ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134

Unutarnje brodarstvo

Unutarnje brodarstvo ili riječno brodarstvo je jedna od gospodarskih djelatnosti iz područja brodarstva. Čini ju organizirani prijevoz ljudi i robe na unutarnjim vodenim prometnim putovima: kanalskim, jezerskim i riječnim putevima uz sudjelovanje ...

Urban jungle

Urban jungle je hrvatska cestovna prometna simulacija koju je objavio Autoklub Rijeka i DIR. Igra je bez nasilja i distributira kao freeware. Financira se putem reklamiranja i iz državnih institucija. Popularna je ne samo na hrvatskom tržištu neg ...

Vozila na fleksibilno gorivo

Vozilo na fleksibilno gorivo je vozilo na alternativni pogon čiji motor s unutarnjim izgaranjem je višegorivni. Može voziti na više vrsta goriva, obično benzin pomiješan s etanolskim ili gorivnim metanolom. Oba su goriva spremljena u istom spremn ...

Abeceda (računarstvo)

U računarstvu, abeceda je konačan skup znakova, koji su najčešće znamenke ili ASCII karakteri. Najuobičajeniji primjer abecede jest binarna abeceda {0.1}. Niz je konačni slijed znakova abecede postavljenih jedan do drugoga. Primjer nizova nad bin ...

Analitika podataka

Analitika podataka, proučavanje skupnih podataka služeći se pritom statističkim i analitičkim alatima za pretvorbu tih podataka u smislene informacije i izvršavanje jedne ili više zadaća. Analitici se pristupamo da bi se iz ogromne količine podat ...

Analogno računalo

Ako zanemarimo značenje koje se odnosi na izvedbu računala koja koriste ne-elektroničke medije za rješavanje matematsko-logičkih zadataka, ostaje značenje u užem smislu za elektroničko analogno računalo. To je računalo posebne konstrukcije koje r ...

Animacija

Animacija je slika u pokretu. Danas je možemo vidjeti na mnogo mjesta, ponajprije u kinu, na televiziji, mobilnom uredaju, računalu, na reklamnim panoima i sl. Vrlo je popularna jer napreduje kako se tehnologija širi. Danas se većina animacija pr ...

Aplikacijski poslužitelj

Aplikacijski poslužitelj je poslužitelj unutar mrežnog okruženja, čija je funkcija pokretanje odredenih aplikacija. Termin se koristi još i za instalirani softver na računalu koji upravlja posluživanjem drugih aplikacija. Aplikacijski poslužitelj ...

Apple CarPlay

CarPlay je Appleov sustav koji omogućuje upravljanje iPhone 5 i novijim uredajima pomoću upravljačke ploče automobila. Najavljen je na Appleovoj WWDC 2013 konferenciji kao iOS in the Car. Predstavljen je na Ženevskom moto showu u ožujku 2014., a ...

Apstraktna vrsta podataka

Apstraktna vrsta podataka, apstraktni tip podataka, eng. abstract data type, u računalstvu predstavlja matematički model za vrstu podataka, gdje vrstu odreduje njeno ponašanje s točke gledišta korisnika podataka, posebice u smislu mogućih vrijedn ...

Aritmetičko-logička jedinica

Aritmetičko-logička jedinica je elektronički sklop koji vrši osnovne aritmetičke radnje, logičke operacije i usporedivanje, npr. podudara li se sadržaj dva bajta. ALU je osnovna gradevna jedinica svakog računala, i prvi ga je kao funkcionanu jedi ...

AY-3-8912

AY-3-8910 je trokanalni programabilni generator zvuka) kojeg je dizajnirala američka tvrtka General Instrument prvenstveno za korištenje s 16-bitnim mikroprocesorom CP1610 te za svoj 8-bitni mikroprocesor iz obitelji PIC1650. AY-3-8910 te razne d ...

Baza podataka

Baza podataka je organizirani skup podataka. Termin je izvorno nastao unutar računalne industrije, a njegovo se značenje proširilo popularnom uporabom toliko da Europska direktiva za baze podataka uključuje i neelektronske baze podataka unutar sv ...

BBC Computer Literacy Project

BBC Computer Literacy Project bio je program pod pokroviteljstvom Britanske državne medijske kuće BBC koja je započela 1981., kao odgovor na revolucionaru ITV-ovu TV emisiju The Mighty Micro koje je bilo zasnovano na istoimenoj knjizi Dr Christop ...

BBS

BBS - Elektronička oglasna ploča, računalni je sustav na kojemu radi program koji omogućuje udaljenim korisnicima da se povežu i prijave na sustav uporabom programa terminal. Prvobitni BBS-ovi imali su pristup samo preko telefonske linije uz upor ...

BCD

BCD ili binarno kodirani decimalni broj ime je za vrstu kodiranja odnosno predstavljanja decimalnih brojeva u binarnom obliku, u kojem je svaki decimalni broj predstavljen s fiksnim brojem binarnih brojeva. BCD može se rabiti u 4 bitnom i 8 bitno ...

Beerware

Beerware je vrsta programske podrške. Izraz je šaljivo-žargonski za programsku podršku izdano pod vrlo opuštenom licencijom. Krajnjem korisniku daje pravo rabiti odredeni računalni program ili nešto ino činiti s izvornim kodom. Autor ove vrste li ...

Bezuvjetni skok

Bezuvjetni skok je kontrolna struktura u nekom programskom jeziku, gdje se tok izvedbe programa prebaciva na neku drugu memorijsku lokaciju bez da se zadovolji neki uvjet. Bezuvjetni skok je ostatak iz prvih računarskih sistema koji nisu imali do ...

Bilo koja tipka

Press any key je pojam kojeg su računalni programeri u prošlosti su rabili "Press any key to continue" ili neki sličan tekst kao uputa korisniku kada je bilo potrebno pauzirati procesiranje.

Biometrija

Biometrija u užem smislu je tehnika za autentikaciju koja koristi jedinstvene fizičke karakteristike svakog čovjeka kako bi ga IT sistema autenticirao. To znači da se npr. kod autentikacije odnosno prijave na računalo korisnik umjesto unošenjem k ...

Blok-lanac

Blok-lanac ili Blockchain lanac je Baza podataka ili podatkovnih blokova koji su povezani u jednosmjerni lanac, i u kojem svaka nova karika, odnosno blok, ovisi o vrijednosti prve starije karike. Koncept blockchaina bitan je za kriptovalute kao š ...

BOINC

BOINC je nekomercijalna računalna aplikacijska platforma za mrežno računarstvo, nastala 10. travnja 2002. godine, na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju, gdje se i dalje razvija. BOINC platforma omogućava oslobadanje procesorsko-računarske snage ...

Bug (softver)

Bug je izraz koji se koristi za opisivanje grješke, kolapsa, ili neispravnost u radu nekog softvera na računalnom sustavu. Većina grješaka plod su pogrješne izvedbe u izvornom kodu, dizajnu ili neke su uzrok pogrješne izvedbe u sklopovlju ili u p ...

CAD

CAD ili oblikovanje s pomoću računala je primjena računala za dizajniranje, projektiranje, konstruiranje, prikaz budućega tehničkog predmeta, izradu dokumentacije za proizvodnju, planiranje proizvodnje, proračun utroška materijala i drugoga. CAD ...

Captcha

CAPTCHA ili Captcha vrsta je autentikacije "izazov-odgovor" koji se koristi u računarstvu da bi odredilo je li korisnik čovjek ili računalo, s ciljem sprječavanja pristupa zlonamjernim računalnim programima. Proces najčešće podrazumjeva jedno rač ...

Careware

Careware, charityware, goodware, helpware je programska podrška za koju autor traži da se novac uplati u dobrotvorne svrhe. Donationware je sličan koncept.

Censorware

Censorware je programska podrška kojom se blokira i filtrira internet. Naziv kazuje da se radi o cenzurskom orudu, pomoću kojeg se ograničava pristup internetskom sadržaju, odnosno odredene sadržaje cenzurira.

Copy-On-Write

Copy-On-Write je strategija optimizacije koja se koristi u programiranju. Ideja je da ako više pozivatelja traže resurse koji su nedjeljivi, svi dobiju pokazivače na iste resurse. Kad pozivatelj pokuša modificirati resurs, stvara se privatna kopi ...

Crippleware (programska podrška)

Crippleware je programska podrška koja je javno dostupna i besplatna. Od freeware i sličnih razlikuje se time što je softver obogaljen, jer ne funkcioniraju mu ključni dijelovi koji su onemogućeni i aktiviraju se tek kad korisnik kupi registracij ...

Crudware

Crudware je programska podrška koja je besplatna, ali loše kakvoće. Razlog svrstavanja softvera u ovu kvalitativnu i vrijednosnu kategoriju je taj što primjerice nepotrebno zauzima mnogo prostora, opterećuje resurse ili je sa signifikantnijom kol ...

Datapoint 2200

Datapoint 2200 bio je masovno proizvedeno osobno računalo kojeg je dizajnirali Phil Ray and Gus Roche koji su bili osnivači tvrtke Computer Terminal Corporation. Tvrtka CTC navajila je Datapoint 2200 u lipnju 1970. godine da će prve jedinice biti ...

Datotečni sustav

Datotečni sustav tip je pohranjivanja i organiziranja računalnih datoteka na medij za pohranu podataka. Danas su funkcije datotečnih sustava dio jezgre operacijskih sustava. Prilikom instalacije operacijskog sustava najčešće se može odrediti koji ...

Dependencijski pakao

Dependencijski pakao je kolokvijalni izraz za frustraciju koja se javlja kod softverskih korisnika koji su instalirali softverske pakete koje imaju dependenciju o pojedinim inačicama inih softverskih paketa. Ovo se ponajviše odnosi na stare Linux ...

Diferencijalni stroj

Diferencijalni stroj je mehaničko računalo dizajnirano za automatsko izračunavanje tablica polinoma i ostalih funkcija aproksimiranih polinomima kao što su logaritamske i trigonometrijske funkcije.

Digitalna forenzika

Digitalna forenzika je znanost koja ima za cilj prikupljanje, čuvanje, pronalaženje, analizu i dokumentiranje digitalnih dokaza tj. podataka koji su skladišteni, obradivani ili prenošeni u digitalnom obliku. Kompleksnost problema na koje forenzič ...

Digitalni identifikator objekta

Digitalni identifikator objekta je niz znakova koji na jedinstven način odreduje neki objekt, kao što je elektronski dokument. Dodatni podatci meta-podatci o objektu su pridruženi njegovom DOI-ju te mogu sadržavati objektovu lokaciju, kao što je ...

Digitalno-analogni pretvarač

Digitalno-analogni pretvarač, uredaj koji pretvara digitalnu veličinu u analognu veličinu. U elektronici/elektrotehnici analogna veličina je napon ili struja.

Dijalekt programskog jezika

Dijalekt programskog jezika je relativno mala varijacija ili odvojak jezika u kojoj nije promijenjena osnovna priroda tog jezika. Neki jezici imaju veliki broj dijalekata, a primjeri su SQL i BASIC.

Dlanovnik

Osnovne funkcije dlanovnika su rokovnik, adresar i podsjetnik, kalkulator, kao i mogućnost rada drugih aplikacija koje se učitavaju s memorijskih kartica ili učitavanjem aplikacije u memoriju dlanovnika. Dlanovnici su nastali kao pomak od elektro ...

Donationware

Donationware je programska podrška čiji je licencijski model u potpunosti pružen funkcionalni softver korisniku a koji zahtijeva opcionalnu donaciju programeru ili trećoj strani, obično neprofitnoj organizaciji. Tvorac može preporučiti donirani i ...

Dribbleware

Dribbleware je programska podrška. U ovu skupinu spadaju proizvodi koji su prerano ili nepotpuno provjerena te oni proizvodi kojima nisu dodana sva obilježja koja bi morala imati. Zbog toga joj je svojstvo joj je da je često osvježavanje, popravc ...

Entertainment Software Rating Board

Entertainment Software Rating Board je organizacija osnovana 1994. godine koja ocjenjuje video igre prema prikladnosti za djecu i mladež u Kanadi i SAD-u. Ocjenjivanje je volonterski. Izdavači igara nemoraju izložiti svoje igre za ocjenjivanje. P ...

File Allocation Table

Nedovršeni članak File Allocation Table koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije. File Allocation Table FAT engleski je izraz koji se rabi za vrstu arhitekture spremanja podataka i rabi se kao ime za cijelu ...

Fintech

"Fintech" opisuje novu tehnologiju integriranu u različite sfere za poboljšanje i automatizaciju svih aspekata financijskih usluga koje se pružaju pojedincima i tvrtkama. U početku se ova riječ koristila za tehnologiju iza pozadinskih sustava vel ...

Firmware

Firmware je ime za mali fiksni program i datotečne strukture koje se koriste za upravljanje raznih elektronskih uredaja kao: daljinski upravljači, kalkulatori, dijelovi računarskog sustava kao tvrdi disk, tipkovnice, memorijske kartice, te elektr ...

Folding@home

Folding home je ime za distribuirani računalni projekt koji je stvoren za računanje kompleksnih simulacija proteina. Ovaj projekt je pokrenut 1. listopada 2000. godine i trenutno njime upravlja Pande Group, koja je dio kemijskog odjela stanfordsk ...

Fork (razvitak softvera)

Fork odnosno forkiranje je pojam iz programskog inženjerstva. Pojava je koja postoji kod otvorenog koda. Ovo je softver odnosno proces razvijanja softvera koji je nastao tako što se doraduje i poboljšava neki drugi softver s time što ga u zajedni ...

Geek

Geek je pojam iz engleskog jezika, koji ima širok raspon raznih značenja: od "znanstvenog, informatičkog, eksperta ili entuzijasta", do općenito pogrdnog "antipatičnog osobenjaka koji je po općem sudu svoje okoline pretjerano intelektualan ".

Graf (struktura podataka)

U računarstvu je graf vrsta podatkovne strukture kojom se implementira matematički koncept grafa. Graf se uglavnom sastoji od konačnog moguće i promjenjivog skupa uredenih parova koji se nazivaju rubovi ili lukovi engl. edge, ili od entiteta koji ...

Grana (softver)

Grananje je programska struktura koja omogućuje različit tijek programa, ovisan o rezultatu postavljenog uvjeta. To je važna struktura bez koje bi mogućnost rješavanja zadataka računalom bila vrlo ograničena. Rezultat postavljenog uvjeta mora bit ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →