ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

Komisija za neotudiva prava

Komisija za neotudiva prava tijelo je Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država osnovano 2019. godine sa svrhom globalnog promoviranja ljudskih prava. Komisiju čine američki stručnjaci i znanstvenici iz raznih polja koja se bave ljudskim pr ...

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta, medunarodni ugovor Ujedinjenih naroda kojim su utvrdena gradanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava djece. Konvencija djetetom definira svako ljudsko biće mlade od osamnaest godina, osim ...

Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena

Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena je medunarodni ugovor koji je 1979. godine usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda. Opisan kao medunarodna ženska Povelja o pravima, uspostavljena je 3. rujna 1981. godine, a ratificiralo ...

Ljudska prava u Urugvaju

Sva ljudska prava propisana prema poveljama Ujedinjenim narodima zajamčena su u Urugvaju bez obzira na vjersku, rasnu ili političku pripadnost. Prema provedbi tog zakona Urugvaj jedna od najuspješnijih zemalja u Južnoj Americi, a stranica Freedom ...

Medunarodna komisija za nestale osobe

Medunarodna komisija za nestale osobe je meduvladina organizacija koja se bavi pitanjem osoba nestalih uslijed oružanih sukoba, kršenja ljudskih prava i prirodne katastrofe. Pomaže vladama u ekshumacijama masovnih grobnica i DNK identifikaciji ne ...

Medunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava

Medunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava su medunarodni sporazumi, povelje i drugi dokumenti koji služe kao izvori medunarodnog prava ljudskih prava. Brojni instrumenti usvojeni od strane različitih grupa i organizacija najšire se mogu p ...

Medunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima

Medunarodni pakt o gradanskim i političkim pravima je medunarodni ugovor Ujedinjenih naroda kojim su se države članice obvezale u svoje pravne poretke unijeti odredbe o zaštiti gradanskih i političkih ljudskih prava, uključujući prava na život, s ...

Nagrada Ujedinjenih naroda za ljudska prava

Nagrada Ujedinjenih naroda za ljudska prava ustanovljena je na Općooj skupštini UN-a 1966. Namjera nagrade je "odati počast i pohvaliti ljude i organizacije koji su dali izuzetan doprinos u promicanju i zaštiti ljudskih prava ugradenih u Opću dek ...

Opća deklaracija o ljudskim pravima

Opća deklaracija o ljudskim pravima prvi je sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava koji je proglasila jedna opća medunarodna organizacija, Ujedinjeni narodi. Proglasila ju je Opća skupština Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine. Ia ...

Osmosatno radno vrijeme

Osmosatno radno vrijeme ili osmosatni radni dan, u zemljama engleskog govornog područja poznat i kao Pokret za 40-satni tjedni rad, bio je društveni pokret radničkog sloja koji svoje korijene ima u Industrijskoj revoluciji i pojavio se usporedno ...

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Povelja Europske unije o temeljnim pravima - PTP je akt Europske unije donijet u redovnom zakonodavnom postupku u svrhu jačanja "zaštite temeljnih prava u svjetlu promjena u društvu, društvenog napretka te znanstvenog i tehnološkog razvoja". U nj ...

Pravo na informacije

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim medunarodnim konvencijama te samim Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama. S obzirom da ostvarenje prava na pristup informacijama doprinosi ...

Pravo na samoodredenje

Pravo na samoodredenje u medunarodnom pravu podrazumijeva pravo na odlučivanje o vlastitoj sudbini u medunarodnom poretku. Samoodredenje je temeljno načelo medunarodnog prava koje se razvilo iz običajnog medunarodnog prava, a koje je priznato i k ...

Prisilna prostitucija

Prisilna prostitucija je pružanje seksualnih usluga u zamjenu za novac kod osoba, koje se prisiljene na to i ne rade to dobrovoljno. Postoji širok raspon stupanjeva prostitucije, od "dobrovoljne i svjesne", do "poludobrovoljne", koja se temelji s ...

Prognanik

Prognanik i izbjeglica je pojam koji u najširem smislu označava svaku osobu koja je bila zbog rata, elementarne nepogode ili sličnih okolnosti bila prisiljena trajno ili na duži rok napustiti svoju domovinu ili prebivalište. Od godine 1951., poja ...

Punoljetnost

Punoljetnost označava navršavanje odredenih godina života, pri čemu se stječe poslovna sposobnost, biračko pravo, pravo na vjenčanje, potpuna sloboda što se tiče uživanja alkohola, pušenja, gledanja svih televizijskih materijala, kockanja, stupan ...

Svjetski dan prava potrošača

Svjetski dan prava potrošača prvi je put obilježen 15. ožujka 1983. godine i od tada se koristi kao važna prilika za pokretanje različitih kampanja. Tako je na 25. godišnjicu 2008. godine pokrenuta kampanja Junk Food Generation. Svjetski dan prav ...

Tadzio Müller

Tadzio Müller njemački je klimatski i LGBT aktivist; i politički znanstvenik. Radi kao referent o klimatskoj pravdi i medunarodnoj politici u Centru za medunarodni dijalog i suradnju Zaklade Rosa Luxemburg.

Trgovanje ljudima

Trgovanje ljudima obuhvaća vrbovanje, prijevoz, pružanje utočišta i prihvat osoba pomoću prijetnje, uporabe sile ili drugih oblika prinude, otmice, prijevare, zlouporabe ovlasti ili položaja bespomoćnosti, davanja, primanja ili plaćanja sredstava ...

Tri generacije ljudskih prava

Podjelu ljudskih prava na tri generacije prvotno je predložio češki pravnik Karel Vasak na Medunarodnom institutu za ljudska prava u Strasbourgu 1979. godine, iako je taj koncept upotrijebio već ranije, u studenom 1977. godine. Vasakove su teorij ...

Best buy award

Best Buy Award je certifikat i medalja kojom se označavaju proizvodi i usluge koji nude najveću vrijednost za novac. Istraživanje "Best Buy Award" na kojem se temelji dodjeljivanje "Best Buy Award" nagrada i certifikata prvi je puta po posebnoj m ...

Državna nagrada za volontiranje

Državna nagrada za volontiranje najviše je priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. Nagrada je uspostavljena Zakonom o volonterstvu iz 2007. godine, a dodjelj ...

Global Leadership (nagrada)

Vital Voices Global Leadership Awards je prestižna medunarodna nagrade ženama liderima koji djeluju u području ljudskih prava, gospodarstva, ili političkih reforma. Manifestacija se održava svake godine u rano proljeće, u John F. Kennedy Center f ...

Karlova nagrada

Karlova nagrada jedna je od najcjenjenijih europskih nagrada i dodjeljuje se osobama koje promiču europsko jedinstvo. Nagrada je nazvana po Karlu Velikom i vezana je za Aachen, gdje se dodjeljuje svake godine. Nagrada je osnovana 1950. godine a t ...

Lauréat Prix International de Géographie Vautrin Lud

Lauréat Prix International de Géographie Vautrin Lud utemeljena je 1991. godine i najveća je nagrada koja se može dobiti u području geografije. Nagrada je osmišljena prema Nobelovoj nagradi, te se smatra i kolokvijalno naziva Nobelova nagrada za ...

Listopadska nagrada grada Sombora

Listopadska nagrada grada Sombora je nagrada koja se dodjeljuje u povodu obilježavanja 21. listopada - Dana oslobodenja Sombora od fašističke okupacije. Po mjesecu oslobodenja nagrada nosi ime. Dodjeljuje ju se pojedincu za izuzetne rezultate u v ...

Nagrada Cvijeta Zuzorić

Nagrada Cvijeta Zuzorić je bila državna književna nagrada. Ime je dobila po hrvatskoj književnici Cvijeti Zuzorić. Iznosila je 400 dinara. Dobitnici su: popis nepotpun 1927.: Momčilo Nastasijević za Zapis o darovima moje rodake Marije. 1933.: Mak ...

Nagrada dr Ferenc Bodrogvári

Nagrada Doktor Ferenc Bodrogvári je nagrada koju jednom godišnje daje Kulturno–prosvjetna zajednica općine Subotica, stvarateljima koji su najviše doprinijeli kulturnom bogatstvu grada Subotice u prethodnoj godini. Dodjeljuje se jednom godišnje. ...

Nagrada EY Poduzetnik godine

Nagrada EY Poduzetnik godine, ili Nagrada Ernst & Young Poduzetnik godine, je godišnja nagrada najboljim poduzetnicima koju dodjeljuje multinacionalna kompanija Ernst & Young u više od 60 zemalja u kojima posluje.

Nagrada Grada Splita

Nagrada grada Splita popis nepotpun 1990. 1989. 2000. 1991. 1994. 1984. 1985. 1996. 1997. 1992. 1995. 1998. 1993. 1987. 1999. 1986. 1988. nagrade za životno djelo skupne nagrade osobne nagrade 2001. osobne nagrade: don Drago Šimundža za uspješan ...

Nagrada Ig Nobel

Nagrada Ig Nobel je nagrada koja se dodjeljuje za znanstvene radove komične prirode i sumnjive svrhovitosti, kao parodija Nobelove nagrade. Ime je dobila kao igra riječi, od engleskog ignoble i prezimena Alfreda Nobela.

Nagrada Ivan Antunović

Antušova nagrada je nagrada koja se dodjeljiva osobama koje na razne načine koji na različite načine šire kulturu i ljepotu hrvatskog naroda – bunjevačkog roda. ". Nagrade je dodijelio predsjedatelj Katoličkoga instituta za kulturu, povijest i du ...

Nagrada Ivan Šibl

Dobitnici nagrade: 2008. Muharem Kulenović, Božo Sušec 1997. Mario Saletto, Ladislav Vindakijević 2001. Petar Krelja, Jerko Vukov 1993. Denis Latin, Ivanka Lučev, Hrvoje Milivojević 2019. Marija Nemčić, Dubravka Družinec Ricijaš 2002. Aris Angeli ...

Nagrada Ivo Horvat

Nagrada Ivo Horvat ustanovljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada. Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu N ...

Nagrada iz zaklade Ivana N. grofa Draškovića

Nagrada iz zaklade Ivana N. grofa Draškovića, književna je nagrada prvi puta dodijeljena 1869. godine. Dodjeljivala se je iz Zaklade Ivana Nepomuka grofa Draškovića koji je oporučno ostavio 10.000 forinti Matici ilirskoj. Nagrada se dodjeljivala ...

Nagrada Luka Brajnović

Nagrada Luka Brajnović, nagrada je koja se dodjeljuje od 1997. godine u čast lika i djela Luke Brajnovića, hrvatskoga pjesnika, književnika i novinara koji je od nakon Drugoga svjetskog rata do smrti, 2001. godine, živio i radio u Španjolskoj. Na ...

Nagrada Ljubica Štefan

Nagrada Ljubica Štefan godišnja je nagrada koja se dodjeljuje za društveno i stručno osobito vrijedna znanstvena i publicistička djela nastala istraživanjem arhivske grade i dokumentima potkrijepljenih otkrića, a koja su objelodanjena u hrvatskim ...

Nagrada Milovan Gavazzi

Nagrada Milovan Gavazzi je nagrada za izuzetna ostvarenja u promicanju etnološke struke. Dodjeljuje ju Hrvatsko etnološko društvo. Dodjeljuje godišnju nagradu i nagradu za životno djelo. Nosi ime Milovana Gavazzija.

Nagrada Saharov

Nagrada Saharov je godišnja nagrada koju dodjeljuje Europski parlament u čast pojedincima ili organizacijama koji su posvetili svoje živote za obranu ljudskih prava i sloboda. Nagrada je nazvana po ruskom znanstveniku i disidentu Andreju Saharovu ...

Nagrada Tomislav Špoljar

Nagrada Tomislav Špoljar je nagrada koju dodjeljuje Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske. Osnovana je 2001. godine. Zove se po poznatom hrvatskom defektologu Tomislavu Špoljaru. Nagrade se dodjeljuju godišnje. Godišnja nagrada se dodjeljuje ...

Nagrada Vicko Andrić

Nagrada Vicko Andrić dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj i to za postignuća u: konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine; istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara ...

Osoba godine (Time)

Osoba godine bira se od 1927. svake godine u izdanju američkog časopisa Time. Time proglašava muškarca, ženu, organizaciju, skupinu ili sl., koji su bili najutjecajniji te godine, bilo da se radilo o dobrim ili lošim djelima.

Povelja suživota

Povelja suživota, medunarodno društveno priznanje Makedonskog kulturnog foruma iz Pule, koje se dodjeljuje pojedincima, ustanovama i institucijama za osobite zasluge u afirmaciji i razvijanju jezika prihvaćanja različitosti, razumijevanja i suživ ...

Prešernova nagrada

Prešernova nagrada je najveće priznanja koje Republika Slovenija dodjeljuje na području umjetnosti a u prošlosti takoder i na području znanosti. Nagrada je dobila ime po slovenskom pjesniku Francu Prešernu. Nagradu dodjeljuje "Prešernova zaklada" ...

Prix Europa

Prix Europa, najvažnija europska televizijska nagrada. Prix Europa – European Broadcasting Festival nagraduje najbolje europske televizijske, radijske i online produkcije da bi ih promicao u Europi i podupirao njihovu distribuciju diljem europsko ...

Pro urbe

Nagrada Pro urbe je nagrada koju dodjeljuje Skupština Grada Subotice. Ovo priznanje mogu dobiti pravne i fizičke osobe. Nagrade se dodjeljuje za istaknuta djela koja u velikoj mjeri pridonose ugledu Grada podizanjem njegovih materijalnih i duhovn ...

Savezni, republički i pokrajinski znaci zahvalnosti za postojanja SFRJ

Savezni, republički i pokrajinski znaci zahvalnosti za postojanja SFRJ uvedeni su prije odlikovanja SFRJ. Kao preteča, objavljivane su javne pohvale u tiskovinama Glavnog, a kasnije i Vrhovnog stožera Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih od ...

Studentska mirovna nagrada

Studentska mirovna nagrada dodjeljuje se jednom u dvije godine studentu ili studentskoj organizaciji koja je ostvarila značajan doprinos u stvaranju mira i promociji ljudskih prava. Nagrada se dodjeljuje u ime svih studenata u Norveškoj, za nju j ...

Svjedodžba o zaslugama "Milan Šufflay"

Svjedodžba o zaslugama "Milan Šufflay", svjedodžba je koju dodjeljuje Veleposlanstvo Republike Albanije u Zagrebu, ljudima, institucijama ili organizacijama koje pružaju izvanredan doprinos jačanju prijateljstva i odnosa izmedu Albanije i Hrvatsk ...

Šestotravanjska nagrada Grada Sarajeva

Šestotravanjska nagrada grada Sarajeva dodjeljuje se istaknutim pojedincima, skupinama i kolektivima za značajna ostvarenja i izuzetne uspjehe u radu, postignute u svim područjima političkog i društvenog života. Dobitnici se tako nagraduju za kon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →