ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28

Dodatak: Popis pozivnih brojeva država

Pozivni brojevi država su brojevi koje trebate unijeti na telefonu da biste nazvali odredenu državu. Podijeljeni su na devet zona, označenih brojevima od 1 do 9. Potencijalno postoji i zona 0, ali nije joj dodijeljena nijedna država. Pozivni broj ...

Prevodenje

Prevodenje je pismeno ili usmeno prenošenje književnih, znanstvenih, obavijesnih tekstova, govora i drugog iz jednoga jezika u drugi, preko prevoditelja, tumača, elektronskih strojeva. Može biti slobodno ili doslovno ; automatsko je prevodenje za ...

RJ-45

RJ-45 je u računarstvu neformalni naziv za 8-polni modularni utikač ili utičnicu kakve se koriste u strukturnom kabliranju. Izvorno u SAD je RJ45 od R egistered J ack 45 oznaka za izvedbu priključka zakupljenog voda za prijenos podataka sa podeša ...

SMS

SMS usluga je slanja kratkih tekstualnih poruka unutar GSM standarda mobilne telefonije. SMS poruka koja se šalje i prima sastoji se od najviše 160 alfanumeričkih znakova. Netekstualni oblik SMS-a takoder je podržan, a služi za prijenos jednostav ...

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene izvedenog kao jedinstveni sustav ili kao više podsustava u jednoj ili više gradevina s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu. Strukturno kabliranje d ...

Tele2

Tele2 je telekomunikacijska tvrtka koja se bavi GSM mobilnom komunikacijom. Matična tvrtka osnovana je 1993., posluje u 11 zemalja i ima više od 24 milijuna korisnika. Započela je s radom u Švedskoj 1993. a u Hrvatskoj 2005. godine, pa sve do 202 ...

Telefon

Telefon je uredaj za komunikaciju na daljinu, koji se koristi tako što prima i prenosi zvuk s jednog mjesta na drugo i obratno. Većina telefona radi tako što prenosi električni signal preko složenog sustava telefonskih mreža koji omogućuje komuni ...

Telefonija

Telefonija je prijenos govora na daljinu. Telefonija je telekomunikacijski sustav koji omogućuje govornu komunikaciju s pomoću telefona. Sastoji se od telefonskih aparata, telefonskih centrala i telefonskih vodova koji ih medusobno povezuju. U po ...

Telefonska govornica

Telefonska govornica je telefon s kojeg se može ostvariti komunikacija na daljinu koristeći telefonsku karticu ili neki drugi oblik plaćanja. Telefonske govornice postavljene su na lokacijama gdje se kreće veći broj ljudi. Unatoč njihovoj sve man ...

Telegrafija

Telegrafija je tehnika za prijenos tekstovnih poruka na daljinu s pomoću signalnih kodova. Izumitelj električnoga telegrafa američki je izumitelj i slikar S. F. B. Morse. Prvo uspješno javno predstavljanje rada telegrafa Morse je upriličio 1837. ...

Telekomunikacija

Telekomunikacija se javlja kada nastane razmjena informacija izmedu izvora informacije i odredišta informacije s pomoću tehnologije. Komunikacijska tehnologija koristi kanale za prijenos informacija preko fizičkog medija ili u obliku elektromagne ...

Telstar

Telstar je bio prvi civilni aktivni komunikacijski satelit, i prvi umjetni satelit konstruiran da prima i odašilje telefonske, i ostale radio televizijske signale. Ime - Teltsar, nosila su na samom početku dva satelita Telstar 1 i Telsar 2, a kas ...

Teorija framinga

Teorija framinga jedna je od teorija masovnih komunikacija u čijoj je osnovi upotreba okvira kao načina uredivanja informacija kojima smo okruženi. Entman tvrdi da ljudi u komunikaciji koriste interpretacijske okvire, tj. odabiru dijelove informa ...

Thor 5

Thor 5 je komunikacijski satelit norveške tvrtke Telenor Satellite Broadcasting. Izradila ga je tvrtka Orbital Sciences Corporation. Smješten je na orbitalnoj poziciji od 0.8° zapadno. Na toj poziciji nasljeduje satelit Thor 2. Lansiran je u orbi ...

Thor 6

Thor 6 je komunikacijski satelit norveške tvrtke Telenor Satellite Broadcasting. Izradila ga je tvrtka Thales Alenia Space. Smješten je na orbitalnoj poziciji od 1° zapadno. Na toj poziciji naslijedio je satelit Thor 3. U orbitu je lansiran 29. l ...

Trbuhozborenje

Trbuhozborenje ili ventrilokvija je umijeće govora bez micanja usana. Uključuje razgovor s lagano otvorenim ustima, promjene glasa i stvaranje iluzije dijaloga s lutkom. Trbuhozborac manipulira svoj glas tako da se čini kao da njegov/njezin glas ...

VeriChip

VeriChip je radioidentifikacijski čip, koji se može ugraditi u ljudsko tijelo. Proizvodi ga američko poduzeće "VeriChip Corporation", koje je podružnica tvrtke Applied Digital. VeriChip je prvi radioidentifikacijski čip kojega je američka organiz ...

Video nadzor

Sustavima video nadzora podrazumjevaju se sustavi izgradeni na način da omogućavaju u najširem smislu vizualni kontakt jednoga mjesta sa nekim drugim mjestom. Danas većina ljudi uopće niti ne razmišlja o sustavima video nadzora, koji se nalaze u ...

Videokonferencija

Videokonferencija je povezivanje pojedinaca i grupa preko telekomunikacijskih mreža i video-tehnologije tako da ljudi imaju dojam istovremenog prisustvovanja sastancima u obliku žive video-veze na zaslonu računala.

Vizualna komunikacija

Vizualna komunikacija je neverbalna vrsta komunikacije koja služi za priopćavanje ideja i informacija koje mogu biti pročitane, pregledane, pogledane. U početku je poistovjećivana sa dvodimenzionalnim slikama; no sada uključuje i likovnu umjetnos ...

VoIP

VoIP je skraćenica od eng. složenice Voice over Internet Protocol i ime je za komunikacijsku tehnologiju koja omogućava prijenos zvučne komunikacije preko internetske mreže. Tehnologija je postala popularna razvojem širokopojasnog interneta, jer ...

WAN

WAN ili mreža širokog područja je kratica za engleski pojam Wide Area Network koji se obično prevodi kao globalna mreža, a označava podatkovnu mrežu koja pokriva veće zemljopisno područje: gradove, države ili kontinente. Obično se koristi za medu ...

Weekend Media Festival

Weekend Media Festival - WMF, prvi regionalni godišnji festival komunikacijske industrije. Festival komunikacijskih znanosti, namijenjen izravnim ili neizravniim djelatnicima u komunikacijskoj industriji, prvotno zamišljen kao mjesto susreta medi ...

Wi-Fi multimedija

Wi-FI proširenja za multimediju), takoder poznato kao Wi-Fi Multimedija, je potvrdivanje sudjelovanja medu uredajima od strane Wi-Fi Alliance, certificiranje, zasnovano na IEEE 802.11e standardu. Omogućava osnovna svojstva Kvalitete usluge za IEE ...

Zaglušivanje

Zaglušivanje je skup metoda i tehnologija koje se koriste da bi se ometao rad nekog tehnološkog sustava, politički ili državni sustav, religije, osoba, ili kao metoda za stvaranje ometanja preko audio-vidnog područja bilo na razini države, lokaln ...

Znak

Znak je predstavljanje predmeta koje podrazumijeva vezu izmedu sebe i dotičnog predmeta. Prirodni znak ima uzročnu vezu s predmetom - na primjer, grmljavina je znak oluje. Konvencionalni znak dobiven je dogovorom - tako, na primjer, točka označav ...

Atentat

Atentat čin je nasilja s ciljem ubojstva ili ozljedivanja osobe ili skupine. U većini slučajeva atentati su politički, ideološki ili religiozno motivirani. U nekim slučajevima mogu i ekonomski interesi ili duševna bolest biti razlog takvih čina. ...

Brisanje identiteta (Kosovo)

Brisanje identiteta ili čišćenje identiteta naziv je za strategiju sustavnog uništavanja osobnih podataka koju je primjenjivala srbijanska vlast na Kosovu tokom kosovskog rata. Korištenje ove strategije pokazuje da su srpske vlasti sustavnim uniš ...

Dječja pornografija

Dječja pornografija označava bilo kakav video zapis ili sliku koji prikazuju osobu mladu od 18 godina starosti koja učestvuje u seksualnom odnosu, koji iz seksualnih pobuda prikazuje genitalnu ili analnu oblast osobe mlade od 18 godina ili bilo k ...

Dužničko ropstvo

Dužničko ropstvo oblik je ropstva, pri kojem dužnik radi besplatno, nekada i prisilno za onoga komu duguje, kako bi otplatio dug ponekad i na neodredeno vrijeme. Ovaj fenomen najviše je prisutan u Južnoj Aziji. Pojava dužničkog ropstva bila je vr ...

Hoax

Hoax ili masovna obmana je bilo kakva prijevara koja ima za cilj lažno predstavljanje i obmanu ljudi, čiji se sadržaj najčešće nalazi u poruci ili spamu. U informacijskim tehnologijama, hoax predstavlja svaku poruku koja lažnim informacijama navo ...

Infanticid

Infanticid je izraz koji u najširem smislu označava čin ubojstva ili namjernog usmrćivanja djece. Pod time se u pravilu podrazumijeva širi pojam od ubijanja vlastite djece ili potomaka, tj. mogu ga počiniti osobe koje nemaju neposredne veze s dje ...

Istraga (kriminalistički magazin)

Istraga je kriminalistički magazin Nove TV. Istražujući mračnu stranu Hrvatske ekipa Istrage je svojim istraživačkim novinarstvom sa mrtve točke pokrenula više predmeta, pronašla udomitelje za Andreu Jurić itd.

Korupcija

Korupcija ili podmitljivost u pravnom smislu kazneno djelo zlouporabe povjerenja ili dužnosti koju se obnaša u upravi, sudskoj vlasti, gospodarstvu, politici, školstvu, kulturi i umjetnosti te u negospodarskim subjektima ili organizacijama, radi ...

Krada identiteta

Jedan način je krada informacija iz baza podataka banaka, e-trgovina, obračunskih ustanova i drugih koje pohranjuju takve informacije. Drugi način je da napadač izravno od nas ukrade informacije ili ih dobije na prijevaru. Kad je u pitanju prvi n ...

Krada knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Pljačka knjiga iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu je bilo višegodišnje protupravno oduzimanje knjiga, slika i drugih dragocjenosti koje se odvijalo od 1982. do 1987. godine, a prilikom koga je otudeno i nepovratno nestalo mnogo knjig ...

Kriminal

Kriminal ili, kršenje zakona, je postupak, čin, djelo kažnjivo po zakonu, zlodjelo. Znanost koja se bavi proučavanjem kako suzbiti kriminalitet je kriminalistika. Kriminalnost je pojava za koja je predvidena krivična prijava. Dakle pod kriminalom ...

Kriza u Albaniji 1997.

Kriza u Albaniji, Piramidska kriza ili Oružana pobuna 1997. godine, nastala je nakon razotkrivanja masovnih gospodarskih prijevara u kojima su brojni gradani Albanije izgubili svoje uštedevine. U neredima koji su uslijedili opljačkana su vojna sk ...

Krvna osveta

Krvna osveta je običaj u kojem se sukob izmedu dvije obitelji započet ubojstvom člana jedne obitelji nastavlja medusobnim ubijanjem, jednog po jednog muškarca. Izraz koji se koristi je da jedna obitelj drugoj "duguje krv" i dug se vraća samo uboj ...

Lažne vijesti

Lažne vijesti oblik su propagande žutog tiska nastale korištenjem dezinformacija i masovne obmane plasiranih u javnost putem novina ili društvenih mreža. Najčešće se objavljuju u svrhu dezinformiranja i zastrašivanja javnosti ili u svrhu parodije ...

Likvidacija

Likvidacija je ciljano ubojstvo osoba. Likvidacije mogu biti počinjene iz ideoloških, političkih, vojnih ili kriminlnih razloga što je čest slučaj u organiziran kriminalu kod mafijaških obitelji, dok se likvidacija neke javne, poglavito političke ...

Napad uskraćivanjem resursa

Napadi uskraćivanjem resursa ili DoS napadi je vrsta zloćudne računalne mrežne akcije napada pomoću paketa, u svakom udaljenom napadu. Dijelimo ih na dvije skupine, se obzirom na vrstu poruka odnosno paketa koji su upućeni prema žrtvi. Prvi je na ...

Nasilje

Nasilje, označava odnos izmedu dviju strana u kome jedna strana uporabom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu. Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem stjecanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičk ...

Nasilje medu djecom i mladima

Nasiljem medu djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima.

Nigerijska prijevara

Nigerijska prijevara ili Scam jedna je od brojnih vrsta prijevara. Prvo žrtvi se sugerira da može zaraditi ogromno bogatstvo. Osoba kojoj se daje predujam uzalud čeka na novac ili robu od tvrtke jer od samog početka naknada nije bila namijenjena. ...

Odmetnik

Odmetnik predstavlja naziv za pojedinca za kojeg se smatra je prestupio pravne, moralne i druge norme države, društva, zajednice ili organizacije kojoj je pripadao. Time se mogu podrazumijevaati osobe koje se smatraju "izvan zakona", odnosno za k ...

OneCoin

OneCoin je Ponzijeva shema reklamirana pod krinkom kripto-valute s privatnim blockchainom. Promovira je offshore kompanija OneCoin Ltd i OneLife Network Ltd, a obijema upravlja Bugarka imenom Ruja Ignatova. OneCoin se opisuje kao Ponzijeva shema ...

Organizirani kriminal

Organizirani kriminal je vrsta bezakonite radnje u kojem postoji organizacijska struktura slična korporaciji ili udruženju. Osnovi cilj organiziranog kriminala je stjecanje materijalne koristi ili dohotka. Primjeri kriminalnih organizacija su; ta ...

Phishing

Phishing ili mrežna krada identiteta, vrsta je prijevare putem elektroničke pošte odnosno elektroničke poruke. Pošiljatelj navodi žrtvu otkriti osobne informacije upisivanjem istih na lažiranoj internetskoj stranici čija je poveznica dana u poruc ...

Piramida sreće

Piramida sreće, lanac sreće, financijske piramide ili piramidni sustav je poslovni model za čije je pokretanje povremeno funkcioniranje potrebno uključiti sve veći broj sudionika koji su spremni uplatiti odredeni iznos novca. Dobitci za neke sudi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →