta, otvorenu prema središnjem brodu. U početku uglavnom služi kao mjesto za žene i redovnice - matronej, a kasnije za dvor i odličnike. Otvor empore p ...

Fijala

Fijala je naziv za vitki, uglavnom kameni tornjić na vrhu potpornog stuba crkve, zabata ili učelka. Jedan je od najčešćih elemenata u sakralnoj arhitekturi gotike i neogotike. Fijala se najčešće sastoji od četverostranog ili osmerostranog trupa, ...

Finag

Finag je industrijsko poduzeće iz Garešnice. Bavi se proizvodnjom gradevnog materijala. Po pravnom obliku je dioničko društvo. Zapošljava 192 radnika. Tijekom višegodišnjeg djelovanja ostvarilo zavidne poslovne rezultate što potvrduju mnogobrojna ...

Geotehnika

Geotehnika je gradevinska aktivnost kojom se projektiraju i grade gradevinski objekti u tlu. Odatle nazivi geotehničko projektiranje, geotehničko bušenje i sl. Znanja koja nudi mehanika tla esencijalna su u rješavanju svakodnevnih geotehničkih pr ...

Gradevinski fakultet u Mostaru

Gradevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru je visokoškolska ustanova u području gradevinarstva. Počeo je s radom 1. rujna 1978., a službeno je registriran 11. svibnja 1979. godine, Rješenjem Privrednog suda u Mostaru broj U-1248/79. Prva je sjedn ...

GRO Vladimir Gortan

GRO Vladimir Gortan je bilo željezničko-gradevinsko poduzeće iz Zagreba. Tvrtka je imala jake pogone u Rijeci, Zadru i Slavonskom Brodu. Utemeljitelj i višegodišnji voditelj poduzeća je dipl. ing. gradevine Vladimir Nosso, a od poznatih gradevina ...

Gromobran

Gromobran ili gromobranska zaštita je zaštita zgrada, električnih nadzemnih vodova, električnih postrojenja na otvorenom i drugih zgrada i konstrukcija od štetnih posljedica udara munje. Prvu gromobransku zaštitu ostvario je B. Franklin sredinom ...

Hidrauličko prenosilo

Hidrauličko prenosilo koristi cjevovode kojima se prenosi sipki materijal strujom tekućine, iskorištavajući prirodni pad ili tlak pumpe.

Hidroizolacija

Hidroizolacija Cilj izgradnje hidroizolacije je zaštita svih gradevinskih objekata od nastanka vlage. Postupak koji se naziva hidroizolacija je proces u kojem se vrši izrada strukture ili objekta koji je hidroizoliran ili vodootporan po principu ...

Hidrotehničke melioracije

Hidrotehničke melioracije su skup hidrotehničkih i mjera, aktivnosti i gradevina kojima se ostvaruju optimalni uvjeti za razvoj biljaka. Hidrotehničke melioracije sastoje se od obrane od visokih voda, podzemne odvodnje, navodnjavanja. površinske ...

Hladni krov

Hladni krov ili ventilirani krov je naziv za vrstu krovne konstrukcije koja primjenjujući najosnovnije zakone fizike omogućuje neprekinuto strujanje zraka u sloju izmedu crijepa i krovne konstrukcije. Ovom stalnom izmjenom zraka odvodi se vodena ...

Injektiranje

Injektiranje, ubrizgavanje je tekućih ili žitkih sredstava u šupljine i pore tla ili gradevine radi postizanja vodonepropusnosti, učvršćivanja, konsolidacije ili homogenizacije. Postupak se primjenjuje pri iskopu gradevne jame, ispunjavanju šuplj ...

Inženjerstvo pouzdanosti

Inženjerstvo pouzdanosti je polje inženjerstva koje se bavi proučavanjem, vrjednovanjem i upravljanjem životnog ciklusa pouzdanosti, sposobnosti sustava ili njegove sastavnice izvršavati zadaće pod zadanim uvjetima u zadanom razdoblju. Često se m ...

Jaružanje

Jaružanje je naziv za iskapanje nataloženog pijeska, šljunka i mulja s dna neke rijeke, jezera ili plićeg morskog zaljeva. Ti se radovi obavljaju posebnim brodovima bagerima - jaružalima.

Franjo Katinčić

Roden u okolici Siska, zajedno s ocem, majkom i bratom Josipom došao je u Zemun izmedu 1865. i 1867. U Zemunu je završio zidarski zanat. Potkraj sedamdesetih godina 19. stoljeća počeo je raditi kao zidarski majstor, a potkraj devedesetih postao j ...

Stjepan Katinčić

Stjepan Katinčić, hrvatski gradevinar, djelovao u Zemunu, istaknuti stanovnik Zemuna. Sin Franje, gradevinskog poduzetnika i člana zemunskog poglavarstva, rodom iz okolice Siska, i Cecilije Potje, podrijetlom iz Alzasa, čija je obitelj već bila s ...

Kiklopsko zidanje

Kiklopsko zidanje je gradevinska tehnika koja za podizanje zida koristi masivne, često megalitske kamene blokove, koji su u pravilu samo neznatno obradeni, te spojeni u zid "u suho", bez veziva. Kod ovog, najjednostavnijeg načina zidanja, nepravi ...

Kliznica

Kliznica je gravitacijsko prenosilo izradeno od drva, umjetnog materijala, čeličnih limova ili limova od lakih metala. Klizne plohe kliznica često se oblažu specijalnim materijalima da bi se smanjilo trošenje i trenje. Nagib kliznice ovisi o svoj ...

Kompanija Cordignano i Candotti

Kompanija Cordignano i Candotti bila je gradevinsko poduzeće iz Tuzle. Vlasnici su joj bili talijanske obitelji Cordignano i Candotti koje su dolaskom Austro-Ugarske u BiH doselili u Tuzlu. Kao i mnogi doseljeni Talijani, bili su dobri graditelji ...

Konstrukcijski element

Konstrukcijski element je dio konstrukcije koji prenosi sile. Skup konstrukcijskih elemenata sastavljenih u jednu cjelinu koja preuzima i prenosi sile nazivamo konstrukcijski sustav. Fizički je prepoznatljivi dio konstrukcije. To su na primjer st ...

Zlatko Kostrenčić

Zlatko Kostrenčić, bio je hrvatski inženjer gradevinarstva, autor brojnih znanstvenoistraživačkih radova, profesor i dekan Gradevinskog fakulteta u Zagrebu, jedan od pionira eksperimentalne mehanike u Hrvatskoj i dobitnik državne Nagrade za život ...

Kotrljača

Kotrljača je prenosilo koje ima kao nosivo sredstvo uležištene valjke. Razlikuju se vodoravne kotrljače, na kojima se materijal pokreće guranjem, i nagnute kotrljače ili gravitacijske kotrljače, na kojima se materijal giba djelovanjem sile teže. ...

Križni cvijet

Križni cvijet je naziv za ukrasni element gotičke i neogotičke arhitekture u obliku četiriju stiliziranih latica ili listova koji sačinjavaju križ. Motiv se nerijetko umnažao, pa tako postoje mnogi primjeri dvostrukih križnih cvjetova. Obično se ...

Kružeće dizalo

Kružeće dizalo ili paternoster je vrsta osobnoga dizala s otvorenim kabinama u koje se ulazi i iz kojih se izlazi za vrijeme vožnje, bez njihova zaustavljanja. Kabine se u dva stupca neprekidno protusmjerno polagano gibaju brzinom od oko. Prije s ...

Lančano prenosilo

Lančano prenosilo služi za vodoravni, okomiti i kosi prijenos sipkog materijala i komadne robe. Lančana prenosila imaju jedan ili više beskonačnih lanaca kao vučne dijelove, odnosno kao vučne i nosive dijelove. Lanci za vrijeme rada kližu po nosi ...

Lanterna

Lanterna je naziv za mali toranj, obično na vrhu kupole ili krova, kroz čije široke otvore ulazi svjetlost u unutrašnji prostor zdanja ili zgrade. Uglavnom je kružna cilindrična, ovalna ili poligonalna oblika. Osobito je česta u renesansi i barok ...

Lezena

Lezena je naziv za plitki vertikalni istak u obliku pilastra, koji istodobno ojačava i ukrašava te raščlanjuje zidnu plohu. Lezene su vrlo često povezane nizovima slijepih lukova arkade, osobito u romanici. U jednostavnoj formi javljaju se još u ...

Matej Meštrić

Matej Meštrić, hrvatski gradevinar i sveučilišni profesor. Projektirao je vukovarski Vodotoranj. Diplomirao je 1960. na Arhitektonsko-gradevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 1978. i doktrorirao 1988. Godine 1962. načinio je ide ...

Matronej

Matronej je naziv za prostor u ranokršćanskim i srednjovjekovnim crkvama odreden za žene. Već najstarije kršćanske crkve imale su dijelove odredena za žene. U kasnijim bazilikama, za žene je bila odredena galerija empora sagradena iznad pobočnih ...

Most

Most je gradevina napravljena radi bržeg i jednostavnijeg prelaženja prirodnih i umjetnih prepreka, kako ljudima tako i vozilima i robama. Prvi mostovi bili su drveni i kameni, onda su gradeni i od materijala kao što su čelik, beton, armirani bet ...

Niskopodizni viljuškar

Niskopodizni viljuškar je gotovo potpuno istisnuo niskopodizna kolica, jer su standardizirane palete najčešće zamijenile prijenosne stalke. Viljuškari se vuku rukom ili imaju akumulatorski električni pogon. Upravljaju se ručno, i to hodajući uz v ...

Oculus (arhitektura)

Oculus ili okulus je naziv za prozor kružnoga oblika, često manjih dimenzija. Obično se nalazi na vrhu kupole, premda se može nalaziti i na tamburu, ili na nekom od zidova. Javlja se već u Rimu Panteon, kontinuira u srednjem vijeku, a osobito čes ...

Opus incertum

Opus incertum je latinski naziv za staru gradevinsku tehniku kod koje se zid podiže na način da se oba lica zida podižu od poligonalnih, priklesanih kamenih blokova koji se medusobno vežu mortom ili rimskim betonom, i jedan od ta dva materijala u ...

Opus isodomum

Opus isodomum je prastara tehnika zidnoga veza od najfinije obradenih, potpuno pravilnih kvadratičnih kamenih blokova jednake visine, a ponekad i jednake dužine. U vrijeme klasične antike ta je tehnika dovedena do savršenstva, te su mnoga, prije ...

Opus quadratum

Opus quadratum je prastara tehnika zidnoga veza od obradenih, kvadratičnih kamenih blokova, često jednake visine, a ponekad i slične jednake dužine. U Europi ta se tehnika najprije javlja na tlu današnje Grčke, te je često i rado bila korištena, ...

Padalica

Padalica je okomita ili kosa cijev kroz koju pada neosjetljivi sipki materijal na skladišta, u brodove i slično. Često su padalice izvedene teleskopski da bi se mogle prilagoditi visini padanja. Za velike visine u cijev se umeću limovi za skretan ...

Palladijev motiv

Palladijev motiv je naziv dan od Francuza kombinaciji luka i stupova koju je Andrea Palladio, posljednji veliki arhitektonski teoretičar renesanse primijenio u oblikovanju pročelja tzv. "Bazilike", zapravo gradske vijećnice okružene trgovinama u ...

Pandantiv

Pandantiv je naziv za sferni trokut koji ima funkciju prijelaznoga članka za formiranje kupole nad kvadratičnim ili poligonalnim tlocrtom. Smatra se savršenim rješenjem toga prijelaza, kako u konstruktivnom, tako i u estetskom smislu. Oblika je t ...

Pasivna sunčeva arhitektura

Pasivna sunčeva arhitektura je pojam koji se odnosi se na gradevine koje su gradene tako da same djeluju ujedno kao sunčev kolektor i spremnik topline. Ovakav način korištenja Sunčeve energije je vrlo učinkovit i jeftin, jer nije potrebna nikakva ...

Patrona

Patrona, u tehnici općenito, je uložak koji sadrži neki potrošni materijal što se ulaže u napravu, instrument ili uredaj. Tako se kadšto naziva uložak nekih pisaljki, električnih osigurača, a takoder i kovinska ili kartonska čahura s eksplozivnim ...

Pilot (gradevinarstvo)

Namijenjen je temeljenju gradevine. Primjenjuje ga se na tlu slabe nosivosti. Njime se prenosi opterećenje gradevine kroz meke i rahle slojeve tla u čvršće slojeve ili na podlogu. Pilot je druge namjene od pilona, čija je uloga biti stožernim stu ...

Plivit

Plivit je ukrasni arhitektonsko-gradevinski kamen čija se ležišta nalaze kod Jajca. Po sastavu je vapnenac. Koristi se za zidanje, te oblaganje unutarnjih i vanjskih, okomitih i vodoravnih površina, objekata razne namjene, kamina, dekoracija ugos ...

Plošni element

Plošni element je vrsta konstrukcijskog elementa gledano s geometrijskog stajališta. Karakterizira ga jedna dimenzija, debljina koja mu je zanemarivo mala u odnosu na druge dvije, stoga im je proračunska shema konstrukcije svediva na srednju ravn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →