ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135

Gubitak podataka

Gubitak podataka je stanje pogrješke u informacijskim sustavima u kojima je informacija uništena odnosno izgubljena iz nekog razloga, zbog pogrješnog ili nemarnog pohranjivanja, prijenosa ili obrade, nenamjernog brisanja i tako dalje. Radi sprječ ...

Harvard Mark I

Harvard Mark I službeno ime IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, Sveučilište u Harvardu, i bilo je prvi veći automatsko digitalno računalo u SAD. Mnogi su smatrali da je prvi univerzalni kalkulator. Elektro-mehanički ASCC projektirao je ...

Hash tablica

U računalstvu, hash tablica ili hash mapa je podatkovna struktura koja rabi hash funkciju za učinkovito preslikavanje odredenih ključeva u njima pridružene vrijednosti. Hash funkcija se koristi za transformiranje ključa u indeks to jest mjesto u ...

Hipermedija

Hipermedija je nadogradnja na multimediju, a označava multimedijske sadržaje koji su medunobno isprepleteni. Mreža se najčešće gradi poveznicama. World Wide Web je klasičan primjer hipermedije, dok su neinteraktivne kina prezentacije primjer stan ...

Humanware

Humanware. U nj ubrajamo personaliziranu programsku podršku i sklopovlje. Izraduju se temeljem zahtjeva krajnjih korisnika čije potrebe mora zadovoljavati.

IBM 701

IBM 701 isto poznato kao defense calculator, koje je dizajnirala američka tvrtka IBM i predstavljeno javnosti 29. travnja 1952. Poslovne inačice ovog stroja imala su sljedeće oznake: IBM 702 i IBM 650.

IBM System/360

IBM System/360 ime je za sustav računalne obitelji kojeg je javnosti predstavila američka tvrtka IBM 7. travnja 1964. Svojom pojavom System/360 napravilo je ogromni pomak u tehnologiji računarstva. Svojom slojevnom izvedbom počevši od skopovlja i ...

Imlac PDS-1

Imalc PDS-1 ime je za miniračunalo američke tvrtke Imlac Corporation iz Needham Massachusetts. PDS-1 je izašao na tržište 1970. godine, i smatra se pretečom svih grafičkih miniračunala i grafičkih radnih stanica. PDS-1 je važan u povjesti računar ...

Informacijska industrija

Industrije koje proizvode i prodaju informacije u obliku dobara ili usluga. U informacijska dobra spadaju, primjerice, TV program, filmovi, knjige i časopisi. Postoje i informacije koje ne spadaju u opipljive predmete, već se radi o uslugama. To ...

Informacijski sustav

Informacijski procesor ili informacijski sustav je sustav koji provodi informacije u jednom obliku i procesira ih u drugom obliku. Može biti električni, mehanički ili biološki.

Informacijsko doba

Informacijsko doba uslijedilo je nakon industrijskog doba, a u svom užem značenju odnosi se na razdoblje nakon 1972. g. koje obilježava brzina kretanja informacija koja je veća od brzine fizičkog kretanja. Njegova glavna odrednica je raspostranje ...

Informacijsko ratovanje

Informacijsko ratovanje obuhvaća bilo koju aktivnost uperenu protiv znanja i sustava vrijednosti odredene zemlje ili organizacije. Zbog propagandnih djelatnosti često je povezano sa Psihološkim ratovanjem.

Informatička tehnologija

Informatička tehnologija je razvoj, istraživanje, provedba, dizajn i upravljanje informatičkim sustavima pogotovo programskom opremom i računalnom sklopovnom podrškom. Koristi se računalima za prenošenje, obradu, čuvanje i zaštitu podataka. To je ...

Informatika

Informatika je područje ljudskog djelovanja koje se bavi proučavanjem, razvojem i uporabom postupaka i uredaja za automatski prijenos i obradu podataka. Informatika se može definirati i na druge načine. Imenicu "Informatik" je 1957. skovao njemač ...

Infornografija

Infornografija je složenica od riječi "informacija" i "pornografija". Označava ovisnost ili opsesiju akvizicijom, manipulacijom i dijeljenjem informacija. Prema Lawrencu Engu, glavna ideja iza koncepta infornografije je da je u modernom društvu " ...

Infosfera

Infosfera je izraz kojeg je talijanski filozof informacijskog doba Luciano Floridi skovao iz pojma biosfere i čak je samo njeno proširenje – dok je biosfera stvarno prostor odvijanja biotičkih procesa, tako je i infosfera njeno nastavljanje u art ...

Inovacije temeljene na podatcima

Inovacije temeljene na podatcima, pojam koji se odnosi na sposobnost poduzeća i tijela javnog sektora da upotrebljavaju informacije iz poboljšane analitike podataka za razvoj boljih usluga i roba kojima se olakšava svakodnevni život pojedinaca i ...

Instrukcijski cjevovod

Instrukcijski cjevovod je tehnika korištena u dizajniranju mikroprocesora, mikrokontrolera i CPU uredaja radi povećanja njihove instrukcijske propusnosti. Glavna ideja je podijeliti obradu CPU instrukcija, definiranu uputama mikro-koda, u slijed ...

Iskočni prozor

Iskočni prozor ili skočni prozor je prozor koji se pojavljuje uslijed rada nekog programa, obično kod sharewarea, oglašivačkog softvera, neželjena sadržaja ili nagwarea, ali i kod legitimnih internetskih lokacija. Pojavljuju se automatski bez kor ...

Iznimka (računalstvo)

Iznimka je pojam iz računarstva. Izraz je doslovni prijevod na hrvatski jezik engleske riječi exception. Do pojma se došlo jer se proširivalo prekidnu logiku. Tako se došlo do iznimaka. Kod suvremenih procesora, one obuhvaćaju: pogreške koja se p ...

Izvršna knjižnica

Izvršna knjižnica ili knjižnica izvršnog kôda je pojam iz računalnog programiranja. To je skup niskorazinskih programa kojima se služi jezični prevoditelj radi pozivanja nekih ponašanja izvršnog okružja, ubacujući poziv ka knjižnici izvršavanja u ...

Ivar Jacobson

Ivar Hjalmar Jacobson je švedski informatičar. Magistrirao je 1962. na elektrotehnici na Tehnološkom sveučilištu Chalmersu u Göteborgu. Doktorirao je 1985. godine na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Stockholmu na temi Language Constructs for ...

Jedinica upravljanja memorijom

Jedinica upravljanja memorijom, ponekad i jedinica upravljanja straničnom memorijom, dio je računalnog sklopovlja odgovornog za upravljanje pristupom računalnom memorijom koju je zahtijevala središnja jedinica. U njene funkcije spada prevoditi pr ...

Kibernetski prostor

Kibernetski prostor odnosno kibernetički prostor ili cyberspace kako se još popularno naziva, je virtualna stvarnost, to je prostor uspostavljen uz pomoć i posredovanje kompjutorsko-digitalne tehnologije. Pojam kibernetskog prostora ili cyberspac ...

Kodek

Kodek ili oduznačnik je kratica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uredaj za kodiranje video i/ili audio signala ili na softverski modul s istom funkcijom. Kodek kao računalni program uznačuje ukodirava i/ili od ...

Kodni smrad

Kodni smrad je izraz u računalnom programiranju. Označuje bilo koji simptom u izvornom kodu računalnog programa koji možebitno ukazuje na dublji problem. Kodni smrad može razotkriti dubok problem kad se kôd izloži kratkoj povratnoj vezi, pri čemu ...

Kompatibilnost

Kompatibilnost ili računalna kompatibilnost je pojam koji se rabi u računalnoj industriji i kojim se objašnjava mogućnost korištenja perifernih uredaja, sklopovskih modula, i programa iz jedne generacije računala na drugoj generaciji, ili mogućno ...

Kontrolna struktura

Kontrolna struktura u računarstvu odnosi se red u koji se pojedinačne izjave, naredbe, skup naredbi ili pozivi na funkcije u nekom imperativnom ili deklarativnom programu se provode ili se ocjenjuju. Postoje nekoliko vrsta kontrolnih struktura, i ...

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj, niz slovnobrojčanih znakova čija je namjerna provjera jesu li podatci ili datoteka promijenjeni tijekom pohrane ili prijenosa. Obično izgleda kao dugačak je niz naizgled nasumičnih brojeva i slova. Imaju ulogu pri računalnoj sigu ...

Koopeticijski mehanizmi

Koopeticijski mehanizmi su vrsta mehanizama namijenjenih istovremenom ostvarenju suradnje i natjecanja. Ostvareni su kao Web Services usluge s pohranom stanja, primjenom WS-ResourceFramework i WS-Addresing standarda. Vrsta su općenitih mehanizama ...

Korijenski korisnik

Korijenski korisnik, korijen, superkorisnik je poseban korisnički račun u operacijskim sustavima kao UNIX koji ima neograničene povlastice. Ime ove vrste računa ovisi o vrsti operacijskog sustava, na engleskom root, administrator, admin ili super ...

Korisničko iskustvo

Korisničko iskustvo, poznato još i pod engleskim nazivom User experience podrazumijeva i uključuju ponašanja, stavove i emocije koje korisnik doživjava tijekom uporabe odredenog proizvoda, sustava ili usluge. Korisničko iskustvo dodatno uključuje ...

Kraćenje podataka

Kraćenje podataka u bazama podataka i računalnim mrežama se pojavljuje kad podatci ili tok podataka su pohranjeni na mjestu prekratkom da bi primilo cijelu dužinu podatka. Kraćenje se može pojaviti automatski, kad dugi podatkovni niz se upiše u m ...

Kvantizacija

Kvantizacija, u procesuiranju digitalnih signala, se odnosi na proces gdje su kontinuirane vrijednosti amplitude predstavljene ograničenim setom diskretnih vrijednosti. Kontinuirana amplituda uzoraka je kvantizirana i mapirana u n-bit binarnih ci ...

Laravel

Laravel je open-source web framework. Baziran je na PHP-u, odnosno Simfony framework-u. Razvio ga je Taylor Otwell s ciljem razvoja web aplikacija prateći model–view–controller arhitekturu. Smatra se jednim od najpopularnijih PHP framework-a. Cij ...

Lifeware

Lifeware, jellware, meatware, wetware čine sastavnicu informacijskih sustava. Obuhvaća sve osoblje bilo koje uloge koji djeluju unutar informacijskog sustava. To su programeri, operatori ili administratori koji opslužuju računalni sustav. Nije is ...

Linearna analiza različitih

Linearna analiza različitih je hrvatski naziv za klasifikacijsku metodu LDA. LDA je statistička tehnika klasifikacije objekata u medusobno isključive grupe bazirane na mjerenim svojstvima objekata. Ova metoda se često naziva raspoznavanje uzoraka ...

Linearna regresija

U statistici, linearna regresija se odnosi na svaki pristup modeliranju relacija izmedu jedne ili više varijabli označene sa Y, te jedne ili više varijabli označene sa X, na način da takav model linearno ovisi o nepoznatim parametrima estimiranih ...

Lista (računarstvo)

Lista je podatkovna struktura koja se odlikuje linearnim rasporedom pripadajućih elemenata. Po svojoj prirodi, lista je najsrodnija nizu, ali se uglavnom implementira koristeći dinamičko alociranje memorije i pokazivače.

Ljuska (računarstvo)

Ljuska u računarstvu je naziv za sučelje izmedu čovjeka i jezgre operacijskog sustava. Klasična ljuska je tekstualna, naredbena ljuska; drugi engleski naziv je command prompt ; radi se o tekstualnom sučelju računala za razliku od grafičkog sučelj ...

Jukihiro Macumoto

Jukihiro Macumoto? je japanski računalni programer, najpoznatiji po svojoj kreaciji programskog jezika Ruby i njemu pripadnog programa - interpretera).

Magma CMS

Magma CMS je sustav za upravljanje web sadržajem koji služi objavljivanju sadržaja na World Wide webu i intranetu. Napisan je u programskom jeziku PHP tehnikom objektno-orijentisanog programiranja. Primijenjena arhitektura modula omogućava prošir ...

Mala aplikacija

Mala aplikacija ili programčić ili sučeljni program je program koji je sastavni dio velikih programa. Sama engleska riječ "widget" je kovanica, nastala stapanjem engleskih riječi window i gadget. Mala aplikacija je dio grafičkoga korisničkog suče ...

Meduspremnik preslika adresa

Meduspremnik preslika adresa je priručna memorija koju se rabi radi smanjivanja vremena potrebno pristupu korisničke memorijske lokacije. Ovo je 32-bitni priručni meduspremnik za prevodenje adresa čija je namjena cjelokupno spremanje fizičke adre ...

Mehanizam snimki

Mehanizam snimki je softverski mehanizam koji sprema trenutno stanje sustava kao doslovnu kopiju nad kojom se dalje može raditi bez utjecaja na izvorni sustav ili samo kao nepromjenjivu sliku.

Mehatronika

Mehatronika je interdisciplinarna kombinacija koja se bavi uz interakciju komponenti i modula strojarstva, elektronike i računarstva u mehatroničkim sustavima. Pojam mehatronika je nastao iz kombininacije engleskih riječi Mecha nical Engineering- ...

Modeli baza podataka

Različite tehnike se koriste za strukturu modela podataka. Većina sustava baza podataka se grade oko jednog odredenog modela podataka, iako je u porastu zajedničko proizvodima da nude podršku za više od jednog modela. Za bilo koji logički model m ...

Monte Carlo metoda

Metoda Monte Carlo predstavlja široku skupinu računalnih algoritama, koji se temelje na ponavljanju slučajnog uzorkovanja za dobivanje numeričkih rezultata. Njihova osnovna ideja je da se uz pomoć slučajnih dogadaja rješavaju problemi koji mogu b ...

MOS Technology SID

MOS Technology 6581/8580 SID je programabilni generator zvuka koji je bio ugraden u kućna računala koje je proizvodila tvrtka Commodore International. Ovo je bio prvi integrirani krug te vrste koja je bio ugraden u kućno računalo prije digitalne ...

Mrežni model

Mrežni model organizira podatke upotrebom dvije fundamentalne konstrukcije, nazvane zapisi i skupovi. Zapisi sadrže polja. Skupovi definiraju odnose "jednog naprama svima" izmedu zapisa: jedan vlasnik, mnogo članova. Zapis može biti i vlasnik i č ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →