ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199

Zvijezda (poznata osoba)

Zvijezda označava ličnost čiji život izaziva pažnju u javnosti, a pogotovo masovnih medija. Izraz je, zahvaljujući globalizaciji i prevlasti engleskog jezika u svakodnevni govor ušao krajem 20. i početkom 21. stoljeća. U svom najširem smislu poja ...

Religija

Religija je za većinu osoba organizirani sustav vjerovanja i bogoslužja koje stavljaju Boga u središte. Za druge, religija označava vjerovanje u veći broj bogova a postoje i osobe koje ne posjeduju neku tradicionalnu vjeru ili religiju već prakti ...

Andeo

Andeo, mn. andeli, je naziv za vječna bića prisutna u mnogim religijama, čija je dužnost da služe Bogu ili bogovima. Andeli su vrlo važni u tri abrahamske religije.

Asana

Asana je riječ koja dolazi iz sanskrtskog korijena "as" što znači sjediti ili biti utvrden u odredenom položaju, a označava odredeni položaj u kojem se možemo opušteno zadržati dulje vrijeme. Druga definicija asane je postavljanje različitih udov ...

Augustej

Augustej je hram i mjesto za održavanje carskoga kulta u antičkom Rimu. Prvi augustej je izgraden u Afrodiziju Mala Azija, a osobito su gradeni u vrijeme Tiberija u provincijskim gradovima. Poznati augusteji kod nas su u Ninu kraj Zadra Aenona te ...

Autohtoni kultovi u Istri

Autohtoni kultovi u Istri religijski su kultovi u antičkoj Istri koji su se, unatoč mnoštvu orijentalnih, grčkih ili rimskih kultova, održali kroz stoljeća, što govori o snazi domaće duhovne ostavštine na istarskom poluotoku. Oni su na neki način ...

Bičevanje

Bičevanje, rjede flagelacija predstavlja čin metodičkog udaranja ljudskog tijela. U užem smislu se pod time podrazumijeva udaranje za to posebno napravljenim predmetima kao što je bič. Bičevanje se najčešće primjenjuje na osobu protiv njene volje ...

Blagoslov

Blagoslov označava na području vjere želju podijeliti božansku milost osobi ili stvari. Cilj blagoslova je promicanje sreće i napretka te zaštita i očuvanje. Blagoslov je povezan s gestama, što predstavlja Božji dar blagoslovljenoj osobi ili blag ...

Bog

Bog je nadprirodno biće kojeg vjernici smatraju božanskim ili svetim. Princip vjerovanja u jednog boga je monoteizam, u sklopu kojeg vjernici tim nazivom opisuju savršeno, nadljudsko biće, za koje se vjeruje da je stvoritelj svijeta i upravljač č ...

Bogoslužje

Bogoslužje, takoder i liturgija, naziv je za bilo koji čin slavljenja božanstva kojim se obilježava neki važan trenutak u životu čovjeka. Vrši se unutar skupine ljudi, pripadnika neke religije, i uvijek je bitno zajedničarski čin, te je kao takav ...

Cao Dai

Cao Dài vijetnamska je religija, osnovana 1920-ih s velikim brojem elemenata posudenih iz drugih većih religija. Tu su zastupljeni budizam, hinduizam, taoizam, konfucijanizam, kršćanstvo i islam. Osim toga postoje i elementi spiritizma i animizma ...

Dionizov kult

Dionizov odnosno Bakhov kult, kao i Dionizijski misteriji, bio je vjerski kult i jedan od oblika dionizija, svečanosti u čast boga Dioniza, boga vinarstva i vinogradarstva. U Staroj Grčkoj, dionizije su bile vesele i razuzdane zabave, koje su Rim ...

Dobrota (vrlina)

Dobrota je ljudska vrlina i etička kategorija koja se opisuje kao djelo ili mentalno stanje blagonaklonog ili milosrdnog ponašanja prema drugim ljudima. Odlikuje je ju javno djelovanje i pomaganje siromašnima i unesrećenima, bez ostvarivanja osob ...

Ekskomunikacija

Ekskomunikacija ili izopćenje je mjera kojom se neku osobu izopćuje iz članstva neke vjerske organizacije. U povijesti se provodila uz poseban obred koji je trebao ostaviti dojam i na izopćenima i na vjernicima. U Katoličkoj crkvi i danas postoji ...

Religija u Europskoj uniji

Europska unija prostire se na tradicijskom kršćanskom području zapadne kršćanske Crkve. Na jugu, u srednjoj, dijelu zapada, Irskoj i uz Baltičko more većina su rimokatolici, u središnjoj Europi, skandinavskim zemljama te uz istok Baltičkog mora i ...

Fenomen 2012. godine

Fenomen 2012. godine obuhvaća niz eshatoloških uvjerenja po kojima su se neki kataklizmički ili transformativni dogadaji imali zbiti 21. prosinca 2012. Naime, ovaj se nadnevak smatra krajnjim nadnevkom 5 125 godina dugog ciklusa srednjoameričkog ...

Hagiografija

Hagiografija biografija svetaca ili crkvenih poglavara. Pojam hagiografija može se upotrijebiti kao pojam za životopis svetaca ili veoma razvijenih duhovnih bića u bilo kojoj svjetskoj duhovnoj tradiciji. Kršćanske hagiografije su usredotočene na ...

Kargo kult

Kargo kult je vrsta religijske prakse koja se javlja u pre-industrijskim kulturama i plemenima nakon što su stupili u dodir sa kulturom sa visokim stupnjem tehnološkog razvoja. Žarište kargo kulta je stjecanje materijalnog bogatstva od napredne k ...

Kriza vjere

Kriza vjere je pojam koji se obično koristi, posebno u Zapadnim kulturama, za razdoblja silnih i žestokih unutarnjih previranja o nečijim/osobnim uvriježenim vjerovanjima i životnim odlukama. Kriza vjere može se usporediti kao razdoblje sumnje gd ...

Kult

Kult ili slavlje jedna je od glavnih značajki svake religije, a predstavlja skup radnji i postupaka koji imaju odredeno simboličko značenje. U kultnom slavlju čovjek susreće prisutnost božanskog, njegovu objavu i svoju mogućnost da mu se približi ...

Milosrde

Milosrde ili samilost slobodan je i dobrovoljan čin opraštanja kazne, nekome tko je dobio kaznu ili mu je prijetila. Milosrde je i dobrovoljna, svojevoljna pomoć nekome, tko se našao u teškoj i nezavidnoj situaciji. Milosrde pokazuje osoba koja j ...

Misionarstvo

Misionarstvo ili misijski rad predstavlja organiziranu aktivnost neke religijske zajednice u svrhu pridobivanja novih članova. Osobe koje obavljaju misionarsku djelatnost nazivaju se misionarima. Iako se misionarstvo kao pojam prvi put koristilo ...

Molitva

Molitva je religiozni čin izgovaranja odredenog teksta, u kojem se vjernici obraćaju Bogu. Moliti znači razgovarati s Bogom i zadržavati se s njim, zahvaljivati, klanjati se, iznositi svoja razmišljanja i osjećaje, moliti ga nešto i davati zadovo ...

Pobožnost

Pobožnost je način života, kojeg odlikuju religioznost i vjerske vrline kao što su poniznost i mir - duboko osoban odnos s Bogom i iskustvo Boga. Pobožnost je idealistička vrijednost i težnja za dobrotom. To je i jedan od sedam darova Duha Svetog ...

Popis nadnevaka za koje je predviden kraj svijeta

1969. - Charles Manson predvida apokaliptični rasni rat koji treba spriječiti ubojstvom Tate-La Biance u pokušaju donijeti ga. 1873. - Jonas Wendell objavio je svoje mišljenje 1870. u knjižici Istina sadašnjosti, ili hrana u pravo vrijeme. Bio je ...

Prirodna religija

Pod prirodnom religijom smatra se jedna manja koherentna religija, neki put nazvana i nezapisana religija u kojoj se prvenstveno štuje priroda u nekom obliku, npr. Zemlja, nebeska tijela, životinje i biljke. Ovakve religije su uglavnom malobrojne ...

Prorok

Prorok, u objavljenim religijama čovjek koji prenosi Božju poruku ljudima. Kako su proroci nerijetko naviještali buduće dogadaje, danas se pod tim pojmom često pogrešno smatra osoba koje predkazuje budućnost. U grčkom jeziku prorok je "onaj koji ...

Prozelitizam

Prozelitizam označava nametljivo i nasrtljivo, nasilno i fanatično vrbovanje za jednu vjersku zajednicu, političku grupaciju ili za odredene svjetonazore. Pojam takoder označava i gorljivost novoobraćenika te njegova često fanatična nastojanja da ...

Religije Afrike

Religije Afrike imale su veliki utjecaj na afričku umjetnost, kulturu i filozofiju. Većina afričkog stanovništva pripada kršćanstvu ili islamu. Druge osobe prakticiraju afričke tradicionalne i pučke religije. Ruralno stanovništvo je vjerski često ...

Religije Azije

Azija je najveći i najnaseljeniji kontinent, s milijunima različitih osoba koje slijede različita vjerska uvjerenja. U Aziji je rodena većina religija uključujući islam, budizam, konfucijanizam, judaizam, hinduizam, kršćanstvo, lingajatizam, jain ...

Relikvija

Relikvije su posmrtni ostatci svetaca ili njihovi osobni predmeti koji su predmeti vjerskog štovanja. Štovanje relikvija nalazi se u rimokatoličkoj crkvi, u pravoslavlju, budizmu, šintoizmu i drugim vjeroispovjestima. Već u ranom kršćanstvu se po ...

Relikvijar

Relikvijar ili moćnik je škrinja ili predmet za čuvanje relikvije. U kršćanstvu relikvijari postoje od 4. stoljeća. Relikvijar je spremnica gdje se čuva ili izlaže ostatke kostiju, odjeće ili predmeta u svezi s pojedinim svetcima ili kakve druge ...

Sloboda vjeroispovjesti

Sloboda vjeroispovjesti ili sloboda vjere je jedna od temeljnih ljudskih prava, koje odlikuju sloboda izražavanja svojih svjetonazornih ili vjerskih uvjerenja pojedinca ili skupine ljudi. Uključuje i slobodu promicanja vjere i neometano izvodenje ...

Sunda wiwitan

Sunda wiwitan je stara tradicionalna vjera Sundanaca. Ovaj vjerski sustav bio je animistički i dinamistički. Štovale su se prirodne sile i duhovi predaka. Sunda wiwitan sadržava elemente monoteizma. Najbolje pokazatelje nalazimo u epskim pjesmama ...

Svete planine Kine

Svete planine Kine se dijele u dvije skupine, jednu povezanu sa taoizmom i drugu povezanu sa budizmom. Grupa povezana sa taoizmom je poznata kao Pet velikih planina: Sjeverni Hengshan, Južni Hengshan, Huashan, Songshan i Taishan; dok je skupina v ...

Šaman

Šaman označava čovjeka, koji stoji u središtu vjerskog i kulturnog fenomena šamanizma. Sljedbenici šamanizma šamana smatraju vračom ili čudotvorcem koji ima mogućnost tijekom svojih putovanjima u stanju transa stupiti u kontakt sa "svijetom duhov ...

Usporedna religija

Usporedna religija je grana proučavanja religija, koja se bavi sustavnim usporedivanjem doktrina i praksi svjetskih religija. Usporedna studija religije daje dublje razumijevanje osnovnih filozofskih pitanja religije kao što su: etika, metafizika ...

Vjeroispovijed

Izraz vjeroispovijed ili konfesija lat. confiteor = prizati, očitovati je prvobitno označavalo u religioznom smislu ispovijed, a u kazneno-pravnom smislu priznanje. Kroz povijest reformacije je konfesija označavala vjersko priznanje pripadnosti n ...

Vjerski fundamentalizam

Vjerski ili religiozni fundamentalizam je naziv za različite političke ideologije i pokrete koji nastoje cjelokupni društveni i politički život uskladiti s dosljednim tumačenjem odredene vjerske znanosti. Iako su mnogi pokreti kroz povijest imali ...

Vjerski pogledi na eutanaziju

Vjerski pogledi na eutanaziju predstavljaju različitost odnosa sagledavanja velikih svjetskih religijskih skupina u pogledu na eutanaziju iliti prekid života čovjeka kao pojedinca iz osjećaja samilosti ili želje pojedinca pred smrtni trenutak.

Vjerski turizam

Vjerski turizam je jedan od najstarijih oblika turizma koji se kao specifični oblik turizma počeo javljati u najranijoj povijesti kada su ljudi zbog obavljanja religijskih obreda posjećivali za to odredena mjesta - svetišta, i pritom prelazili ve ...

Vjersko novinarstvo

Vjersko novinarstvo ima ulogu objavljivanja vjerskoga tiska, koji počiva na vjerskoj objavi i moralu. Iz tih kriterija vjersko novinarstvo bira sadržaje, kreira sve svoje interpretacije i vodi cijelu svoju novinarsku djelatnost. Jedno od njenih n ...

Bistričke babe

Bistričke babe je naziv za skupinu starijih žena u bugarskom području Šopluk koja je sačuvala narodne plesove i polifonijsku vokalnu glazbu. Pored toga one su posljednje koje izvode dvotonsko pjevanje, poznato kao šopska polifonija, drevni oblik ...

Branje gljiva

Branje gljiva, gljivarstvo, traženje gljiva i slični izrazi opisuju aktivost prikupljanja gljiva u divljini obično za jelo. Ono je popularno u većini Europe uključujući nordijske, baltičke i slavenske zemlje te mediteranski bazen, ali i Japan, Ko ...

Bugarštica

Izraz bugaršćica i bugaršćina za pjesmu i glagol bugariti za pjevanje prvi je put zabilježio Petar Hektorović u 1550-ima i objavio dva osobito poznata zapisa bugarštica u svojem djelu Ribanje i ribarsko prigovaranje iz 1568. godine koje je skupio ...

Festival svetih četrdeset mučenika

Festival svetih četrdeset mučenika održava se u Štipu svake godine 22. ožujka, u čast četrdeset mučenika Sebaste iz četvrtog stoljeća i obilježava prvi dan proljeća. Sudionici se okupljaju na ulicama i trgovima grada Štipa, a onda pješače uzbrdo ...

Glagoljica

Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. stoljeća koje se u hrvatskim krajevima zadržalo sve do 19. stoljeća. Već početkom 16. stoljeća sve je više potiskuje latinica. Autor ovog pisma je Ćiril, bizantski redovnik iz Soluna. Ćiril n ...

Hej, Slaveni

Hej, Slaveni, himnička pjesma slovačkog književnika Samuela Tomášika koju je pod naslovom Hej, Slováci napisao u Pragu 1834. na slovačkom jeziku; sadašnji naslov je iz 1838. godine. Poslije je prevedena na hrvatski, tako da ju Pjesmarica: Zbirka ...

Matjo

Matjo je etnička skupina koja je po doseljenju Madara, poput Paloka, zadržala slavensku kulturu u području koje su naseljavali, zapadno od gorja Bükk u Velikoj madarskoj nizini. Prema predaji, sami su se prozvali "Matjo” u čast kralja Matije Korv ...

Odnos glagoljice i ćirilice

Problem prvenstva ćirilice i glagoljice još nije razriješen. Ne postoji značajna vremenska razlika u datiranju spomenika, i ćirilićni i glagoljični javljaju se u otprilike isto vrijeme u posljednja dva desetljeća 9. stoljeća. Uglavnom se svi slaž ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →