ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127

Podizna platforma

Podizna platforma u prvom redu služi da sigurno drži predmete ili osobe na nekoj odabranoj visini. Medu podizne platforme ubrajaju se podizni stolovi, pretovarne platforme i radne platforme.

Podizni stol

Podizni stol izravnava visinske razlike pri posluživanju strojeva dijelovima koji se na njima obraduju. Često se podiže sustavom škara koje pokreće hidraulički cilindar. Za manje učine hidraulički kružni tok osigurava se ručnim ili nožnim pogonom ...

Pokretne stepenice

Pokretne stepenice ili eskalator je uredaj za brzo uspinjanje, pokretni mehanizam izvedene na načelu dizala, a u obliku beskrajnoga lanca s električnim pogonom. Služi za prijevoz velikoga broja ljudi u postajama podzemne željeznice, velikim robni ...

Polder

Polder je hidrološka umjetna depresija okružena branama koja je kanalima i vodenim ispustima povezana s vodom koja ga okružuje. Razlikujemo tri vrste poldera: Močvarno tlo koje je odvojeno od vode branom ili konstantnim ispuštanjem vode. Isušene ...

Poligonalno zidanje

Poligonalno zidanje je gradevinska tehnika koja za podizanje zidova koristi djelomično obradene, najčešće sa svih strana priklesane stijene, koje se slažu u vodoravne redove "u suho", a mogu biti i povezane mortom. Poligonalno zidanje je nešto sl ...

Prenosilo

Prenosilo je naprava, uredaj, stroj ili postrojenje za prijenos tereta na manje udaljenosti. Prenosila jednostavnih oblika koriste se od davnine, a suvremena prenosila različitih izvedbi danas su nezaobilazna pri rukovanju teretom neprikladnim za ...

Pružno prenosilo

Pružno prenosilo, to jest vagoni i vlakovi na tračnicama, sve se rjede koristi, danas još samo za povremen prijevoz velikih količina materijala na razmjerno velike udaljenosti, na primjer unutar valjaonica, ljevaonica, rudnika i kamenoloma.

Pužno prenosilo

Pužno prenosilo ili pužni transporter najstarije je prenosilo stalne dobave, a služi za prijevoz ili podizanje sipkoga materijala ili tekućine. Takvo je prenosilo na primjer Arhimedov vijak.

Radna platforma

Radna platforma podiže radnike do visokih mjesta gdje treba obaviti kratkotrajne poslove održavanja, popravaka i čišćenja, ili manje montažne radove. Nosivost je radnih platformi od 120 do 500 kilograma, tako da se na njih mogu smjestiti od 1 do ...

Rešetka

Rešetka ili transena je struktura napravljena od ukrštenih metalnih ili drvenih traka. U gradevinarstvu se rešetke koriste, kao ograda koja osigurava privatnost, ali ipak omogućuje strujanje zraka, ili kao čisto dekorativni element, ali najčešće ...

Skela (gradevina)

Skela je ime za pomoćne konstrukcije u gradevinarstvu, koje služe kod izgradnje gradevina. Razlikuju se skele za podupiranje betonskih ili zidanih konstrukcija za vrijeme izgradnja, od onih koje omogućuju pristup i rad radnika na teško pristupačn ...

Superizolacija

Superizolacija je pristup izradi konstrukcije, gradenju i opremanju koji dramatično smanjuje gubitak topline kao i potrebu za istom korištenjem mnogo bolje izolacije i zračne nepropusnosti od uobičajene. Superizolacija je jedan od temeljnih prist ...

Škriljevac

Škriljevac je vrsta stijene. Nastaje pod utjecajem visokih temperatura, tlaka i deformacija. U procesu dugom milijunima godina škriljevac nastaje iz najfinijeg glinenog blata. Tako se formira tipična struktura škriljevca uz prisutnost slojeva tin ...

Štapni element

Štapni element ili štap je vrsta konstrukcijskog elementa gledano s geometrijskog stajališta. Karakterizira ga jedna dimenzija, duljina koja mu je istaknuta u odnosu na druge dvije, visinu i širinu, zbog čega gledan s neke veće udaljenosti izgled ...

Tambur

Tambur je naziv za cilindrični arhitektonski element kružnog ili poligonalnog tlocrta, koja nosi kupolu. Izvorno se javlja u crkvenoj arhitekturi Istoka. Osim konstruktivne funkcije, tambur služi pojačavanju dojma visine unutarnjeg prostora, te o ...

Temelj

Temelj je najniži konstruktivni element konstrukcije, koji opterećenje gradevine prenosi na temeljno nosivo tlo. To opterećenje temelj ravnomjerno raspodjeljuje na dovoljno veliku nosivu površinu, čime se zbijanje tla zadržava unutar prihvatljivi ...

Tlocrt

Tlocrt je naziv za crtež pojedinih etaža gradevnog objekta projeciranjem njegovih kota na papir ili koju drugu ravnu plohu. U širem značenju riječi, pojam tlocrt se odnosi ne samo na zasebne objekte, već i na prikaz kota prizemnih etaža većih arh ...

Toplinski most

Toplinski most je manje područje u ovojnici zgrade, kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije gradevnog dijela. Postavljanjem izolacije na ovojnici kuće izolirati ćete i većinu toplinskih mostova. Izolac ...

Tresivo prenosilo

Tresivo prenosilo ili tresivi transporter je vrsta prenosila koja ima žlijeb koji se giba amo-tamo, pa se materijal zbog inercijske sile kreće uzduž žlijeba. Tresiva prenosila služe za prijenos sipkog i komadnog materijala male veličine, a nekada ...

Trompa

Trompa je naziv za konstruktivno rješenje prijelaza s kvadratičnog tlocrta u poligonalni ili kružni, čime se dobiva osnova za izgradnju kupole. Trompa ima oblik konične ljevkaste niše: ona smanjuje raspon izmedu kvadratične osnove zida i stvara o ...

Podno grijanje

Podno grijanje i hladenje je oblik centralnog grijanja i hladenja kojim se postiže toplinski komfor unutar zatvorenih prostora koristeći se pri tome kondukcijom, radijacijom i konvekcijom. Takvi prostori su prvenstveno namijenjeni za svakodnevno ...

Upravljanje vodnim resursima

Upravljanje vodama je temeljna djelatnost za to zaduženih državnih ustanova prema kojima se u skladu načela održivoga razvoja, ostvaruje cjeloviti nadzor i upravljanje. Upravljanje vodama traži interdisciplinarni pristup upravo zato što se radi o ...

Vapnika

Vapnika je lokalni naziv za vapnaru, tradicijsku jednostavnu peć za proizvodnju - pečenje vapna, koja se koristila u ozaljskom kraju, u selu Grdun. Vapnika je imala oblik šupljeg valjka i u tlocrtu je bila pravilna kružnica debljine zidova 1 - 1. ...

Venecijanski prozor

Venecijanski prozor je naziv za trodijelni prozor, kod kojeg je središnji dio najširi, te na vrhu zaključen lučno, dok su uži bočni dijelovi zaključeni ravnom gredom. Unatoč imenu, nije karakterističan samo za Veneciju i Veneto. Premda se doimlje ...

Viadukt

Viadukt d.d. najveća je gradevinska tvrtka u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi specijalizirana za infrastrukturne radove. Osnovana je 1947. godine sa sjedištem u Zagrebu, a danas zapošljava oko 1.500 radnika. Izvodi radove na području izgradnje pro ...

Zeleni krov

Zeleni krov je odličan način da se izbjegne korištenje skupog crijepa za pokrivanje krova. Ako je dobro napravljen, toplinska su izolacija s vanjske strane kuće, a i lijepi su, jer na njima može biti travnjak, cvjetnjak ili povrtnjak. Orijentacij ...

Zemljana kuća

Zemljana kuća je posebna vrsta kuća, koja je sagradena u ekološko arhitektonskom stilu, koji stanarima omogućuje ne da žive "pod" zemljom nego "sa" zemljom. U usporedbi s tradicionalnim kućama, zemljane kuće savršeno se uklapaju u svoju okolinu, ...

Bradfordov zakon

Bradfordov zakon je termin, kojeg je prvobitno opisao Samuel C. Bradford 1934. godine, koji procjenjuje eksponencijalno padanje prinosa za proširenje pretrage referenci u znanstvenim časopisima. Jedna formulacija je ta da ako su znanstveni časopi ...

Deskriptor (informacijske znanosti)

Za druga značenja ovog pojma vidi Deskriptor razdvojba. Deskriptor, opisnica, opisnik je normirana riječ ili skup riječi indeksnog jezika koji opisuje osnovni sadržaj nekog dokumenta, teksta, zapisa. Koristi se u predmetnom indeksiranju. Deskript ...

Digitalni nomadi

Digitalni nomad je poduzetnik ili zaposlenik koji gotovo isključivo rabi digitalne tehnologije za obavljanje svog posla. Istodobno je neovisan i vodi život na više mjesta. Digitalni nomadi obično rade na putu i uglavnom gdje postoji pristup inter ...

Dizajner podataka

Dizajner se podataka razvio iz" spoja” analitičara podataka i dizajnera baza podataka te preuzeo njihove uloge, a sve je nastalo iz potrebe da se podatci iz raznih nepovezanih izvora uspješno integriraju na internetskim stranicama. Dakle, dizajne ...

Dokumentalistika

Dokumentalistika je disciplina koju se u Europi definira kao postupak skupljanja, klasificiranja i distribucije svih dokumenata, svih njihovih vrsta iz svih djelatnosti.

Dropping knowledge

Dropping knowledge je globalna inicijativa koja smatra da se širenjem znanja o odredenom socijalnom problemu, na globalnoj, nacionalnoj te društvenoj razini apatija može pretvoriti u socijalnu akciju. Koristeći napredne web tehnologije, sama inic ...

Dubinsko pretraživanje interneta

Rudarenje podataka je proces sortiranja, organiziranja ili grupiranja velikog broja podataka i izvlačenje relevantnih informacija. Rudarenje podataka mogli bismo definirati kao pronalaženje zakonitosti u podatcima. Ti podatci mogu biti organizira ...

E-pismenost

E-pismenost opisuje vrstu "pismenosti" ili spretnost i znanje nužno za iskorištavanje punog potencijala novih komunikativnih elektronskih medija, kao što su multimedija, hipermedija, socijalni programi, te virtualni svjetovi. Teoretičar Gregory U ...

Elektronički dokument

Elektronički dokument je bilo koji elektronički medijski sadržaj koji je namijenjen korištenju u elektroničkom ili pisanom obliku. Dokumenti u elektroničkom obliku mogu sadržavati hipertekst, te koristiti zvučne efekte i animacije.

Geografski informacijski sustav

Geografski informacijski sustav je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uredivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih inform ...

Informacija

Informacija je skup podataka s pripisanim značenjem i osnovni element komunikacije koji, primljen u odredenoj situaciji, povećava primateljevo znanje. Znanje se stječe iskustvom, učenjem i obavješćivanjem. Preko svojih osjetila čovjek prima infor ...

Informacijski posrednik

Informacijski posrednik je osoba ili tvrtka koja pretražuje informacije za klijente. Slična upotreba informacijskih posrednika uključuje istraživanje tržišta, ali može uključitivati i gotovo bilo koji tip informacijskih istraživanja.

Informacijski stručnjak

Informacijski stručnjak je osoba koja radi naročito s informacijama ili osoba koja razvija i koristi znanje na radnom mjestu, sposoban je pretraživati i koristiti znanje. Informacijski stručnjak" puni”, održava i razvija sadržaj baze podataka, te ...

Informacijski sustavi

Informacijski sustav u strogoj definiciji je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obraduje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autoriza ...

Izdanje

Izdanje je veći broj kopija nekog djela tiskanog, i objavljenog u isto vrijeme; nakon što je prvo izdanje rasprodano. Tu se radi o povećanom interesu za neko djelo, stoga se novo izdanje radi nakon što je prvo rasprodano. Druga definicija jest ta ...

Katalogizacija

Katalogizacija je postupak popisivanja podataka bitnih za identifikaciju odredenog primjerka knjižnične grade. Izvršava se na temelju samoga primjerka, a svrha je izraditi katalog koji će biti ureden prema nekom kriteriju te će na taj način omogu ...

Lotkin zakon

Alfred J. Lotka je bio američki statističar austro-ugarskog podrijetla, koji je istraživao produktivnost autora u odredenom znanstvenom području. Utvrdio je da se kada se zna broj autora koji su napisali samo 1 članak, može predvidjeti i broj aut ...

M-učenje

M-učenje, ili engleski naziv m-learning, odnosno mobilno učenje, moglo bi se najbolje usporediti sa e-učenjem, odnosno učenjem na daljinu. Razlikovna značajka je u tome što se za učenje, umjesto računala, koriste mobilni uredaji. Jedna od definic ...

Medunarodno društvo za organizaciju znanja

Medunarodno društvo za organizaciju znanja) medunarodno je znanstveno društvo koje se bavi istraživanjem organizacije znanja.

Metapodatci

Metapodatci su podatci o podatcima – podatci koji opisuju karakteristike nekog izvora u digitalnom obliku. Korisni su kod pregledavanja, prijenosa i dokumentiranja informacijskog sadržaja. U digitalnom smislu to su "strukturirani podatci koji opi ...

Microsoft MapPoint

Microsoft MapPoint je Microsoftova tehnologija i višejezična računalna aplikacija koja omogućuje korisnicima pregledavanje geografskih karata u elektroničkom obliku, njihovo izmjenjivanje i integraciju u druge aplikacije. Microsoft MapPoint olakš ...

Obavještajna djelatnost

Obavještajni rad ili djelatnost je rezultat prikupljanja, obrade, integracije, raščlambe, predikcije, interpretacije i diseminacije obavještajnih podataka. Obavještajni podatak, odnosno obavještajna informacija je svako novo saznanje o stranoj dr ...

Oblikovanje obavijesti

Oblikovanje obavijesti je definirano kao umijeće i vještina osmišljavanja i pripreme obavijesti tako da su ljudima dostupne, i da ih mogu koristiti djelotvorno i učinkovito. Oblikovanje obavijesti se često smatralo sinonimom grafičkog oblikovanja ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →