ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136

Nagware

Nagware je vrsta sharewarea koje podsjeća ili zanovijeta korisniku da se registrira ili da plati naknadu. Obično to čini iskočnom porukom kad suradnik pokrene program ili usred uporabe aplikacije. Poruke se mogu pojaviti kao prozor koji zatamnjuj ...

Napajanje

Napajanje je hardverski dio koji računalu osigurava napon i struju. Napajanje osigurava da svaki dio računala dobije odredenu količinu energije koja mu je potrebna, s obzirom da svi dijelovi računala ne troše istu količinu električne energije. Ta ...

Nemaskirajući prekid

Nemaskirajući prekid je izraz iz računalstva. Izraz je doslovni prijevod na hrvatski jezik engleskog izraza non-maskable interrupt. Kratica je NMI. Vrsta je sklopovskog hardverskog prekida. Ne može ga se onemogućiti "maskirati" u trenutku kad pro ...

Netware

Netware je mrežna sastavnica informacijskih sustava. Obuhvaća aktivne i pasivne komunikacijske uredaje i sastavnice s pripadajućom programskom podrškom. Aktivne sastavnice su računala s odgovarajućom dodatnom sklopovskom i programskom podrškom. P ...

NetWare

NetWare je mrežni operacijski sustav koji je razvio Novell. Proizvodač ovog sustava Novell, Inc. napravio je NetWare tako da je u početku koristio kooperativnu višezadaćnost radi pokretanja raznih usluga na osobnom računalu, služeći se mrežnim pr ...

NFO

.nfo je troslovni datotečni nastavak koji predstavlja tekstualne datoteke koje koriste ASCII ili prošireni ASCII, a daju informacije o ostalim pripadajućim datotekama. Osim teksta često sadržavaju i takozvani ASCII art. NFO-i se mogu otvoriti u p ...

Njuškanje preglednika

Njuškanje preglednika, postupak kojim mrežni poslužitelj ili mrežna aplikacija pokušava otkriti kojim se preglednikom korisnik služi, uglavnom u svrhu prilagodavanja sadržaja mrežnog mjesta tom pregledniku. Ovo se ponekad čini da bi zaobišlo neko ...

Obrada podataka

U posljednjih četrdesetak godina razvijene su nove i dinamičke aktivnosti: u nacrtima, operacijama i upravljanju informacijskim sustavima utemeljenim na uporabi računala. Dok su mnoge organizacijske aktivnosti i resursi dugo bili usmjereni na pri ...

Obrada prirodnog jezika

Obrada prirodnog jezika je potpodručje računarske znanosti, obrade informacija i umjetne inteligencije koje proučava interakciju izmedu računala i ljudskih jezika, posebno načine kako procesirati i analizirati velike količine podataka iz prirodno ...

Open Compute Project

Open Compute Project ime je za projekt koji je započela tvrtka Facebook za stvaranje energetski efikasnije računalne arhitekture za računalne centre i poslužitelje. Prema tvrdnjama Facebooka, ova vrsta infrastrukture je 38% efikasnije i 24% jefin ...

Oporavljanje od katastrofe

Oporavljanje od katastrofe čine proces, mjere i procedure koje su u svezi s pripremanjem oporavljanja ili nastavak postojanja tehnološke infrastrukture kritično važne nekoj organizaciji ili sustavu nakon što se je zbila prirodna katastrofa ili ka ...

Orgware

Orgware je mrežna sastavnica informacijskih sustava. Organizacijska je sastavnica. Obuhvaća sve metode, mjere, propise i specifikacije kojima se vremenski i funkcijski uskladuje djelovanje ostalih sastavnica u sustavu: sklopovlja, programske podr ...

Oštećenje podataka

Oštećenje podataka se odnosi na pogrješke u računalnim podatcima koje se pojavljuju tijekom pisanja, očitavanja, snimanja, prijenosa ili obrade podataka, a kojima se uvede neželjene promjene u izvornim podatcima. Računalno snimanje i prijenosni s ...

Otvoreni podatci

Otvoreni podatci, podskup podataka, odnosno podatci koji su dostupni svima za ponovnu upotrebu u komercijalne i nekomercijalne svrhe. Stvaraju ih tijela javne vlasti. Uporabom ovih podataka može se stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist. ...

Ovisnost o Internetu

Ovisnost o internetu je jedan oblik ovisnosti o računalima i označava fenomen pretjeranog ili ekstremnog korištenja interneta u tolikoj mjeri da donosi opasnost po zdravlje. Na engleskom govornom području naziva se "Internet addiction" poremećaj, ...

Pan European Game Information

Pan European Game Information je europska organizacija korištena za klasifikaciju video igara u dvije različite dobne skupine. Organizacija je osnovana u travnju 2003. godine. Razvijena je od strane Interactive Software Federation of Europe organ ...

Pascalina

Pascalina je mehanički stroj koji je mogao zbarajati i oduzimati velike brojeve. Konstruirao ga je Blaise Pascal 1642. kako bi olakšao posao svom ocu porezniku. Pascalina je mogla raditi s brojevima do 9 999 999. Radove na stroju započeo je Pasca ...

Podatkovna struktura

Podatkovna struktura je pojam iz računalstva. Poseban je način na koji se organizira i pohranjuje podatke u računalu, tako da ih se može učinkovito rabiti. Različite vrste podatkovnih struktura su skrojene za razne vrste aplikacija. Neke su visok ...

Pogreška u kraćenju

Pogreška u kraćenju odnosno pogreška odsijecanja je pogreška koja se javlja, a nije ovisna o sklopovlju, kojemu je svojstvena pogreška zaokruživanja). Pogreška u kraćenju je u svezi s programskom opremom. Korijeni ove pogreške su u procesu diskre ...

Pogreška u stranici

Pogreška u stranici je iznimka koju softveru podiže sklopovlje kad program pristupi stranici koja je mapirana u virtualnom adresnom prostoru, ali nije učitana u fizičku memoriju. U tipičnom slučaju operacijski sustav pokušava rukovati pogreškom u ...

Pogreška zaokruživanja

Pogreška zaokruživanja je pogreška koja se javlja u računanju, a u svezi je sa sklopovljem, a ne s programskom opremom. Pojam valja razlikovati od pojma pogreške aproksimacije. Operacije s plivajućom točkom eng. floating point pogrešku zaokruživa ...

Pokazivač

Pokazivač ili kursor u računarstvu prestavlja mjesto na zaslonu na kojem se nalazi fokus, mjesto gdje se može umetnuti tekst ili mjesto gdje će se izvršiti radnja ako se stisne tipka na tipkovnici ili tipka na nekoj drugoj ulaznoj jedinici.

Pokret slobodnih programa

Pokret slobodnih programa je društveni pokret kojem je u cilju očuvati prava korisnika u pristupu i modificiranju programa. Filozofija pokreta je zamjena programa koji imaju ograničenja i zabrane potpuno slobodnim programima sa konačnim ciljem "o ...

Pokretanje računala

Pokretanje računala. U hrvatskoj literaturi rabi se još izraz bootanje. Ovo je proces kojim se pokreće operacijski sustav. U procesu se provjerava sklopovlja na razini boot monitora. Tijekom procesa podiže se jezgra s bootabilne jedinice eng. boo ...

Poslovna inteligencija

Poslovna inteligencija je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih softverskih alata. U hrvatskom jeziku pojmam poslovne inteligencije može se još odnositi na sposobnost shvaćanja i brz ...

Predmetno indeksiranje

Predmetno indeksiranje je metoda opisivanja dokumenta indeksnim terminima kako bi se označilo o čemu se radi u dokumentu ili da se skrati njegov sadržaj. Razlog zbog kojeg se dokumenti tako označuju je zato što pronalazak informacija ne predstavl ...

Prekrcanost informacijama

Pretrpanost informacijama, prekrcanost informacijama, preplavljenost informacijama, višak informacija pojava u informacijskom okružju koju karakterizira obilje svih vrsta informacija, koje je korisniku teško kvalitetno pretražiti i probrati, odno ...

Program za pronalaženje pogrešaka

Program za pronalaženje pogrešaka ili debugger je računalni program koji se rabi za otklanjanje grešaka ostalih programa. Debugger može testirati i provjeriti pravilnost rada programa. Rušenje programa se dogada u slučaju da je izvodenje programa ...

Program za upravljanje datotekama

Program za upravljanje datotekama je računalni program koji ima korisničko sučelje namijenjeno radu s datotečnim sustavima. Najčešće operacije koje se izvode na datotekama ili skupinama datoteka su: kreiraj, otvori, uredi, vidi, ispiši, prikaziva ...

R-stablo

R-stabla su stabla strukture podataka slična B-stablima, korištena za pristup prostornim podacima tj., za indeksiranje višedimenzijskih informacija; npr., koordinate prostornih podataka. Uobičajena upotreba R-stabla mogla bi biti: "Pronadi sve mu ...

Računalna dinamika fluida

Računalna dinamika fluida primijenjena je znanost kojoj je glavni cilj primjena znanja i iskustava s područja mehanike fluida uz izradu računalnih modela, kako bi se dobila nova saznanja o pojedinim specifičnim problemima unutar mehanike/dinamike ...

Računalno inženjerstvo

Računalno inženjerstvo ili računalno sistemsko inženjerstvo, znanstvena je disciplina koja spaja nekoliko polja primijenjenih znanosti u razvoju računalnih sustava. Računalni inženjeri obično su školovani u sljedećim disciplinama: elektroničko in ...

Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku, paradigma je informatičke tehnologije koja opisuje pružanje IT infrastrukture kao što je prostor za pohranu podataka ili aplikacijski softver kao uslugu putem Interneta. U tehničkom smislu opisuje pristup IT infrastrukture d ...

Računska kemija

Računska kemija je grana kemije koja koristi računalnu simulaciju kako bi pomogla u rješavanju kemijskih problema. Ona koristi metode teorijske kemije ugradene u učinkovite računalne programe za izračunavanje struktura i svojstava molekula i čvrs ...

Ramdisk

Nedovršeni članak Ramdisk koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije. RAMdisk ili ramdisk ime je dio RAMa radne memorije koje operacijski sustav ili aplikacijski program pristupa kao da je neko masovno spremi ...

Raspodijeljeni napad uskraćivanjem resursa

Raspodijeljeni napad uskraćivanjem resursa, distribuirani napad uskraćivanjem resursa je engleska skraćenica za Distributed Denial-of-service attack, i označava sprječavanje pristupa računalom sustavu korištenjem mnogobrojnih raspršenih resursa k ...

Ravni model

Ravni model sastoji se od pojedinačnog, dvodimenzionalnog reda elemenata podataka, gdje se za sve članove danog stupca pretpostavlja da su slične vrijednosti, te da su svi članovi reda povezani jedni s drugima. Na primjer, stupci za ime i lozinku ...

Razvoj računalnih mreža (Internet)

Internet. Informatička revolucija, osim što je ostavila neizbrisav trag u povijesti, danas ima utjecaja u gotovo svim oblicima ljudskog života. Vrhunac informacijske tehnologije, te svih ostalih njoj povezanih znastvenih polja je nastupio pojavom ...

Readme

Readme je tekstualna datoteka koja ima informacije o ostalim datotekama u direktoriju ili arhivu te koja se često distribuira sa softverom. Obično je riječ o README.TXT, README.1ST, READ.ME ili jednostavno README datoteci. U pojedinim slučajevima ...

Red (struktura podataka)

Red je apstraktni tip podataka koji služi za pohranu niza istovrsnih elemenata. Kod reda se podatke čita i briše sa čela reda, dok se novi podatci zapisuju na začelje reda. Ovo čini red podatkovnom strukturom sa pristupom "prvi koji ulazi - prvi ...

RFC

RFC je dokument kojeg je izdao Internet Engineering Task Force. Dokumenti obično opisuju metode, ponašanja, istraživanja, ili inovacije primjenjive na Internet i povezana računala. Putem internetske zajednice, inženjeri i računalni znanstvenici m ...

RGBI

RGBI ime je za vrstu video izlaza koji je kompatibilan sa IBM CGA video izlazom. Svaka točkica na zaslonu zastupljena je sa 4-bita. U tih 4-bita bajta, upisana je vrijednost četiri komponente: crveno, zeleno, plavo i svjetloća. Sa RGBI jedan bajt ...

Robotron

VEB Robotron bio je najveći proizvodač elektronike u Istočnoj Njemačkoj. Sjedište tvrtke bila je u Dresdenu i 1989. godine zapošljavao je 68.000 ljudi. Proizvodnja se sastojala od: elektronike široke potrošnje - pisače mašine, osobna računala, mi ...

Run-length limited

Run-length limited je skup načina kodiranja binarnog niza znamenaka drugim nizom, sa svrhom izbjegavanja situacija gdje postoje dugi nizovi uzastopnih istovjetnih bitova, koji bi u nekim fizičkim prikazima doveli do gubitka sinkronizacije izmedu ...

Scareware

Scareware je vrsta programske podrške. U ovo spadaju lažni antivirusni programi koji nekako zastraše korisnika radi toga da ga navede na to da instalira taj program.

Shareware

Shareware je pojam pod kojim se podrazumjeva način distribucije proizvoda na taj način da je kupcu omogućeno prethodno isprobavanje proizvoda prije nego isti bude plaćen. Javno je dostupan, besplatan odredeno vrijeme, obično mjesec dana. Način ko ...

Shovelware

Shovelware, je pogrdni izraz iz kompjuteraškog žargona koji se odnosi na softver koji je poznatiji po količini sadržaja nego po kakvoći i korisnosti. Izraz se takoder rabi za softver koji se portira s jedne računalne platforme ili medija za sprem ...

SIMM

Nedovršeni članak SIMM koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije. Single Inline Memory Module ili SIMM jedonstruka linijska modula za memoriju ime je za vrstu RAM module koja se rabila u računarskim sistemim ...

Sinkronizacija (računalstvo)

Sinkroniziranje je pojam iz računalstva koji se odnosi na dva različita koncepta koja su unatoč tome u svezi: sinkroniziranje procesa i na sinkronizaciju podataka. Sinkroniziranje procesa se odnosi na zamisao da višestruki procesi se jednom moraj ...

Softverski prekid

Prekid je izraz iz računalstva. Izraz je doslovni prijevod na hrvatski jezik engleske riječi interrupt. Prekidi odnosno mikroprocesorov prekidni sustav omogućavaju mikroprocesoru brzo i učinkovito odgovoriti kad vanjski uredaji upućuju zahtjeve. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →