ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 248

Južni veliki tihooceanski otok smeća

Južni veliki tihooceanski otok smeća, velika površina Tihog oceana čijom površinom pluta cjelovita nakupina smeća, ponajviše plastičnog otpada.

Kyštymska katastrofa

Kyštymska katastrofa je incident kontaminiranja radijacijom koji se dogodio 29. rujna 1957. u postrojenju za preradu nuklearnog goriva Majak u Rusiji. Ovaj incident je označen ocjenom 6 na medunarodnoj ljestvici nuklearnih dogadaja, što ga čini d ...

Nesreća u Bhopalu

Nesreća u Bhopalu ili Katastrofa u Bhopalu dogodila se u gradu Bhopalu u središnjoj Indiji 3. prosinca 1984. godine kada je iz tvornice pesticida Union Carbide India Ltd iscurila velika količina kemikalija uzrokujući najveću industrijsku nesreću ...

Nesreća u Sevesu

U Sevesu, talijanskom gradiću 20-ak kilometara od Milana, 10. srpnja 1976. godine iz kemijskog postrojenja ICMESA za proizvodnju herbicida i pesticida u atmosferu je osloboden gust oblak pare koji je sadržavao oko 2 kg TCDD-a. Nošen vjetrom dioks ...

Severska nesreća

Severska nesreća je ime za jednu od najozbiljnijih nesreća s atomskim materijalom. Zbila se u Sibirskom kemijskom kombinatu u Seversku, u Rusiji, 6. travnja 1993. godine., kada je spremnik koji je sadržavao visoko radioaktivnu soluciju eksplodira ...

Veliki tihooceanski otok smeća

Veliki tihooceanski otok smeća, Velika tihooceanska nakupina smeća, velika površina Tihog oceana čijom površinom pluta cjelovita nakupina smeća, ponajviše plastičnog otpada. Otok počinje 2000 km od Kalifornije. Oblikovao se unutar Sjevernopacifič ...

Zapadni tihooceanski otok smeća

Zapadni tihooceanski otok smeća, zapadna tihooceanska nakupina smeća, velika površina Tihog oceana čijom površinom pluta cjelovita nakupina smeća, ponajviše plastičnog otpada. Otok počinje 2000 km od Kalifornije. Glavni je otok smeća uz Veliki, k ...

IUCN-ov crveni popis

IUCN-ov crveni popis ugroženih vrsta ili kraće IUCN-ov crveni popis je popis ugroženih biljnih i životinjskih vrsta utemeljen 1963. godine. Najobuhvatniji je svjetski popis takve vrste. Obuhvaća globalni status zaštite biljnih i životinjskih vrst ...

Kritično ugrožena vrsta

Kritično ugrožena vrsta skr. CR, prema IUCN-ovom crvenom popisu, je vrsta čija je populacija umanjena za 80% u samo tri generacije, tako da joj izravno prijeti izumiranje. IUCN ne smatra vrstu izumrlom dok se ne provede opsežna i ciljana studija, ...

Greenpeace

Greenpeace je ekološka organizacija koja se bori protiv zagadivanja Zemlje i zemljine atmosfere. Greenpeace djeluje u 41 zemlji svijeta u Americi, Aziji i Europi. Da bi zadržali neovisnost, Greenpeace ne prihvaća donacije vlada ili korporacija, a ...

Zaljev (2009)

Zaljev je američki dokumentarni film iz 2009. godine, koji opisuje sezonski lov i ubijanje dupina u Nacionalnom parku u Taijiu, u Japanu. Dobitnik je Oscara za najbolji dokumentarni film i brojnih drugih filmskih nagrada. Film je režirao bivši fo ...

Otpad

Otpad je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Ovisno o svojstvima otpada, otpad se može podijeliti na opasni, neopasni i inertni otpad. Po mjestu nastanka, razlikuju se više vrsta otpada: komunalni otpad, p ...

Biorazgradivost

Biorazgradivost ili biološka razgradnja je kemijski proces pri kojem se materijal otopi bakterijama ili drugim biološkim elementima. Biorazgradiv materijal mogu konzumirati mikroorganizmi i pretvoriti u spojeve koji su prirodni. To je važan proce ...

Bolnički otpad

Bolnički otpad vrsta je otpada koji nastaje pri dijagnozi, liječenju i imunizaciji pacijenata. Kao svaki drugi otpad, mora ga se uredeno zbrinuti. Za razliku od većine vrsta otpada, ne smije ga se reciklirati, može ga se spaliti i pirolizirati, o ...

Dobivanje energije iz komunalnog otpada

Iskorištavanje komunalnog otpada u svrhu dobivanja energije, ali i adekvatno zbrinjavanje otpada, postalo je nužnost suvremenog razvijenog svijeta. Porastom životnog standarda raste i proizvodnja komunalnog otpada, za čije zbrinjavanje već odavno ...

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima.

Odlagalište otpada

Odlagalište otpada je gradevina namijenjena za trajno odlaganje otpada, kao organizirane komunalne djelatnosti. U sklopu odlagališta otpada mogu se nalaze i gradevine za skladištenje te obradivanje otpada. Primjer odlagališta otpada je Jakuševec ...

Otpadni papir

Otpadni papir ili stari papir podrazumijeva papirni i kartonski otpadak, otiskan, ispisan ili čist otpadak tiskara, upotrijebljena ambalaža od papira, kartona ili ljepenke različitog sirovinskog sastava, otpadak u procesu prerade papira, neuvezan ...

Prašina

Prašina je opći naziv za sićušne postojane komadiće proizvoljne materije promjera manjeg od 500 mikrona ili, ako se promatra još šire, za svaku fino odvojenu materiju. Na Zemlji prašina u atmosferi ima razne izvore: zemna prašina nošena vjetrom, ...

Radioaktivni otpad

Radioaktivni otpad je otpad koji nije predviden za daljnje korištenje. Posebna je vrsta industrijskog otpada. Dio radioaktivnog otpada nastaje u zdravstvu. Radioaktivni otpad sadrži radioaktivne izotope takvih aktivnosti koje premašuju granične v ...

Recikliranje

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. ...

Recikliranje baterija

Recikliranje baterija, djelatnost upravljanja otpadom. Baterije je potrebno reciklirati. Motivi su ušteda na sekundarnim sirovinama i zaštita okoliša od onečišćenja i zagadenja. Baterije i akumulatori često su otrovne jer sadrže teške metale kao ...

Zaštićeno područje

Zaštićeno područje je jasno definirano područje koje je priznato sa svrhom i kojim se upravlja s ciljem trajnog očuvanja cjelokupne prirode, usluga ekosustava koje ono osigurava te pripadajućih kulturnih vrijednosti, na zakonski ili drugi učinkov ...

Muhalnica

Muhalnica je zaštićeno područje u zapadnoj Bugarskoj, smješteno kilometar južno od grada Botevgrada i 63 km sjeveroistočno od glavnog grada Sofije. Nalazi se u dolini Botevgrada u zapadnom dijelu Balkanskoga gorja. Muhalnica je zaštićena 1992. go ...

Musalamijski zaljev

Musalamijski zaljev nalazi se u istočnoj Saudijskoj Arabiji odnosno na zapadnoj obali Perzijskog zaljeva. Zaljev je nazvan prema naselju Musalamiji smještenom na istoimenom otoku. Proteže se oko 10 km i površina mu iznosi približno 40 km². Područ ...

Natura 2000

Natura 2000 je ekološka mreža zaštićenih područja na području Europske unije. To je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Hrvatska će postati dio NATURE 2000 pristupanjem EU.

Park

Park je dio grada ili naselja u kojem se nalazi održavano zelenilo. Parkove često okružuju značajnije zgrade poput dvoraca. Održavanje parkova obično financira gradska uprava ili gradska četvrt na čijoj površini se nalazi park ili vlasnik prilegl ...

Posebni rezervat

Posebni rezervat, vrsta zaštićenog područja. Jedna je od devet vrsta zaštićenih područja u Hrvatskoj. Namjena mu je očuvanje radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, a osobitog je znanstvenog značenja. Razina upravljanja je d ...

Regionalni park

Regionalni park, vrsta zaštićenog područja, jedna od devet vrsta zaštićenih područja u Hrvatskoj. Namjena mu je zaštita krajobrazne raznolikosti, održivi razvoj i turizam. Razina upravljanja je županijska. Proglašava ga predstavničko tijelo nadle ...

Spomenik parkovne arhitekture

Spomenik parkovne arhitekture, umjetno oblikovani prostor koji ima veću estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu ili znanstvenu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture i u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopušteni zahvati kojima ...

Značajni krajobraz

Značajni krajobraz, vrsta zaštićenog područja. U Hrvatskoj je jedna od devet vrsta zaštićenih područja. Namjena mu je zaštita krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih o ...

Naslov

Naslov ili titula je počasni obiteljski ili pak nasljednji naslov koji pripada odredenom položaju u društvenoj hijerarhiji, odnosno stečeni naslov koji pripada odredenom stupnju izobrazbe.

Ajatolah

Ajatolah, je počasni naslov istaknutog islamskog vode unutar šijatizma s religijskim i političkim značenjem. Naziv se dodjeluje najboljim poznavateljima prava. Preduvjet da bi se dobio ovaj naslov je da budući ajatolah napiše disertaciju po izrav ...

Akademik

Akademik naslov je koji se koristi za redovite članove odredene akademije znanosti i umjetnosti. U Hrvatskoj je to Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Naslov akademika mogu nositi svi znanstvenici ili umjetnici, državljani Republike Hrvatsk ...

Alajbeg

Alaj-Beg. U osmanlijskoj feudalnoj organizaciji zapovijednik spahija u sandžaku. On je na poziv sandžak-bega, kome je bio potčinjen, vodio spahije sandžaka u rat. Birao se isključivo iz spahijskih redova. Podredeni su mu bili zapovjednici spahija ...

Ambassador-at-large

Ambassador-at-large je diplomat visokog ranga koji nema sjediše u trećoj državi, nego svoju misiju obavlja putujući. Rjede je to prenošenje stajališta vlastite vlade, nekad pregovaranje u nastojanju da se riješi jedan iznimno delikatni problem iz ...

Atabeg

Atabeg je naslov turkijskog podrijetla koja se počekom 2. tisućljeća koristila za monarhijske namjesnike. Najranija upotreba ovog naslova bilježi se tijekom ranog seldžučkog razdoblja, a kasnije su je koristili i vladari Gruzijskog kraljevstva i ...

Ataše

Ataše ili atašej, najniže je zvanje u diplomatskoj hijerarhiji, prvo kojemu se priznaje diplomatski status. Obično se dodjeljuje mladim osobama – početnicima, koji tek započinju svoju diplomatsku karijeru. Razlikuje se atašea – početnika u diplom ...

Augustus

Počasni naziv augustus podijelio je rimski senat Oktavijanu 27. pr. Kr. nakon prestanka izvanrednih ovlasti koje su mu prije bile podijeljene. Njegovi nasljednici skoro bez iznimke dodaju na novcima taj naziv i to na kraju titulature. Do Marka Au ...

Azap

Azapi su neredovito pješaštvo Osmanskog carstva, koje je u njegovoj ranoj povijesti odigralo značajnu ulogu. Formirano je tijekom ratnih pohoda od dobrovoljaca koji nisu dobivali plaću, ali su bili oslobodeni plaćanja davanja te sudjelovali u pod ...

Bajrak

Bajrak u osmanlijskoj vojno-feudalnoj manja vojna jedinica do 60 vojnika u pratnji vezira ili beglerbega. Bajrakom se nazivala i zastava koja se nosila u rat ili koristila prilikom svečanosti. Na poziv u rat vojska se okupljala na mjestu gdje je ...

Ban

Ban je naslov visokog državnog dostojanstvenika u Hrvatskoj koji se javlja još od ranog srednjeg vijeka. Ban je bio na čelu uprave, vojske i sudstva, kao kraljev zamjenik i predstavnik u Hrvatskoj. U slučajevima kad bi herceg vršio vlast u Hrvats ...

Banovac (dužnosnik)

Banovac, podban, viceban bila je dužnost visokog državnog dužnosnika u Hrvatskoj, zamjenik bana u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Dužnost se javlja su srednjem vijeku te do izražaja dolazi u 16. stoljeću i prvoj polovini 17. stoljeć ...

Basileus

Basileus ili vasilevs, množina Βασιλεῖς, basileis), označava "suverena" ili "kralja". Njena najpoznatija uporaba je kao naslov bizantskih careva, ali su je takoder koristili razni vlastodršci u antičkoj Grčkoj, kao i kraljevi suvremene Grčke. Od ...

Beg

Beg je naslov koji se tradicionalno koristio za vode manjih turkijskih plemenskih grupa. U povijesnim dokumentima brojne turske i perzijske vode nosile su naslove beg bey ili beigh, a sve imaju jednako značenje: voda, starješina, knez, časnik ili ...

Beglerbeg

Beglerbeg. U prvo vrijeme, beglerbeg je bio najviši čin u osmanskoj vojsci, sultanov vrhovni zapovjednik vojske. Kasnije, do upravne reforme u prvoj polovini XIX. stoljeća taj naslov su nosili vojni i gradanski generalni guverneri, koji su u ime ...

Biskup

Biskup. Po učenju Crkve biskupi su nasljednici apostola. Jedino oni mogu zarediti svećenike; mogu valjano udijeliti i biskupsko redenje, tj. zarediti ljude za biskupe.

Car

Car je vladar, odnosno državni poglavar u državi koja je po državnom uredenju carstvo. Ovaj se naslov obično prenosi naslijedivanjem i smatra se višim od kraljevskog. Car vlada nad puno zemalja i naroda, uključujući eventualno i njihove kraljeve. ...

Cihuacoatl (naslov)

Cihuacoatl, zamjenik tlatoanija, njegov savjetnik, vojni zapovjednik, sudac i predsjednik Velikog vijeća. Naziv dolazi od imena za astečku božicu Cihuacoatl. Dužnost i službu cihuacoatla uveo je car Montezuma I., odredivši svog brata Tlacaeleltlz ...

Vojvoda od Cornwalla

Vojvodina Cornwall bila je prva vojvodina koja je stvorena u perstvu Engleske. Sadašnji vojvoda Cornwalla je princ Walesa, najstariji sin kraljice Elizabete II., vladajućeg britanskog monarha od 1952.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →