ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354

Crkva sv. Nikole u Nerežišćima

Crkva sv. Nikole smještena na groblju sjeveroistočno od naselja, do 15. st. bila je župna crkva Nerežišća. Ova romaničko-gotička gradevina dobiva današnji izgled početkom 14. stoljeća gradnjom zapadne jednobrodne gradevine uz pročelje postojeće r ...

Crkva sv. Nikole u Splitu

Crkva sv. Nikole na Stagnji, rimokatolička sakralna gradevina u splitskom Velom Varošu, zaštićeno je kulturno dobro. Crkvica se spominje se već 1119. godine, pa možemo zaključiti da je podignuta najkasnije u 11. stoljeću i jedna je od najbolje oč ...

Crkva sv. Nikole u Visu

Kamena crkva sv. Nikole izgradena je u 15.stoljeću u Dolu na otoku Visu. Jednobrodna gradevina, s kvadratičnom apsidom presvedena je bačvastim svodom. Gradena je na je na ruševinama kasnoantičke gradevine od koje se sačuvao dio zida" opus spicatu ...

Crkva sv. oca Nikole u Lipnici

Crkva potječe iz 1795. godine, a obnovljena je u nekoliko navrata tijekom 19. i početkom 20. st. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem i predvorjem, nad kojim je zvonik. Prostor broda svoden je lažnim dr ...

Crkva sv. Pavla u Pavlovčanima

Jedna od najstarijih sačuvanih zidanih crkava na području Jastrebarskog ima srednjovjekovno porijeklo, a obnavljana je u nekoliko navrata. Crkva je jednobrodna gradevina s ravnim drvenim stropom, pridruženom niskom polukružnom apsidom svodenom po ...

Crkva sv. Pelegrina na rtu Pelegrinu

Na rtu Pelegrin na Hvaru nalaze se ostaci jednobrodne crkve četverokutnog oblika s izduženom četvrtastom apsidom. Zidovi su zidani pravilnim četvrtastim kamenom u pravilnim nizovima. Nisu sačuvani tragova otvora, kao ni pročelni zid. Nisu vidljiv ...

Crkva sv. Petra (Gotalovec)

Crkva sv. Petra dominira na izdvojenom brežuljku, udaljenom od sela Gotalovec na krajnjem sjeveroistoku Krapinsko-zagorske županije. Prvi put se spominje 1639. g. kao dvorska kapela burga Gotalovec, u kojoj je vlastelinska obitelj Gothal imala sv ...

Crkva sv. Petra (Krušljevo Selo)

Pravilno orijentirana kasnobarokna crkva sv. Petra smještena je usred trokutnog trga u središtu Krušljeva Sela, zapadno od Stubičkih Toplica. Prva kapela na ovom mjestu sagradena 1777. g. znatno je stradala u potresu 1880. g. Tlocrtna koncepcija ...

Crkva sv. Petra (Petrovsko)

Pravilno orijentirana župna crkva smještena je na uzvisini u središtu Petrovskog. Izvorno srednjovjekovna crkva s gotičkim poligonalnim svetištem poduprtim kontraforima, svodenim zvjezdastim svodom., kojemu je na prijelazu iz 18. u 19. st. prigra ...

Crkva sv. Petra (Prišlin)

Jednobrodna kasnobarokno-klasicistička gradevina sa zvonikom koji se izdiže iz glavnog pročelja nalazi se na blagoj uzvisini u blizini dvorca Mali Tabor u naselju Prišlin. Izgradena u 19. st. na mjestu starije koja se 1693. g. u crkvenim ispravam ...

Crkva sv. Petra (Zaprešić)

Župna crkva sv. Petra u Zaprešiću smještena je na istočnom rubu naselja, u neposrednoj blizini glavne prometnice Zagreb - Zaprešić. Sagradena je 1869. godine na mjestu drvene kapele. Crkva je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta zaključena p ...

Crkva sv. Petra Apostola (Petrovina)

Crkva je smještena u središtu naselja Petrovina. Prvi put se spominje 1334. g., a kao jednobrodna gradevina s poligonalnim svetištem nastaje u 15. st. Godine 1663. gradi se današnji poligonalni zvonik, a poč. 18. st. probija se južni zid lade i d ...

Crkva sv. Petra Apostola i župni dvor

Župna crkva sv. Petra Apostola i župni dvor nalaze se u turopoljskom selu Veleševcu. Crkva predstavlja neogotičku interpretaciju srednjovjekovne crkve velikih dimenzija s obzirom na relativno malo naselje. Gradnja župnog dvora započela je 1868. g ...

Crkva sv. Petra i Pavla u Jaškovu

Crkva smještena u naselju, podno klasicističkog dvorca Jaškovo, jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem i zvonikom ispred glavnog pročelja. U zid svetišta ugraden je nadgrobni spomenik od crnog mramora s kamenim grbom ob ...

Crkva sv. Petra na Kamenu i arheološko nalazište

Sagradeni su od 13. do 17. stoljeća. Arheološko nalazište i crkva sv. Petra na Kamenu nalaze se na predjelu Brižine ispod naselja Kamen na istočnoj granici grada Splita. Crkva je jednobrodna romanička gradevina s apsidom na istočnoj strani sagrad ...

Crkva sv. Petra na Priku

Crkva sv. Petra na Priku je starohrvatska crkva u Omišu iz 9. ili 10. stoljeća. Nalazi se na desnoj obali rijeke Cetine, u ispravama se prvi put spominje 1074. godine, za vladavine kralja Slavca. Podignuta je na mjestu ranokršćanskog sakralnog ob ...

Crkva sv. Petra u Dolu na Braču

Crkva sv. Petra u Dolu smještena je na izdignutom platou iznad sela. Jednobrodna gradevina s polukružnom apsidom i slijepim arkadama u unutrašnjosti ima predromaničke stilske odlike. Na pročelju je zvonik na preslicu sa zvonom iz 14. st. U drugoj ...

Crkva sv. Petra u Dusini

Crkva sv. Petra stara je župna crkva sela Dusine. Sagradena je 1600. god. dok je u sadašnjem obliku završena 1754. god. kada je crkva nadogradena. Jednobrodna gradevina, duga 10 i široka 5.50 m., s pravokutnom apsidom na istoku. Gradena je od gru ...

Crkva sv. Petra u Ivanić-Gradu

Župna crkva sv. Petra okružena parkom čini reprezentativnu zonu naselja Ivanić Grada. Sagradena je 1831. g. kao prostrana jednobrodna crkva s apsidalno zaključenim nešto užim svetištem. Prostor je ritmiziran masivnim polustupovima koji zajedno sa ...

Crkva sv. Petra u Kaštel Novome

Nalazi se u ulici sv. Petra od Klobučca. Župna crkva sv. Petra u Kaštel Novom je trobrodna bazilika sa stilskim obilježjima historicizma. Jedna je od najvećih dalmatinskih crkava gradenih tijekom 19.st. u povijesnim slogovima. Gradnja je započeta ...

Crkva sv. Petra u Makarskoj

Crkva sv. Petra podignuta je u 15. st. na poluotoku sv. Petar, nekad prapovijesnoj gradini, kao jednobrodna gotička crkva, a pregradena je u vrijeme baroka. U siječnju 1962.g. crkva je oštećena od potresa, te kasnije srušena, a faksimilno je obno ...

Crkva sv. Petra u Nečujmu

U uvali Nečujam nalaze se ruševine crkve sv. Petra sagradene u 14 15. stoljeću. Gradena je priklesanim kamenom, a sačuvana je samo polukružna apsida, s povišenim svetištem sa zidanim antependijem te bočni zidovi u temeljima. Na unutrašnjim zidovi ...

Crkva sv. Petra u Nerežišćima

Crkva sv. Petra je jednobrodna gotička gradevina s polukružnom apsidom. Gradena je pravilnim redovima priklesanog kamena i pokrivena krovom od kamenih ploča. Na pročelju su vrata s jednostavnim kamenim okvirom i dvostrukim nadvojem s gotičkom lun ...

Crkva sv. Petra u Novom Mjestu

Izvorno kasnoromanička gradevina iz 13.st. pregradena je u razdoblju gotike, barokizirana u 17. st. te obnovljena 1913. godine, a ubraja se u najznačajnije srednjovjekovne sakralne gradevine sjeverozapadne Hrvatske. Jednobrodna je gradevina pravo ...

Crkva sv. Petra u Trogiru

Nalazi se u ulici Ivana Duknovića. Crkva sv. Petra u Trogiru nalazi se u povijesnoj jezgri. Izdužena je pačetvorinasta gradevina sa zvonikom i sakristijom u začelju svetišta. Na glavnom pročelju je barokni portal s lunetom ukrašenom poprsjem sv. ...

Crkva sv. Petra u Vrboskoj

Crkva sv. Petra izgradena je u Vrboskoj uz more, istočno od današnjeg naselja. Izgradena prije nastanka naselja, spominje se u Hvarskom statutu 1331. godine, a označavala je granicu pitovskog i vrbanjskog teritorija. Crkva je bila beneficij hvars ...

Crkva sv. Roka (Dubrovnik)

Crkva sv. Roka smještena je u zapadnome dijelu povijesne jezgre, u ulici Sv. Roka. Gradena je polovicom 16.st., kamenim pravilnim klesancima kao jednobrodna gradevina s kvadratičnom apsidom, bačvasto svodena s portalom u osi i preslicom. Gradena ...

Crkva sv. Roka i župni dvor (Luka)

Župna crkva sv. Roka i župni dvor smješteni su u sjeveroistočnom dijelu naselja Luka. Crkva je sagradena 1865. godine u neogotičkim stilskim oblicima kao jednobrodna gradevina dimenzija cca 40 x 15 m, zaključena poligonalnim svetištem i zvonikom ...

Crkva sv. Roka u Bastu

Crkva sv. Roka sagradena je u Bastu pod samim liticama Biokova. Iako kasnije adaptirana, ima stilske odlike rustične srednjovjekovne gotičke gradevine 15. st. na što upućuje i tehnika zidanja. U 18. st. je barokizirana, što se najviše odražava na ...

Crkva sv. Roka u Bisku

Crkva sv. Roka jednobrodna je barokna gradevina smještena na brežuljku iznad sela Bisko. Pravokutnog je tlocrta, bez apside, svodena bačvastim svodom. Zidana je priklesanim kamenom. Na glavnom pročelju kapele su ulazna vrata sa monolitnim kamenim ...

Crkva sv. Roka u Gornjem Docu

Usred Gornjeg Dolca je kapela sv. Roka podignuta u 18. st. za vrijeme haranje kuge u Poljicima. Nalazi se na predjelu pod nazivom Soliovac na uzdignutom položaju. Crkva je ogradena suhozidom a uz nju je guvno. Prema vizitaciji splitskog nadbiskup ...

Crkva sv. Roka u Gornjim Vinjanima

Župna crkva sv. Roka u Vinjanima Gornjim jednobrodna je gradevina s transeptom, trijemom na pročelju, preslicom sa tri zvona i polukružnom apsidom, dovršena 1882. godine. U unutrašnjosti crkve su dva neobarokna drvena oltara, djela radionice Rako ...

Crkva sv. Roka u Hvaru

Renesansna crkva s kvadratičnom apsidom sagradena krajem 15. stoljeća. Ističe se reljefom ova dva sveca istaknutom iznad ulaznih vrata. Smještena je na samom rubu grada, prekoputa glavnog pročelja dominikanske crkve sv. Marka. Tijekom stoljeća bi ...

Crkva sv. Roka u Izimju

Crkva iz prve polovine 19. stoljeća je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s užim zaobljenim svetištem i zvonikom na glavnom pročelju. Gradena je u jednostavnim oblicima klasicističke arhitekture. Svodena je češkim kapama odijeljenim pojasn ...

Crkva sv. Roka u Jelsi

Crkva sv. Roka nalazi se na ulazu u Jelsu sa istoka. Starija gotička gradevina obnovljena je 1601 1604. godine donacijom više istaknutih jelšanskih obitelji onog vremena. Gradevina pravokutnog tlocrta ima naglašenu, kvadratičnu apsidu. Zidana je ...

Crkva sv. Roka u Kreševu

Crkva sv. Roka je rimokatolička crkva u Hrvatskoj, u Kreševu, u župi Radobilji. Ova crkva posvećena je sv. Roku. Nalazi se na Kreševu Brdu. Crkva je u novije vrijeme doradena. Ima novije groblje.

Crkva sv. Roka u Splitu na Peristilu

Crkva sv. Roka je zgrada rimokatoličke crkve u Splitu, Hrvatska. Nalazi se uz istočnu stranu Peristila, središta Dioklecijanove palače, na adresi Krešimirova. Jednobrodna kamena gradevina nastala je, prema natpisu na nadvratniku 1516. godine, ada ...

Crkva sv. Roka u Supetru

Crkvica sv. Roka nalazi se iznad Supetra na putu za Nerežišća. Podignuta je iznad monumentalnog pristupnog stepeništa i prema natpisu sagradena u prvoj pol. 17. st. od obitelji Tironi. Mala jednobrodna gradevina s četvrtastom apsidom gradena je l ...

Crkva sv. Roka u Sutivanu

Crkva sv. Roka podignuta je u 17. st. na dominantnom položaju nad Sutivanom kao zavjetna crkva protiv kuge. Jednobrodna crkva je obnovljena u 19. st. te joj je dodan zvonik uz pročelje. Kameno pročelje je jednostavno komponirano sa profiliranim p ...

Crkva sv. Roka u Vrboskoj

Crkva sv. Roka izgradena je u zapadnom dijelu naselja Vrboska, na padini nad uskom uvalom, na samom ulazu u mjesto sa jugozapadne strane, na putu koji iz naselja vodi u prostrano Starigradsko polje. Crkva je gradena 1577. godine, najmlada je medu ...

Crkva sv. Sebastijana (Dubrovnik)

Smještena je u sjeveroistočnom dijelu povijesne jezgre u Ulici Sv. Dominika. Longitudinalna jednobrodna kamena gradevina s polukružnom apsidom, pravilne orijentacije, presvodena je bačvastim svodom, sa sjeverne strane presvodenim prostorom spojen ...

Crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog sata u Trogiru

Crkva sv. Sebastijana podignuta je 1476. godine na južnoj strani glavnog gradskog trga kao zavjet gradana Trogira sv. Sebastijanu za spas od kuge. Renesansna gradevina je djelo Nikole Firentinca, a sjevernim pročeljem okrenuta je trgu dok je polu ...

Crkva sv. Siksta u Pribiću

Crkva je slojevita gradevina baroknih karakteristika sagradena u 17. te dogradena u 18. i 19.st. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem, sakristijom, bočnom kapelom i zvonikom poligonalnog presjeka na glavnom proč ...

Crkva sv. Silvestra u Polju na Biševu

Crkva sv. Silvestra na otočiću Biševo spominje se sredinom 11. st. Pregradena je u 14. stoljeću. Presvedena je gotičkim svodom, s pojasnicama koje se naslanjaju na šest širih lezena spojenih lukovima. S vanjske strane zidove crkve podupiru široki ...

Crkva sv. Spasa u Dubrovniku

Crkva sv. Spasa je crkva u starom dijelu Dubrovnika. Sagradena je oko 1520. godine kao zavjetna crkva. Kada je potres 17. svibnja 1520. godine pogodio Dubrovnik, poginulo je oko 20 ljudi, a šteta na gradevinama bila je velika. Gradani Dubrovnika ...

Crkva sv. Stipana u Rastovcu

Crkva sv. Stipana u Rastovcu jednobrodna je gradevina, pravokutnog tlocrta sa polukružnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Na pročelju je jednodijelni zvonik "na preslicu". Sagradena je 1863. godine na mjestu ranije crkve. Pred crkvom su sačuva ...

Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata u Jesenicama

Crkva sv. Stjepana i sv. Antuna Opata izgradena je na starom groblju Sustipan u Jesenicama u 17. st. Sjevernu crkvu posvećenu sv. Antunu Opatu i južnu posvećenu sv. Stjepanu dijeli unutrašnji zid. Pravilno su orijentirane i jednobrodne, a južna i ...

Crkva sv. Stjepana kod Drašnica

Crkva sv. Stjepana izgradena je na brdu Kolednik iznad Drašnica. Crkva je jednobrodna s pravokutnom apsidom. Već odavno napuštena, izgorila je u požaru 1980. g. Na zapadnom pročelju su ulazna vrata s glatkim kamenim okvirom i nad njima manji kvad ...

Crkva sv. Stjepana u Brelima

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika sagradena je u razdoblju od 1887. - 1897. godine, na mjestu skromnije gradevine sa početka 18. stoljeća. Crkva je na ovom lokalitetu postojala još 1626. godine za vrijeme turske okupacije. Današnja gradevina sagrad ...

Crkva sv. Stjepana u Donjim Rašćanima

Vrijeme nastanka: 15. do 20. stoljeće. Jednobrodna crkva sv. Stjepana na starom groblju u Donjim Rašćanima sagradena je krajem 17. ili početkom 18. st. Krajem 18. st. produžena je te joj je dodana polukružna apsida na sjeveru. Na pročelju je jedn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →