ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128

Online tutorstvo

Online tutorstvo se odnosi na proces u kojem je znanje podijeljeno izmedu tutora-učitelja, pružatelja znanja tj. stručnjaka te primatelja znanja preko Interneta. Online tutorstvo se nalazi u upotrebi gotovo onoliko koliko je Internet star. Korist ...

Ontologija (informacijske znanosti)

Kako u računalnim znanostima tako i u informacijskim znanostima ontologija je obrazac podatka koji predstavlja koncepte unutar neke domene i odnose izmedu tih koncepata. Koristi se za razumijevanje objekata unutar te domene. Ontologije su korište ...

Organizacija znanja

Znanje čini skup činjenicâ, informacijâ i vještinâ stečenih izobrazbom ili iskustvom s ciljem teoretskog ili pismenog razumijevanja i rješavanja problema. Ono je dinamično jer nastaje složenim socijalnim interakcijama izmedu pojedinca i organizac ...

Poslovno obavještavanje

Poslovno obavještavanje ili poslovno izvještavanje je aktivnost koja podrazumijeva prikupljanje, klasificiranje i analizu informacija, obično sakupljenih iz otvorenih i svima dostupnih izvora poput novina, korporativnih publikacija, interneta i o ...

Povijest katalogizacije

Katalogizacija je postupak popisivanja podataka bitnih za identifikaciju odredenog primjerka knjižnične grade. Izvršava se na temelju samoga primjerka, a svrha je izraditi katalog koji će biti ureden prema nekom kriteriju te će na taj način omogu ...

Pretraživanje i označavanje slika

Sustav za pretraživanje slika na računalu je računalni sustav za pregledavanje, pretraživanje i pronalaženje slika u digitalnom obliku iz velikih baza podataka slika. Najraširenija metoda je pretraživanje pomoću ključnih riječi, te označavanje po ...

Protuobavještajna djelatnost

Protuobavještajni rad ili djelatnost sastoji se od prikupljanja i obrade podataka te poduzimanja raznih aktivnosti radi zaštite državnih tijela, štićenih osoba, institucija ili postrojenja od interesa za državu kao i tajnih podataka od nelegalnih ...

Question answering

Question answering, u prijevodu "odgovaranje na pitanja", jedan je od načina pretraživanja informacija. On pronalazi odgovore na pitanja postavljena govornim jezikom. QA uključuje širok opus vrsta pitanja na koja može odgovoriti; činjenice, nabra ...

Rad na daljinu

E-work ili rad od kuće je termin koji je "patentirao" Jack Niles 1973. godine za vrstu posla u kojem zaposlenici uživaju veću fleksibilnost u svezi mjesta i vremena obavljanja svog posla. Drugim riječima, svakidašnji put na posao i s posla je zam ...

Recenziranje

Peer review je podvrgavanje autorovog znanstvenog rada, istraživanja ili ideja proučavanju drugih stručnjaka u istome području. Primjenjuju ga urednici pri provjeri i odabiru predanih rukopisa te financirajuće agencije pri dodjeli stipendija. Osn ...

Reverzne e-aukcije

Reverzne elektroničke aukcije je softverski alat koji se koristi u B2B nabavnim procesima. Nazivaju se još i nabavnim aukcijama jer su posljednjih godina praktički obvezni dio nabavnog procesa suvremenih poslovnih organizacija. U reverznim e-aukc ...

Rudarenje podataka

Rudarenje podataka ili podatkovno rudarenje je sortiranje, organiziranje ili grupiranje velikog broja podataka i izvlačenje relevantnih informacija. Oblik je analitike podataka. Sam termin mogli bismo objasniti kao proces pronalaženja korisnog zn ...

Tercijarne publikacije

Tercijarne publikacije su publikacije koje se sastoje od različitih vrsta kazala i vodiča do sekundarnih i primarnih dokumenata. Tercijarne su publikacije npr. tekući indeksi, bibliografije o bibliografijama, adresari, leksikoni, katalozi i sl. T ...

Tezaurus

Tezaurus je vrsta terminološkog rječnika koji sadrži sustavno uredene nazive odredenog znanstvenog područja i osnova je svake znanstvene discipline. Da bi bio uporabljiv, medu nazivima moraju postojati odredeni paradigmatski odnosi te odnosi ekvi ...

Univerzalna decimalna klasifikacija

Univerzalna decimalna klasifikacija je razvijeniji bibliotečni decimalni klasifikacijski sustav primijenjiv na cjelokupno ljudsko znanje bez obzira u kojem se obliku ovaj nalazio, koji su krajem 19. stoljeća osmislili belgijski bibliografi Paul O ...

Virtualni muzej računarstva

Virtualni muzej je muzej koji jedino postoji na internetu. Drugi nazivi su: online muzej, cyber muzej, hyper muzej ili digitalni muzej. Virtualizacija fizičkih muzeja podiže interes ljudi koji se zanimaju za odredenu temu, internet posjetitelji m ...

Webometrija

Webometrija ili kibermetrija nazivi su za znanost koja se bavi proučavanjem strukture i uporabe internetskih usluga te strukture samog Interneta. Naziv ovim internetskim istraživanjima dodijelili su Tomas Almind i Peter Ingwersen, 1997. godine, s ...

Wikiknjige

Wikiknjige su Wikipedijin sestrinski projekt koji djeluje s ciljem stvaranja besplatnih udžbenika, zbirke knjiga iz raznih područja, slobodnog pristupa, korištenja i objavljivanja koje svako može uredivati. Wikiknjige su idealno mjesto gdje se sa ...

Alergije tipa I

Svaka životna era čovječanstva sa sobom donosi odredene bolesti. Jedna od najrasprostranjenijih bolesti modernog doba svakako su alergije jer veliki broj ljudi u svijetu pati od nekog tipa alergije. Alergija nastaje kada naš imunološki sustav neg ...

Antropometrija

Antropometrija, metoda mjerenja morfoloških osobina čovječjeg tijela i njegovih pojedinih segmenata. U starih naroda vršena su odredena antropometrijska mjerenja još prije Krista, a starogrčki i rimski kipari su na osnovu antropometrijskih podata ...

Babinja groznica

Babinja groznica, bolest rodilja koja se razvija nekoliko dana nakon porodaja. Bolesnica ima visoku temperaturu, s drhtavicom i zimicom, opće je stanje loše, nema snage, blijeda je, iz rodnice izlazi gnojni iscjedak neugodna mirisa, a može i krva ...

Bosnalijek

Osnovan 1951. godine, Bosnalijek je najveći industrijski proizvodač lijekova u Bosni i Hercegovini, s bogatim proizvodnim programom generičkih lijekova. Struktura proizvodnog programa Bosnalijeka fokusirana je na lijekove koji su u skladu sa savr ...

Creightonska metoda

Creightonska metoda, poznata i kao NaPro tehnologija ili Fertility Care, klinička je metoda prirodnog planiranja obitelji i liječenja neplodnosti koja se temelji na Billingsovoj ovulacijskoj metodi. Razvio ju je američki ginekolog Thomas Hilgers, ...

Dječji artritis

Dječji artritis ili juvenilni reumatoidni artritis je neinfektivna upalna bolest koja pogada zglobove u djece i adolescenata do 16 godina. Bolest najčešće pogada djecu u uzrastu od 7 do 12 godina. Uglavnom se navodi da bolest obuhvati oko 0.1% dj ...

Doping

Doping je način na koji sportaši zloupotrebom kemijskih sredstava, ali i drugim vrstama medicinskih intervencija, pokušavaju nadmašiti u rezultatima ostale sportaše ili najbolje rezultate na štetu svojeg zdravlja. Doping nije karakterističan samo ...

Duchennova mišićna distrofija

Duchennova mišićna distrofija najprogresivniji je oblik mišićnih distrofija u ljudi. Spada u skupinu distrofinopatija, mišićnih distrofija nastalih zbog mutacije na distrofinskom genu, koji se nalazi na Xp21kromosomu. Posljedično dolazi do gubitk ...

Etiologija

Etiologija u najširem smislu označava ispitivanje o uzrocima odredenih pojava. Koristi se u filozofiji, fizici, psihologiji, biologiji i drugim znanostima da bi se označilo istraživanje uzroka pojedinih pojava, odnosno istraživanje o tome zašto d ...

Fibroza

Fibroza je medicinski termin koji se odnosi na stvaranje viška vezivnog tkiva u reaktivnom ili reparacijskom procesu. Termin je široka značenja u području medicine, posebice patologije. Fibroza može biti reaktivna, benigna ili patološka. Kao reak ...

Fiziologija

Fiziologija je jedna od temeljnih medicinskih znanosti koja se bavi proučavanjem funkcija zdravog organizma s naglaskom na mehanizme koji nadziru i reguliraju životne procese, tj. održavaju homeostazu. Svaki oblik života od monomolekularnog virus ...

Florschützova metoda

Florschützova metoda je metoda koju je razvio hrvatski kirurg Vatroslav Florschütz. Po ovoj je metodi bio pionir u svjetskoj medicini. Prvi koji je sustavno primijenio ekstenziju prelomljenih udova sa suspenzijom na motci povrh postelje u svjetsk ...

Hipokampus

Hipokampus važna je neuronska struktura u mozgovima ljudi i ostalih kralježnjaka. Sisavci, pa time i ljudi, imaju dva hipokampa - jedan na svakoj hemisferi mozga. Dio je limbičkog sustava kralježnjaka. Hipokampus služi za pohranjivanje dugoročne ...

Hipotermija

Hipotermija, ili pothladenost definira se kao unutarnja temperatura tijela manja od 35.0 °C kod čovjeka. Simptomi ovise o temperaturi. Kod blage hipotermije, simptomi su drhtanje i zbunjenost. Kod umjerene hipotermije, drhtanje se smanjuje, a zbu ...

Hitna medicina

Hitna medicina je medicinska djelatnost koju se organizira radi neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela odnosno kod kojih bi ...

Hodgkinova bolest

Hodgkinova bolest je vrsta limfoma koja se razlikuje od drugih nalazom posebne vrste stanica raka zvanih ReedSternbergovim stanicama koje pod mikroskopom imaju osobit izgled. ReedSternbergove stanice su veliki maligni limfociti koji imaju više od ...

Išijas

Išijas je pojam koji opisuje bolno stanje koje nastaje zbog pritiska na korijen velikog živca koji izlazi iz kralježnične moždine – nervus ischiadicus. Kad osoba pati od išijasa tada osjeća sijevajuću bol koja ide od donjeg dijela leda kroz straž ...

KAME

KAME su bile sanitetske ekipe. Bile su angažirane za sanitetsku potporu jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupno je bilo angažirano 85 anesteziologa i 73 anesteziološka tehničara. Formirane su tijekom Domovinskog rata u sklopu postrojbi ...

Leprozorij u Metkoviću

Guba je zarazna bolest koja je stoljećima harala Europom pa tako i Hrvatskom. Svaki je veći grad u Dalmaciji imao leprozorij, a ovaj u Metkoviću nastao je u odnosno nedavnoj prošlosti, 1905. godine. Podignut je u vremenima kad je izgledalo da je ...

Liječnički vjesnik

Prvi broj izašao je nekoliko godina nakon utemeljenja Hrvatskoga liječničkog zbora. Bilo je to 1877. godine. Zasluga je to ondašnjeg predsjednika Zbora dr. Antuna Schwarza. Najstariji je hrvatski medicinski časopis prema trajnosti izlaženja. List ...

Medicinska biokemija

Medicinska biokemija odnosno laboratorijska medicina, jedna od temeljnih medicinskih znanosti. Prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republ ...

Medicinska fizika

Medicinska fizika je dio fizike u kojem se primjenjuju fizički pojmovi, teorije i metode u svrhu medicinske ili zdravstvene zaštite. Odjeli medicinske fizike odjeli mogu se naći u bolnicama i na sveučilištima sveučilištima. U slučaju rada u bolni ...

Medicinska informatika

Medicinska informatika je znanstvena disciplina koja se bavi teorijom i praksom informacijskih procesa u medicinskom radu, pri čemu se pod informacijskom procesima misli na obuhvaćanje, prijenos, pohranu i pretvorbu podataka, to jest na obradu po ...

Medicinska naklada

Medicinska naklada je hrvatska nakladnička kuća. Djeluje preko 50 godina. Specijalizirana je nakladnička kuća za područje medicine, stomatologije, veterine i farmaciju. Najviše je od svih nakladnika pridonijela hrvatskoj medicinskoj publicistici ...

Narcistički poremećaj ličnosti

Narcistički poremećaj ličnosti je psihički poremećaj ličnosti u kojem postoji dugoročan uzorak ponašanja koje karakteriziraju osjećaj samovažnosti, duboka potreba za pažnjom i divljenjem, pretjerana samouvjerenost i nedostatak razumijevanja za os ...

Nutrijent

Nutrijent je kemikalija, koja je potrebna organizmu za život i rast, ili tvar, koja se koristi u metabolizmu organizma i koja se unesi iz okoline. Nutrijenti se koriste za nastanak i popravak tkiva, regulaciju tjelesnih procesa i kao izvor energi ...

Odobrenje za hitnu upotrebu

Odobrenje za hitnu upotrebu u Sjedinjenim Državama ovlaštenje je dodijeljeno Upravi za hranu i lijekove prema odjeljcima Federalnog zakona o hrani, lijekovima i kozmetičkim proizvodima, kako je dodano i dopunjeno raznim aktima Kongresa, uključuju ...

Ovisničko ponašanje

Ovisničko ponašanje, ponašanje u čijem je sadržaju zloporaba sredstva ovisnosti: droge, alkohola, kockanja i sl. Ovisničko ponašanje još uvijek nije ovisnost, ne vodi i ne završava nužno tamo, ali je rizično jer se može razviti ovisnosti. Točnije ...

Pagetova bolest

Pagetova bolest Kod ove bolesti poremećen je normalni sistem održavanja zdravlja i jačine kostiju, i nova se kost stvara brže no što se stara razgraduje. Bolest se javlja u dva stadija. U prvom ili" vaskularnom” stadiju koštano se tkivo razgraduj ...

Parenteralna primjena

Parenteralna primjena lijeka je ona metoda primjene lijeka kojom se zaobilazi probavni trakt. Izvodi ju se izravnim unošenjem u tkivo. Prednost primjene je brzina, potpunost i što lijek u nepromijenjenom obliku stiže na željeno mjesto ili krvotok ...

Protetika donjih ekstremiteta

U izradi raznih vrsta i oblika ležišta, nosivih konstrukcija pomagala, osnovni su zahtjevi za upotrebu materijala ugodnih za kožu. Ti materijali se mogu prilagoditi svakom individualnom obliku. Svrha tih materijala je da su čvrsti i da se jednost ...

Rak bubrega

Nije poznato kako rak bubrega nastaje, ali može se sa sigurnošću reći kako postoje razni čimbenici koji su povezani s rakom bubrega, a to su najčešće pušenje, debljina ihipertenzija. Češće se javlja kod muškaraca u šezdesetim i/ili sedamdesetim g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →