ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144

Pametna stakla

Pametna stakla ili stakla s mogućnošću promjene zatamnjenja, su stakla koja mijenjaju svoja svojstva prijenosa svjetlosti kada su pod utjecajem napona, svjetla ili topline. Pametna stakla kontroliraju količinu prijenosa svjetlosti, a samim time i ...

Patina

Patina je promjena boje i teksture koja nastaje na površini bronce ili nekog drugog metala, sjaj na drvenom namještaju koji nastaje uslijed starosti, korištenjem i kontinuiranim poliranjem ili bilo koja promjena nastala na nekoj površini tijekom ...

Peć

Peć je uredaj za stvaranje topline i za postizanje visokih temperatura izgaranjem različitih vrsta goriva ili s pomoću električne energije. Peć se koristi ponajprije za zagrijavanje prostorija i u industrijske svrhe: za provedbu kemijskih reakcij ...

Nevenka Petric

Nakon završetka fakulteta, radila je u Dugom Ratu u tvornici Dalmaciji. Bila je rukovoditeljica kemijskog laboratorija i glavna inženjerka proizvodnje. Od 1964. radila je na splitskom Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Doktorirala je 1972. ...

Pisaći stroj

Pisaći stroj je mehanički ili elektromehanički stroj koji sadrži mnogo tipki, koje kada se koja od tih tipki pritisnu stvaraju otisak na papiru ili nekom drugom mediju, a putem utiskivanja tinte ili nekog drugog sredstva. Prvi pisaći strojevi su ...

Pješčani procjedivač

Pješčani procjedivač ili pješčani filtar vode je vrsta procjedivača koji se obično koristi za pročišćavanje vode, a obično se sastoji od slojeva kvarcnog pijeska. Pješčani procjedivač je vrsta filtra sa zrnatim nepovezanim filterskim sredstvom.

Plitko ognjište

Plitko ognjište je vrsta nekadašnje peći u kojoj se topila željezna ruda, korištenjem drvenog ugljena koji je reducirao željezove okside u željezo, a proizvod je bio spužvasto željezo, koje je bilo upotrebljivo tek nakon kovanja, a konačni proizv ...

Podmazivanje

Podmazivanje je primjena maziva za smanjivanje trenja medu površinama koje se dodiruju, a gibaju se jedna u odnosu na drugu. Omogućuje rad pokretnih strojnih dijelova, napose ležaja, kliznih staza i vodilica, zupčanika, cilindara i stapova, spojk ...

Post-it

Samoljepljivi listići Post-it Notes – višenamjenski listići u više veličina i oblika. Izumili se ih Arthur Fry i Spenser Silver.

Potkova

Potkova je željezni okov koji se čavlima pribija na kopito domaćih kopitara, kako bi ga štitila od trošenja i ozljeda te životinji omogućila sigurniji hod. Prilagoduje se veličini i obliku kopita, hodu, radu i grješkama kopita. Osim kopita potkiv ...

Povijest metalurgije željeza

Povijest metalurgije željeza započinje još u prapovijesno doba, ali se ne zna da li je prvo željezo proizvedeno slučajno, kad je prapovijesni čovjek naložio vatru na ležištu čiste željezne rude ili je koristeći se već stečenim iskustvom u topljen ...

Povijest papira

Povijest papira započinje godine 105. u drevnoj Kini, kada ga je kineski ministar Cai Lun proizveo od nekoliko različitih sirovina i otpadaka, većinom biljnoga podrijetla. Tijekom stoljećâ preuzeo je prvenstvo nad papirusom, pergamentom i ostalim ...

Povijest papira u Hrvatskoj

Povijest papira u Hrvatskoj započinje 1259., a Trogirski evandelistar je najstariji rukopis pisan na papiru u Hrvatskoj. Naši su najraniji sačuvani notarski spisi iz Trogira i drugih dalmatinskih i istarskih komuna. U kontinentalnoj Hrvatskoj prv ...

Povijest stakla

Prirodno nastalo staklo,posebice ono vulkanskog podrijetla,uvelike su rabile civilizacije kamenog doba,u pravilu za izradu jednostavnih,ali vrlo oštrih alata za sječenje i rezanje. Postojala je i intenzivna trgovina ovom tada traženom robom. No p ...

Povijest tehnologije

Povijest tehnologije je usko vezana uz povijest otkrića raznih alata i tehnika, a kako nijedno ljudsko društvo ne može opstati bez tehnologije, može se reći da je tehnologija stara koliko i samo ljudsko društvo. Bit čovjekova načina opstanka je i ...

Pozlata

Pozlata je potpuno ili djelomično prevlačenje zlatnim listićima ili zlatnim prahom površine kamena, kovine, drva, stakla, kože, tekstila i papira radi ukrašivanja. U antičkoj Grčkoj i Rimu pozlaćivali su se kameni i drveni kipovi te ornamentirani ...

Prah

Prah je masa vrlo sitnih čestica sipke krutine. Prah može nastati prirodnim ili umjetnim putem. Prah se uzima kao disperzni dvofazni sustav čije su faze disperzna krute čestice i kontinuirana plina tj. zraka. Za u potpunosti opisati praškasta tvo ...

Prapovijesna tehnologija

glavni članak: povijest tehnologije Prapovijesna tehnologija, tehnologija koja potječe iz vremena prije pisane povijesti. Povijest označuje istraživanje prošlosti s pomoću pisanih zapisa, a sve što prethodi prvim pisanim povijesnim izvješćima pri ...

Procjedivanje

Procjedivanje ili filtracija vode je postupak propuštanja vode kroz poroznu sredinu. Primjenjuje se za uklanjanje koloidnih čestica i mikroorganizama koji su nakon procesa taloženja zaostali u vodi, naročito najsitniji koloidi koji se nisu uspjel ...

Puratićevo vitlo

Puratićevo vitlo je vitlo za izvlačenje ribarskih mreža. Vitlo je izum hrvatskog izumitelja Marija Puratića. Kako je njegovo prezime u Americi iskrivljeno, u uporabi je mnogo češći naziv Puretić, a ne kako bi bilo ispravno Puratić.

Razlučivost

Razlučivost ili rezolucija veličina kojom se definira mogućnost razdvajanja/razaznavanja sitnih detalja kojom se opisuje kakvoća slike. Kod klasičnog fotografskog filma razlučivost se odreduje brojem linija koje se mogu razaznati na dužni milimet ...

Rektifikacija (kemija)

Rektifikacija je kemijsko-tehnološki proces kojim se iz kapljevine uklanja hlapljive sastojke više puta ponavljanom frakcijskom destilacijom i kondenzacijom ili adsorpcijom i desorpcijom. Primjenjuje se pri čišćenju nekih tekućih kemikalija. Rekt ...

Mate Rimac

Mate Rimac rodio se je 1988. godine u Livnu, Bosna i Hercegovina. Tijekom srednješkolskog obrazovanja se istaknuo inovacijama s kojima je, u suradnji s kolegom, pobijedio na državnoj i županijskoj razini natjecanja elektrotehničara i inovatora 20 ...

Robotika

Robotika je grana inženjerske znanost i tehnologija robota, njihov dizajn, proizvodnja, primjena. Robotika je srodna s elektronikom, mehanikom i sa softverom. Ime robot prvi je koristio češki pisac Karel Čapek u svom igrokazu R.U.R. koji je bio o ...

S-Video

S-Video je skraćenica od engleske složenice Separate Video, takoder je poznata kao Y/C. S-Video je sistem za prijenos analognog video signala standardne definicije preko dva odvojena signala: lumen i chroma, bez zuka.

Sakupljači magle

Sakupljači magle su jedan od alternativnih način prikupljanja vode iz magle. Veliki komadi platna koriste se za prikupljanje magle. Hvatanjem magle na platno kapljice padaju u kanal koji se nalazi neposredno ispod platna. Prikupljene kapljice se ...

Senzori

Senzor, pretvornik ili mjerno osjetilo je dio mjernoga sustava koji je u izravnom dodiru s mjerenom veličinom i daje izlazni signal ovisan o njezinu iznosu. Zbog prevladavajuće primjene električnih i elektroničkih sustava, većina mjernih osjetila ...

Sirotanska tehnologija

Sirotanska tehnologija je opisni izraz za računalne proizvode, programe i platforme koje su njihovi izvorni razvijatelji napustili. Pojam se odnosi na softver kao što je abandonware ili starinski softver, ali i na sklopovlje. U standardima i doku ...

Sirovo željezo

Sirovo željezo se dobiva u visokim pećima, ali je zbog većeg sadržaja nečistoća i ugljika, jako krhko i nepodesno za obradu ili primjenu. Sirovo željezo ima uglavnom sadržaj ugljika od 3.5 do 4.5%. Može se koristiti samo za lijevanje najgrubljih ...

Sivi lijev

Sivi lijev je legura željeza i ugljika, gdje se ugljik izlučuje iz legure kao grafit, i to za vrijeme skrućivanja ili pri njenom žarenju, pa se time postiže bolja obradivost i veća sposobnost prigušivanja vibracija. Na izlučivanje grafita utječu ...

Spori procjedivač

Spori procjedivač ili spori filtar vode se koristi kao vrsta pješćanog procjedivača za pročišćavanje sirove vode da bi se dobila pitka voda. Sporo procjedivanje nastaje procjedivanjem kroz biološku opnu koju obrazuju mikroorganizmi na površini fi ...

Spužvasto željezo

Spužvasto željezo ili porozno željezo nastaje mješanjem sirovog željeza s talinom kvarcnog pijeska i pretaljivanjem te smjese u pećima obloženim Fe 2 O 3 oksid), u kojem prisutni Fe 2 O 3 oksidira većinu primjesa. Tako nastaje profilno željezo, j ...

Stanična mikrobna elektroliza

Stanična mikrobna elektroliza tehnologija je vezana za mikrobne gorive ćelije. Pomoću mikrobnih gorivih ćelija moguće je generirati električnu energiju bakterijskim raspadom organskih tvari. Stanična mikrobna elektroliza radi sličnim principom, n ...

Stijenj

Stijenj je goriva vrpca kojom se na daljinu ili s vremenskim odmakom pale lakozapaljive pirotehničke smjese ili kapsule kojima se izaziva detonacija razornih eksplozivnih punjenja. Djeluje prijenosom vatrenog ili eksplozivnoga vala. Nalik je užet ...

Strojevi

Stroj jest skup dijelova povezanih u jednu logičnu cjelinu s ciljem izvodenja odredene operacije. Operacija je najniži segment obrade, dok je obrada jedan segment u tehnologiji. Znanstvena definicija stroja je da je stroj svaka naprava koja preno ...

Tehnička mehanika

Tehnička mehanika je tehnička znanost koja se bavi proučavanjem utjecaja fizikalnih zakona klasične mehanike na probleme koji se javljaju u tehničkim sustavima. Bazična je znanost koja se proučava i primjenjuje u svim tehničkim djelatnostima: str ...

Tehnologija drevne Kine

Tehnologija drevne Kine započinje s razvojem njihove civilizacije, a prvi razvoj civilizacije se opaža duž rijeke Huang He. Do 2500. pr. Kr. se tisuće kasnoneolitičkih sela proširilo duž rijeke, a kad je uvedeno poljodjelstvo s navodnjavanjem nas ...

Tehnologija drevnih civilizacija

Tehnologija drevnih civilizacija se odnosi na urbanu revolucija, koja označava kraj kamenoga doba i početak brončanoga doba, kraj prapovijesti i početak povijesti, koja je započela prije otprilike 6000 godina na Bliskom istoku i u konačnici je do ...

Tehnologija srednjeg vijeka

Tehnologija srednjeg vijeka u Europi je oblikovana zahvaljujući nizu medusobno povezanih tehnoloških novina: poljodjelskoj revoluciji, novoj vojnoj tehnici te oslanjanju na vodu i vjetar kao izvore energije. Taj tehnološki razvoj daje važan dio o ...

Tehnološka promjena

Tehnološka promjena je termin koji se koristi za opisivanje sveukupnog procesa invencije, inovacije i difuzije tehnologije ili procesa. Termin je redundantan s tehnološkim razvojem, tehnološkim postignućem i tehnološkim napretkom. Tehnološka prom ...

Tehnološka singularnost

Tehnološka singularnost je točka u vremenu nakon koje nije moguće ekstrapolirati ništa o daljnjem napretku, znanosti i načinu funkcioniranja svijeta budućnosti, ili preciznije, tehnološka singularnost je hipotetska točka u budućnosti u kojoj tehn ...

Tiskara

Tiskara je industrijski obrt za tiskanje knjiga, novina i razne druge literature. Danas postoji mnogo tiskarskih tehnika kao što su: digitalni tisak, knjigotisak, ofsetni tisak, tampotisak i dr. sitotisak, rotacijski tisak, Svaka tehnika ima svoj ...

Trodimenzionalni ispis

Trodimenzionalni ispis način je brze izrade prototipa kojim se uredajima zasnovanima na patentiranoj 3D tehnologiji Massachusetts Institute of Technology "ispisuju”, tj. direktno iz 3D CAD programa izraduju fizički predmeti u prostoru.

Uže

Uže je ravna tehnička tekstilija, debljine veće od 4 milimetra, namijenjena za privezivanje, prijenos i učvršćivanje tereta, privezivanje brodova i slično. Izraduje se sukanjem ili višestrukim končanjem dvaju ili više strukova vlakana, odnosno už ...

Valjanje

Valjanje je jedan od postupaka oblikovanja metala deformiranjem kod kojega se odljevnom bloku propuštanjem izmedu okrećućih valjaka smanjuje presjek i daje željeni oblik, uz istovremeno poboljšanje mehaničkih svojstava. Od svih postupaka plastičn ...

Video

Video ili videotehnika zajednički je naziv za niz tehničkih postupaka kojima se ostvaruje snimanje, zapis, obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na televizijskom ili računalnom zaslonu. Pojam se video koristi u složenicama kao ...

Visoka peć

Visoka peć je vrsta peći koja služi u procesu dobivanja željeza iz oksidnih ruda željeza. Koks, vapnenac i ruda ubacuju se kroz vrh peći. Vrući zrak uvodi se na dnu peći i pali koks, čime se održava visoka temperatura u peći. Reakcijom izmedu zra ...

Vlakno

Vlakno je u razmjeru s dužinom, tanke i fleksibilne strukture. U prirodi i tehnologiji, vlakna najčešće pronalazimo u skupnim ili mrežnim strukturama. Vlakno može biti: Kapok Pamuk PRIRODNA VLAKNA Sjemenska vlakna Biljna vlakna Lan Kudjelja Kenaf ...

Volvo Aero RM12

Volvo Aero RM12 ime je za nisko-obilazni turbofenski mlazni motor koji je bio razvijen za vojni zrakoplov Saab JAS 39 Gripen koji je nastao daljnim razvojem motora General Electric F404.

Zaslon osjetljiv na dodir

Zaslon osjetljiv na dodir, engleski: touch screen, je zaslon s prozirnom pločom osjetljivom na dodir. Osim toga naziva pojavljuju se i pleonastični nazivi touch screen zaslon ili touch screen ekran. Dodirnik ili Zaslon osjetljiv na dodir ili angl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →