ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350

Crkva sv. Ivana Krstitelja i ranokršćanska crkva u Postirima

Vrijeme nastanka: 6. do 19. stoljeće. Na uzdignutom dijelu naselja na rubu predjela Zastivanje u Postirima smještena je župna crkva sv. Ivana Krstitelja. Današnja crkva podignuta je dijelom nad ranokršćanskom bazilikom. Izdužena je jednobrodna gr ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja na Birnju

Vrijeme nastanka: 13. do 19. stoljeće. Crkva sv. Ivana Krstitelja smještena je na Birnju-istaknutom vrhu Kozjaka na mjestu prapovijesne gradine Birnja, jedne od najvećih na kaštelanskom području. Crkva je jednobrodna gradevina longitudinalne osno ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja na Slimenu

Na crkvi je uklesano nekoliko godina, najranija na južnim vratima 1713. Stilski crkva pripada baroknom slogu jednostavnih oblika, a jednobrodna je gradevina s apsidom prema istoku. Presvodena je bačvastim svodom koji leži na uzdužnom profiliranom ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Bristivici

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Bristivici kraj Trogira je pačetvorinasta gradevina s kvadratnom apsidom, podignuta u kamenu u 15. st., a kasnije pregradena i povišena. S južne strane crkve je mala kapela jednostrešnog krova. Na apsidalnom dijelu os ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Buševcu

Drvena crkva podignuta je u naselju uz glavnu cestu i orijentirana u pravcu sjeverozapad – jugoistok. Tlocrt čine prostrana pravokutna lada i uže, izduženo svetište trostranog zaključka te kvadratna sakristija uz sjevernu stranu. Iznad glavnog pr ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Dobranjama

Crkva svetog Ivana Krstitelja je stara župna crkva sela Dobranje, sagradena je 1740. godine na mjesnom groblju. Jednobrodna je gradevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentiran istok-zapad. Gradena je od grubo obradenih, pravilnih ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Dubrovniku

Crkva sv. Ivana Krstitelja smještena je na završetku ulice Srednji Kono. Jednobrodna kamena gradevina pravokutnog je tlocrta, bačvasto svodena, s dvostrešnim krovom i kupom kanalicom. Simetrično organizirano glavno, južno pročelje rastvoreno je p ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Gornjem Desincu

Crkva neogotičkih stilskih karakteristika današnji izgled je dobila prilikom dogradnje manje barokne crkve krajem 19.stoljeća. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom i zvonikom bočno uz glavno pročelj ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Hrženiku

Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja te pravokutnom sakristijom. Svodena je bačvasto sa susvodnicama, a apsida polukupolom. ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Hvaru

Crkva sv. Ivana Krstitelja izgradena je u Hvaru u predjelu Groda, u središnjemu dijelu stambenoga bloka kojem je na sjeveru izgradena gotička crkva sv. Duha. Renesansna crkva sagradena je vjerojatno krajem 15. ili početkom 16. stoljeća. Crkva sv. ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Lukšiću

Crkva sv. Ivana koja se nalazi tik uz sjeverni zid kaštel Rušinca bila je župna crkva sela. Spada u čestu regionalnu tipološku skupinu, malih jednobrodnih crkava s kvadratnom apsidom, presvedena šiljatim svodom, što je vrsta jednobrodnih crkava k ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starom

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Starom predstavlja jedan od najljepših i izrazitih spomenika kulture, s odlikama baroknog stila, na području grada Kaštela. Kao što je vidljivo iz natpisa na kamenoj ploči ugradenoj iznad zapadnog portala, crkv ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Marini

Vrijeme nastanka: 16. stoljeće. Ostaci utvrde Citadele s crkvom Sv. Ivana Krstitelja nalaze se u središtu naselja Marina. Citadela je gradena oko 1500. g., investicijom trogirskog biskupa Frana Marcella. Crkva je jednobrodna gradevina, podignuta ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Novom Čiču

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja nalazi se uz glavnu cestu u središtu naselja Novo Čiče. Sagradena je 1829. na mjestu starije gradevine. To je jednobrodna longitudinalna gradevina s plitkom apsidom te pravokutnim zvonikom ispred glavnog pročelja. ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Okrugu Donjem

Vrijeme nastanka: od 1600. do 1700. godine. Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja s pravokutnom apsidom, skromnih dimenzija, podignuta je na jugozapadnom dijelu otoka Čiova u selu Okrug Donji, vjerojatno u 17. stoljeću. Crkva je pravilne orijent ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Podacima

Crkva je izgradena u starom selu Podaca. Jednobrodna gradevina predromaničkog je sloga, sagradena u 11. - 12.st. Uzdužna pročelja raščlanjena su plitkim lezenama, s plitkom pravokutnom apsidom. Na zapadnom pročelju je iznad portala četverolisna r ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Ramljanima

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Ramljanima podignuta je od kamena slaganog u pravilne redove 1726. godine. Jednobrodna je pravilno orijentirana gradevina s pravokutnom apsidom i zvonikom prislonjenim po sredini pročelja. Zvonik je u prizemlju raščla ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Ričicama

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Ričicama sagradena je 1910. g na mjestu starije i znatno manje crkve, po nacrtu arhitekta Ćirila Metoda Ivekovića. Jednobrodna gradevina, duga 16 i široka 7 m., gradena od pravilnih klesanaca, s pravokutnom apsi ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Sv. Ivanu Zelini

Crkva baroknih karakteristika sagradena je krajem 18. stoljeća na mjestu starije srednjovjekovne gradevine, od koje je sačuvan zvonik smješten u središnjoj osi glavnog pročelja. Jednobrodna je gradevina, užeg svetišta zaključenog zaobljenom apsid ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Škripu

Iznad zapadnog zida gradinskog naselja, uz rub današnjeg groblja, podignuta je renesansna crkvica sv. Ivana Krstitelja. Jednobrodna gradevina sa bačvastim svodom danas je pretvorena u mrtvačnicu.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Trogiru

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Trogiru smještena je na istočnom dijelu povijesne jezgre. Romanička crkva podignuta je krajem 12. i početkom 13.st. na mjestu ranokršćanske gradevine u sklopu muške benediktinske opatije. Jednobrodna je izdužena grade ...

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Župi

Vrijeme nastanka: 15. do 20. stoljeće. Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja na groblju u Župi sagradena je 1906. g. Duga 25 i široka 9 m., gradena od kamenih klesanaca, s polukružnom apsidom na sjeveru, jednostavnim profiliranim ulazom na glavn ...

Crkva sv. Ivana na Klisu

Vrijeme nastanka: 2. do 15. stoljeće. Crkva Sv. Ivana i arheološko nalazište nalaze se podno Klisa odnosno u jugoistočnom dijelu Kliškog polja. Crkva Sv. Ivana se prvi put spominje sredinom 14. stoljeća, a budući da je posvećena sv. Ivanu Krstite ...

Crkva sv. Ivana s grobljem sa stećcima u Stilji

Vrijeme nastanka: od 15. do 18. stoljeća. Crkva sv. Ivana u Stilji jednobrodna je gradevina s naknadno dodanom pravokutnom apsidom na istoku i ulazom na zapadu te trodijelnom preslicom na pročelju. Sagradena je u 18. stoljeću. Osobitost crkve su ...

Crkva sv. Ivana s ranokršćanskom crkvom kod Sutivana

Crkva sv. Ivana smještena je na predjelu Bunta istočno od naselja Sutivan. Podignuta je na lokalitetu Mostir na temeljima ranokršćanske trikonhalne crkve iz 6. st. te koristi njen južni zid raščlanjen lezenama koji je sačuvan do krova. Jednobrodn ...

Crkva sv. Ivana u Bolu

Crkva sv. Ivana podignuta je na zapadnoj strani poluotoka Glavice na prostoru kasnoantičkog castruma. Jednobrodna gradevina sa četvrtastom apsidom ima više gradevnih faza od VII. do XI. stoljeća. U unutrašnjosti je presvodena bačvastim svodom i r ...

Crkva sv. Ivana u Jelsi

U južnom dijelu uvale, u predjelu Vela Banda, a istočno od mjesnog trga, nalazi se manji trg u čijem je središtu izgradena danas barokna crkva sv. Ivana. Na ovom je mjestu već u XV. stoljeću postojala manja crkva čiji se ostaci uočavaju u zidanoj ...

Crkva sv. Jadre kod Donjeg Humca

Vrijeme nastanka je od 1. do 14. stoljeće. Ruševine crkvice sv. Jadre sv. Andrije smještene su u polju izmedu Donjeg Humca i Nerežišća. Gradevina urušena svoda jednostavnog je pačetvorinastog oblika s polukružnom apsidom, a bočni zidovi raščlanje ...

Crkva sv. Jadre kod Splitske

Vrijeme nastanka je 6. do 7. stoljeće. Na putu izmedu Splitske i Škripa u blizini antičkih kamenoloma smještena je jednobrodna ruševna crkva Sv. Andrije sv. Jadre sa upisanom apsidom i pomoćnim prostorijama. Na bočnim zidovima s prozori s gljivas ...

Crkva sv. Jakova (Radoboj)

Smještena na vrhu brijega, izvan naselja Gorjani Sutinski, najveća gotička crkva Hrvatskog zagorja, zadržala je do danas gotovo u potpunosti svoj izvorni gabarit. Sastoji se od volumena sakristije, svetišta i lade te zvonika sa sjeverne strane. S ...

Crkva sv. Jakova (Zlatar)

Srednjovjekovna barokizirana jednobrodna crkva sv. Jakova nalazi se na brijegu iznad naselja Donja Batina, Grad Zlatar. Povijesni izvori spominju ju tek g. 1639., no prema konstruktivnim elementima kao i po sačuvanom kamenom okviru vanjskih vrata ...

Crkva sv. Jakova u Ivanić-Gradu

Crkva skladno oblikovana arhitektonskim elementima sredine 19. stoljeća je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta manjih dimenzija i polukružno zaključenog svetišta sa sakristijom i zvonikom na glavnom pročelju. U cijelosti je svodena. Iz star ...

Crkva sv. Jakova u Opatiji

45.33409°N 14.30729°E  / 45.33409; 14.30729 Kompleks župne crkve sv. Jakova nalazi se na mjestu benediktinske opatije po kojoj je grad dobio ime, te koja je podignuta najvjerojatnije u 12.st. Na nadvratniku glavnog ulaza u crkvu nalazi se natpis ...

Crkva sv. Jakova u Pitvama

Župna crkva sv. Jakova apostola starijeg blagdan 25. srpnja u Pitvama sagradena je na slikovitom brežuljku izmedu starih i novih Pitava. Pitve su jedno od najstarijih naselja otoka Hvara, naseljene još od ilirskog razdoblja. Prva župna crkva u Pi ...

Crkva sv. Jakova u Trogiru

Župna crkva Sv. Jakova na Čiovu u Trogiru jednobrodna je gradevina s baroknim portalom na pročelju, rozetom i preslicom na dva luka, orijentirana istok-zapad. Sagradio ju je na mjestu starije crkvice 1708.g. Petar Nutizio. Gradena je pravilno kle ...

Crkva sv. Jelene (sv. Ivan Zelina)

Izvorno gotička gradevina iz druge polovine 16. st. povijesno je bila okružena drvenim palisadama i jarkom, što upućuje na obrambenu funkciju. Pregradnjom u neogotičkim oblicima dobiva današnji izgled 1866. godine, kada je bila u funkciji kapele ...

Crkva sv. Jelene Križarice

Župna crkva je jednobrodna je gradevina s užim i nižim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom te jednokatnom sakristijom prislonjenom uz sjeverni zid svetišta. Glavno pročelje, zaključeno kulisnim zabatom, bogato je raščlanjeno, s istaknutim ...

Crkva sv. Jelene u Donjem Selu

Crkva sv. Jelene sv. Jele izgradena je polovicom 18.st. na temeljima starokršćanske gradevine iz 6. st. Nalazi se južno od naselja Donje Selo, uz glavnu otočku cestu. Jednobrodna je gradevina s pravokutnom apsidom, pravilno orijentirana. Pročelja ...

Crkva sv. Jelene u Škripu

Župna crkva sv. Jelene Križarice smjštena je na poljani pored dvorca Cerinić. U drugoj pol. 18. st. gradi se nova crkva u duhu provincijskog baroka. Jednobrodna gradevina sa izduženom pačetvorinastom apsidom gradena je finim klesancima na vanjšti ...

Crkva sv. Jerolima u Kaštel Gomilici (stara)

Stara župna crkva Sv. Jerolima smještena je sjeveroistočno od utvrdene jezgre Kaštel Gomilice. Podignuta je 1731. na mjestu starije crkve, kao jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s apsidom gotovo kvadratne osnove, presvodena zrcalnim svodom ...

Crkva sv. Jerolima u Kaštel Gomilici sa župnom kućom

Župna crkva Sv. Jerolima sa župnom kućom u Kaštel Gomilici sklop je graden 1914. od pravilnih klesanaca. Crkva je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s poligonalnom apsidom. Na zapadnoj strani uz prezbiterij je podignut zvonik koji se pri v ...

Crkva sv. Jerolima u Splitu

Crkva sv. Jerolima ili skraćeno sv. Jere, srednjovjekovna crkva, podignuta uz okomitu liticu na južnim obroncima Marjana u Splitu. Zaštićeno je kulturno dobro. Sagradena je u 15. stoljeću, na mjestu gdje se nekoć nalazila crkva sv. Cirijaka. Crkv ...

Crkva sv. Jeronima u Pučišćima

Trobrodna župna crkva sv. Jeronima u Pučišćima podignuta je na južnoj strani uvale na mjestu starije gradevine iz 16. st. Renesansna crkva je proširena polovicom 18. st. i produžena 1856. godine kad dobiva novo kameno pročelje s klasicističkim pr ...

Crkva sv. Jeronima u Velikom Brdu

Crkva sv. Jeronima smještena je u sredini sela, na kosoj padini ogradena zidom. Orijentirana je sjeveroistok- jugozapad s prilazom i stepeništem s jugozapadne strane. Pravokutnog je tlocrta, s manjom kapelom prigradenom uz bočno jugozapadno proče ...

Crkva sv. Josipa (Dubrovnik)

Sagradena 1668. na mjestu porušene u potresu 1667. g. crkve sv. Jakova od Puča gradene 1299. g. Današnja crkva sv. Josipa izduženog je tlocrta i bez istaknute apside. Barokna s klasicističkim elementima. Crkvu sv. Josipa izgradila je bratovština ...

Crkva sv. Josipa (Kapelski Vrh)

Crkva je sagradena je 1866. god. na zaravnjenom platou brda. Pravilno je orijentirana i manjih je dimenzija. Tlocrt se sastoji od plitkog ulaznog prostora nad kojim se uzdiže pjevalište, jednotravejnog broda, na čijem sjevernom zidu tlocrtno "isk ...

Crkva sv. Josipa (Tuhelj)

Crkva iz 1721. g. nalazi se uz mjesno groblje, na vrhu brežuljka u blizini župne crkve. Tlocrt čine zvonik kvadratnog presjeka ispred zapadnog pročelja, mala pravokutna lada sa širom poprečnom osi te pravokutno svetište zaključeno trostranom apsi ...

Crkva sv. Josipa kod Milne

Crkva sv. Josipa smještena je uz more u uvali Osibova južno od Milne. Široka jednobrodna gradevina s izduženom polukružnom apsidom sagradena je u 19. stoljeću s profiliranim elementima arhitektonske kamene plastike klasicističkih odlika. Pročelje ...

Crkva sv. Josipa u Kaštel Starom

Crkva sv. Josipa u Kaštel Starom jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta sa apsidom pravokutne osnove. Orijentirana je u smjeru sjever-jug, a gradena je pravilno obradenim kamenim klesancima. Portal na južnom pročelju ima okvir jednostavne p ...

Crkva sv. Josipa u Nerežišćima

Crkva sv. Josipa smještena je na jugoistoku sklopa Defilippis. Barokna četvrtasta lada pokrivena je križnim svodovima, a uz nju je izduženo svetište. Crkva je jedinstven primjer baroknog graditeljstva 18. st.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →