ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239

Eutanazija

Eutanazija je čin s ciljem uzrokovanja smrti, kako bi se uklonila svaka bol. Sastoji se u nakani volje i u primijenjenim postupcima. Želi se ukloniti bol namjernim prekidanjem života čovjeku, za to se primjenjuju primjerena sredstva. Eutanazija, ...

Hohštapler

Hohštapler su osobe koje žele izgledati više ili povoljnije nego što su, predstavljajući viši društveni status, bolje profesionalne pozicije ili veći posjed često s namjerom prijevare. Hohštapleri ponekad varaju svoju okolinu tijekom duljeg razdo ...

Hrizip

Hrizip ili Hrizip iz Solija, bio je grčki matematičar, fizičar i filozof. Bio je učenik Kleanta, koga je oko godine 230. pr. Kr. naslijedio kao treći po redu voda stoičke škole. Bio je poznat kao izuzetno plodan pisac, te je u svojim radovima pro ...

Integritet

Integritet, znači potpunost, nedijeljivost, besprijekornost, poštenje. Kada se govori o integritetu osobe, tada se misli na ponašanje, i ponajviše, na ono što je u pozadini tog ponašanja, na ono što potiče takvo ponašanje. Imati integritet znači ...

Karma

Karma se odnosi na načelo uzročnosti gdje su namjera i djelovanje pojedinca utjecaj na budućnost tog pojedinca. Dobra namjera i dobro djelo će stvoriti dobru karmu i sretnu budućnost, dok će loše namjere i djela pokrenuti lošu karmu i buduću patn ...

Kohlbergova teorija moralnog razvoja

Kohlbergova teorija moralnog razvoja prilagodba je psihološke teorije koju je izvorno osmislio Jean Piaget. Lawrence Kohlberg počeo je rad na svojoj teoriji još kao student sveučilišta u Chicagu, i s godinama je razvio svoju teoriju. Moralno rasu ...

Kritika

Kritika je sposobnost prosudivanja i ocjenjivanja bilo koje pojave. Kritika sadržava uglavnom prednosti i nedostatke. Davanje mišljenja podrazumjeva poznavanje teme o kojoj se govori ili piše. U užem smislu kritika ili kritiziranje je negativno i ...

Lojalnost

Odanost ili lojalnost označava unutrašnju povezanost i izražavanje te povezanosti kroz ponašanje prema osobi, skupini ili zajednici. Lojalnost znači da se sustav vrijednosti s ostalima dijeli i da se stavove zajednice brani i tada kad se ima razl ...

Ljubav prema bližnjemu

Ljubav prema bližnjemu općenito označava spremnost osobe pomoći svojim bilžnjem i požrtvovnost. Nesebična spremnost za pomoć i spremnost za pomirenje kao ljudsko ponašanje nalazi se na cijelom svijetu, a u većini religija svijeta utemeljen je kao ...

Perfidnost

Perfidnost ili zlobnost označava djela neke osobe ili grupe koja namjerno iskorištava povjerenje ili lojalnost jedne osobe ili grupe osoba, da bi primjerice u vojnim sukobima ili u poslovnim odnosima stekli prednost. Odgovarajuće radnje sa svrhom ...

Piron

Piron iz Elide, grčki filozof, osnivač skepticizma. Naučavao je samo usmeno. O njegovom učenju se može saznati iz djela njegovog sljedbenika Rimljanina Seksta Empirika Pironove postavke. U 17. i 18. stoljeću prema njegovom imenu naziv pironizam k ...

Plagijat

Plagijat, označava čin prisvajanja ili kopiranja tudeg pisanog, umjetničkog ili drugog kreativnog rada u svoj vlastiti, bilo djelomice ili u cijelosti, bez navodenja izvornog autorstva ili izvornika. Za razliku od krivotvorenja u kojemu je upitna ...

Povjerenje

Povjerenje označava osjećaj da će razvoj situacije ili dogadaja imati pozitivan ili očekivani tok. Važna značajka je postojanje alternativnoga toka. To razlikuje osjećaj povjerenja od osjećaja nade. Povjerenje znači takoder očekivanje od osobe od ...

Prijateljstvo

Prijateljstvo je pozitivan odnos izmedu dvoje ili više ljudi, koji osjećaju medusobnu simpatiju i povjerenje. Osobe u prijateljskom odnosu se nazivaju "prijatelj" ili "prijateljica". Pojam se uobičajeno odnosi na osobe koje nisu u obiteljskoj vez ...

Propast Zapada

Propast Zapada je ime djela čiji je autor njemački politolog Oswald Spengler. Sastoji se od dva sveska, koji su objavljeni 1918. i 1923. godine. 1922. objavljen je revidirani prvi svezak. Budući da je Njemačka bila poražena, ponižena i osiromašen ...

Pruske vrline

Pruske vrline je izraz koji se odnosi na ujednačen kanona nekoliko luteranskih vrlina koje datiraju iz prosvjetiteljstva. Pruske vrline pruski sustav vrijednost utjecali su na aspekte šire njemačke kulture.

Radna etika

Radna etika je skup stavova i ponašanja utemeljeni na vrijednosti rada. Osoba koja posjeduje radnu etiku ima odgovoran odnos prema radu, radne navike, i uvjerenje da je rad sam po sebi dobar i koristan za razvitak pojedinca i zajednicu. Radna eti ...

Tom Regan

Tom Regan, američki filozof i aktivist za prava životinja. Autor je četiri knjige na temu filozofije o pravima životinja, uključujući i Slučaj prava životinja The Case for Animal Rights, jedne od opširnih studija koje su značajno utjecale na pokr ...

Sebičnost

Sebičnost ili egoizam označava "sebično ponašanje". Egoist priznaje sebi više slobode nego ostalim ljudima. Ključni vid sebičnosti je uporaba dvostrukih mjerila i opće nebrige za zlatno pravilo. Sebičnost se obično pejorativno koristi kao sinonim ...

Peter Singer

Peter Albert David Singer, australski filozof, bioetičar. Peter Singer školovao se na Sveučilištu u Melbourneu i na Oxfordskom Sveučilištu. Godine 1977. primljen je na katedru za filozofiju na Sveučilištu Monash u Melbourneu, gdje je osnovao Cent ...

Specizam

Specizam je propust da se, s obzirom na pripadnost vrsti ili karakteristike tipične za neku vrstu, bilo kojem svjesnom biću prida jednak obzir i poštovanje. Drugim riječima, specizam je diskriminacija na osnovi vrste. Termin je skovao britanski p ...

Svjetovna etika

Svjetovna etika ili laička etika je grana etike u kojoj se moralni zakoni izvode isključivo iz ljudskim sposobnosti kao što su logika, razum ili moralna intuicija, a ne proizlazi iz nadnaravnog otkrivenja ili vodstva. Svjetovna etika obuhvaća bil ...

Šarlatan

Šarlatan označava osobu, koja tvrdi za sebe da posjeduje znanje ili vještine, iako to nije istina. Pojam se povezuje s osobama koje prakticiraju lažno liječništvo ili neke slične prijevare kako bi dobili novac, slavu ili druge prednosti putem nek ...

Zlatno pravilo

Zlatno pravilo označava etičko načelo ponašaja pojedinaca prema bližnjem na način na koji i sam očekuje od drugih prema njemu. Spada u arhetip ljudskog socijalnog ponašanja u zajednici. U socijalnim smislu zlatno pravilo slijedi načelo uzajamnost ...

Zlostavljanje životinja

Zlostavljanje životinja označava mučenje, zlostavljanje, zanemarivanje ili nepotrebno ubijanje životinja. Pojam se odnosi na to su dvije različite stvari: kazneno djelo i psihološki fenomen. Može biti pokazatelj opasne psihopatologije koja se mož ...

LGBT

LGBT ili LGBTQIA+ je engleska pokrata za sljedeće: "lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning, queer, intersex, androgynous/agender/asexual". Takoder se rabe pokrate LGBTIQ+, LGBT+ ili GLBT koja takoder proizlazi iz engleskog jezik i koja ...

Akavaine

Akavaine je riječ na rarotonškom jeziku, kojim govore Maori s Cookovog otočja, a koja se od 2000-ih odnosi na transrodne ljude maorskog porijekla s Cookovog otočja. To je vjerojatno stari običaj, ali ima suvremeni identitet na koji utječu drugi P ...

Berdache

Pred kraj dvadesetog stoljeća, a ne-Indijanski antropolozi koriste termin berdache u vrlo širokom značenju, da bi opisali indijanca koji zauzima jednu od mnogih treće-rodnih uloga u svom plemenu. Često su u svojim spisima primjenjivali ovaj pojam ...

Bi-znatiželja

Bi-znatiželjan je pojam za osobu, obično onu koja je heteroseksualna, znatiželjna ili otvorena prema seksualnim aktivnostima s osobom čiji se spol razlikuje od spolnog odnosa njihovih uobičajenih seksualnih partnera. Pojam se ponekad koristi za o ...

Biseksualni šik

Biseksualni šik je fraza koja se koristi za opisivanje javnog priznavanja biseksualnosti ili povećanog javnog interesa ili prihvaćanja biseksualnosti. Druga upotreba opisuje pomodnu pažnju prema biseksualnosti. Biseksualni šik često se povezuje s ...

Faafafine

Faafafine su ljudi koji se identificiraju kao treći rod ili nebinarni rod u Samoi, Američka Samoa, i u samoanskoj dijaspori. U tradicionalnom samoanskom društvu, faafafine su priznati rodni identitet/rodna uloga i sastavni dio samoanske kulture. ...

Fakaleitī

Fakaleitī, na Tongi, je osoba kojoj je pri rodenju dodijeljen muški spol, ali se rodno izražava kao žena. Iako se fakaleitī na Tongi ne povezuju nužno s LGBT identitetima u zapadnom svijetu, oni koji odrastaju u tonganskim migrantskim zajednicama ...

Femminiello

Femminielli ili femmenielli izraz je koji se koristi za označavanje populacije homoseksualnih muškaraca s izrazito ženskim rodnim izrazom u tradicionalnoj napuljskoj kulturi. Možda će biti teško definirati ovaj pojam unutar modernih zapadnih pojm ...

Heterofleksibilnost

Heterofleksibilnost je oblik seksualne orijentacije ili situacijskog seksualnog ponašanja koje karakterizira minimalna homoseksualna aktivnost u inače prvenstveno heteroseksualnoj orijentaciji, a koja je može, ali ne mora razlikovati od biseksual ...

Heteronormativnost

Heteronormativnost je uvjerenje da je heteroseksualnost, zasnovana na binarnom rodu, zadani, preferirani ili normalni način seksualne orijentacije. Pretpostavlja se da su seksualni i bračni odnosi najprikladniji za ljude suprotnog spola. Heterono ...

Heteroseksualni um i drugi eseji

Heterosekaualni um i drugi eseji zbirka je eseja Monique Wittig. Zbirka je prevedena na francuski kao La Pensée straight 2001. Naslovni esej, "Heteroseksualni um" Straight Mind, dostavljen je godišnjoj konvenciji Asocijacije modernih jezika 1978.

Homohisterija

Homohisterija je strah da se osobu ne smatra homoseksualnim zbog ponašanja koje se obično smatra netipičnim za spol. Homohisterija može postojati u kulturama u kojima se podrazumijeva da ljudi jesu i mogu biti homoseksualci, čak i ako su zatvoren ...

Homonormativnost

Homonormativnost je privilegiranje heteronormativnih ideala i konstrukcija na LGBT kulturu i identitet. Bazira se na pretpostavci da bi se norme i vrijednosti heteroseksualnosti trebale preslikavati i provoditi medu homoseksualnim ljudima. Homono ...

Izlazak iz ormara

Izlazak iz ormara, metafora je koja govori o samootkrivanja LGBT osoba o svojoj seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izlazak iz ormara opisuje se i doživljava na razne načine kao psihološki proces ili putovanje donošenje odluka ili preu ...

Kanit

Kanit je osoba kojoj je pri rodenju dodijeljen muški spol, ali se rodno izražava kao žena, a uključuje trans žene, muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima ili cispolne muškarce koji svoj rod smatraju ženskim. Općenito se smatra pogrdnim i ...

Kršćanstvo i homoseksualnost

Unutar kršćanstva postoje različita gledišta o seksualnoj orijentaciji i homoseksualnosti. Čak i unutar denominacije, pojedinci i skupine mogu imati različita gledišta, a ne moraju svi pripadnici denominacije nužno podržavati stavove svoje crkve ...

Lezbijka do mature

LGBT-ovski žargonski izrazi lezbijka do diplome, homoseksualac do diplome i biseksualci do diplome koriste se za opisivanje žena prvenstveno srednjoškolske ili fakultetske dobi za koje se pretpostavlja da eksperimentiraju ili usvajaju privremeni ...

LGBT-ovsko roditeljstvo

Mnoge lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe imaju djecu. Prema popisu stanovništva u SAD-u, 2000. godine 33% ženskih istospolnih kućanstava i 22% muških imala su bar jedno dijete mlade od 18 godina koje je s njima živjelo. Unatoč tome, ...

Māhū

haw. Māhū u kulturama Kanaka Maoli i Maohi osobe su trećeg roda s tradicionalnim duhovnim i društvenim ulogama u kulturi, slično to. fakaleiti i samoanski sm. faafafine. Povijesno i danas, rod māhū može se po rodenju dodijeliti djevojčici ili dje ...

Medunarodni dan nebinarnih ljudi

Medunarodni dan nebinarnih ljudi održava se 14. srpnja svake godine. Cilj mu je podići svijest oko problema s kojima se susreću nebinarni ljudi diljem svijeta. Dan je prvi put obilježen 2012. godine. Datum je izabran izmedu Medunarodnog dana mušk ...

Moe aikāne

Moe aikāne veze bile su seksualne veze na predkolonijalnim Havajima izmedu alii nuija i muških i ženskih kaukaualii koji su izvodili hana lawelawe ili očekivanu uslugu bez ikakve stigme. Iako je kulturna tradicija jedan od najboljih primjera nomi ...

Phillip Morris, volim te

Philip Morris, volim te je komedija/drama iz 2009. godine zasnovana na životu prevaranta Stevena Jay Russella, koji je nekoliko puta bježao iz zatvora. Dok je boravio u zatvoru, Russell se zaljubljuje u Phillipa Morrisa, s kojim započinje vezu. N ...

Planina Brokeback (2005)

Planina Brokeback je drama redatelja Anga Leeja iz 2005. godine, temeljena na kratkoj priči spisateljice E. Annie Proulx. Film je premijeru imao na Mostri 2005., gdje je i osvojio glavnu nagradu, Zlatnog lava, na dodjeli nagrade Oscar nagraden je ...

Queer

Queer izraz se koristi kao naziv za cjelokupnu homoseksualnu, biseksualnu, transrodnu i interseksualnu zajednicu osobe koje sebe vide ili žive svoj život van hetero-patrijarhalnih normi. Queer, se takoder odnosi na aktivizam, pokret, teorijski pr ...

Radical Faeries

Radical Faeries je slabo povezana svjetska mreža i kontrakulturni pokret koji pokušava redefinirati queer svijest kroz sekularnu duhovnost Pokret koji se ponekad smatra oblikom modernog poganstva, takoder prihvaća elemente anarhizma i okolišnog a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →