ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131

Ralo

Ralo je poljodjelska sprava za oranje i rahljenje tla koju vuku životinje. Jednostavne je drvene konstrukcije, umjeli su ju izraditi sami ratari, sa željeznom oštricom kovačke izradbe. Sastoji se od uspravne ručke za upravljanje, produžene u vodo ...

Ratarstvo

Ratarstvo je poljoprivredna grana biljne proizvodnje i znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem kulturnih biljaka i njihova uzgoja. Kulturne biljke koje su predmet ratarstva uzgajaju se na oranicama, livadama i pašnjacima. Značenje ratarst ...

Regenerativna poljoprivreda

Regenerativna poljoprivreda je sustav poljoprivrednih principa i metoda čijom se primjenom uz proizvodnju poljoprivrednih proizvoda povećava bioraznolikost, plodnost tla, kruženje vode i pojačavaju usluge ekosustava.

Rižino polje

Rižino polje je poplavljena parcela obradivog zemljišta za uzgoj riže. Postoji više vrsta rižinih polja, s plićom i dubljom vodom, gdje se uzgaja riža u poplavljenim uvjetima. Plitka rižina polja su česta na istoku, jugu i jugoistoku Azije. Polja ...

Sekem

Organizaciju SEKEM je osnovao 1977. godine egipatski farmakolog Dr. Ibrahim Abouleish sa željom da dovede do kulturnog preporoda u svojoj domovini. Locirana sjeveroistočno od Kaira, organizacija se sada sastoji od: biljne čajeve i kozmetičke proi ...

Seosko gospodarstvo

Seosko gospodarstvo sastoji se od nastambe, obično farmerske kuće i pratećim gospodarskim gradevinama i zemljištem. U starom Rimu tome je odgovarala villa rustica, a u Hrvatskoj majur odnosno salaš. U anglosaksonskim zemljama za to postoji pojam ...

Sijeno

Sijeno je trava i lišće osušena na suncu i zraku koja se koristi kao životinjska hrana. Količina vlage smanjuje se sušenjem sa približno tri četvrtine u zelenoj travi na približno jednu petinu u osušenom sijenu. Sijeno se obično pravi tako da se ...

Silos

Silos je visoka gradevina za spremanje žita, cementa i drugih rastresitih tvari. U osnovi ju čini jedan ili više uspravnih cjevastih spremnika, najčešće kružna, ali i četverokutna, šesterokutna ili osmerokutna presjeka, koji imaju ljevkasto dno s ...

Sjetva

Sjetva je sijanje sjemena različitih biljnih vrsta. Sjetva se obično obavlja na početku vegetacije ili pri kraju vegetacije. Vrijeme sjetve ovisi i o pojedinoj biljnoj vrsti. U proljeće se sije, kada dode do odgovarajuće temperature i vlažnosti t ...

Stajsko gnojivo

Stajsko gnojivo, je smjesa krutog i tekućeg životinjskog izmeta. Može biti pomiješano sa steljom, koju čine dodaci od slame, sijena, kukuruzovine, piljevine i drugih sličnih dodataka koji služe za zaštitu životinja od hladnoće i vlage iz mokraće. ...

Staklenik

Staklenik je prozirna konstrukcija koja omogućava zaštićeni i kontrolirani uzgoj raznih biljki. Staklenici se obično grade od stakla, a u novije vrijeme često i od folija da bi se postigao staklenički efekt, optimalna temperatura, i zaštita od pa ...

Svinjogojstvo

Svinjogojstvo je grana stočarstva koja obuhvaća uzgoj i gospodarsko iskorištavanje svinja radi mesa, masti, kože, dlake i dr. Najčešće je zastupljeno u područjima intenzivne poljoprivrede, u prigradskim zonama i u blizini centara prehrambene indu ...

Ugar (tlo)

Ugar je starinska metoda u ratarstvu. Primjenjuje se da bi se obnovila plodnost zemlje i obnovile hranjive tvari, pa se kaže da je zemlja ostavljena na ugaru. Odmor poljodjelskog tla može trajati godinu ili dvije. Ugar se javlja u toponimima. Rij ...

Vinski podrum

Vinski podrum je podrumska prostorija u kojoj se skladišti gotovo vino i u kojoj se osigurava uvjete za dozrijevanje vina. Aktivni vinski podrumi nisu ovisni o vanjskim uvjetima, nego se preko klimatizacijskih uredaja zadržava najpovoljnija tempe ...

Marija Vratarić

Marija Vratarić r. Milković je hrvatska inženjerka agronomije. Rodom je iz Smiljana. Agronom je europskog ugleda. Najcjenjenijija je hrvatska stručnjakinja za soju. Vodila je Odjel za krmno bilje i sjemenarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek od ...

Zaštita autohtonih proizvoda

Zaštita autohtonih poljoprivrednih proizvoda je sustavna procedura Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske kojom se pojedini autohtoni poljoprivredni proizvodi proglašavaju zaštićenim na području Republike Hrvatske prema svojoj izvornosti i ...

Zemljoradnička zadruga

Zemljoradničke zadruge ili poljoprivredne zadruge su pravne osobe – poseban oblik organiziranja fizičke osobe, koji djeluje na principima zadruga, slijedeći svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese. Osnovna načela zadruge su: demokra ...

Zlata vrijedan

Zlata vrijedan je projekt u organizaciji ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Večernjeg lista. Projekt je izbor najboljeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Potporu projektu daju HRT, sve hrvatske županije i Grad Zagreb.

Austrijski Lloyd

Austrijski Lloyd je bilo prvo i najveće parobrodarsko društvo na Jadranu. Osnovano je u Trstu 1833. godine. Uzor mu je bio londonski Lloyd. Austrijski je Lloyd osnovan kao ustanova i zajednica pomorskih osiguratelja i privrednika. I. sekcija ovog ...

Marko Matikola Balović

Roden u hrvatskoj patricijskoj obitelji iz Perasta Balovićima. Bio je pomorski kapetan. U Austrijskom Lloydu bio je na uglednim položajima, koje je zauzimao kao predstavnik ogranka obitelji Balović. Za povijest meteorologije važna su četiri svesk ...

Radojica Fran Barbalić

Roden u Puli. Studij prava pohadao u Zagrebu, gdje je 1959. i doktorirao. Radio u Ministarstvu narodnoga gospodarstva NDH u Zagrebu 1941.–45., Inspektoratu pomorstva Vojne uprave JA u Rijeci 1945.–47., lučkim kapetanijama u Rijeci, Zadru i Puli 1 ...

Gracija Bilafer

Roden u Strpu. U rodnom Strpu završio pučku školu. U Kotoru i Dubrovniku pohadao je nautičku školu. Školovanje na nautičkoj školi počeo je u Kotoru, a završio u Dubrovniku. 1918. je godine položio ispit za poručnika trgovačke mornarice. Dobio je ...

Brodospas

Brodospas je dioničko društvo za pomorsko-tehničku i brodarsku djelatnost sa sjedištem u Splitu. Osnovan je 1947. kako bi čistio luke i plovne puteve od ostataka iz Drugog svjetskog rata.

Brodski rashladnici

Brodski rashladnici su izvedba rashladnika namjenjenih za upotrebu na brodu. Danas se na brodovima sreću dvije vrste rashladnika, koji se razlikuju po svom izgledu i karakteristikama. To su pločasti i cijevni rashladnici.

Brodski vijak

Vijak je na suvremenim brodovima najrašireniji tip brodskog propulzora i gotovo jedino sredstvo poriva. Možemo ga predočiti kao vijak koji na osovini okreće brodski stroj i tako okrećući se u vodi kao matici, snagu brodskog stroja pretvara u kret ...

Dabinović

Dabinović, istaknuta obitelj Hrvata iz Dobrote koja je uz dobroćanske obitelji Dabčevića, Radimira, Ivanovića, Kamenarovića, Tripkovića i druge obilježila društvenu i gospodarsku povijest svojih matičnih sredina širega područja istočnoga Jadrana ...

Daljina

Daljina može značiti: daljina, u astronomiji, geodeziji i pomorstvu, je razmak izmedu motritelja i tijela objekta promatranja na Zemljinoj površini. Daljina motrenja je daljina na kojoj se tijelo ovisno o visini i zakrivljenosti Zemlje može proma ...

Oliver Fio

Oliver Fio, hrvatski pomorski ekonomist i pisac. Pridonio razvoju pomorskog školstva u Splitu i Zadru. Roden u Puli. U Splitu završio klasičnu gimnaziju. U Kotoru završio 1933. pomorsko-trgovačku akademiju, nakon čega je radio kao pomorski časnik ...

Marko Blaž Florio

Marko Blaž Florio, prvi nautički inspektor u" Austrijskome Lloydu "1840. Iz hrvatske obitelji Florio iz Prčanja u Crnoj Gori. Za propadanja bokeljskog brodarstva, kada je novoosnovano parobrodarsko društvo" Austrijski Lloyd "tražilo vrsne pomorce ...

Flota

U vojnom smislu flota označava veliku formacija vojno-pomorskih snaga sastavljenu od ratnih brodova raznih namjena za obavljanje odredenih operacija. Kako mnoge države imaju male mornarice sastavljene od samo jedne flote, naziv flota se često kor ...

Hrvatski registar brodova

Hrvatski registar brodova je hrvatska neovisna, neprofitna, prema općem dobru usmjerena javna ustanova koja obavlja djelatnosti u svezi zaštite ljudskih života i imovine na moru, sprječavanja onečišćenja pomorskog okoliša i certifikacije sustava ...

IMO broj

IMO broj je identifikacijski broj koji u skladu s Medunarodnom konvencijom o sigurnosti na moru, 1974. s dopunama. IMO broj mora biti dodijeljen brodu, vlasniku broda ili kompaniji. Broj je uveden radi pomorske sigurnosti i spriječavanja pomorski ...

Izobate

Izobate su krivulje koje na kartama spajaju mjesta jednake dubine mora, rijeke ili jezera. Takoder se pojam izobata koristi i na geološkim kartama, na primjer u slučajevima kada se prikazuje relativna dubina stijenske ili slojne plohe.

Jadroplov

Jadroplov je brodarsko dioničko društvo iz Splita. Osnovan je 20. siječnja 1947. godine. Do 1993. godine bio je u društvenom vlasništvu, a pretvorbom je postao dioničko društvo u mješovitom vlasništvu. Osnovne djelatnosti Jadroplova su: tehničko ...

Jedrilica (plovilo)

Jedrilica je brodica koja se dijelom ili potpuno pokreće jedrima. Pojam obuhvaća različite brodice, od daske za jedrenje pa sve do većih jedrilica koje nemaju karakteristike jedrenjaka. Razlika u veličini nije strogo odredena i ono što odreduje j ...

Jedro

Jedro je platno razapeto na brodskom jarbolu koje izloženo vjetru stvara potisak i služi kao pogon, odnosno koristeći energiju vjetra pokreće brod. Sva jedra na brodu se zovu jedrilje, a svako jedro prema položaju, obliku i svrsi ima svoje ime. J ...

Kabotaža

Kabotaža je prijevoz putnika i/ili tereta izmedu pojedinih mjesta na području jedne države. Pojam je isprva bio vezan uz pomorski prijevoz obalnim vodama, odnosno na prijevoz putnika i tereta brodom iz jedne u drugu luku iste države njezinim teri ...

Maksim Klarin

Maksim Klarin roden je 11 svibnja 1947. u mjestu Jezera na otoku Murteru. Osnovnu školu završio je u Tisnom, srednju u Zadru, a fakultet je završio u Rijeci. Kapetan je duge plovidbe. Plovio je šesnaest godina na brodovima Jugotankera, Jugolinije ...

Knarr

Knarr je karakteristične preklopne gradnje baš kao i svi vikinški brodovi, a bio je izraden od hrastovine ili borovine. Metoda preklopne gradnje koristi duge tanke daske koje su čavlima pričvršćene za jednu kobilicu tako da svaka sljedeća daska p ...

Kormilarski stroj

Kormilarski stroj je uredaj koji služi zakretanju kormila na brodu. Kada se kormilo otkloni od središnjice broda u plovidbi, u njega pod kutem udara voda, koja uzrokuje odredeni pritisak na njegovu plohu. Pri tome nastaje sila koja djeluje na kor ...

Kormilo

Kormilo je uredaj na brodu, čamcu, podmornici ili zrakoplovu koje služi za odredivanje i održavanje smjera, odnosno za upravljanje u smijeru lijevo-desno. Kormilo se sastoji od struka, glave, lista i pete kormila.

Lučka kapetanija

Lučka kapetanija je glavna institucija s provedbenom funkcijom u području pomorstva u Republici Hrvatskoj. Na čelu lučke kapetanije nalazi se lučki kapetan po kome je institucija kroz povijest i dobila ime. Lučka kapetanija može pod svojom nadlež ...

Lučka manipulacija

U hrvatskom lučko-transportnom žargonu manipulacija je izraz za pretovar i prekrcaj - preslagivanje tereta izmedu brodova, vozila i skladišta. S obzirom na tehnološki smjer, razlikuju se sljedeće

Mayflower

Mayflower je bio poznati brod koji je prevozio engleske separatiste, znane još kao Pilgrimi, iz Southamptona u Engleskoj u Plymouth, Massachusetts 1620. godine. Brod je isplovio iz Southamptona 9. rujna. Nakon 66-dnevnog putovanja pogodenog boles ...

Medunarodno udruženje transportnih radnika

Medunarodno udruženje transportnih radnika, Medunarodna feeracija transportnih radnika, krovna svjetska organizacija pomoraca. Članovi su joj sindikati pomoraca i lučkih radnika. Globalna je sindikalna organizacija koja zastupa milijune transport ...

Metacentar

Metacentar je materijalna točka simetričnoga tijela što pliva u vodi, u kojoj pravac nosilac sile uzgona siječe ravninu simetrije pri pomaku iz položaja ravnoteže. Tijelo stabilno pliva ako mu se metacentar nalazi iznad težišta. Odredivanje polož ...

MMSI broj

Broj MMSI jest jedinstveni identifikacijski broj pomorske mobilne postaje. Broj predstavlja niz od devet znamenaka. Značenje je slično telefonskom broju. Broj MMSI šalje se u digitalnom obliku preko radio frekvencijskog kanala radi jedinstvenog i ...

Ante Mrvica

Ante Mrvica, bio je hrvatski pomorac, sveučilišni profesor, doktor znanosti i dugogodišnji koordinator za plovno područje Splita i Dubrovnika u Jadroliniji.

Muzej Vasa

Muzej Vasa je pomorski muzej u Stockholmu na otoku Djurgårdenu, Švedska. Unutar muzeja nalazi se gotovo u cijelosti očuvan brod "Vasa" iz 17. stoljeća. Jedini je takvi sačuvani brod na svijetu iz toga vremena. Potonuo je na svom prvom putovanju 1 ...

Nautički turizam

Nautički turizam je specifični oblik turizma obilježen kretanjem turista plovilima po moru ili rijekama uključujući njihovo pristajanje u lukama i marinama i obuhvaća svu infrastrukturu u lukama i marinama potrebnu za njihov prihvat. Prema prihod ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →