ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130

Biodinamička poljoprivreda

Biodinamička poljoprivreda ili biološko-dinamička poljoprivreda je vid poljoprivrede temeljen na idejama Rudolfa Steinera. Biodinamička poljoprivreda začeta je nizom predavanja održanim 1924. na imanju Schloss u Koberwitzu, u tadašnjoj Njemačkoj, ...

Matteo Calegari

U Piranu je završio talijansku srednju školu. Diplomirao je prirodoslovlje u Paviji i agronomiju u Beču. Predavao je prirodoslovlje u srednjoj školi u Poreču i u više talijanskih gradova. Dugo je radio u Milanu Istituto Tecnico C. Cattaneo. Prido ...

Cijep

Cijep, mlat ili mlatilo je poljoprivredno pomagalo za ručno vršenje žita. Sastavljen je od dvaju prutova nejednake dužine povezanih konopcem ili kožom. Kraći prut služi kao držak, a dužim se, u kružnoj vrtnji, udara po snoplju razastrtom na tlu. ...

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius je zbroj medunarodno priznatih standarda, pravila postupanja, smjernica i drugih preporuka vezanih za hranu, proizvodnju hrane i sigurnost hrane za uporabu. Prihvaćen je i u Hrvatskoj od strane vlasti. Hrvatski zavod za norme o ...

Debekacija

Debekacija je postupak djelomičnog uklanjanja kljuna peradi, a najčešće se primjenjuje pri uzgoju tzv. kokoši nesilica. Provodi se kako bi se smanjilo medusobno ozlijedivanje kokoši do kojeg često dolazi u neprirodno skučenim i pretrpanim uvjetim ...

Drljača (orude)

Drljača, brana, zuba ili zubača je poljodjelsko orude kojim se na tlu razbija pokorica, tlo sitni i poravnava nakon oranja ili sjetve ili se uništavaju korovi. Ima više tipova; najčešće se sastoji od kruta okvira na kojem su pričvršćeni čelični z ...

Drvenasta kultura kratkih ophodnja

Drvenasta kultura kratkih ophodnja je intenzivni nasad brzorastućih vrsta drveća koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju. Razdoblje smije biti od dvije do najdulje osam godina izmedu dviju sječa. Ove kulture ...

Fitopatologija

Fitopatologija je znanost o biljnim bolestima. Bavi se proučavanjem patogenih mikroorganizama i abiotičkih faktora koji izazivaju biljne bolesti, mehanizmom njihovog nastanka, interakcijom uzroka i oboljele biljke i pronalaženjem mjera za njihovo ...

Francuski republikanski kalendar

Francuski republikanski kalendar ili francuski revolucionarni kalendar, kalendar predložen tijekom Francuske revolucije. Francuska vlada rabila ga je oko dvanaest godina, od kasne 1793. do 1805. Od 22. rujna 2013. do 21. rujna 2014. tekla bi 222. ...

Glifosat

Glifosat kemijski je spoj iz skupine fosfonata. Biološki je aktivna glavna komponenta nekoliko herbicida širokog spektra. Rabi se od druge polovice 1970-ih godina u svijetu za suzbijanje korova u poljoprivredi, hortikulturi, industriji i kod priv ...

Gnojivo

Gnojivo je smjesa tvari koja se koristi u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljki. Primjenjuje se na poljoprivrednim zemljištima. Gnojiva sadrže uglavnom u različitim omjerima, 3 glavna biogena elementa, i sekundarne biogene elem ...

Gospodarski glasnik

Gospodarski list je hrvatski gospodarstveni list iz Zagreba za stručna i staleška pitanja. Izlazio je mjesečno, od srpnja 1941. godine. Dr Slavoljub Dubić bio je glavni i odgovorni urednik. Bio je proširena formata A4, na 16 stranica + korice. Sa ...

Gospodarski list

Gospodarski list je hrvatski ilustrirani gospodarstveni list u bojama iz Zagreba. Izlazi neprekidno od 1842. godine. Tiskan je zaslugom Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva po prvi puta tiskao 26. siječnja 1842. godine. Prvi je poljodjelski l ...

Gumno

Gumno, guvno ili arman je mjesto za vršidbu ili mlaćenje žita, zaravnjene, glatke površine, kružna ili pravokutna oblika. Nalazi se na otvorenome prostoru, rjede u gospodarskoj zgradi. Uglavnom je zemljano, a u krškim je predjelima popločano kame ...

Herbicidi

Herbicid ili herbicidi su tvari namijenjene uništavanju nepoželjnih biljki. Usjevi se natječu s korovom za vodu, hranjive tvari i svjetlo. Gust rast korova značajno smanjuje urod ili otežava žetvu. Korov se može ukloniti ručno, strojno ili s herb ...

Hidroponi

Hidroponi su jedna od vrsta zaštićenih prostora. Općenito zaštićeni prostori služe za sigurniji i kvalitetniji uzgoj poljoprivrednih kultura. Hidroponi su dakle mjesta za uzgoj biljaka u vodenim otopinama, bez tla. Hidroponi su daleko bolji nego ...

Hidrosjetva

Hidrosjetva je postupak sjetve u kojem se rabi hranjiva mješavina sjemenja i vlaknastog materijala, prikladna za zasijavanje površina pod nagibom. Mješavina se priprema i prevozi u spremnicima na kamionima i/ili prikolicama te se raspršuje iznad ...

Hrvatska vina

Hrvatska vina imaju povijest koja datira još iz doba drevnih grčkih doseljenika i njihove proizvodnje vina na južnodalmatinskim otocima Visu, Hvaru i Korčuli prije 2500 godina. Poput drugih starih svjetskih proizvodača vina, u hrvatskoj još uvije ...

Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadničarsko društvo

Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadničarsko društvo je hrvatska strukovna organizacija oplemenjivača, sjemenara i rasadničara. Sjedište je u Svetošimunskoj 25, Zagreb. Društvo se bavi trajnim razvijanjem sustavne suradnje s institucijama ...

Indijski sezam

Indijski sezam biljna je vrsta iz taksonomije kritosjemenjača. Jednogodišnja je biljka koja doseže do 2 metra visine. Uzgaja se diljem svijeta i vjerojatno je jedna od najstarijih uljarica. Mnogi divlji srodnici pronadeni su u Africi, a manji bro ...

Industrijska poljoprivreda

Industrijska poljoprivreda je koncepcija poljoprivrede koja je nastala u SADu. Uz pojam industrijske poljoprivrede često se kritiziraju osobito industrijski uvjeti pri obliku masovnog uzgoja životinja u velikim farmama. Oznake industrijske poljop ...

Nikola Kolja Kirigin

Nikola Kolja Kirigin, dobrotvor, poduzetnik, intelektualac, pjesnik, iseljenički djelatnik i novinar. Brat je poznatog hrvatskog liturgičara Martina Josipa Kirigina.

Klaonica

Klaonica je industrijski objekt, odnosno kompleks zgrada u kojima se životinje kolju da bi se dobilo svježe meso. Klaonice mogu biti pod upravom općina za lokalne poljoprivrednike ili kao tvrtka sa pokretnom trakom za tvorničko masovno klanje. Op ...

Kolhoz

Kolhoz je bio oblik poljoprivrednog zadrugarstva u Sovjetskom Savezu, koji je koegzistirao s državnim poljoprivrednim gospodarstvom sovhozom. Kolhoz je slogovna kratica naziva коллекти́вное хозя́йство, dok je sovhoz kratica naziva советское хозяй ...

Kolumbijski kultivirani krajolici kave

Kolumbijski kultivirani krajolici kave, poznati i kao Trokut kave je dio područja Paisa koje pripada zašadnim kolumbijskim departmanima Caldas, Quindío i Risaralda, koji su najmanji departmani u Kolumbiji ukupne površine od 13.873 km², što je tek ...

Korov

Korovi su najčešće biljke iznimnih svojstava. Mogu nicati u različitim tlima i klimatskim uvjetima, donose plod više puta godišnje, sjeme im je klijavo dugi niz godina, razmnožavaju se sjemenom i/ili vegetativnim organima. Podzemni su im organi b ...

Kosa (alat)

Kòsa je ručni poljoprivredni alat za košnju trave i žitarica. Kosa je nastala u antičko doba i dugo je bila najvažniji alat za košnju. Tijekom tisućljeća dobila je najrazličitije oblike.

Koštano brašno

Kosti sadrže uglavnom fosfor i kalcij. Budući da su organski povezani, moraju ih razgraditi mikroorganizmi prije nego se dodaju usjevu. Taj proces traje neko vrijeme.

Kulak

Kulak je relativno bogat seljak, za vrijeme kasnoga Ruskoga Carstva, i ranoga Sovjetskoga Saveza. Riječ "kulak" izvorno se odnosila na nezavisne poljoprivrednike u Ruskom Carstvu, koji su postali bogati nakon Stoljpinove reforme, koja je započela ...

Kultivar

Kultivar je skup bilja koje je uzgojem odabrano na odredeno svojstvo ili kombinaciju svojstava. To svojstvo ili skupina svojstava su jasno osebujno, ujednačeno i postojano u svojim obilježjima te ako se razmnaža na primjeren način, zadržava svoja ...

Land grabbing

Land grabbing je kontroverzni pojam koji označava problematiku koja nastaje pri kupnji ili zakupom velikih površina zemljišta u zemljama u razvoju od strane transnacionalnih poduzeća, stranih država ili pojedinaca. Rast cijena hrane potaknuo je n ...

Livada

Livada je površina u čijoj flori prevladavaju trave i zeljaste biljke. Na livadama žive brojni kukci. Odlikuje se velikom biološkom raznolikošču biljnih vrsta.

Melioracija

Melioracija je osposobljavanje neplodna tla za biljnu proizvodnju poboljšavanjem njegovih svojstava, odnosno isušivanje poplavnih ravnica za dobivanje novih površina za zemljoradnju. Dijeli se na: Hidrotehničku - odvodnja suvišne vode ili pak nat ...

Monokultura

Monokultura je oblik poljoprivrednog ili šumarskog korištenja zemljišta. Označava i uzgoj samo odredene vrste biljke. U poljoprivredi monokulturom se naziva višegodišnji uzgoj na velikim poljima samo jedna vrsta voća, povrća ili drugih poljoprivr ...

Monsanto

Monsanto je medunarodna korporacija sa sjedištem u SAD-u koja djeluje na području poljoprivrede i biotehnologije. Monsanto je vodeći svjetski proizvodač herbicida glifosata, na tržištu dostupnog preko branda herbicida Roundupa i drugih brandova. ...

Motika

Motika je jedan od osnovnih alata u poljoprivredi za kopanje i labavljenje tla. Motika je razvijena u dalekoj antici, i bila je prisutna od samog razvoja poljoprivrede. Prvi zabilježeni prikazi motike zabilježeni su u preddinastijskom Egiptu. Kor ...

Motokultivator

Motokultivator ili freza jednoosovinski je radni stroj koji se, bez priključnog vozila, može kretati samo uz pridržavanje vozača. Za motokultivatore postoji veliki broj priključaka koji omogućavaju univerzalnost. Ti priključci su: freza, špartač, ...

Navodnjavanje

Navodnjavanje je naziv za hidrotehničku mjeru poboljšavanja fizičkih svojstava tla dodavanjem vode kako bi se postigla najpovoljina razina vlage za vrijeme vegetacije i time postigao optimalan urod. Navodnjavanje može trajati jedim dijelom vegeta ...

Neolitska revolucija

Neolitska revolucija je izraz kojim se opisuje tzv. prva poljoprivredna revolucija - prijelaz dotadašnjih kultura lovaca i sakupljača na novi način života koji su označavale poljoprivreda i trajna naselja. Arheološki nalazi ukazuju da se ona - u ...

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedinica ...

Obradivo tlo

Obradivo tlo u geografiji znači zemlja koja može služiti za rast poljoprivrednih usjeva. Različito je od kultiviranog zemljišta, te uključuje džungle i nisu korišteni samo za ljudske potrebe. Obradiva tla danas prekrivaju oko 31 milijun kilometar ...

Peradarstvo

Peradarstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem pernatih životinja sa ciljem dobijanja mesa, perja i jaja. U okviru peradarstva uzgajaju se: paunovi nojevi patke pijetlovi emui itd. guske labudovi kokoške fazani Najpovoljnija područja za per ...

Pesticidi

Pesticidi naziv je za tvari za suzbijanje štetnih organizama. Mogu biti sintetičke kemijske tvari ili i prirodnog podrijetla. Uglavnom su pesticidi toksične tvari kojima je namjenjena selektivno uništavanje štetnika. Na području zaštite bilja, pe ...

Jure Petričević

Jure Petričević, bio je hrvatski poljodjelski stručnjak, publicist, novinar, polemičar, pripadnik hrvatske političke emigracije i mecena.

Plantaža

Plantaža je vrsta poljoprivredne proizvodnje na kojoj se iz privrednih razloga uzgaja biljke iste vrste u monokulturama. Plantaže postoje širom svijeta.

Plodovi zemlje

Plodovi zemlje je emisija Hrvatske radiotelevizije o selu, poljoprivredi i ribarstvu. Najdugovječnija je emisija HRT-a koja se emitira šest desetljeća. Prva je emitirana 21. prosinca 1958. godine. Prepoznatljivi znak emisije je glazbena podloga š ...

Plug

Plug je vrsta oruda ili poljoprivrednog alata kojim se obraduje tlo. Glavni su mu dijelovi: crtalo ili nož, za okomito rezanje brazde, odgrnjača ili daska, za prevrtanje i drobljenje brazde; izmedu ruda i volovske ili konjske zaprege nalaze se i ...

Poljoprivreda u Gruziji

Poljoprivreda u Gruziji je zbog povoljne klime i kvalitetnoga tla jedan od najučinkovitijih gospodarskih sektora u zemlji. Oko 18 posto zemlje u Gruziji se obraduje, a 1990. godine, poljoprivreda je doprinijela s 32 posto BDP-u zemlje, što se sma ...

Posijeci-i-spali

Posijeci-i-spali, najznačajnija metoda dobivanja obradivog tla raširen kod većine agrarnih plemena tropskog pojasa kišnih šuma. Nalazimo ga napose u kišnim šumama Amazone u Južnoj Americi, i kod brojnih plemena Nove Gvineje, Afrike, Filipina i dr ...

Pospješivanje

Vrtlarski postupak kojim cvatnju možemo izavati u bilo koje doba godine Razlikujemo: rano i kasno pospješivanje rano pospješivanje povezujemo s povišenom temperaturom i vlagom, a smanjenom svjetlošću kasno pospješivanje povezujemo s smanjenom vla ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →