ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137

Stolno izdavaštvo

Stolno izdavaštvo) je izdavačka tehnika koja spaja osobno računalo i WYSIWYG program za oblikovanje stranica sa kojim se stvaraju dokumenti koji se kasnije koriste za masovno tiskanje ili na manjoj ljestvnici za ispisivanje na lokalnom pisaču pri ...

Stranica (računalna memorija)

Stranica, memorijska stranica ili virtualna stranica je kontiguozni blok virtualne memorije fiksne duljine. Najmanja je jedinica podataka za: transfer izmedu glavne memorije i bilo kojeg pomoćnog pohrambenog prostora, kao što je tvrdi disk memori ...

Subminijaturni D

Subminijaturni D ili D-sub česta vrsta električnog spojnika koji se koristi na računalima. Ovaj spojnik je dizajnirala američka tvrtka ITT 1952. godine.

Sučelje mozak-računalo

Sučelje mozak-računalo, je direktna komunikacijska veza izmedu čovjekovog ili životinjskog mozga i vanjskog uredaja. U BCI nije još razvijena dvosmjerna komunikacija: ili računalo prima informacije iz subjektovog mozga ili šalje informacije u mozak.

Sustav prividne mreže

Sustav prividne mreže je temeljni sloj upravljanja računalnom infrastrukturom u razvojnoj okolini PIE. Osnovna zadaća ovog sustava jest virtualizacija fizičke mreže Internet u logičku mrežu. Radi ostvarenja medusobna komunikacije, sva računala ra ...

Sustavi za pretraživanje informacija

Pretraživanje informacija se može definirati kao skup tehnika za pohranjivanje i pronalaženje često raspršenih podataka najčešće korištenjem pomoću računalnog sustava. Osoba koja je zaslužna za samu ideju pretraživanja informacija pomoću računala ...

T-stablo

U računarstvu, T-stabla su vrsta binarnih stabala koji se potrebljavaju u bazama podataka koje upotrebljavaju glavnu memoriju za smještaj podataka. T-stablo je podatkovna struktura izvedena kao samobalansirajuće indeksno stablo optimizirano za sl ...

Tagline

Tag ili Tagline je kratka, sažeta rečenica u jednom redu koja se koristi u elektroničkoj pošti uz ili umjesto potpisa. Pojam se koristi u računarstvu, a u stvari predstavlja aforizme, maksime, grafite ili slogane.

Tekstualni mod

Nedovršeni članak Tekstualni mod koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije. Tekstualni mod je vrsta računalnog vizualnog prikaza gdje se sadržaj prikazan na zaslonu u smislu znakova a ne zasebnih točki. Ovaj ...

Teorija programskih jezika

Teorija programskih jezika je potpolje računarskih znanosti koje se bavi istraživanjem, razvojem, karakterizacijom programskih jezika i nihovih svojstava. Teorija programskih jezika objedinjuje discipline kao: matematiku, lingvistiku, i softversk ...

TLA

TLA je troslovni akronim za engleski izraz T hree- L etter A cronym. Obuhvaća troslovne kratice raširene u računalnom žargonu. U hrvatskome jeziku ovi akronimi ponašaju se slično drugim složenim kraticama. Pišu se velikim slovima bez točke, sriču ...

Tony Tebby

Tony Tebby je bio dizajner izvornog OS-za osobno računalo Sinclair QL, QDOS. Razvio ga je dok je radio u Sinclair Researchu ranih 1980-ih. Sinclair Research je napustio 1984. godine prosvjedujući tako jer je protiv toga što je tvrtka prijevremeno ...

Trebuchet MS

Naziv je dobio po vrsti katapulta fra. trébuchet. Dizajner Vincent Connare bio je inspiriran nazivom nakon zagonetke koju je čuo u sjedištu Microsofta: Can you make a trebuchet that could launch a person from main campus to the new consumer campu ...

Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija je naziv koji pridajemo svakom neživom sustavu koji pokazuje sposobnost snalaženja u novim situacijama. Engleski naziv za umjetnu inteligenciju je artificial intelligence skraćeno AI. Uobičajeno je da se to ime pridaje račun ...

Upravljačka jedinica

Upravljačka jedinica, Upravljački sklop ili kontrolna jedinica je dio središnje jedinice koja usmjerava radnju i ima izravnu kontrolu preko ostalih dijelova CPU-a: spremnika, aritmetičko-logičke jedinice, instrukcijskih spremnika, sabirnica, ulaz ...

Upravljanje iznimkama

Upravljanje iznimkama je proces odgovaranja na pojavu nepravilnosti tijekom računanja u računalu. Ove anomalije ili iznimni uvjeti zahtijevaju posebnu obradu. To je obično promjena uobičajenog tijeka izvršavanja programa. To pružaju specijalizira ...

UTF-8

UTF-8 je način zapisa kodnih točaka u standardu Unicode pomoću nizova 8-bitnih bajtova. Prednost kodiranja je u tome što je "unatrag" kompatibilan sa 7-bitnim ASCII standardom. Slova većine europskih i bliskoistočnih pisama se kodiraju s najviše ...

Varijabla (računarstvo)

Varijabla, u kontekstu programiranja jest ime kojem je pridružena vrijednost, i ta vrijednost naziva se vrijednošću varijable. Varijabla je svojevrsno skladište u kom se nalazi podatak, a unutar koga može se tijekom rada mijenjati vrijednosti. Im ...

Velika količina podataka

Velika količina podataka en. Big data, pojam u zakonodavstvu EU koji se odnosi na velike količine različitih vrsta podataka koji brzo nastaju iz velikog broja različitih vrsta izvora. Za rukovanje današnjim vrlo različitim skupovima podataka u st ...

Virtualni svijet

Virtualni svijet ili virtualna stvarnost je oblik računalne simulacije, u kojoj se sudionik osjeća da se nalazi u umjetnom okruženju. Sudionik može gledati kroz dva malena monitora po jedan za svako oko. Senzori detektiraju kretanje glave ili pol ...

Virtualnost

Virtualnost označava svojstvo nečega, da bi u stvarnosti trebalo biti tamo ali nije realno. Dakle ne postoji u obliku u kojem prividno postoji, ali po svojim biću ili učinku djeluje kao nešto što i u stvarnosti postoji. Riječ potječe iz francuske ...

Višenitnost (softver)

Višenitnost je osobina kojom se omogućava pisati računalne programe koji će izvesti istovremeno dvije ili više operacija. procesor će naizmjenično posvetiti odredeni dio vremena izvodenju naredaba u svakoj od niti, ovisno o prioritetu pojedinih n ...

Višestupanjsko prevodenje programa

Višestupanjsko prevodenje programa je postupak prevodenja koji se primjenjuje radi olakšanja postupka izgradnje raspodijeljenog interpretiranja programa. Tome se pribjegava, zbog složenosti procesa izravnog prevodenja raspodijeljenih programa iz ...

VRAM

Video RAM ili VRAM, je inačica dinamičkog RAM koji ima pristup s dvije strane, koji se nekada najčešće koristi za pohranu spremnika okvira u nekim grafičkim karticama. VRAM su izumili F. Dill, D. Ling i R. Matick dok su radili za IBM Research 198 ...

Vrijeme nedostupnosti

Vrijeme nedostupnosti je pojam koji se odnosi na vrijeme kad sustav nije u mogućnosti obaviti svoje primarne funkcije. Za ovaj se engleski pojam još rabe ovi izrazi na hrvatskom jeziku: vrijeme ispada, vrijeme stajanja, vrijeme zastoja. Inženjers ...

Vrijeme neprekidnog rada

Vrijeme neprekidnog rada je pojam koji se odnosi na vrijeme kad sustav obavlja svoje primarne funkcije, odnosno mjera sustavskog vremena tijekom kojeg uredaj nije ispadao iz rada. Pojam se obično rabi u svezi s telekomunikacijskim mrežama i poslu ...

WordPress

WordPress je središnji upravljački sustav i slobodni softver otvorenog koda poduprt PHP-om i MySQL-om. Pokrenuo ga je 27. svibnja 2003. Matt Mullenweg. Predstvalja najkorišteniji središnji upravljački sustav i jedno od najpopularnijih mrežnih mje ...

WPML

WPML je dodatak za WordPress, koji razvija tvrtka OnTheGoSystems Limited. Prije svega je predviden za uporabu na malim i srednje veilikm mrežnim stranicama koje koriste WordPress. Prva inačica objavljena je 2007. godine, a danas se koristiti na v ...

X Windows System

Nedovršeni članak X Windows System koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije. X Window System takoder poznato pod imenom X Window ili X11, zasnovano na sadašnjoj inačici 11 je sklopovni apstrakcijski sloj u ...

X86

x86 ime je obitelj mikroobradnika koji rabe odrednu arhitekturu naredbenog skupa, koji je prvotno bio razvijen za mikroobradnik Intel 8086 i Intel 8088 od strane tvrtke Intel. Inače, Intel nije jedina tvrtka koja je doprinjela razvoju x86 arhitek ...

XD-Picture Card

xD-Picture card je flash memorijska kartica koja se u najvećem broju slučajeva koristi u digitalnim fotoaparatima. Ovaj tip kartice su zajedno razvili tvrtke Olympus i Fujifilm i u njihovim uredajima se uglavnom i koristi xD kartica. Prve xD kart ...

Zalihost podataka

Zalihost podataka je pojava koja se javlja u sustavima za upravljanje podatkovnim bazama koje sadrže polje koje se ponovilo u dvjema ili višem broju tablica. Izraz je prijevod na hrvatski jezik engleskog izraza data redundancy. Primjerice, u sluč ...

Zavod za sigurnost informacijskih sustava

Zavod za sigurnost informacijskih sustava središnje je državno tijelo RH za obavljanje poslova u tehničkim područjima informacijske sigurnosti državnih tijela što obuhvaća standarde sigurnosti informacijskih sustava, sigurnosne akreditacije infor ...

Australski svemirski istraživački institut

Australski svemirski istraživački institut ili ASRI je osnovan početkom 1990-tih godina, kao neprofitna organizacija, vodena isključivo od strane dobrovoljaca. Većinu posla ASRI obavlja u suradnji s australskim sveučilištima i institutima tehnolo ...

Hrvatski astronautički i raketni savez

Hrvatski astronautički i raketni savez je hrvatska udruga, član Hrvatske zajednice tehničke kulture. Udruga su koja povezuje članove: organizacije, klubove, sekcije i pojedince aktiviste, čije je posebno područje zanimanja unutar tehničke kulture ...

Raketno modelarstvo

Raketno modelarstvo, tehničko-športska djelatnost koja je spoj zrakoplovno modelarske i raketne tehnike. Podgrana je zrakoplovnog modelarstva. Za pogone svojih modela služi se modelarskim raketnim motorima. Letjelice su gradene po pravilu od dost ...

SpaceX

Space Exploration Technologies Corp. poznatija pod imenom SpaceX je američka privatna tvrtka koja se bavi proizvodnjom svemirskih letjelica i pruža usluge svemirskog transporta sa sjedištem u Hawthorneu u Kaliforniji. Osnovao ga je 2002. godine E ...

Akselbenderi

Akselbenderi, dekorativne oznake u obliku zlatnih, srebrnih, crvenih i sličnih vrpca s metalnim završetcima koje se nose na bluzi ili šinjelu, najčešće, oko lijevog ili desnog ramena. Oni koji se nose oko ramena sastoje se iz dvije pletenice i ga ...

Amfibijska operacija

Amfibijska operacija, kombinirana napadna operacija pomorskih, mornaričko-desantnih, zrakoplovnih, raketnih i kopnenih snaga s mora i iz zraka protiv obale i otoka koje brani i kontrolira protivnik, radi zauzimanja desantne osnovice. U amfibijsko ...

Baraž

Baraž označava zapreku ili sustav zapreka za spriječavanje prodora neprijateljskih pomorskih, riječnih, zrakoplovnih i kopnenih snaga u odredena područja ili oblasti. Razlikuje se: - lučki baraž - pojavio se kao rezultat iskustava iz Rusko-japans ...

Bastionski sustav

Bastionski sustav je kombinacija nekoliko frontova bastiona ojačanih unutrašnjim i spojnim dodacima. Dominirao je u fortifikaciji od 16. do 19. stoljeća jer je omogućavao stvaranje jake bočne i kose vatre ispred tvrdava pa su se one mogle braniti ...

Biciklističke vojne postrojbe

Nakon Drugog svjetskog rata biciklističke jedinice se raspuštaju jer gube prednost pred motornim vozilima. U razdoblju izmedu 1948. i 1952. godine švedske oružane snage prestaju sa korištenjem vojnih bicikala, a sličan trend slijede i sve ostale ...

Bojište

Bojište je kopneni, morski i zračni prostor koji jest ili koji može biti obuhvaćen borbenim djelovanjima, a koji je po svojim zemljopisnim osobinama odvojeno od drugih područja, pri čemu se promjena situacije u tom prostoru neće neposredno odrazi ...

Borbeni pilot

Borbeni pilot je pripadnik ratnog zrakoplovstva uvježban prvenstveno za zračnu borbu i upravljanje lovačkim zrakoplovom. Oni uvježbani u zračnom ratovanju sa glavnom zadaćom obaranja neprijateljskih zrakoplova i pružanju podrške kopnenim i mornar ...

Desant

Desant je oblik ofenzivne vojne operacije pri kojim se vojne jedinice prebacuju na područje koje je pod kontrolom neprijatelja ili se ubacuju u neprijateljsku pozadinu. Desant može biti izveden pomorskim, riječnim, zračnim ili kombiniranim prijev ...

École Militaire

École Militaire veliki je gradevinski kompleks u kojem je smještena vojna škola. Nalazi se u Parizu, jugoistočno od Champ de Marsa. Škola je otvorena 1751. na inzistiranje Madame de Pompadour i uz podršku kralja Luja XV. Prvotni naziv bio je Écol ...

Hibridni rat

Hibridni rat vojna je strategija koja može sadržavati elemente konvencionalnog ratovanja, prijetnje vojnom silom, terorizma, paravojnih aktivnosti, informacijskih operacija, gospodarskog ratovanja i kibernetskog ratovanja. Makar su se hibridne me ...

Izvidanje

Izvidanje je važan dio borbenog djelovanja u kojem neka postrojba izvida teren i stanje neprijatelja. Izvidanje se obavlja vojnicima nazvanim izvidnicama uz pomoć razne opreme.

Mehanizirano pješaštvo

Mehanizirano pješaštvo je pješaštvo opremljeno s oklopljenim vozilima za transport borbenog osoblja ili borbenim vozilima pješaštva za transport i borbu. Mehanizirano pješaštvo se razlikuje od motoriziranog pješaštva, zbog toga što im njihova voz ...

Motorizirano pješaštvo

Motorizirano pješaštvo je pješaštvo koje je transportirano kamionima, ili drugim motornim vozilima. Razlikuje se od mehaniziranog pješaštva koje se transportira kamionima-gusjeničarima ili oklopljenim vozilima za pješaštvo.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →