ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249

Diplomat

Diplomat je osoba koja se bavi diplomacijom. U užem smislu to je službeni predstavnik države koji ima diplomatski status. Diplomat u širem smislu riječi je pripadnik diplomatske službe i vanjskopolitičkog aparata jedne zemlje.

Doshu

Doshu je naslov za osnivača ili predvodnika aikido organizacije. Aikido je način ili put Do, koji se mora se mora održavati u praksi. Osoba koja drži put je doshu. U japanskom jeziku postoje dva različita značenja riječi doshu. Prvo znači "gospod ...

Doživotni predsjednik

Doživotni predsjednik ili predsjednik bez ograničenja trajanja mandata je šef države koji vlada do smrti. Najčešće je to diktator obasjan autoritetom i kultom ličnosti. Može biti i legalno izabran. On je de facto monarh.

Državni tajnik

Dužnost državnog tajnika nastaje kada državnim poglavarima, odnosno državnim upravljačima, za odredene poslove nisu više bili dovoljni njihovi privatni povjerljivi savjetnici, nazvani tajnicima, nego im je bilo nužno pridati i formalnu državnu du ...

Dux (crnogorski vladarski naslov)

Dux lat. gospodar, vladalac, vojvoda, poglavica, dužd, knez, itd. što odgovara talijanskom duce, duco, ili grčkom arhont. Dukljanski vladarski naslovi su se mijenjali ovisno od razdoblja u kojem se Duklja nalazila spram svojih susjeda, kao zavisn ...

Dvor

Dvor je izraz koji označava domaćinstvo, tj. obitelj, sluge i članove svite nekog monarha ili plemića. Kroz povijest se na dvorovima razvila složena hijerarhija medu članovima, odnosno protokol, a dvorovi su služili kao središte državne uprave. D ...

Emir

Emir izvorno je značilo zapovjednik ili general, ili pak princ, neki put se izgovara Amir i ima isto značenje. To je vremenom postalo ime visokog plemićkog naslova, ili naslova kojeg su dobivali uz svoju dužnost visoki državni dužnosnici, diljem ...

Generalissimus

Generalissimus je vojni čin najvišega stupnja. Povijesno su ovaj čin nosili vojni zapovjednici koji su vodili čitavu vojsku ili sve oružane sile, a bili su podredeni samo poglavaru države. Danas se ovaj naslov ponekad pridaje vojnim časnicima koj ...

Glavni tajnik

Glavni tajnik je najčešće izvršni organ u raznovrsnim organizacijama. Taj naziv predlaže upravnu dužnost, ali koncentracija informacija na stolu jedne osobe olakšava toj osobi steći političku moć i vlast. Uobičajen primjer pružila je Ruska komuni ...

Gonfalonijer

Gonfalonijer dakle zastavnik, bila je visokoprestižna dužnost u srednjovjekovnim talijanskim gradovima - državama, osobito u Firenci i Papinskoj državi Gonfalonijere su imale i druge talijanske komune u Sjevernoj Italiji od Spoleta do Pijemonta.

Gradonačelnik

Gradonačelnik je dužnosnik koji se nalazi, najčešće, na čelu lokalne zajednice ili lokalne samouprave odnosno čelnik je njezine izvršne vlasti. Ovlasti gradonačelnika, njegova odgovornost, način izbora i druge karakteristike ovise o državi, njezi ...

Grof od Carricka

Grof od Carricka, nekad glava komitalne lordovine u jugozapadnoj Škotskoj. Naslov se pojavio 1186. kada je Donnchad, sin Gillea Brigtea, lorda Gallowayja postao mormaer ili grof od Carricka u nadoknadi za isključenje iz čitave lordovine Gallowayj ...

Guverner Regije glavnoga grada Bruxellesa

Guverner Regije glavnoga grada Bruxellesa osoba je zadužena za provodenje zakona u vezi javnog poretka u Regiji glavnoga grada Bruxellesa. Ovlasti guvernera su zapravo vrlo ograničene. Funkcija guvernera Regije glavnoga grada Bruxellesa nije ista ...

Hodža

Hodža je stariji religijski naslov koji se koristi za muslimanske svećenike, religijske učitelje, i predavače u medresama. Takoder može biti i naslov rektora u istoj školi. Naslov etimološki dolazi od turskog hoca ili hace, što pak vodi podrijetl ...

Infant

Infant je naslov koji se davao svoj djeci portugalskog i španjolskog monarha, osim prijestolonasljedniku, te suprugama i djeci infanta. Supruzi monarhovih kćeri nisu nosili naslov infanta, a prijestolonasljednik i njegova supruga ili prijestolona ...

Kan (naslov)

Kan, mongolsko-turkijski vladarski ili vojni naslov korišten u srednjem vijeku kod nomadskih mongolskih i turkijskih naroda. Već su ga avarski vladari pridodavali svom imenu. Od islamskih vladara prvi su naslov kana upotrebljavali Karahanidi, a k ...

Kapetan

Riječ kapetan ima više značenja: u Trojednici ban je nosio naslov "vrhovnog kapetana" te postavljao potkapetane, kasnije se izjednačio s naslovom vojvode; zapovjednik ili namjesnik grada npr. pazinski, senjski u trgovačkoj mornarici: pomorski čas ...

Kardinal

Kardinal u katoličkoj je hijerarhiji, nakon pape najviša crkvena služba. Imenuje ih papa uglavnom medu biskupima, a može i medu svećenicima. Nose odijelo crvene boje s karakterističnim šeširom, imaju poseban grb i oslovljavaju se naslovom Vaša uz ...

Kardinal kamerlengo

Kardinal kamerlengo ili komornik svetog Kardinalskog zbora naziv je za kardinala koji u Katoličkoj Crkvi vrši službu rizničara Kardinalskog zbora. Njegov je zadatak voditi sve prihode i rashode Zbora, kao i brinuti se o njegovu vlasništvu. On tak ...

Komesar

Komesar je naziv za službenu osobu s posebnim punomoćima, kojoj je povjeren neki zadatak. Današnje značenje se najčešće veže uz političkog komesara u vojskama socijalističkih zemalja od ruskog: комиссар, koji je označavao visokog časnika - povjer ...

Kraljevski tavernik

Kraljevski tavernik bila je visoka čast u Ugarsko-hrvatskom kraljevstvu, koja je nastavila postojati i u doba Habsburške Monarhije. Funkcija kraljevskog tavernika postojala je još od doba Arpadovića. Ispočetka je tavernik imao i financijsku i sud ...

Lehendakari

Lehendakari je naslov koji označava predsjednika Vlade Baskijske autonomne zajednice. Predsjednik vodi izvršnu granu regionalne vlade. Trenutni predsjednik je Iñigo Urkullu, iz baskijske nacionalističke stranke. Baskijska imenica lehendakari znač ...

Lord

Lord od staroengleskog hlāford - čuvar kruha je britanski naslov koji prvenstveno znači gospodar, dakle osobu koja ima moć i autoritet nad drugim ljudima. U svom drugom značenju to je plemićki naslov koji se odnosi na članove britanskog perstva d ...

Ministar rezident

Ministar rezident, diplomatski predstavnici trećega razreda. U suvremenim je medudržavnim odnosima gotovo potpuno iščezla kategorija. U slučaju da su predali vjerodajnice šefu države imali bi isti status kao i poslanici, a u protivnom isti status ...

Ministar vanjskih poslova

Ministar vanjskih poslova član je vlade i šef resora nadležnog za medunarodne odnose i vodenje vanjske politike svoje zemlje. Ministar vanjskih poslova upravlja službom vanjskih poslova. Jedan je od visokih političkih dužnosnika koji je po svojoj ...

Nuncij

Nuncij, odnosno apostolski nuncij, papinski je poslanik pri nekoj vladi, odnosno stalni diplomatski predstavnik Svete Stolice pri nekoj državi s kojom Sveta Stolica ima regularne diplomatske odnose. U Hrvatskoj je apostolski nunciji mons. Giorgio ...

Otac domovine

Otac domovine ili Otac nacije je počasni naslov davan osobi smatranoj pokretačem osnivanja svoje zemlje, države ili nacije. Izraz "utemeljitelj" se može se primjenjivati na više od jedne osobe.

Otpravnik poslova

Otpravnici poslova najniži je razred šefova diplomatskih misija prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima. Oni se akreditiraju kod ministra vanjskih poslova. Treba razlikovati stalnog otpravnika poslova - fran. chargé daffaires en pied od p ...

Palatin

Palatin, u Bizantu, naziv za carskog dvorjanika, u prvom redu za predstojnika carske riznice. U feudalno doba palatini su bili dostojanstvenici na kraljevskom dvoru; medu njima je najodličniji bio comes palatinus, upravitelj kraljevskog dvora. U ...

Papa

Papa naziv je za poglavara Katoličke Crkve, kao i službeni naziv oba aleksadrijska patrijarha. Ovaj članak obraduje pojam pape kao poglavara Katoličke Crkve i Svete Stolice, subjekta crkvene jurisdikcije i poglavara suverene države Vatikana, najm ...

Paša

Paša je počasni naslov dodjeljivan visokim vojnim i civilnim dostojanstvenicima u političkom sustavu Otomanskog carstva, koji se stavljao iza vlastita imena. Paše su bile više pozicionirane od begova i aga, ali niže od kediva i vezira.

Podestat

Podestat, naziv koji se daje odredenim visokim službenicima u mnogim talijanskim gradovima od kasnog srednjeg vijeka uglavnom sa značenjem glavnog magistrata grada-države, ali takoder i lokalnog upravitelja, predstavnika cara. Pojam dolazi od lat ...

Poglavica

Poglavica, voda u naroda s plemenskom organizacijom društva. Za razliku od vrača, duhovnog vode, poglavica je svjetovni poglavar i predstavnik izvršne vlasti. Neka plemena nemaju poglavicu, a neka ga biraju samo za rata. U nekih je poglavica poto ...

Pontifikat

Pontifikatom se danas općenito naziva služba ili vrijeme provedeno u službi papa Rimokatoličke Crkve. Naziv Pontifikat dolazi od naslova Pontifex Maximus, koji je označavao vrhovne svećenike Rimskog carstva. Poslije prelaska na kršćanstvo rimski ...

Dodatak: Popis predsjednika Haitija

Predsjednik Republike Haiti državni je poglavar Republike Haiti. predsjednik: godina službovanja: kratki opis: Faustin Soulouque 1847. - 1859.:svrgnut Franck Sylvain privremen 1957. Jean-Claude Duvalier 1971. - 1986.:svrgnut Boniface Alexandre pr ...

Predsjednici Pakistana

Predsjednik Pakistana državni je poglavar Islamske Republike Pakistan. Prema ustavu Pakistana, predsjednik ima moć raspustiti Nacionalnu skupštinu što dovodi do ponovnih izbora te raspuštanja premijera. Vrhovni sud ima mogućnost odobravanja ili z ...

Predsjednici Vlade Kanade

Predsjednik Vlade Kanade poglavar je vlade Kanade, predsjednik Kabineta Kanade i primarni ministar Krune. Predsjednika vlade službeno imenuje generalni guverner Kanade, ali po neformalnim konvencijama, predsjednik vlade mora pridobiti povjerenje ...

Predsjednik

Predsjednik je naziv za osobu koja predsjedava nekoj skupini ili nekom skupnom tijelu. Funkcije predsjednika je usmjeravati rad organizacije ili tijela kojeg vodi i kojem predsjeda, donosi odluke, a može imati i reprezentativnu ulogu. U kontekstu ...

Predsjednik Irske

Predsjednik Irske je poglavar Republike Irske. Predsjednika Irske biraju državljani Irske svakih sedam godina, a maksimalno za predsjednika se može biti izabran dva puta. Predsjedništvo je više ceremonijalna stvar jer predsjednik Irske ima ograni ...

Predsjednik Republike Hrvatske

Predsjednik Republike Hrvatske je državni poglavar Republike Hrvatske. Ovlasti i dužnosti su mu ograničeni Ustavom Republike Hrvatske. Mandat predsjedniku Republike traje pet godina i na tu dužnost može biti izabran najviše dva puta. Predsjednik ...

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske nalazi se na čelu hrvatske vlade, koja vrši izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj. Uz predsjednika Vlade, Vladu Republike Hrvatske čine potpredsjednici te ministri. Trenutačni predsjednik Vlade Republike Hrvatsk ...

Prefekt

Prefekt je naziv za kardinala koji upravlja jednim dikasterijem ili na čelu jedne rimske kongregacije. Takoder može označavati i osobu koja upravlja jedinicom lokalne uprave u nekoj talijanskoj ili francuskoj regiji. Prefekt u francuskom jeziku p ...

Primarijus

Primarijus najviši je profesionalnai naslov koji liječnička zajednica neke države dodjeljuje iskusnim liječnicima specijalistima. U prošlosti su naslov primarijusa nosili pojedini liječnici u velikim bolnicama koji su zahvaljujući svojem znanju, ...

Primas

Primas je počasni naslov pojedinih visokih crkvenih dostojanstvenika u Katoličkoj Crkvi. Naslov se prvi put javlja u 4. stoljeću u Africi. U prošlosti, taj je naslov držao biskup koji je imao jurisdikciju nad jednom ili više crkvenih pokrajina. U ...

Princ od Walesa

Princ Walesa, naslov tradicionalno dodijeljen prijestolonasljedniku, tj. sinu vladajućeg monarha Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i 15 drugih neovisnih kraljevina Commonwealtha. Trenutačni princ Walesa jest princ Charles, n ...

Princeza Walesa

Princeza od Walesa, britanska kurtoazni naslov koji nosi supruga princa od Walesa još od vremena prvog "engleskog" princa od Walesa 1283. godine. Iako je dosad bilo više od deset muških prijestolonasljednika, princeza od Walesa bilo je samo deset ...

Providur

Providur iskrivljen izgovor od venecijanskog: provedadore = onaj koji vidi stvari, predvidetelj, talijanski: provveditore) je bio naslov za visokog vladinog dužnosnika po srednjovjekovnim državama Apeninskog poluotoka. Osobito puno providura imal ...

Prva dama

Prva dama je neslužbeni naslov za suprugu izabranog muškog poglavara države. Nastala je 1849. kad je predsjednik SAD Zachary Taylor nazvao Dolley Madison prvom damom. Prva dama ima utjecaja u SAD-u, Filipinima, Maleziji i Meksiku. U ostalim držav ...

Prvi gospodin

Prvi gospodin je neslužbeni naslov za muškog supružnika izabrane poglavarice ili izabranog poglavara neke države. Alternativno u sustavima vlasti u kojima državni poglavar na svoju funkciju dolazi putem nasljedstva, naslov prvoga gospodina može n ...

Rimsko-njemački car

Pojmom rimsko-njemački car novija povijesna literatura označava careve Svetog Rimskog Carstva da bi ih razlikovala s jedne strane od careva antičkog Rima, a s druge strane od njemačkih careva, vladara Njemačkog Carstva, osnovanog 1871., propalog ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →