ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140

Matica (naprava)

Matica je mehanička naprava koja služi pričvrščivanju ili podešavanju. Ona izgleda kao komad nekog tvrdeg materijala s provrtom i navojem. Skoro uvijek se upotrebljavaju u paru s vijkom, čiji navoji su sukladni navoju matice. Sila trenja navoja d ...

Mazalica

Mazalica je dio stroja ili mehanizma kojim se osigurava podmazivanje kliznih ležaja ili površina i tako smanjuje njihovo trenje i trošenje. Podmazivanje se provodi u redovitim vremenskim razmacima ili neprestano, propuštanjem odredenih količina m ...

Mehanički prijenos

Mehanički prijenos je prijenos snage ili gibanja s pogonskoga na gonjeni dio stroja uz pomoć mehaničkog sklopa ili prijenosnika. Taj se sklop u osnovi sastoji od pogonskoga i gonjenoga člana koji rotiraju, a prijenos se ostvaruje njihovim izravni ...

Mehanizam sa zupčastom letvom

Mehanizam sa zupčastom letvom ili mehanizam sa ozubljenom letvom se koristi za upravljanje motornim vozilima. Kružno gibanje upravljača pretvara se u pravocrtno bočno pomicanje zupčaste letve koja je smještena izmedu kotača i preko spojnih dijelo ...

Meka brtva

Meka brtva je vrsta brtve koja se izraduje uglavnom od gume, polimernih materijala, biljnih i životinjskih vlakana, papira, kartona, pluta, grafita, troskine vune i slično. Razlikuju se brtve mirujućih i pomičnih spojnih dijelova te dodirne i bez ...

Membranska brtva

Membranska brtva se koristi za brtvljenje dijelova s povratnim gibanjem male učestalosti. Za to se upotrebljavaju membranske ravne i valovite brtve, pregibne membrane i valovite cijevi.

Metrički navoj

Metrički navoj s trokutastim ISO profilom ima teorijski profil jednakostraničnog trokuta s kutom profila navoja 2β = 60°. Razlikuju se normalni i fini metrički navoji. Normalni metrički navoji se najviše upotrebljavaju u općoj strojogradnji, a pr ...

Mjerna tolerancija

Mjerna tolerancija je propisano dozvoljeno odstupanje oblika i dimenzija strojnih dijelova od apsolutno točnih. Da bi se omogućila funkcionalnost svakog strojnog dijela, unatoč nemogućnosti dosezanja apsolutne točnosti dimenzija i oblika, potrebn ...

Mljevenje

Mljevenje je operacija procesne tehnike koja primjenjuje vanjsku silu trenje) za smanjenje čestica čvrstoga materijala do potrebne veličine. Uz drobljenje kao prvi korak, mljevenje je drugi stupanj usitnjivanja, kojim se čestice veličine od 13 do ...

Osman Muftić

Osman Muftić, bio je hrvatski inženjer strojarstva, prvi ministar znanosti Republike Hrvatske, diplomat, hrvatski pjesnik i slikar.

Naprava

Naprava je pomagalo koje obično služi za prihvat, stezanje, odredivanje medusobnog položaja te vodenje alata i obratka za vrijeme strojne obrade. Tako na primjeri imamo naprave za bušenje, naprave za glodanje, naprave za zavarivanje, šablone za k ...

Navoj

Navoj je osnovni dio vijka i matice preko kojega se prenose spojne sile. Temelj navoja je zavojnica. Zavojnica je krivulja koja se dobije obavijanjem kosog pravca oko valjka. Ako se kosi pravac obavija oko stošca dobije se konusna zavojnica. Smje ...

Navojna šipka

Navojna šipka ima navoj duž cijele svoje dužine. Raspoloživa je u dimenzijama promjera od 3 mm pa do 36 mm, a obično je duga jedan metar. Takoder postoje navojne šipke izradene od različitih materijala kako bi se osigurala potrebna nosivost i izd ...

O-prsten

O-prsten je vrsta tvrdoprofilne brtve od gume kružna presjeka koja se koristi za mirujuće kružne i cilindrične dijelove. Meke brtve se izraduju uglavnom od gume, polimernih materijala, biljnih i životinjskih vlakana, papira, kartona, pluta, grafi ...

Obrada metala

Obrada metala je promjena oblika, dimenzija ili svojstava metala kako bi se prilagodio daljnjoj upotrebi. Promjena oblika, dimenzija ili svojstava metala može se podijeliti na ručnu ili strojnu obradu. Da bi se izvela obrada metala na bilo koji n ...

Očni vijak

Očni vijak ili vijak s okom je vrsta vijka koji služi za dizanje tereta. Vijak se uvije ručnom silom i ne pritegne se snažno, pa su zato unutarnje sile i naprezanja u vijku vrlo male, te se mogu zanemariti. Kada se oko optereti obješenim teretom, ...

Oldhamova spojka

Oldhamova spojka, spojka Oldham ili križna spojka omogućava rad spojenih vratila i kad su im središnjice pomaknute do 5% promjera. Pri tome se samo njen križni medudio relativno giba klizanjem njegovih izdanaka u utorima vodećeg i vodenog dijela ...

Opruga

Opruga je strojni dio za elastično spajanje. Opruga je izrazito elastičnih svojstava, koji prilikom deformacije preuzima mehanički rad u obliku akumulirane potencijalne energije, a koji u odredenom trenutku može osloboditi povratkom u početni pol ...

Osigurač (strojni dio)

Osigurač je strojni dio koji služi za sprečavanje aksijalnog pomicanja raznih vrsta konstrukcijskih elemenata. Koriste se npr. kod svornjaka, zupčanika i valjnih ležaja.

Osovina

Osovina je strojni dio duguljasta, najčešće cilindrična oblika, koji nosi kotače, remenice, zupčanike, poluge, ležajeve ili slično, a koji se okreću ili rotiraju oko njega ili zajedno s njim. Za razliku od vratila, osovina ne prenosi okretni mome ...

Pero (strojni dio)

Pero i spoj s perima najčešće je korišten spoj vratila i glavčine, prvenstveno primjeren za mirna opterećenja. Pera, slično kao i klinovi, imaju pravokutan poprečan presjek, ali su im donja i gornja ploha paralelne. Prilikom ugradnje, najprije se ...

Pilasti navoj

Pilasti navoj ili kosi navoj je navoj koji za osnovicu ima pravokutni trokut s kutom profila β = 30°, a stvarni, trapez s različito zakošenim krakovima. Koristi se za navojna vretena koja puno rade jer ima manje trenje od trapeznog navoja, ali pr ...

Planetarni prijenos

Planetarni prijenos je vrsta zupčaničkog prijenosa, kod kojega se mehanički prijenos ostvaruje tako da mu barem jedan član osim oko vlastite osi, rotira oko još jedne osi. Odlikuje se velikim prijenosnim omjerom, malim dimenzijama i velikom speci ...

Pločasta kočnica

Pločasta kočnica, kočnica s pločom ili disk kočnica predstavlja noviji način rješavanja problema kočenja. Kočna ploča vezana je vijcima na glavinu kotača. Nosač kočnice, koji je čvrsto vezan na osovinu vozila, nosi u sebi čeljusti kočnice, koje s ...

Podloška

Podloška, podložnica ili podložna pločica je dio vijčanog spoja, a najčešće su okruglog oblika, s rupom kroz koju prolazi vijak. Ne osiguravaju vijak od odvrtanja i koriste se u sljedećim slučajevima: kad je rupa za vijak u podlozi znatno veća od ...

Pojasna kočnica

Pojasna kočnica zbog jednostavne konstrukcije je poznata već odavno. Prednost im je što se relativno malom silom mogu ostvariti veliki učinci kočenja. Nedostatak im je veliko opterećenje vratila na savijanje, a ni sustav kočenja nije jako stabila ...

Pokretna traka

Pokretna traka, trakasto prenosilo, trakasti konvejer ili trakasti transporter se u osnovi sastoji od beskrajne gumene ili plastične trake i dva bubnja, od kojih je jedan pogonski a drugi služi za zatezanje trake. Može prenositi robu vodoravno i ...

Prijenos klinastim remenjem

Prijenos klinastim remenjem u biti se razlikuje od prijenosa plosnatim remenjem samo oblikom i brojem remenja, i oblikom površina vijenaca njihovih remenica. Za razliku s pojedinačnim prijenosima plosnatim remenjem u kojima sudjeluje samo po jeda ...

Prijenos plosnatim remenjem

Prijenos s plosnatim remenjem općenito se sastoji od dva kola s glatkim površinama vijenca i na njih nategnutog beskrajnog remenja. Trenje je izmedu remena i remenica takvog uredaja u pogonu veće što je površina remenice više zagladena jer je tad ...

Prijenosni omjer

Prijenosni omjer ili prijenosni odnos prijenosnika je omjer brzina ulaznog i izlaznog člana prijenosnika. Kod zupčanog prijenosnika obodna brzina ulaznog i izlaznog zupčanika mora biti jednaka: v = r A ⋅ ω A = r B ⋅ ω B {\displaystyle v=r_{A}\cdo ...

Prijenosnik

Prijenosnik ili prigon je mehanički sklop za prijenos snage ili gibanja s pogonskoga na gonjeni dio stroja. Taj se sklop u osnovi sastoji od pogonskoga i gonjenoga člana koji se vrte, a prijenos se ostvaruje njihovim izravnim dodirom, ili neizrav ...

Profilna brtva

Profilna brtva je brtva koja se, kad je u neopterećenom stanju, dodiruje s brtvenim površinama samo na nekoj liniji. Pri upotrebi ovih brtava brtvene površine nastaju istom pri deformacijama koje su posljedica stezanja. Pri tome se razlikuju brtv ...

Pužni prijenos

Pužni prijenos je vijčanik s osima koje se mimoilaze najčešće pod kutem od 90º. Pogonski dio prijenosnika je puž ili pužni vijak, koji može biti jednovojni ili viševojni, valjkasta ili globoidna oblika, a gonjeni dio je pužno kolo. Oni imaju spos ...

Rascjepka

Rascjepka ili zavlaka je jednostavni i jeftini strojni dio, koji se upotrebljava prvenstveno kao osigurač od ispadanja svornjaka i osigurači od odvijanja matice u vijčanim spojevima. Standardizirane su prema DIN 94. Rascjepke se izraduju prvenstv ...

Remenica

Podrobniji članak o temi: Zupčasti remen Ozubljene remenice izradene su pretežno od metala prvenstveno iz AlCuMg, s glodanim zubima posebnog ozubljenja, ali i od plastične mase. U serijskoj proizvodnji se za izradu ozubljenih remenica upotrebljav ...

Remenski prijenos

Remenski prijenos prenosi sile i okretna gibanja izmedu vratila, a naročito je prikladan za veće razmake osi vratila. Zbog elastičnosti remena, remenski prijenosi rade gipkije nego lančani i zupčani prijenos. Dio remena izmedu dvije remenice reme ...

Rezanje plazmom

Rezanje plazmom ili plazma rezanje je tehnološki proces koji se koristi za rezanje čelika i ostalih metala koristeći plazma plamenik. Inertni plin se potiskuje velikom brzinom kroz mlaznicu, dok u isto vrijeme se uspostavlja električni luk kroz p ...

Rukavac (strojarstvo)

Rukavac, u strojarstvu, je dio osovine ili vratila koji leži u ležaju. Rukavci su, dakle, dijelovi osovina i vratila koji se vrte u kliznim ili valjnim ležajima. Oni mogu biti različito oblikovani, a prije svega moraju imati glatku površinu koja ...

Savitljivo vratilo

Savitljivo vratilo izraduje se zavojnim namatanjem čelične žice promjera od 0.3 do 3 milimetra u 1 do 8 slojeva. Smjer namatanja zavojnice svakog sloja mora biti suprotan smjeru prethodnoga, a izmedu slojeva nema zračnosti. Na savitljiva vratila ...

Schmidtova spojka

Schmidtova spojka je spojka koja se upotrebljava za kompenzaciju velikog poprečnog pomaka. Spojka se sastoji od dvije krajnje ploče, srednje ploče, spojnih dijelova i osovinica koje povezuju te ploče. Spojka ne može raditi s većim razmakom izmedu ...

Sigurnosna matica

Sigurnosna matica, samoosiguravajuća šesterostrana matica ili elastični prsten u matici ima umetak od stakloplastike ili od specijalne plastične mase i čvrsto je usaden u čeličnu maticu. Pri stezanju stišće se izmedu navoja vijka i tako elastično ...

Sigurnosna spojka

Sigurnosna spojka je spojka koja služi za spajanje u slučajevima kada mogu nastati preopterećenja, koja mogu uzrokovati oštećenja i lomove dijelova koje treba spojiti, ili koja bi mogla ugroziti normalan rad stroja. Preopterećenja mogu nastati na ...

Slobodnookretljiva spojka

Slobodnookretljiva spojka ili jednosmjerna spojka je vrsta spojke koja uključuje vodeni dio samo u jednom smjeru vrtnje. U drugom ona ga isključuje, a isto tako i kad vodeni dio pretiče vodeći. Zbog toga ove spojke djeluju u jednom smjeru vrtnje ...

Spiralna opruga

Spiralna opruga izraduje se od žice s kružnim ili pravokutnim presjekom, najčešće u obliku Arhimedove spirale, tako da je razmak medu zavojima jednak. Upotrebljavaju se u mehaničkim satovima, povratnim mehanizmima kazaljki električnih mjernih ins ...

Spoj (strojarstvo)

Spoj u strojarstvu može biti rastavljivi spoj ili nerastavljivi spoj. Rastavljivi spoj je takav spoj koji se može rastaviti bez razaranja ili oštećenja, a zatim ponovo sastaviti. Nerastavljiv spoj je takav spoj gdje se sastavljeni dijelovi ne mog ...

Spojevi glavčine i vratila

Spojevi glavčine i vratila, koji služe za prijenos snage, odnosno momenta vrtnje s glavčine na vratilo ili obrnuto, u strojarstvu su vrlo česti i izvode se na različite načine, ali ipak imaju dosta zajedničkog. Prema načinu na koji djeluju, ti se ...

Spojka

Spojka, u strojarstvu općenito, je rastavljivi spojni strojni dio. U užem smislu, spojka je strojni dio za prenošenje okretnoga momenta ili gibanja s jednoga vratila na drugo, takoder kvačilo, konstruiran tako da se prijenos može isključiti i tim ...

Spojka Hirth

Spojka Hirth, Hirthova spojka ili Hirthova zupčasta spojka je spojka koja ima poprečno ozubljenje čeone plohe obiju polovica. Kako je to ozubljenje relativno plitko, ono se može izvesti na čeonim dijelovima šupljih vratila, zupčanika i slično. Sp ...

Spojka s magnetskim prahom

Spojka s magnetskim prahom je vrsta spojke kod koje je sredstvo koje prenosi zakretni moment obično suspenzija praha od željeza u ulju ili smjesa tog praha s grafitom. Magnetiziranjem tog sredstva, koje se izvodi elektromagnetski, nastupa stvaran ...

Sprežnjak

Sprežnjak ili distancijski vijak služi za spoj, gdje je potrebno održavanje dvaju ili više dijelova na odredenoj udaljenosti jednoga od drugoga. Njihova funkcija može biti osigurana ojačanom izvedbom svornjaka na cijelom rasponu udaljenosti koju ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →