ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232

Poganstvo

Poganstvo, pojam kojim su kršćani i Židovi nazivali pripadnike politeističkih religija. Pojam je nastao tijekom 4. stoljeća, u vrijeme kada se kršćanstvo počelo već širiti u gradovima, dok je na selima i dalje prevladavalo prakticiranje starih re ...

Kosinjska tiskara

Kosinjska tiskara, najstarija je tiskara na slavenskom jugu nalazila se u Kosinju, arheološkom i povijesnom lokalitetu u blizini sela Donji i Gornji Kosinj.

Misal po zakonu rimskog dvora

Misal po zakonu rimskog dvora ime je hrvatskoga glagoljskoga prvotiska koji je tiskan 1483. godine, točnije, 22. veljače 1483. godine, kad je, prema podatcima tiskanje bilo završeno. Misal je otisnut samo 28 godina nakon dovršetka Gutenbergove če ...

Povijest tiskarstva i nakladništva u Medimurju

Povijest tiskarstva i nakladništva u Medimurju duga je više stoljeća. Ona započinje u 16. stoljeću, te ukazuje na to da je pisana riječ, odnosno knjiga, bila jedno od glavnih oružja u očuvanju integriteta tog najsjevernijeg hrvatskog kraja, kao i ...

Alois Senefelder

Rodio se 6. studenog 1771. godine u Pragu. Nakon smrti svog oca, kazališnog glumca Petera Senefeldera, bio je prisiljen 1793. napustiti studij prava u Ingolstadtu i uzdržavati obitelj. Zaposlio se kao glumac u putujućoj kazališnoj skupini, a poto ...

Povijest umjetnosti

Povijest umjetnosti je humanistička znanstvena disciplina koja se bavi povijesnim razvojem likovnih umjetnosti, odnosima medu pojedinim umjetničkim djelima, životom i stvaralaštvom pojedinih umjetnika, opisivanjem, analizom i valorizacijom sadrža ...

Afrička umjetnost

Afrička umjetnost podrazumijeva likovno izražavanje stanovnika Afričkog kontinenta, i to uglavnom podsaharskog dijela i crnačkog stanovništva, zbog zajedničkih odlika koje se razlikuju od staroegipatske umjetnosti, te Magreba koji je bio dio star ...

Bauhaus

Bauhaus je bila škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost u Njemačkoj, gdje nastaju pokušaji ostvarenja sinteze autonomne umjetnosti i oblikovanja upotrebnih predmeta – dizajn. Riječ ”Bauhaus" bi u prijevodu bi mogao značiti kućogradnja ili g ...

Bizantska umjetnost

Bizantska umjetnost je umjetnička produkcija i izričaj greciziranog Bizantskog Carstva, nastala nakon podjele Rimskog Carstva na istočnu i zapadnu polovicu. Proizašla je iz kasne antike oko 500-ih godina i ubrzo je izgradila bogatu tradiciju razl ...

Sonja Briski Uzelac

Sonja Briski Uzelac je srbijanska i hrvatska teoretičarka umjetnosti i slikarica, koja od 1995. godine živi i radi u Zagrebu.

Béla Duránci

Béla Duránci, vojvodanski je povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, kroničar, erudit i pisac. Dalji je rodak Lajče Budanovića.

Indijska umjetnost

Ljudi žive na Indijskom potkontinentu oko 400.000 godina, a najljepša svjedočanstva svog postojanja su ostavili u špiljama Bhimbetka, čije su slike stare oko 30.000 godina, a petroglifi čak 290.000 godina, što ih čini najstarijim ljudskim izrazom ...

Kupa (časopis)

Časopis je 2011. godine u Petrinji pokrenuo Boris Vrga, liječnik, pjesnik i likovni kritičar. Izlaze dva broja godišnje, ili jedan dvobroj. Glavni urednik i izdavač je Boris Vrga. Časopis izlazi u nakladi od 333 primjerka, od kojih je svaki pojed ...

Metafizičko slikarstvo

Metafizičko slikarstvo ili magični realizam je umjetnički pokret koji su osnovali talijanski slikari u Ferrari 1917. godine, a koji se odlikuje vizualnim prikazivanjem onoga što je izvan dosega osjetila, tj. izvan fizičkoga svijeta. Nastao je iz ...

Pretkolumbovska umjetnost

Pretkolumbovska umjetnost je umjetnička produkcija naroda srednje, južne i sjeverne Amerike prije dolaska Europljana. U roku od samo pedeset godina nakon otkrića Amerike, Europljani su uništili dva velika Američka carstva: Asteke u Srednjoj Ameri ...

Razdoblja i pravci zapadne umjetnosti

Zapadna umjetnost je izraz za umjetničku produkciju zapadne Europe i Sjeverne Amerike koja ima korijene u umjetnosti Antičke Grčke i Rima, te se karakterno razlikuje od istočne umjetnosti Bizantskih i Islamskih korijena, kao i od Indijske, Kinesk ...

Romanika

Romanika je prvi stil u europskoj umjetnosti koji se razvija u razdoblju od 1000. godine do pojave gotike koncem 12. stoljeća, paralelno s razvojem monaštva u Zapadnoj Europi. Ta je kronologija samo uvjetna jer se može ustanoviti izrazita dijakro ...

Sveti razgovor

Tema svetoga razgovora tip je kompozicije u kojoj je prikazana Bogorodica s Djetetom na prijestolju okružena svecima i donatorima u povezanoj grupnoj cjelini, njihovi medusobni odnosi takvi su kao da razgovaraju. Sveci iz raznih vremenskih razdob ...

Ivo Škrabalo

Ivo Škrabalo bio je hrvatski filmski redatelj, scenarist, filmski publicist i povjesničar filma te političar. Najvažniji dio njegova opusa rad je na povijesti hrvatske kinematografije, o kojoj je objavio četiri knjige, medu kojima i kapitalnu pov ...

Žene u umjetnosti

Razlog zašto ima tako malo žena kroz povijest umjetnosti nije u tome što žene imaju manje talenta za umjetnost, niti u tome što su namjerno zapostavljane u povijesti umjetnosti, već u tome što su im kroz povijest davane drugačije uloge, te nije p ...

Prapovijest

Prapovijest je najduže razdoblje u prošlosti čovječanstva. Prapovijesno doba je najstarije razdoblje ljudske povijesti. Početak prapovijesti definiran je prvim nalaskom oruda hominida, a kraj s početkom ljudske pismenosti - oko 3500. godine pr. K ...

Drevna antarktička civilizacija

Drevna antarktička civilizacija je navodna nestala civilizacija na Antarktici čije postojanje još nije dokazano. Prema realnim teorijama, nestala je zbog velike klimatske promjene.

Kameno doba

Kameno doba je izraz kojim se označava najstarije razdoblje prapovijesti. U okviru kultura toga doba čovjek je izradivao oružje i orude pretežito od kamena, ne poznajući još obradu metala. Prvu periodizaciju prapovijesti definirao je danski arheo ...

Krapinski pračovjek

Krapinski pračovjek je popularni naziv za praljude iz vrste neandertalaca čiji su fosilni ostatci pronadeni u špilji na Hušnjakovu brijegu pored Krapine. Zbirka je prikupljena pri iskapanjima koja je vodio Dragutin Gorjanović-Kramberger 1899–1905 ...

Metalno doba

Zanimljivo je vidjeti i znati starost prvih predmeta od nekog metala kroz povijest i regije: 4000 pr.Kr bronca, Bliski istok 5000 pr.Kr zlato, bakar, Europa 9000 pr.Kr kovani bakar, srednja Azija 2300 pr.Kr bronca, Europa 1000 pr.Kr željezo, Euro ...

Mezolitička umjetnost

Mezolitička umjetnost je umjetnička produkcija nastala u vrijeme srednjeg kamenog doba, mezolitika ; prijelaznog razdoblja izmedu paleolitika u neolitik koje je trajalo od oko 10 000 god. pr. Kr. do oko 6500 god. pr. Kr. Likovna umjetnost se mije ...

Perm-Trijas izumiranje

Izumiranje Perm–Trijas, poznato i kao Veliko izumiranje, bilo je masovno izumiranje koje se dogodilo prije 252.28 milijuna godina, čime tvori granicu gdje geološkog razdoblja Perm prelazi u Trijas, kao i granicu gdje Paleozoik prelazi u Mezozoik. ...

Primjesa arhaičnih ljudi u modernih ljudi

Primjesa arhaičnih ljudi u modernih ljudi, medusobno križanje modernih ljudi s neandertalcima, denisovcima i/ili vjerojatno drugim arhaičnim ljudima koje se u nekoliko navrata zbilo u tijeku čovječje povijesti. Neandertalska DNA čini otprilike 1 ...

Srednje kameno doba

Mezolitik ili srednje kameno doba je prijelazno razdoblje izmedu paleolitika u neolitik. Početak vremenski otprilike odgovara koncu pleistocena odnosno početku holocena. Srednje kameno doba je trajalo, odnosno usporedno je vremenski išlo s donjim ...

Zelena Sahara

Zelena Sahara je Sahara kakva je bila prije 6000 godina. Sahara je naizmjence sušna i zelena kao posljedica pomicanja paleomonsuna. Monsuni se ciklično pomiču ka sjeveru ili jugu. Proizvod je to dinamike Zemljinog kretanja. Zato što se nagib Zeml ...

Bitka na rijeci Arges

Bitka na rijeci Arges, od 30. studenog do 3. prosinca 1916., odigrala se na obalama rijeke Arges, lijevog pritoka Dunava. Bitka je dio Rumunjskog bojišta u Prvom svjetskom ratu.

Prvi svjetski rat

Prvi svjetski rat bio je globalni oružani sukob izmedu dva saveza država koji se odvijao na više kontinenata od 28. srpnja 1914. do 11. studenoga 1918. Posljedice rata bile su, izmedu ostalih, i više od 40 milijuna žrtava, uključujući približno 2 ...

Arapski ustanak

Arapski ustanak svoje korijene ima u težnji za nacionalnom nezavisnošću medu Arapima pojačana je nacionalističkom politikom Mlaodoturaka i teškom situacijom u kojoj se Osmansko Carstvo našlo u Prvom svjetskom ratu. U okviru operacija britanskih s ...

Arditi

Arditi je bio naziv koji je Talijanska kraljevska vojska koristila za posebne postrojbe u Prvom svjetskom ratu. Naziv u talijanskom jeziku približno znači "smjeli". Reparti dassalto Udarne postrojbe ustrojene su u ljeto 1917. godine, po uzoru na ...

Dodatak: Bibliografija Prvog svjetskog rata

Livia Kardum "Suton stare Europe - Europska diplomacija i Prvi svjetski rat", Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2009. Bogdan Krizman "Hrvatska u Prvom svjetskom ratu: hrvatsko-srpski politički odnosi", Globus, Zagreb, 1989. Josip Horvat " ...

Božićno primirje

Božićno primirje dogodilo se u vrijeme Božića 1914. godine za vrijeme Prvoga svjetskoga rata kada su vojnici Njemačke i Velike Britanije na zapadnom frontu kratkotrajno prekinuli sukob kako bi se susreli se na "ničijoj zemlji". Prvi svjetski rat ...

Carski ratni muzej

Carski ratni muzej predstavlja muzejski kompleks koji sadržava pet stalnih postava u tri britanska grada posvećenih Britanskom Carstvu tijekom Prvog svjetskog rata. Cjelokupna zbirka sadržava oko 10.7 milijuna predmeta koji uključuje službene pis ...

Centralne sile

Centralne sile, je neformalni naziv koji se u Prvom svjetskom ratu koristio za Njemačku i države koje su u ratu sudjelovale kao njeni saveznici. Naziv svoje porijeklo ima u tome što su se dvije države koje su u savezu bile od samog početka - Njem ...

Dobrovoljački korpus Srba, Hrvata i Slovenaca

Jugoslavenski odbor želio je steći legitimitet medu silama Antante, no kako je izborni legitimitet imao hrvatski Sabor, pokušao je pošto-poto stvoriti svoju vojnu postrojbu, Jugoslavensku legiju. Bila je bitna i kao protuteža srpskoj strani u pre ...

Tomo Aleksa Dundić

Tomo Aleksa Dundić, bio je sudionikom Ruskog gradanskog rata na strani Crvenih. Jedina je osoba iz Hrvatske odlikovana Ordenom crvene zastave. O njemu je 1958. godine snimljen istoimeni film u sovjetsko-jugoslavenskoj koprodukciji.

Bitka za Erzerum

Bitka za Erzerum ili Erzerumska ofenziva predstavlja dvomjesečnu opsadu turskog grada Erzeruma od Ruske carske vojske početkom 1916. godine koja je, uz učestale promjene na bojišnici, dovela do ruske pobjede. Jedna je od najvećih bitaka Kavkaskog ...

Londonski ugovor

Londonski ugovor iz 1915. godine bio je tajni sporazum izmedu zemalja Antante i Italije, potpisan 26. travnja 1915., kojim su zemlje Antante privoljele Italiju na izdaju saveza Središnjih sila, obećavajući im teritorije njenih dojučerašnjih savez ...

MG 08/15

MG 08/15 je strojnica koja se proizvodila u carskoj Njemačkoj za vrijeme Prvog svjetskog rata. Predstavljala je prilagodbu standardne strojnice MG 08, koji se pokazao teškim i nezgrapnim. Zbog toga mu je smanjena masa, umjesto postolja uveden dvo ...

Mirovni ugovori i stvaranje versailleskog poretka

Prvi svjetski rat završio je potpisivanjem primirja i sklapanjem mirovnih ugovora s poraženim zemljama. Mirovni ugovori skolpjeni su na Mirovnoj konferenciji koja je održana 1919 1920. godine u dvorcu Versailles kraj Pariza.

Na Zapadu ništa novo

Na zapadu ništa novo, najznačajniji roman njemačkoga književnika Ericha Marie Remarquea i najpoznatiji roman s tematikom Prvog svjetskog rata. Ubraja se medu književne klasike 20. stoljeća i klasike svjetske književnosti. Iako ga je sam Remarque ...

Njemačka proljetna ofenziva 1918.

Proljetna ofenziva ili Kaiserschlacht naziv je za organizirani niz njemačkih napada na uporišta Antnante na Zapadnom bojištu tijekom proljeća 1918. godine u Prvom svjetskom ratu. Predstavlja najveće napredovanje njemačke vojske na Zapadnom bojišt ...

Okupacija Luksemburga u Prvom svjetskom ratu

Njemačka okupacija Luksemburga u Prvom svjetskom ratu bila je prva od dvije vojne okupacije Velikog vojvodstva Luksemburg u dvadesetom stoljeću. Od kolovza 1914., pa sve do kraja rata u studenom 1918., Luksemburg je bio pod potpunom okupacijom Nj ...

Primirje s Njemačkom 1918.

Primirje s Njemačkom 1918. dogodilo se 11. studenoga 1918. tijekom Prvog svjetskog rata izmedu Saveznika i Njemačke. To je sporazum koji je okončao borbu na zapadnom bojištu. Primirje je stupilo na snagu u Parizu u 11 sati 11. studenoga 1918. god ...

Srpanjska kriza

Srpanjska kriza naziv je za diplomatsku krizu koja je trajala od 28. lipnja do 8. kolovoza 1914. godine. Diplomatska kriza uslijedila je kao posljedica atentata na austro-ugarskog cara Franju Ferdinanda u Sarajevu, koji je počinio srpski terorist ...

Stogodišnjica Prvog svjetskog rata

Stogodišnjica Prvog svjetskog rata obilježava se u brojnim europskim i drugim državama-sudionicama Velikoga rata u razdoblju izmedu srpnja 2014. i studenoga 2018. godine u znanstvenoj zajednici, kulturnim krugovima te javnosti. Obilježavam se zna ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →