ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33

UAnimals

Godine 2016. javni aktivist Oleksandr Todorchuk krenuo je s inicijativom za zaštitu životinja. Svoju je djelatnost UAimals započeo širokom borbom protiv korištenja životinja u cirkusima. Organizaciji je uspjelo uvjeriti Medunarodni cirkuski festi ...

Udruženje diskografske industrije Amerike

Udruženje diskografske industrije Amerike je trgovačka organizacija koja predstavlja distributere glazbene industrije u Sjedinjenim Američkim Državama. Članovi organizacije su diskografske kuće i distributeri koji stvaraju, proizvode i distributi ...

Zaklada "Blažena Marija Petković"

Zaklada "Blažena Marija Petković" je hrvatska katolička zaklada za pomoć i školovanje siromašne i bolesne djece i mladih, za pomoć obiteljima s brojnom djecom, starijim osobama, te osobama slabijeg imovinskog stanja. Marija Petković je hrvatska r ...

Oportunizam

Oportunizam označava prilagodbu na odgovarajuću specifičnu situaciju ili lokaciju. Oportuno ponašanje nije uvijek u skladu s vlastitim principima, ali je korisno u pogledu na probitačnost, na korištenje prednosti, pogotovo u političkom i društven ...

Popis politike po državama

Bahami - Bahrein - Bangladeš - Barbados - Belgija - Belize - Benin - Bjelokosna Obala - Bjelorusija - Bocvana - Bolivija - Bosna i Hercegovina - Brazil - Brunej - Bugarska - Burkina Faso - Burma danas Mianmar - Burundi - Butan

Agent spavač

Agent Spavač je špijun, informant ili agitator koji se nalazi u ciljnoj državi ili sustavu, a ne da poduzima neposredno zadatak, već djeluje tek od trenutka kada ga se aktivira.Ponekad može biti neaktivan tijekom niza godina. Agent je koji prikup ...

Aktivizam

Aktivizam označava intenzivno zagovaranje ciljeva ili uvjerenja motivirane osobe na različitim područjima društvenog života.

Amandman

Amandman je izraz za korekciju nekog pravnog dokumenta, prije svega zakonskih, iako se to može odnositi i na obični trgovački ugovor. Amandan se razlikuje od ostalih dopuna zakona po tome što se ne dira u izvorni prvobitni tekst, već se novi teks ...

Anacionalizam

Anacionalizam je pojam koji je nastao medu govornicima/korisnicima esperanta. On opisuje kozmopolitičke predodžbe koje kroz nepostojanje nacionalne vezanosti povezuju neke ili sve od sljedećih navedenih struja i ideja: korisnost esperanta kao ins ...

Antihrvatstvo

Antihrvatstvo ili protuhrvatstvo je termin koji opisuje nastojanja usmjerena protiv interesa i samog opstanka hrvatskog naroda i države, često poričući smislenost postojanja hrvatskog naroda, samobitnost njegovog jezika i povijesti i pravo na svo ...

Autocenzura

Autocenzura za razliku državne označava cenzure ograničenja slobode izražavanja i slobodu objavljivanja, koju si sami nameću mediji, tisak i izdavaštvo. To se u kontekstu slobode medija smatra krajnje problematičnim procesom. Država kod autocenzu ...

Autokracija

Autokracija označava, doslovno prevedeno, samo-vlast. Oblik je države i gospodstva, po kome državni poglavar spaja u svojoj ruci zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast, nije vezan uz sudjelovanje niti uz ustavan nadzor drugih državnih organa, pa ...

Autonomija

Autonomija je pravni položaj/status odredenog teritorija, socijalne ili ekonomske grupe po kome oni imaju pravo na samoorganiziranje i samoupravljanje. Na području državne teorije i prakse javlja se kao protuteža centralizirane državne vlasti. Ta ...

Autoritarizam

Autoritarnost je društveni odnos koji opisuje pretjerano poštovanje autoriteta vlasti, ali i pojedinih osoba kao neosporenih arbitara u svim značajnim pitanjima od važnosti za socijalnu organizaciju života, institucije i politiku. Iz toga proistj ...

Azil

Azil je pravo političkog izbjeglice na utočište u nekoj stranoj državi. Općenito, azil predstavlja svako sklonište pred progonom, neprilikom, bolešću, starošću, često u formi institucije. Pravo na azil spada medu temeljna ljudska prava, a odreden ...

Balkanski poluotok (kontroverze)

Kontroverze o Balkanskim poluotoku se odnose na kontroverze toga zemljopisno-političkog pojma. Zemljopisno područje jugoistočne Europe i njegova poluotočnost je neodredena. Pojam "Balkanski poluotok" ili "Zapadni Balkan" za jedno od zemljopisnih ...

Banana-država

Banana-država ili banana-republika je pogrdan naziv za države koje su politički nestabilne, ovisne o poljoprivrednom izvozu jedne monokulture, a vlast drži korumpirana skupina. Takoder, ovaj se izraz koristi za nazadne tvorevine.

Bijeli teror

Bijeli teror je naziv za desničarski teror protiv pobornika ljevičarskih politika. Termin je izvorno nastao u vrijeme tzv. termidorske reakcije, tj. razdoblja nakon dovršetka jakobinskog revolucionarnog terora 27. lipnja 1794. po francuskom revol ...

Birokracija

Birokracija je termin kojim se označava vladavina uprave, zapravo administrativnog osoblja koje radi po uredima državne uprave, ali i svake velike organizacije. Oni nisu izabrani na nekim izborima, ali kako dugo rade na istim položajima često ima ...

Borba za neovisnost Katalonije

U Kataloniji su povijesno ukorijenjene snažne separatističke težnje, te ideja o Kataloniji kao neovisnoj državi ima predanu potporu znatnog dijela stanovništva. Dana 23. siječnja 2013. godine, Parlament Katalonije je prihvatio - sa 85 glasova "za ...

Brežnjevljeva doktrina

Brežnjevljeva doktrina je bila sovjetska politička doktrina, koju je predstavio Leonid Brežnjev u govoru na Petom kongresu Poljske ujedinjene radničke partije, dana 13. studenog 1968. Glasila je: Kada snage koje su neprijatelji socijalizma pokuša ...

Centralizacija

Centralizacija je pojam koji znači vladavinu nekog prostora iz jednoga sjedišta, tj. centra. Predstavlja usredotočenje poslova na nekom središnjem mjestu. Centralizacija označava takvu vrstu organizacije kojom se rukovodenje i upravljanje nekim p ...

Cenzura Interneta

Cenzura Interneta je kontrola ili obustavljanje objavljivanje informacija, odnosno filtrirani pristup informacijama na internetu. Može ju provoditi vlada ili privatna organizacija po nalogu vlade ili na vlastitu inicijativu. Pojedinci i organizac ...

Crna knjiga kapitalizma

Crna knjiga kapitalizma, francuska je knjiga izdana 1998. godine kao reakcija na Crnu knjigu komunizma, izdanu godinu dana ranije. Za razliku od nje, u Crnoj knjizi kapitalizma ne pokušava se samo izračunati broj žrtava kapitalizma. Umjesto toga, ...

Četveromeda

Četveromeda je točka u kojoj se križaju granice četiriju upravnih jedinica. Obično se misli na državne granice, no to mogu biti granice županija, općina, mjesnih odbora, gradskih kotara i dr. Znatno su rjeda pojava od tromeda, osobito izmedu drža ...

Čistka

Čistka, označava sustavno uklanjanje osoba iz položaja u vojsci, policiji, pravosudu, drugim tijelima državna državne uprave, državnim poduzećima, kulturnim i drugim javnim institucijama te političkoj stranci čiji je glavni motiv političke prirod ...

Debata

Rasprava, diskusija ili debata može biti usmena ili pismena, temelji se na iznošenju misli. U raspravljačkim se tekstovima tumači, obrazlaže i prosuduje na osnovi istinitih činjenica i dokaza argumenata. Kao dokazi i potvrde mišljenja iznose se n ...

Decentralizacija

Decentralizacija označava onu vrstu organizacije kojom se upravljanje ili rukovodenje prenosi s centralnih organa na niže. U tom slučaju ti niži organi imaju manju ili veću samostalnost u organizaciji i načinu obavljanja poslova. U stabilnim druš ...

Defenestracija

Defenestracija označava čin izbacivanja jedne ili više osoba kroz prozor, koji je u povijesti često učinjen iz političkih razloga. Sama riječ dolazi od latinskih riječi de i fenestra. Jedna od najpoznatijih defenestracija bila je Praška defenestr ...

Deficitarno financiranje

Deficitarno financiranje je gospodarska politika kada država zaduženjem generira povećanu potražnju u gospodarstvu kroz javne investicije. Svrha je uglavno poticavanje razvoja gospodarstva tijekom recesije. Financira se prodajom vrijednosnih papi ...

Definicije fašizma

Definicija fašizma, odnosno fašističke vlasti, je tema koja se pokazala izuzetno složenom i koja je predmet velikih kontroverza i žestoko suprotstavljenih stavova. Povjesničari, politolozi i drugi znanstvenici već desetljećima sudjeluju u rasprav ...

Dekomunizacija

Dekomunizacija je naziv za inicijativu oslobadanja različitih potskomunističkih i tranzicijskih društva od komunističkog utjecaja. Označava postupke prevladavanja naslijeda komunističkih država ustanova, kulture i psihologije u post-komunističkim ...

Demilitarizacija

Demilitarizacija je čin ili proces razoružavanja naoružanih pojedinaca ili organiziranih paravojnih skupina u odredenim području ili situaciji. Može takoder uključiti demilitarizaciju vojske ili naoružanih skupina koje su bila uključene u prethod ...

Demokracija

Pojam demokracija označava pluralistički oblik vlasti u kojem sve odluke neke države donosi izravno ili neizravno većina njezinih gradana kroz izbore. Kada su ti uvjeti ispunjeni, vlast se može opisati kao demokratska. To vrijedi za razne sustave ...

Demokratizacija

Demokratizacija je naziv za proces kojim se društveno-političko uredenje jedne države preoblikuje i prolazi kroz tranziciju prema demokraciji i napuštanje ne-demokratskih oblika vladavine. Pod demokratizacijom se mogu podrazumijevati procesi razl ...

Demokratski manjak

Demokratski manjak ili demokratski deficit jest osobina pojedinih političkih tijela i totalitarnih sustava da ne odgovaraju za svoje postupke i da su lišena bilo kojeg oblika kontrole u vidu demokracije, čime unutar demokracije krše pravila iste. ...

Deportacija

Deportacija označava primjerice prisilnu deložaciju, premještanje, preseljenje ili nasilni prijevozu jedne ili više osoba. Obično iz političkih, vjerskih, etničkih ili drugih razloga. Deportacija je često oblik kažnjavanja. Nakon deportacije, obi ...

Desni centar

Desni centar u politici i političkoj teoriji označava ideologije, pokrete i stranke koji po svojim temeljnim odredenjima pripadaju desnici, ali po načinu ostvarenja tih ciljeva ili manjim dijelom svog programa pripadaju centru, odnosno u svojoj p ...

Detitoizacija

Detitoizacija označava proces raskrinkavanja mitova o Josipu Brozu Titi koji je prisutan u krugovima političke ljevice u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Republici Kosovo i Makedoniji. Indoktrinacija Titovih komunist ...

Diktator

Diktator je osoba koja ima ili sebi prisvaja apsolutnu vlast i vlada neograničenom vlašću nekom zemljom. U zapadnim zemljama diktature su često povezane s brutalnosti i ugnjetavanjem naroda. Diktatori se često povezuju s megalomanijom i brojni di ...

Disident

Disident je pojam koji potječe iz latinskog disidenti označava čovjeka koji se" ne slaže sa postojećim uvjetima” ili" koji razmišlja drugačije”.

Diskontna stopa

Diskontna stopa ili eskontna stopa je kamatna stopa po kojoj središnja banka odobrava kredite poslovnim bankama i koju središnja banka obračunava pri otkupu mjenica. Time utječe na tržišne uvjete formiraju kamate na novčanom tržištu. Diskontna st ...

Diverzija

Diverzija označava distrakciju, devijaciju, ili neočekivani napad. Na engleskom govornom području pojam diversion znači "izmjena" ili "preusmjeravanje" a koristi se i kao dio pravnog jezika. Za vrijeme hladnog rata označavao je pokrete iz podzeml ...

Divide et impera

Divide et impera jedna je od najpoznatijih latinskih izreka koja se pripisuje Juliju Cezaru. Od njegovih vremena jedna je od vrhunskih maksima politike i sociologije, u znanosti o vladanju. Ona predstavlja kombinaciju političkih, vojnih i ekonoms ...

Doktrina

Doktrina je skup mišljenja, postavki ili načela u nekom smjeru u filozofiji, znanosti i umjetnosti. Doktrina je i sustav načela nekog političkog pokreta ili stranke, kao i skup propisa i dogmi crkvene organizacije. Doktrinar je svojstvo osobe koj ...

Domino efekt

Domino efekt označava niz - uglavnom sličnih - dogadanja, od kojih je svaki istodobno i uzrok sljedećeg. Lančana reakcija se može se promatrati kao poseban slučaj domino efekta.

Država

Država je organizirana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sustavom. Države mogu biti suverene ili mogu biti članovi savezne države, odnosno federacije u kojoj je savezna država nositelj suverenosti. Vlade konstitutivnih drž ...

Država satelit

Država satelit u pravilu je pogrdan izraz, kojim se opisuje država koja je u formalnom smislu nezavisna, ali se u stvarnosti nalazi pod dominacijom, odnosno posrednom vlašću druge, jače države. Izraz je stvoren po analogiji sa satelitima koji nik ...

Državni terorizam

Državni terorizam označava djelovanje države protiv druge države ili protiv svojih pučana koje se u svojim načinima ne razlikuje od djelovanja klasičnog terorizma. Primjeri su bombaški napadi, sabotaže, atentati na neistomišljenike ili otmice koj ...

Državno uredenje Asirije

Državno uredenje Asirije bilo je u apsolutna monarhija. Sam oblik državnog uredenja i uloga kralja razvila se unutar Asirije, premda je bilo i stranih utjecaja, posebice iz Babilonije.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →