ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148

Zima

Zima je najhladnije godišnje doba koje započinje 21. prosinca u kojemu dani traju kraće od noći, a priroda je uspavana u skladu s niskim temperaturama.

Zimski šesterokut

Zimski šesterokut je mnogokut što ga čine najsjajnije zvijezde iz 6 zviježda; zvijezde Rigel, Sirius, Prokion, Kastor s Poluksom, Kapela i Aldebaran u vrhovima su šesterokuta. Zvijezde opasuju područje u kojemu se kriju ne samo ljepote, nego i vr ...

Zodijak

Zodijak je pojas na nebeskoj sferi koji se rasprostire 8° sjeverno i 8° južno od ekliptike, a po njemu se prividno gibaju Sunce, Mjesec i većina planeta Sunčevog sustava. Pojas zodijaka se sastoji od 13 zviježda.

Zora

Zora je pojam, koji označava dio dana kojega karakterizira sumrak prije izlaska sunca, odnosno vrijeme kada se na horizontu pojavljuje slabašna svjetlost. Pojam zora ne smije se pomiješati s izlaskom sunca kada na horizontu izlazi vršak sunca. Zo ...

Zvjezdana godina

Zvjezdana godina ili siderička godina je vrijeme obilaska Zemlje oko Sunca s obzirom na sustav dalekih zvijezda. Zvjezdana godina važna je u mehanici gibanja planeta, dok je tropska godina razdoblje u kojem se godišnja doba izmijene i zato je važ ...

Biologija

Biologija je znanost koja se bavi proučavanjem živoga svijeta, znanost o životu. Biologija proučava svojstva i ponašanje organizama, njihov rast, razvoj i razmnožavanje, kao i interakcije izmedu različitih organizama, te organizama i njihovog oko ...

Aerobiologija

Aerobiologija je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem biološkog porijekla čestica u zraku, njihovim transportom i medudjelovanjem. Aerobiološka istraživanja imaju značaj za medicinu, poljoprivredu, šumarstvo, klimatologiju i foren ...

Autotrofija

Autotrofijom, samohranidbom se u biologiji smatra sposobnost organizma da sve organske spojeve svojega tijela gradi isključivo od anorganskih sastojaka. Ovo se odnosi prije svega na primarne producente koji se koriste fotosintezom. Suprotnost aut ...

Biofizika

Biofizika je interdisciplinarna znanost koja koristi fizikalne metode za proučavanje bioloških sustava. Biofizika proučava sve razine biološke organizacije, od molekulske skale, do cijelih organizama i ekosustava. Najčešća preklapanja sa bofizika ...

Bioindikatori

Bioindikatori, organizmi koji su prikladni za dokazivanje pristunosti i djelovanje neke štetne tvari u okolišu. Osjetljiviji su na štetne tvari od drugih organizama i tako prije njih upozoravaju na prisutnost štetnih tvari.

Biologija ponašanja

Biologija ponašanja je dio biologije a bavi se ispitivanjem ponašanja životinja i ljudi. Ona opisuje ponašanje, uporeduje ih izmedu individua i vrsta i pokušava objasniti nastajanje pojedinih načina ponašanja prateći povijest razvoja pojedinih vr ...

Biološki sat

Biološki sat ili biološki oscilator kod većine vrsta živih bića omogućava organizmima koordinaciju svojih bioloških procesa i ponašanja sa dnevnim i sezonskim promjenama u dnevno-noćnim ciklusima. Kao biokemijski mehanizam titra oscilira periodom ...

Botanika

Botanika je znanost koja proučava biljke. Zove se i "biologija biljaka". Pokriva široko znanstveno područje, koje uključuje proučavanje: rasta biljaka, razmnožavanja, metabolizma, biljnih bolesti, evolucije biljaka itd. Razvila se u 18. stoljeću. ...

Cvjetni pelud

Pelud ili cvjetni pelud je čista praškasta tvar koju proizvode muške gamete na biljkama. Pelud se sastoji od mnoštva mikrogametofita. Znanost koja proučava pelud naziva se palinologija i vrlo je korisna u paleoekologiji, palentologiji, arheologij ...

Denaturacija (biokemija)

Denaturacija je proces u kojem je bjelančevinama poremećena kvaternarna, tercijarna i sekundarna proteinska struktura koja postoji u njihovom prirodnom stanju. Gubitak se postiže vanjskim utjecajem, poput utjecaja snažne kiseline ili lužine, konc ...

Domaćin (biologija)

U biologiji i medicini, domaćin je organizam koji pruža utočište parazitskim, mutualnom, ili komensalnom gostu, pri čemu je gostu tipično pružena hrana i sklonište. Primeri obuhvataju životinje koje su domaćini parazitskim crvima, ćelije koje pru ...

Dvospolnost

U biljnom carstvu je dvospolnost široko rasprostranjena. Kod sjemenjača su prisutna dva vida dvospolnosti: biljke koje imaju na jednoj stabljici kako muške tako i ženske cvjetove, i biljke koje u istom cvijetu imaju i muške i ženske spolne organe ...

Engram

Termin engram je prvi upotrijebio njemački biolog Richard Semon u svojoj knjizi "Die mneme" 1904. godine. S njime je označio neuralnu pojavu jednog sjećanja. Engram je po autoru jedna neprestana mjena u živčanom sustavu koja konzervira iskustvene ...

Eukarioti

Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom. U eukariotskoj stanici razvili su se i brojni stanični organeli kojih nema kod prokariotskih organizama, ...

Fauna Škotske

Fauna Škotske su uglavnom uobičajene za sjeverozapadni europski dio paleoarktičke zone, iako je nekoliko vrsta najvećih sisavaca tog područja izumrlo zbog izlova, a ljudske aktivnosti su takoder dovele do uvodenja raznih životinja. Različita stan ...

Fiziologija bilja

Fiziologija bilja je znanstvena disciplina biologije. Bavi se proučavanjem životnih procesa uključenih u brojne procese biljaka, od klijanja sjemenki preko vegetativnog razdoblja, razvoja, odrastanja i dostizanja vegetativne zrelosti, prelaza u g ...

Fiziologija dinosaura

Fiziologija dinosaura povijesno je bila kontroverzna tema, posebno što se tiče termoregulacije. Nedavno su otkriveni mnogi novi dokazi o fiziološkim procesima u dinosaura, ne samo u vezi s metaboličkim sustavom i termoregulacijom nego i dišnim i ...

Ganglij

Ganglij je skup tijela živčanih stanica, koja oblikuju strukture nalik na čvorove. Oni su pridodati autonomnom živčanom sustavu, pojedinim moždanim i svim kičmenim živcima. Na osnovu morfoloških i funkcionalnih karakteristika, gangliji se dijele ...

Guano

Guano ili gvano je zemljasta ili tvrda masa koja uglavnom nastaje raspadanjem izmeta i lešina uginulih morskih ptica u dodiru sa zrakom i bez kontakta s vodom. Guano nastaje i u pećinama od izmeta šišmiša. Najveća nalazišta guana su uz obale Južn ...

Heterotrofni organizmi

Heterotrofija, je pojam u biologiji kojim se označava svojstvo stanice da ugljikohidrate koji su joj potrebni za život, uzimaju iz organskih tvari. To je svojstvo živog organizma da za gradu svog tijela neophodno treba ugljikohidrate koji su već ...

In natura

In natura je izraz koji opisuje promatranja u vanlaboratorijskim uvjetima okoline, za razliku od in vivo i ex vivo eksperimenata. In vivo se ostvaruju na netaknutim organizmima ili stanicama, a ex vivo na kultiviranim stanicama i tkivima, izolira ...

In vivo

Istraživački eksperimenti in vivo, su oni u kojima se efekti različitih bioloških entiteta testiraju na cijelim živim organizmima, obično na životinjama, uključujući i ljude i biljke. To se razlikuje od parcijalne biopsije ili promatranja mrtvih ...

Jaje

Jaje je oblik, a istovremeno i rani stadij samostalnog razvoja novog živog bića. Nastaje od oplodene ženske rasplodne stanice, najčešće nazvane i jajnom stanicom ili gametom.

Jajna stanica

Jajna stanica predstavlja žensku gametu u procesu oogeneze kod životinja i megagametogeneze kod viših biljaka. Zrela jajna stanica je relativno velika u odnosu na prosječne stanice životinja. Veoma velika jaja imaju ptice, gmazovi, a i neki morsk ...

Konjugacija (biologija)

Konjugacija je indirektni prijenos gena iz stanice davateljice u stanicu primateljicu koji uključuje izravni stanični kontakt ili formiranje kopulacijskog kanala preko kojeg se izvodi prijenos. Konjugaciju su 1946. godine otkrili američki znanstv ...

Kromatografija

Kromatografija je zbirni naziv za grupu laboratorijskih tehnika za razdvajanje smjesa. Ona uključuje kretanje ispitivane smjese, otopljene u mobilnoj fazi ", kroz stacionarnu fazu ", čime se dijelovi smjese razdvajaju i izoliraju, te ih je moguće ...

Ksenobiologija

Ksenobiologija je istraživačko područje u okviru sintetičke biologije, koje proučava i istražuje mogućnosti sinteze i manipulacije biološkim komponentama i sustavima. Ime ksenobiologija izvodi se od grčkog xenos, što znači "stranac" ili "gost". D ...

Kukcožder

Kukcožder ili kukcojed je tip mesoždera čija se ishrana sadrži uglavnom od kukaca i sličnih malenih bića. Alternativni naziv je entomofagija, što se takoder odnosi na ljude koji prakticiraju jesti kukce. Iako su induvidualno maleni, kukci su vrlo ...

Ljudska probava

Probava je proces koji se dogada u probavnom sustavu, a uloga probavnog sutava je mehanička i kemijska razgradnja hrane, apsorpcija hranjivih sastojaka u krvni i limfni optok te defekacija. Kroz probavu ljudski organizam dobiva energiju koja se o ...

Mamurluk

Mamurluk ili veisalgia je skup simptoma povezanih s konzumacijom alkoholnih pića. Najčešći simptomi su glavobolja, mučnina, dehidracija, umor i osjetljivost na svjetlo i zvuk. O tome koliko jak i neugodan će mamurluk biti ovisi koliko se i kojeg ...

Masovna izumiranja

Masovno izumiranje je pojam za oštro smanjenje broja živih vrsta u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Preko 97 % svih vrsta koje je ikada živjelo na našem planetu je danas izumrlo, no izumiranja se javljaju u nejednakim intervalima. Prema ev ...

Mikologija

Mikologija je grana biologije koja izučava gljive, uključujući i njihova genetička i biokemijska svojstva, taksonomiju, uporabu kod ljudi kao lijekove, hranu i enteogense, kao i opasnosti koje dolaze od njih, poput trovanja ili infekcije. Mikolog ...

Mimikrija

Mimikrija je sposobnost nekih vrsta životinja i biljaka, da se izgledom prilagode okolini radi zaštite od prirodnih neprijatelja.

Petar Tomev Mitrikeski

Petar Tomev Mitrikeski, makedonski genetičar, filogeičar, evolucionist, molekularni biolog i kršćanski apologet bugarskog podrijetla.

Molekularna biologija

Molekularna biologija je studija biologije na molekularnoj razini. Ovo područje preklapa se s drugim područjima biologije, posebice genetikom i biokemijom. Molekularna biologija teži istraživanju i razumijevanju interakcija izmedu različitih stan ...

Molekulsko modeliranje

Molekusko modeliranje obuhvaća sve teorijske metode i računalne tehnike, koje se koriste da bi se modeliralo, ili opisalo ponašanje molekula. Ono obuhvaća niz metoda kojima se oponaša i proučava ponašanje realnih molekula i molekulskih sustava. O ...

Morfologija (biologija)

Morfologija je i grana biologije koja proučava oblik i gradu biljnih i životinjskih organizama. Dijeli se na anatomiju, histologiju i citologiju, a povezana je i s embriologijom koja proučava razvitak zametka, teratologijom koja proučava anomalij ...

Nespolno razmnožavanje

Nespolno razmnožavanje odnosno aseksualno ili agamičko razmnožavanje oblik je razmnožavanja u kojem nastaje organizam identičan roditeljskom organizmu, a tako nastali organizmi nazivaju se klonovi. Nespolno razmnožavanje ne uključuje spolne stani ...

Oplodnja

Oplodnja je stapanje muških i ženskih spolnih stanica. Oplodnja počinje sjedinjenjem haploidnih spolnih stanica-spermija i jajne stanice koje se uglavnom odvija u jajovodima. Spermij prodire kroz membranu jajne stanice. Iz glave spermija koji je ...

Oprašivanje

Oprašivanje je prenošenje cvjetnog ili peludnog praha s prašnika na stigmu tučka. Oprašivati mogu kukci, čovjek i vjetar. Ono se vrši prenošenjem peluda na vrh tučka, pa od oplodenog cvijeta nastaje plod.

Organizacijska ljestvica živog svijeta

Organizacijska ljestvica živog svijeta od najmanje do najveće cjeline: Molekula: adenozin trifosfat ATP, voda, DNK, amonijak, etanol, NADP; više: biologija, kemija, molekularna biologija Populacija: skupina jedinki neke vrste koji se medusobno ra ...

Organizam (biologija)

U biologiji, organizam je složeni sustav organela, organa ili sustava organa koji funkcioniraju skladno kako bi bili sposobni živjeti: rasti, reagirati na podražaje, razmnožavati se i razvijati. Taksonomija organizme dijeli na jednostanične mikro ...

Parazitizam

Parazitizam, tip simbiotskog odnosa izmedu organizama različitih vrsta u kojem jedan organizam, parazit, ima koristi na štetu nositelja. Paraziti su općenito mnogo manji od svojih nositelja, pokazuju visok stupanj specijalizacije za svoj način ži ...

Partenogeneza

Partenogeneza je oblik razmnožavanja u kojem se nova jedinka razvija iz neoplodene spolne stanice, obično jajne stanice. Organizam koji nastane partenogenezom je genetski identičan roditeljskom, tj. njegov klon. Kod nekih vrsta ovim načinom razmn ...

Plodnost

Plodnost ili fertilitet sposobnost je jedinki ili populacije, da imaju potomke. U poljoprivredi, plodnost je sposobnost tla, da podrži rast biljaka, jer sadrži dovoljno minerala i hranjivih tvari. Plodnost se može koristiti i kao metafora: npr. " ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →