ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138

Pješaštvo napada

Pješaštvo napada je klasična knjiga o vojnim taktikama u kojoj je njemački general-feldmaršal Erwin Rommel opisao svoje iskustvo iz Prvog svjetskog rata. Pisao je uglavnom o svojim Stoßtruppen, tj. njihovim taktikama. Objavljena je 1937., što je ...

Plaćenici

Plaćenici su osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu, ali koje nisu državljani strane u sukobu, nego su "motivirani za sudjelovanje u neprijateljstvima isključivo željom za privatnu korist, te im je obećala, strana ili u ime strane u sukobu, mater ...

Pomorska operacija

Pomorska operacija podrazumijevaju svaku aktivnost pomorskih snaga koju one obavljaju na površini i ispod površine mora, u zraku i u kopnenom dijelu priobalja radi izvršenja zadaće ili ostvarenja cilja operacije. To podrazumijeva planiranje, pros ...

Posada

Posada je izraz koji u najširem smislu označava skupinu, u pravilu hijerarhijski organiziranih ljudi koje povezuje svakodnevni rad ili odredeni zadatak vezan s nekim objektom ili prijevoznim sredstvom kojim nastoje upravljati ili ga opsluživati. ...

Prepad

Prepad u vojnoj terminologiji označava iznenadni napad u pravilu ograničenih ciljeva ili opsega nakon koga se napadač nastoji što brže vratiti u svoju bazu ili na svoje početne položaje, prije nego što neprijatelj na njega stigne prikladno reagir ...

Protutenkovsko ratovanje

Protutenkovsko ratovanje je razvijeno tijekom prvog svjetskog rata zbog potrebe za razvojem tehnologija i taktika za uništavanje novog oružja tenkova i potpornog pješaštva. Početna protutenkovska oružja su bili protutenkovski topovi bilo samostal ...

Rov

Rov je vrsta iskopa ili udubina u tlu. Svojim dimenzijama uglavnom ima veću dubinu nego širinu te je uzak u odnosu na svoju dužinu.

Specnaz

Specnaz je naziv za ruske postrojbe posebne namjene. Specnaz je skraćenica od Vojska za specijalne namjene. Specnaz je termin označava sve specijalne snage, a prvi Specnaz po kojemu su ostali dobili ime je bio Specnaz GRU, ruske vojno obavještajn ...

Stožer

Vojni stožer je formalno ustrojena cjelina sastavljena od časnika i dočasnika koja omogućuje dvosmjernu razmjenu informacija izmedu zapovjednika i podredenih postrojba. Uloga vojnog stožera je pribavljanje točnih i pravovremenih informacija nužni ...

Strategikon

Strategikon je vojni priručnik bizantske vojske. Autorstvo ovog djela pripisuje se raznim autorima, pa čak i carevima, a većina ga citira pod: Pseudo-Mauricije. Djelo je nastalo početkom 7. stoljeća. Iako je Bizant naslijedio bogato ratničko isku ...

Strijelac (vojnik)

Strijelac je vojnik koji ispaljuje neku vrstu projektila iz ručnog oružja. Strijelci su u doba hladnog oružja bili podvrsta pješaštva ili konjice koji su iz srednje udaljenosti ispaljivali strelice ili kamenje na protivničke formacije. Najčešća t ...

Tepih-bombardiranje

Tepih-bombardiranje označava bombardiranje većih područja s različitim sredstvima za bombardiranje, pri čime nije cilj uništiti pojedine objekte, nego čitavo područje. Na živote civila se prilikom masovnog bombardiranja ne uzima obzir. Ponekad su ...

Topovsko meso

Topovsko meso je neformalni, pogrdni izraz za vojne osobe koje se smatraju i tretiraju potrošnom robom pred neprijateljskom vatrom. Izraz se obično koristi u situacijama u kojima su vojnici prisiljeni svjesno se boriti pod nemogućim izgledima u n ...

Trošiljak

Trošiljak ili murex ferreus), jednostavna metalna defenzivna bojna naprava za usporavanje ili zaustavljanje napredovanja neprijateljskih vojnih postrojbi, posebice pješaštva, konjaništva, ratnih slonova, deva i dr. Nazvana trošiljak prema starogr ...

Vojarna

Vojarna je vojni ili policijski sustav zgrada ili pojedinačna zgrada, u kojem su smješteni vojnici ili vojni policajci. Unutar vojarne se nalaze prostorije za spavanje, prostorije za nastavu, sanitarni čvor, kuhinja, vojna blagavaonica, kantina, ...

Vojna diplomacija

Vojna diplomacija, kao dio opće diplomacije jedne države, usmjerena je ponajprije na zadaće razvijanja vojne suradnje na svim poljima, a posebice odnosa povjerenja i prijateljstva s oružanim snagama susjednih zemalja. Njezin povijesni put, od pre ...

Vojna istraživanja

Vojna istraživanja su istraživanja s ciljem pronalaska novih vrsta oružja i načina ratovanja. Tijekom ljudske povijesti, oružje je postojalo sve složenije i sofisticiranije. Novi izumi omogućili su brže i lakše prelaženje velikih udaljenosti, bol ...

Vojna obrana

Obrana u vojnom smislu znači očuvanje nekog prostora od prodora neprijatelja. Obrana se vrši uz pomoć vojnika, oklopnih vozila, minskih polja, zaklona, bunkera i ostale opreme i gradevina.

Vojna odora

Vojne odore, kao unaprijed odreden oblik odijevanja, prerasle su službeno propisanu odjeću, koja označuje pripadnost osobe odredenoj postrojbi, ogranku ili vojnim snagama, povijesno gledano u novije vrijeme. Općenito se smatra kako su se odore u ...

Vojna operacija

Vojna operacija je uskladeno vojno djelovanje kao odgovor na razvoj odredene situacije. To djelovanje je vojni plan kako razriješiti nastalu situaciju u korist države. Operacije mogu biti ratne ili neratne i dodjeljuje im se kodni naziv iz sigurn ...

Vojna znanost

Vojne znanosti ili Vojna znanost) je termin koji se koristi za organizirani sustav znanja o pripremi i vodenju rata. Vojna znanost istražuje i objašnjava zakonitosti u njegovom bitnom elementu - oružanoj borbi uključujući sve ostale čimbenike koj ...

Vojni pas

Vojni pas koristi se još od davnina. Primjena se očituje višestruko, od borbenih pasa, pasa izvidača pa sve do pasa čuvara i pasa pratitelja. S modernizacijom oružanih snaga diljem svijeta angažman ovih životinja dodatno se povećao i proširio, pr ...

Vojska

Vojska je izraz koji se u najširem smislu koristi za stalne oružane snage neke države sastavljene od profesionalnih vojnika. Pod time se podrazumijevaju kopnena vojska, ratna mornarica, ratno zrakoplovstvo. Vojskom se, barem u mirnodopskom stanju ...

Zračno izvidanje

Zračno izvidanje je tip izvidanja, odnosno prikupljanja strateških podataka korištenjem zrakoplova i/ili drugih uredaja. Najčešće se koristi u vojne svrhe, odnosno izvidaju se neprijateljski položaji.

Žene u vojsci

Žene u vojsci sudjelovale su u ratovima i vojna je povijest puna primjera žena-ratnica koje su se protivno običajima i zakonima istaknule brojnim pothvatima, nadmašivši u junaštvu nerijetko muške suborce. Sudjelovanje žena u ratovima odnosno njih ...

Georgius Agricola

Georgius Agricola, čije je pravo ime George Bauer, bio je njemački znanstvenik, prirodoslovac i humanist. Kao izvanredan renesansni znanstvenik, odlikuje se iznimnim postignućima u obrazovanju, medicini, mjeriteljstvu, filozofiji i povijesti. Agr ...

Ivan Arar

Roden u Višegradu. U Derventi i Sarajevu završio gimnaziju. U Ljubljani studirao rudarstvo na Rudarskom odjelu Tehničkog fakulteta. Diplomirao 1934. U rudnicima radio kao pogonski inženjer i tehnički upravitelj. Od 1948. predavao na zagrebačkom R ...

Katastrofa u Courrièresu

Katastrofa u Courrièresu je naziv za eksploziju u rudniku ugljena na sjeveru Francuske koja se zbila 10. ožujka 1906. godine i izazvala smrt 1099 rudara, što je čini najgorom rudarskom nesrećom u povijesti Europe i drugom najgorom u povijesti svi ...

Drobilica

Drobilica je gradevinski stroj za usitnjavanje kamenoga materijala radi dobivanja tučenca, sitneži i pijeska. Prema načinu drobljenja drobilica može biti čeljusna ili kružna.

Damir Franotović

Roden na Korčuli.Studirao u Ljubljani i diplomirao malo prije Drugog svjetskog rata. Zaposlio se u boksitnim rudnicima u Hrvatskoj u Drnišu, Drniš, Kontinentalno bauxitno rudokopno i industrijsko d.d. Zagreb, Glavna uprava dalmatinskih rudokopa i ...

Ivanečka rudarska četa

Ivanečka rudarska četa je postrojba za spašavanje unesrećenih rudara osnovana 1898. godine u Ivancu. Bila je izuzetno važan segment i nezaobilazan faktor u rudarstvu i općenito u društvu. Pretpostavlja se da je rudarska četa osnovana 1898. godine ...

Kamenolom

Kamenolom je rudarski pogon u kojem se eksploatira gradevinski kamen. U pravilu su površinski osim kod skupocjenih vrsta koje se vade u podzemnim kopovima. S obzirom na namjenu, način eksploatacije i opremi dvije su osnove vrste: U prvoj vrsti va ...

Kopovsko jezero

Kopovsko jezero je vrsta umjetnog jezera. Nastanak ovih vrsta jezera niju nužno ishod namjere, nego povoljnog spleta okolnosti. Kopovska jezera nastaju na mjestima gdje su bili površinski kopovi. Udubine po raznim osnovama ispuni voda, koja se on ...

Labinska republika

Labinska republika je kratkotrajna samouprava koje nastala za vrijeme rudarske pobune na području Labina u Hrvatskoj, od 2. ožujka do 8. travnja 1921. godine.

Mineralne sirovine

Koriste se za dobivanje metala u kojima se nalaze metali u takvoj količini koja omogućuje rentabilno dobivanje odgovarajućeg metala. Podjela ruda može se vršiti po više kriterija kao što je: Vrsta metala koji se dobiva iz rude: Npr. rude željeza, ...

Naftna geologija

Naftna geologija ili točnije imenovana Geologija ležišta ugljikovodika zasebno je područje unutar geologija kao znanstvene grane. Obuhvaća brojne zasebne discipline kao izrazite specijalnosti razvijane desetljećima, a u cilju boljega opisivanje l ...

Nemetalne mineralne sirovine

Nemetalne mineralne sirovine su one sirovine koje nam prilikom topljenja nedaju novu sirovinu, a obično su vezane uz sedimentne stijene. U svjetskoj potrošnji nemetala, mineralne sirovine sudjeluju sa sljedećim udjelima: -sve vrste kamena 49% -pi ...

Oplemenjivanje mineralnih sirovina

Oplemenjivanje mineralnih sirovina je prerada čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ili kemijskim postupcima radi odvajanja korisnih od nekorisnih sastojaka s ciljem dobivanja prodajnih produkata. Naime, mineralne sirovine u ...

Podzemne rudničke prostorije

Podzemne rudničke prostorije su namijenjene istraživanju, otvaranju i pripremi ležišta mineralnih sirovina za otkopavanje. Podzemne rudničke prostorije služe za transport mineralne sirovine i materijala, provjetravanje, odvodnjavanje, prolaz ruda ...

Rudar

Rudari, iskopavaju i utovaruju razne mineralne sirovine koje se iz rudnika odvoze transportnom mehanizacijom. U radu se koriste otkopnim alatima: bušilicama na komprimirani zrak, eksplozivnim sredstvima, krampovima i utovarnim lopatama, strojevim ...

Rudarska sigurnosna svjetiljka

Rudarska sigurnosna svjetiljka upotrebljava se za rasvjetu u rudnicima ugljena u kojima postoji prisutnost metana, jer bi upotreba svjetiljki s otvorenim plamenom mogla vrlo lako prouzročiti paljenje i eksploziju metana.

Rudarstvo u Namibiji

Rudarstvo u Namibiji daje najveći doprinos gospodarstvu Namibije u smislu prihoda, s 25% prihoda. Njegov doprinos za bruto domaći proizvod takoder je vrlo važan, što ga čini jednim od najvećih gospodarskih sektora u zemlji. U 2006. godini, porasl ...

Rudarstvo u Nigeru

Rudarstvo u Nigeru je ključni dio gospodarstva Nigera. Izvoz minerala čini 40 posto ukupnog izvoza. U Nigeru se proizvode: cement, ugljen, zlato, gips, vapnenac, sol, srebro, olovo, kositar i uran. Godine 2006., Niger je bio četvrti svjetski proi ...

Rudna ležišta

Znanost o rudnim ležištima je veoma kompleksna geološka disciplina, jer osim geoloških metoda koristi i različite tehnološke i ekonomske metode kako bi dovela do otkrivanja ležišta, odredila njegovu veličinu, oblik i koncentraciju korisnih kompon ...

Rudnik

Rudnik je mjesto u/na Zemljinoj kori na kojem se otkopavaju razne vrste mineralnih sirovina. Rudnici se otvaraju na mjestima gdje se korisna mineralna sirovina nalazi u povećanoj koncentraciji i količini koja opravdava njeno ekonomsko iskorištava ...

Božo Tomić

Roden u Tuzli. Rudarstvo diplomirao 1976. godine u Tuzli. U Tuzli magistrirao na Rudarsko-geološkom fakultetu okončao sam lipnja 1987. godine. Stekao naslov doktora tehničkih znanosti iz područja rudarstva na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u ...

Tusto bardo (kamenolom, Stari Grad)

Čini ga jedno eksploatacijsko polje kamena površine 15 ha. Približno je 2.5 km zračne udaljenosti jugozapadno od središta grada, a 1.2 km od Zapadne luke Starog Grada, uz prometnicu Stari Grad - Selca - Hvar. Na ovoj se je lokaciji tehničko-grade ...

Vale

Vale - brazilska multinacionalna kompanija za obradu metala i rudarstvo. Jedan je od najvećih logističkih operatora u Brazilu. Osim što je druga po veličini rudarska tvrtka u svijetu, Vale je ujedno i najveći proizvodač željezne rude, peleta i dr ...

Vrata do pakla

Plamteća rupa se nalazi u središnjoj Aziji u državi Turkmenistan. Smještena je u pustinji Karakum u blizini sela Derweze, otprilike 260 kilometara udaljena od glavnoga grada Ašgabata. Smatra se da je kapacitet nadenog prirodnog plina u rupi jedan ...

Anto Stanislav Živković

Rodio se u Zenici. Studirao u Zagrebu na Rudarskom odjelu tadašnjega Tehnološkog fakultetu. Zaposlio se u rudniku lignita Kreka 1963 godine. Takoder je radio kao glavni inženjer i tehnički direktor u rudnicima Šićki Brod, Dobrnja i Šikulje. Od 19 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →