ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204

Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini

CEFTA je višestrani ugovor o slobodnoj trgovini. Puni naziv na hrvatskom jest Ugovor o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini. Skraćeni naziv jest CEFTA 2006. Stranke su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Go ...

Svjetska banka

Svjetska banka sa sjedištem u Washingtonu je prvotno osnovana u svrhu financiranja obnove porušenih zemalja nakon završetka Drugog svjetskog rata. Sastoji se od dvije institucije: Medunarodne banke za obnovu i razvoj i Medunarodne udruge za razvo ...

Svjetska trgovinska organizacija

Svjetska trgovinska organizacija je medunarodna organizacija koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu. Osnovana je i službeno j ...

Svjetski ekonomski forum

Svjetski ekonomski forum je neprofitna organizacija osnovana 1971. sa sjedištem u švicarskoj Ženevi. Forum je 2006. otvorio podružnice u New Yorku i Pekingu. Godišnji sastanak foruma se održava u Davosu gdje se okupljaju vodeći poslovni ljudi, po ...

Trust mozgova

Trust mozgova je oblik neprofitne organizacije čiji se članovi bave istraživačkim radom, obrazovnim radom o odredenoj politici ili raznim pitanjima. Organiziranjem okruglih stolova, izdavačkim i publikacijskim djelovanjem think-tank pokušava biti ...

Arktičko vijeće

Prvi korak ka formiranju vijeća dogodio se 1991. godine, kada je osam artičkih zemalja potpisalo Artičku strategija zaštite okoliša. Vijeće je formalno osnovano 1996. godine Ottawskom deklaracijom kao visoki meduvladin forum kako bi se osiguralo ...

Europsko geografsko udruženje

Europsko geografsko udruženje, europska je mreža studenata geografije i mladih geografa s ciljem razmjene geografskog znanja. Radi postizanja navedenog, EGEA organizira kongrese, studentske razmjene, sponzorira znanstvene komisije, ugošćuje stran ...

Geografsko udruženje

Geografsko udruženje je organizacija iz Sheffielda, Ujedinjeno Kraljevstvo čiji je cilj unaprijediti podučavanje geografije i informirati svakoga o vrijednostima učenja geografije. Broji gotovo 10.000 članova uključujući učitelje u osnovnim i sre ...

Mreža najstarijih europskih gradova

Mreža najstarijih europskih gradova je radna skupina najstarijih gradova u Europi. Osnovana je 1994. s idejom koja je došla iz grada Arga u Grčkoj, a predstavljena je Europskoj uniji. Cilj skupine je način raspravljanja o problemima gradova, popu ...

Izvidači

Izvidači su pokret za djecu i mladež, a u ostvarivanju ciljeva i programa im pomažu odrasli članovi organizacije. Izvidači se pretežno bave upoznavanjem prirode, druženjem i učenjem korisnih vještina koje im mogu pomoći u budućem životu kako u ci ...

Robert Baden Powell

Sir Robert Badden Powell, osnivač skautskog pokreta Nakon završetka školovanja pridružio se vojsci i postao časnik te se istaknuo u Burskom ratu. Vrativši se u Englesku napisao je knjigu opisujući vještine kojima je u Africi naučio svoje vojnike. ...

Betlehemsko svjetlo mira

Betlehemsko svjetlo mira je program započet u Austriji 1986. godine u sklopu dobrotvorne misije za djecu s teškoćama i osobe u potrebi. Proširio se u više od 20 zemalja u Europi, kao i u Americi. Na Božićnu večer 1986. godine u emisiji austrijske ...

Festival izvidačkih pjesama Osijek

Festival izvidačkih pjesama Osijek, koji već tri godine organizira Izvidački klub "Javor". Godine 2004. održan je 27. studenog u dvorani osječkog Dječjeg kazališta kao poklon gradu Osijeku povodom Dana grada. Festival je okupio više od 150 izvida ...

Zlatko Glavanović Glavir

Zlatko Glavanović Glavir, nastavnik tjelesnog odgoja, izvidač i streličar, istaknuti hrvatski sportaš, streličar, doajen streličarstva. Ispucao je više od 300.000 strijela i sudjelovao na 547 turnira.

Izvidačka škola

Izvidačka škola osnovana je s ciljem brže i cjelovite tranzicije hrvatskih izvidača u programe i načela Svjetske organizacije skautskog pokreta - WOSM. Osposobljavanje voditelja djevojčica i dječaka u dobi od 8 do 15 godina standardizirano je kro ...

Danko Oblak

Školovao se u Zagrebu, gdje je završio Trgovačku akademiju. Sudionik NOB-je od ljeta 1943. godine. Tijekom antifašističke borbe bio je borac, politički delegat i komandir haubičke baterije. Novinarskim i spisateljskim radom počeo se baviti još pr ...

Odred izvidača Vinkovci

Prva izvidačka jedinica u Vinkovcima pojavila se 1951. godine. Rasla je i razvijala se u vrlo skromnim uvjetima. Budući da je to bilo vrijeme prvih koraka izvidačke organizacije u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, još nisu bili točno utvrdeni cilje ...

Osječki skauti

Scout, Skaut, Izvidač je odgovarajuća hrvatska rijeć. Izvidači Skauti, Scouts su nepolitički pokret otvoren prema svakome, bez obzira na dob, spol, rasu i vjersku ili političku pripadnost. Izvidački pokret je: ODGOJ ZA ŽIVOT Izvidaštvo dopunjuje ...

Arhont

U Ateni su arhonte birali najprije doživotno, poslije na 10 godina, a od 683. g. pr. Kr. na godinu dana. Otada se kolegij arhonata sastojao od devet članova: eponim po kojem su se datirale godine imao je i sudske ovlasti, kasnije postaje najvažni ...

Birokratizam

Birokratizam je pretjerani razvitak birokracije; monopolizacija vlasti od strane činovništva, upravnog, administrativnog društvenog sloja; sustav vlasti koji počiva na principima hijerarhijske subordinacije nadležnosti izmedu pojedinih organa vla ...

Matični broj gradana

Matični broj gradana, MBG je identifikacijska oznaka državljana i stranaca Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Sustav je prije postojao na teritoriju Hrvatske i Kosova. Broj osigurava jedinstveno povezivanje p ...

Ministar

Ministar je član vlade zadužen za odredeni resor, odnosno područje. Obično je visoki državni dužnosnik. Ministar je podreden predsjedniku vlade i njemu je odgovoran, a ovisno o ustavnopravnom uredenju države, može biti odgovoran i parlamentu. Oso ...

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u svrhu drukčiju od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije ...

Tema (Bizant)

Tema ili temat je bila jedinica lokalne samouprave u Bizantu. Bila je vojno-upravne naravi. Postoji od 7. stoljeća. Uspostavljene su nakon muslimanskih osvajanja dijelova bizantskih zemalja. Sustavom tema zamijenjen je prijašnji sustav rimskih pr ...

Uredsko poslovanje

Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji arhivu ili drugom nadležnom tijelu. Obuh ...

Medunarodna organizacija

Medunarodna organizacija je organizirana suradnja zasnovana na ugovoru koja može posjedovati vlastiti pravni subjektivitet, a može joj se priznati i medunarodni pravni subjektivitet. Medunarodne organizacije, u pravilu, osnivaju države sklapanjem ...

ACP

ACP ili Afrička, karipska i pacifička skupina država je skupina zemalja u Africi, na Karibima i Pacifiku, koja je nastala sporazumom u Georgetownu 1975. godine. Glavni ciljevi organizacije su: održivi razvoj i smanjenje siromaštva u državama član ...

Andska grupa zemalja

Andska grupa zemalja je savez koji su 1969. godine osnovali Bolivija, Ekvador, Kolumbija i Peru radi unaprijedenja poljoprivredne, industrijske i trgovinske suradnje, te zajednički carinski i monetarni pristup prema trećim zemljama. Venezuela je ...

Arapska liga

Arapska Liga je naziv za savez arapskih država, Bliskog istoka i sjeverne Afrike, formirana radi učvršćivanja medusobnih odnosa i jačanja suradnje na političkom, ekonomskom, vojnom i drugim područjima. Osnovana je u egipatskom Kairu 1945. godine. ...

Benelux

Benelux je zajednica u Zapadnoj Europi koja je osnovana 5. rujna 1944. Sastoji se od tri medusobno susjedne monarhije, Belgije, Nizozemske i Luksemburga. Ime ove zajednice je spoj početnih slova svake od ovih zemalja.

BRIC

BRIC ili BRICS je engleska skraćenica i ekonomski pojam koji se odnosi na rastuće ekonomije Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike. Implicitno, tiče se ekonomskog savezništva i suradnje ovih komplementarnih ekonomija. Pojam je uve ...

Dunavska komisija

Dunavska komisija je medunarodna organizacija dunavskih zemalja za plovidbu i prijevoz Dunavom. Cilj organizacije je slobodna plovidba Dunavom i štićenje interesa dunavskih zemalja, te stvaranje bližih gospodarskih i kulturnih veza zemalja članic ...

EAS

EAS je forum koji se održava jednom godišnje. U početku ga je sačinjavalo 16 zemalja istočnoazijske regije. Članstvo je prošireno na 18 zemalja 2011. godine na šestom EAS-a kada su se priključili SAD i Rusija. EAS sastanci se održavaju nakon godi ...

Electronic Frontier Foundation

Electronic Frontier Foundation medunarodna je neprofitna organizacija posvećena obrani digitalnih prava utemeljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Misija joj je: Podizati javnu svijest o pitanjima osobnih sloboda koja proizlaze iz brzog napredo ...

Euroazijska ekonomska zajednica

Euroazijska ekonomska zajednica potječe iz Zajednice Neovisnih Država carinske unije izmedu Bjelorusije, Rusije i Kazahstana osnovane 29. ožujka 1996. Ugovor o osnivanju Euroazijske ekonomske zajednice potpisan je 10. listopada 2000., u glavnom g ...

Euroazijski gospodarski savez

Euroazijski gospodarski savez ili kraće Euroazijski savez je politički i gospodarski savez pet država s euroazijskog velikog kopna. Osnovan je sporazumom 29. svibnja 2014. izmedu voda Bjelorusije, Kazahstana i Rusije. Sporazum o proširenju EGS-a ...

Europska radiodifuzijska unija

Europska radiodifuzijska unija, fra.: LUnion Européenne de Radio-Télévision, medunarodna je radiodifuzijska organizacija. Formirale su ju 12. veljače 1950. 23 radiodifuzijske organizacije na području Europe i Sredozemljaa na konferenciji u Torqua ...

Europska svemirska agencija

Europska svemirska agencija osnovana je 20. ožujka 1964. godine. Prvi satelit je lansiran 1975. godine. To je bio satelit Cos-B, a nosio je modul za mjerenje gama zračenja visokih energija iz svemira. Najmanja raketa u današnjoj floti je Vega koj ...

Europska unija

Europska unija, ekonomska je i politička unija, jedinstvena meduvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine izmedu šest država. Europska unija formalno je us ...

Europski institut za baštinu holokausta

Europski institut za baštinu holokausta je organizacija za javno dobro sa sjedištem u Češkoj republici. Svrha instituta je prije svega nadzor nad restitucijom i povratom umjetničkih djela i nepokretne imovine otete Židovima od strane nacista i nj ...

Europski sud za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava, fr. Cour européenne des Droits de l Homme) je sudska institucija Vijeća Europe, osnovana 1959. godine, za zaštitu prava i sloboda koje se jamče Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Sud je postao stalna instituc ...

Fimcap

Fédération Internationale des Mouvements Catholiques dAction Paroissale je medunarodna krovna organizacija katoličkih organizacija mladih. FIMCAP okuplja 35 udruga članica u 33 zemlje Europe, Afrike, Azije i Južne Amerike širom svijeta. Osnovana ...

Frankofonija

Frankofonija) je medunarodna organizacija koja predstavlja skup država, zemalja i regija koji koriste francuski kao nacionalni jezik, službeni jezik, jezik medunarodne komunikacije i kao radni jezik. Frankofonija je francuski izraz, skovan 1880. ...

G7

Skupina G7 naziv je za savjetodavni forum sedam najznačajnijih industrijskih zemalja svijeta. Čine ga predsjednici vlada SAD-a, Kanade, Japana, Njemačke, Italije, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferencijama raspravljaju o globalnim pro ...

GS1

GS1 je neprofitna organizacija koja razvija i održava globalne standarde za poslovnu komunikaciju. Najpoznatiji od tih standarda je barkod, simbol otisnut na proizvodima, koji se može elektronički skenirati. GS1 barkodovi se skeniraju više od šes ...

Institut za medunarodno pravo

Institut za medunarodno pravo je isključivo akademsko udruženje koje se bavi proučavanjem i razvojem medunarodnog prava, a članovi su mu vodeći medunarodno priznati pravni stručnjaci.

Interpol

Medunarodna kriminalističko-policijska organizacija INTERPOL, poznata i kao ICPO stvorena je 1923. u svrhu medunarodne kriminalističko-policijske suradnje. Riječ Interpol, prvotno tek telegrafska adresa ove organizacije, službeno je postala dijel ...

Karipska zajednica

Karipska zajednica je organizacija 15 karibskih naroda. Glavne svrhe su promicanje gospodarske integracije i suradnje medu svojim članovima, kako bi se osiguralo da su prednosti integracije ravnopravno podijeljene te koordinirana vanjska politika ...

Kolumbovi vitezovi

Kolumbovi vitezovi, utemeljeni 1882. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, najveća su katolička bratska udruga na svijetu. Dobili su ime po Kristoforu Kolumbu, a posvećeni su načelima Dobročinstva, Sloge, Bratstva i Domoljublja. Udruga ima viš ...

Komisija Indijskog Oceana

Organizacija je stvorena u siječnju 1984. godine, ugovorom izmedu Madagaskara, Mauricijusa i Sejšela. 1986. organiziacije su se pridružili Komori i Francuska. U rujnu 2005. COI je zatražila status promatrača u Generalnom vijeću Ujedinjenih Naroda.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →