ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 349

Crkva sv. Barbare u Trogiru

Vrijeme nastanka: 9. do 11. stoljeće. Crkva sv. Barbare smještena južno od glavnog gradskog trga predromanička je bazilika 9.st. Četvrtastom apsidom okrenuta je prema istoku i pokrivena je kamenim pločama. Zapadno pročelje je raščlanjeno plitkim ...

Crkva sv. Barbare u Velikoj Mlaki

Drvena crkva sv. Barbare smještena je u zapadnom dijelu naselja Velika Mlaka. Njezina gradnja započela je 1642., a nakon brojnih dogradnji tijekom idućih stoljeća konačan oblik dobiva 1912. godine prigradnjom pristašeka ispred južnog ulaza. To je ...

Crkva sv. Barbare u Zaostrogu

Crkva sv. Barbare na groblju naziva se u literaturi još i crkva sv. Bare, Stara crkva sv. Barbare, Grobljanska crkva i stara župska crkva. Crkva je sagradena ispod sela u doba gotike i služila je kao župna crkva. U 18. st dobiva preslicu s tri ot ...

Crkva sv. Barbare u Zastražišću

Crkva sv. Barbare najstarija je sakralna gradevina u Zastražišću, gradena u XIII XIV. stoljeću. Jednobrodna svodena crkva pravokutnog tlocrta, s poluoblom apsidom, zidana je priklesanim kamenom i ožbukana, krov je pokriven kamenom pločom. U osi g ...

Crkva sv. Benedikta (Petrovsko)

Crkva sv. Benedikta u Petrovskom sagradena je sredinom 18. st. pod patronatom grofovske obitelji Keglević. Smještena je na brijegu pored groblja. Prostor definiraju kvadratični brod, nešto uže, oblo, križno svodeno svetište i južna sakristija. Va ...

Crkva sv. Benedikta (Veliki Komor)

Jednobrodna crkva sv. Benedikta smještena je na platou brijega povrh naselja Veliki Komor, općina Mače. Tlocrtnu osnovu crkve čine zvonik ispred glavnog pročelja, pravokutna lada, izduženo svetište s poligonalnim zaključkom, sakristija i poligona ...

Crkva sv. Benedikta u Donjem Stupniku

U naselju Donji Stupnik, na blago povišenom platou, neposredno uz raskrižje povijesnih putova, nekada ogradena cinktorom, a danas neprimjerenim zidom, smještena je kapela Sv. Benedikta. Na ovoj lokaciji bila je drvena kapelica sagradena 1650. god ...

Crkva sv. Benedikta u Trebovcu

Crkva sv. Benedikta s grobljem smještena je neposredno uz cestu koja vodi kroz naselje Trebovec. Gradena je oko 1910. godine u pojednostavljenim oblicima historijskih stilova. Ima pravokutnu ladu rastvorenu širokim segmentnim lukom prema pravokut ...

Crkva sv. Blaža u Zagrebu

Crkva svetog Blaža je župna crkva čiji arhitekt je Viktor Kovačić i nalazi se u Zagrebu na adresi Prilaz Gjure Deželića 64. Presvodena je velikom armiranobetonskom kupolom, promjera oko 18 metara, prvom takve vrste na ovim prostorima.

Crkva sv. Brcka u Brckovljanima

Crkva je podignuta na povišenom platou u središtu naselja. Izvorno je srednjovjekovna gradevina spomenuta 1334.g. i iz tog razdoblja sačuvano je svetište s križno-rebrastim svodom i bočni južni portal. Povećana je i barokizirana 1695. g. kada su ...

Crkva sv. Ciprijana i Justine u Visu

Crkva sv. Ciprijana i Justine sagradena je sredinom 18.st. na mjestu gotičke crkvice iz 15.st. na predjelu Kut u Visu. Crkva je jednobrodna s dvije bočne kapele i četverokutnom apsidom na kojoj su vidljivi tragovi gotičke crkvice. Uz zapadno proč ...

Crkva sv. Ciprijana u Gatima

Župna crkva sv. Ciprijana smještena je na sjevernom dijelu seoskog groblja u Gatima. Nova barokna crkva podignuta je sredinom 18. st. iznad starokršćanske i srednjovjekovne, što ukazuje na kontinuitet kultnog mjesta od kasnoantičkog vremena. Jedn ...

Crkva sv. Ciprijana u Pražnicama

Crkva sv. Ciprijana je grobišna crkva Pražnica podignuta u 14 15. stoljeću. Jednobrodna gradevina sa polukružnom apsidom ima žbukanu vanjštinu. Presvodena je prelomljenim svodom i pokazuje skromne gotičke odlike u unutrašnjosti. Na zidanom oltaru ...

Crkva sv. Dominika (Konjšćina)

Jednobrodna barokna župna crkva sv. Dominika nalazi se na blagoj uzvisini u središtu naselja Konjščina. Lada crkve je gotovo kvadratna, na nju se nastavlja uže i niže svetište poligonalnog zaključka. Sjeverno uz svetište je sakristija, a pred gla ...

Crkva sv. Dominika u Šibeniku

Crkva sv. Dominika je jednobrodna gradevina pseudogotičkog stila sagradena početkom 20. st. na mjestu ranije crkvice iz 14/15. st., koja je bila u sklopu nekadašnjeg samostana sv. Dominika. Stradala je prilikom eksplozije barutane na tvrdavi sv. ...

Crkva sv. Donata (Pavlovec Pregradski)

Jednobrodnu kapelu sa četverokutnim svetištem iza kojeg je sakristija zaključena ravnim zidom dao je 1730. g. podići Matija Marić, predsjednik županijskog suda u Varaždinu. Svetište i lada bačvasto su svodeni. U istočnom dijelu lade nalazi se jed ...

Crkva sv. Duha (Ferenci)

Crkva smještena na južnim obroncima Žumberačkog gorja, izvan naselja, pravilno orijentirana, barokna je sakralna gradevina jednostavnog vanjskog i bogatog unutarnjeg oblikovanja. Jednobrodna je, s ladom pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim sve ...

Crkva sv. Duha u Gornjem Humcu

Crkva sv. Duha podignuta je u 14. st. u jednostavnim gotičkim oblicima. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom presvodena je bačvastim svodom. Iznad pročelja je zvonik na preslicu.

Crkva sv. Duha u Hvaru

Crkva sv. Duha izgradena je krajem 15. stoljeća. Nalazi se unutar zidina grada Hvara. Tlocrt crkve je pravokutan s polukružnom apsidom. Krov crkve je dvostrešan danas prekriven kupom, iako je izvorno bio pokriven kamenim pločama. Ovo je lijep pri ...

Crkva sv. Duha u Jastrebarskom

Arhitektonski slojevita izvorno gotička kapela barokizirana je početkom 18.stoljeća, a današnji izgled rezultat je neogotičke obnove 19.stoljeća. Jednobrodna je, s izduljenim poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom i zvonikom na glavnom pr ...

Crkva sv. Duha u Kalinju

Crkva sv. Duha u Vrtačama nalazi se na brežuljku odakle se pruža lijep pogled na zelinsku okolicu. Podignuta je 1910. na mjestu starijeg objekta. To je longitudinalna jednobrodna gradevina s užom i nižom trostranom apsidom te četverokutnim zvonik ...

Crkva sv. Duha u Lovreću

Stara župna crkva Sv. Duha sa grobljem nalazi se na maloj uzvisini sjeverno od ceste Lovreć-Imotski. Na istom mjestu je vjerojatno postojala crkvica izgradena u 15./16.st. Današnja jednobrodna crkva pravilne orjentacije s kvadratičnom apsidom je ...

Crkva sv. Duha u Lučelnici

Drvena crkva iz 19.stoljeća je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem i sakristijom. Na glavnom pročelju formiran je plitki trijem sa zvonikom. Prostor je natkriven drvenim koritastim stropom. Oltar pučkog b ...

Crkva sv. Duha u Noršić Selu

Crkva je podignuta na uzvisini iznad naselja okružena cinktorom i grobljem. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom uz sjeverni zid te dvokatnim zvonikom i zatvorenim narteksom na zapadn ...

Crkva sv. Duha u Omišu

Crkva sv. Duha sagradena je u 16. st. u stilu renesanse i predstavlja najviši stilski domet omiške sredine. Vertikalnost sklopa istaknuta je zvonikom na preslicu sred fino klesanog pročelja, priljubljenom kulom gradskog sata i dvostrukim nizom st ...

Crkva sv. Duha u Splitu

Crkva sv. Duha u Splitu, srednjovjekovna crkva smještena u sjeverozapadnom dijelu povijesne gradske jezgre. Pripadala je većem gradevinskom sklopu čiji se ostaci danas naziru. Doživjela je brojne arhitektonske preinake, naročito u doba gotike.

Crkva sv. Duha u Škripu

Crkva sv. Duha na groblju, nekadašnja župna crkva Škripa, smještena je na jugozapadu gradinskog naselja i podignuta na zidovima antičkog sklopa. Mala trobrodna crkva sa pridodanom četvrtastom apsidom doživjela je od 7. st. više preinaka. Predroma ...

Crkva sv. Duha u Visu

Crkva sv. Duha izgradena je na Maloj Bandi u Visu na prijelazu iz 17.u 18.st. u stilu prvincijalnog baroka. Jednobrodna je s četverokutnom apsidom, a glavnim pročeljem nad kojim je zvonik u obliku preslice okrenuta je prema zapadu. U unutrašnjost ...

Crkva sv. Duha u Vrbanju

Srednji brod je pokriven slomljenim svodom, a bočni križnim. Brodovi su medusobno odvojeni četvrtastim pilastrima i polukružnim lukovima. Apsida je četvrtasta. Crkva je posvećena 1793. godine. Zvonik je izgraden 1900. godine. U novije vrijeme pro ...

Crkva sv. Duje u Dujmovači

Sagradena je 1747. godine. Jednobrodna kamena gradevina koju je 1747. dao sagraditi Splićanin Petar Bakić, dakovački biskup, na temeljima antičke gradevine, na mjestu na kojem su, prema legendi, otpočinuli Splićani kada su u 7. st. prenosili kost ...

Crkva sv. Emerika u Cvetkoviću

Crkva sagradena u duhu klasicizma 1831. godine je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s užom zaobljenom apsidom i zvonikom na zapadnom pročelju. Svodena je češkim kapama, a apsida polukupolom. Uz zapadni zid nalazi se zidano pjevalište, dok ...

Crkva sv. Eufemije na Fumiji

Objekti na datiraju od 6. do 17. stoljeća. Omanji nenaseljeni otok Fumija smješten je pred jugozapadnom stranom otoka Čiova. Sjeveroistočni kut otoka markiran je ranosrednjevjekovnom crkvom sv. Eufemije. Radi se o jednobrodnoj gradevini sa polukr ...

Crkva sv. Eustahija u Planome

Gotička jednobrodna crkvica sa polukružnom apsidom podignuta je na vrhu Krbana iznad mlinice na Pantanu. Crkvica je smještena na istaknutom mjestu nad trogirskim Malom poljem i mlinovima na položaju značajnom za nadzor trogirskog komunalnog terit ...

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Donjem Humcu

Župna crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Donjem Humcu sagradena je na udignutom dijelu naselja u doba razvijene romanike, a proširena je u 14. st. Današnji izgled trobrodne gradevine dobiva proširenjem bočnih brodova krajem 19. st. Gradena je fin ...

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Kuču

Crkva je smještena u sjevernom dijelu naselja. Sagradena je početkom 20. stoljeća na mjestu starije drvene kapele. Riječ je o jednobrodnoj prostranoj gradevini pravokutnoga tlocrta s užim, poligonalnim svetištem, jednokatnom sakristijom uz južni ...

Crkva sv. Filipa i Jakova u Kladnjicama

Crkva sv. Filipa i Jakova, rimokatolička crkva u Kladnjicama, općina Lećevica. S pratećom mrtvačnicom i grobljem čini cjelinu koja je zaštićeno kulturno dobro.

Crkva sv. Filipa i Jakova u Nerežišćima

Crkva sv. Filipa i Jakova je smještena zapadno od naselja na početku starog puta prema Blacima. Jednobrodna gradevina s četvrtastom apsidom i prelomljenim svodom gradena je u 15. st. Na pročelju se ističe bogato profilirani portal, rozeta i zvoni ...

Crkva sv. Filipa Nerija u Splitu

Sagradena je 1735. godine. Arhitekt je Francesco Melchiori iz Vicenze. Jednobrodna gradevina s malim bočnim kapelama, izdignutom kapelom glavnog oltara i sakristijom na južnoj strani nalazi se sjeverno od katedrale, uz antičku ulicu Decumanus. Iz ...

Crkva sv. Filipa u Makarskoj

Crkva sv. Filipa jednobrodna je gradevina s polukružnom apsidom i zvonikom s rastvorenom ložom na prvom katu. Pročelje crkve naglašeno je portalom. U unutrašnjosti crkve nalazi se pet baroknih mramornih oltara te grob biskupa Blaškovića ukrašen m ...

Crkva sv. Florijana (Klanjec)

Jednobrodna, pravilno orijentirana crkva smještena na brijegu izvan grada Klanjca, sagradena je 1742. godine, na mjestu ranije iz 17. st. Tlocrtnu osnovu čine pravokutna lada te jednako široko trostrano zaključeno svetište. Pred zapadnim pročelje ...

Crkva sv. Frane u Tugarama

Crkvica sv. Frane smještena je u tugarskom zaseoku Čažin Dolac. Jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom presvedena je prelomljenim svodom. Gradena je masivnim četvrtastim kamenom u pravilnim redovima i pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom ...

Crkva sv. Franje Ksaverskog u Plešivici

Crkva sv. Franje Ksaverskog smještena je na zaravni brežuljka, na samom rubu naselja Plešivica. Sagradena je 1752-57.g. Nakon što joj je 1822. dograden zvonik, 1847.g. je obnovljena. Riječ je o centralnoj gradevini s kvadratnom ladom i tri polukr ...

Crkva sv. Ilije na Sutiliji

Gradina Sutilija nastala u 8. st. pr. Kr., rimski kamenolom i crkva sv. Ilije iz 12. st. nalaze se na brdu sv. Ilija koje dominira nad zapadnom stranom trogirskog Malog polja. Zbog dobrog strateškog položaja, mogućnosti nadzora okolnog kopna i ak ...

Crkva sv. Ilije u Brelima

Crkva sv. Ilije nalazi se u Potpoletnici, na zaravni ovalnog brežuljka, vjerojatno ostatku pretpovijesne gradine. Jednobrodna gradevina s pravokutnom apsidom, zakrovljena je drvenim dvostrešnim krovištem. Na glavnom pročelju su vrata nad kojima j ...

Crkva sv. Ilije u Donjem Humcu

Crkva sv. Ilije zapadno od Donjeg Humca podignuta je na antičkom arheološkom nalazištu. Sjeverno od crkve je grobna komora sa velikom kriptom nad kojom se dizala gradevina mauzoleja. Predromanička crkva je jednobrodna gradevina sa plitkom pačetvo ...

Crkva sv. Ilije u Kozici

Župna crkva svetog Ilije u Kozici prostrana je, jednobrodna gradevina s prostranom polukružnom apsidom na sjeveru. Gradena je izmedu 1765. i 1785. godine te obnovljena krajem 19. stoljeća. Na glavnom pročelju je jednostavna, kamena rozeta dvije m ...

Crkva sv. Ivana Evandeliste (Ivanić Miljanski)

Jednobrodna crkva Svetog Ivana Evandeliste nalazi se na brijegu iznad naselja Ivanić Miljanski. Sagradena je u zadnjoj četvrtini 15. st., a gradevne promjene su slijedile još u tri navrata. Najstariji povijesni sloj je današnji osnovni korpus sve ...

Crkva sv. Ivana i Pavla u Ložišćima

Župna crkva sv. Ivana i Pavla smještena je u središnjem dijelu sela na donjem rubu Vele bande. Glavno pročelje sa trolisnim završetkom gradeno je pravilnim klesancima. Na glavnom portalu u plitkom reljefu su motivi rombova, rozeta i srca Isusovog ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja (Gornje Jesenje)

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja jednobrodna je gradevina smještena na platou iznad naselja Gornje Jesenje. Sagradena 1858. g., malo iznad mjesta stare kapele čiji se temelji i danas naziru, u duhu neoromaničke arhitekture, jedan je od prvih prim ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja (Lastine)

Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja nalazi se na povišenom i ogradenom položaju u naselju Lastine. Tlocrtnu koncepciju kapele čini pravokutni brod i jednako široko, pravokutno svetište s masivnim zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik ima visoko ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →