ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359

Gornje Krtine (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 2. do 6. stoljeća. Arheološko nalazište Gornje Krtine nalazi se u zapadnom dijelu katastarske općine Kaštel Sućurac, nešto sjevernije od Jadranske magistrale. Područje Gornjih Krtina obiluje kamenim gomilama koje su pune ul ...

Gornje Selo (ruralna kulturno-povijesna cjelina)

Gornje Selo smješteno je u unutrašnjosti otoka Šolte na južnom rubu Gornjeg polja. Prema sjeveru povezano je s dobro zaštićenom prirodnom lukom Stomorska. Današnje Gornje Selo počelo se formirati u srednjem vijeku južno od kasnoantičkog naselja, ...

Gornji bunar na Dolcu u Hvaru

Bunar se prvi puta spominje tek 1496. godine, makar se prema izvorima koristi još od antike. Kako stoji na uklesanom natpisu, "podiže" se 1554. godine moguće gradi njegova kruna, a zatim "obnavlja i povećava" 1760., o čemu govori i latinski natpi ...

Gospa (1994)

Gospa, hrvatski dugometražni film iz 1994. godine. Radnja opisuje dogadaje vezanim uz ukazanja u Medugorju 1981. godine i nastojanja tadašnjih jugoslavenskih vlasti da silom uguše katolička hodočašća u kojima su vidjeli manifestaciju hrvatskog na ...

Franjevačka crkva i samostan Gospe od Zdravlja u Splitu

Crkva i samostan Gospe od Zdravlja, poznato marijansko svetište u Splitu. Današnja crkva sagradena je u novije vrijeme i posvećena 1937. godine, a nalazi se na mjestu starije crkve iz 18. stoljeća. Smještena je na sjevernoj strani Trga Gaje Bulat ...

Gospina crkva na Durmiševcu

Gospina crkva na Durmiševcu u Prološcu sagradena je 1873. g., nedaleko od stare Gospine crkve na Opačcu. Jednobrodna gradevina, duga 16 i široka 8.5 m., gradena od kamenih klesanaca s kvadratičnom apsidom na istoku. Na glavnom pročelju je jednost ...

Grad – Orlove stine (arheološka zona)

Vrijeme nastanka je od 2000. pr. Kr. do 1500. godine. Arheološka zona Grad – Orlove stine nalazi se sjeverno od naselja Lokvičići na sjeverozapadnom rubu Imotskog polja na vrhu strmih klisura iznad Prološkog blata. Radi se o kompleksnom arheološk ...

Gradina (arheološko nalazište, Jelsa)

Nalazi se na poluotoku Gradini, sjeveroistočno od Jelse. Na ostatcima ove kasnoantičke utvrde, osnovan je augustinski samostan od kojeg je danas ostala samo crkva. Poluotok s istočne strane zatvara jelšansku luku. Na najužemu dijelu i mjestu gdje ...

Gradina (arheološko nalazište, Vrlika)

Prapovijesno utvrdeno naselje "Gradina" nalazi se u istočnom dijelu sela Kosore kod Vrlike na tzv. Kosorskoj glavici. Prostrani ovalni plato površine oko 80 – 90 m x 50 m je sa svih strana okružen suhozidnim bedemima od kojih su danas ostali viso ...

Gradina (Solin)

Srednjovjekovna utvrda na desnoj obali rijeke Jadra, 250 m sjeveroistočno od župne crkve Gospe od Otoka. Utvrda trapezoidnog oblika s četiri kule u kutovima, sagradena je u kasnom srednjem vijeku. U sjeveroistočnom dijelu Gradine nalaze se ostatc ...

Gradina (Vrgorac)

Gradina je tvrdava u Vrgorcu, Hrvatska. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. U gradu su danas sedam turskih kula znane pod imenima Kula Avala, Dizdarevićeva kula, Cukarinovićeva ku ...

Gradina na Crvenom jezeru

Nastala 2000. pr. Kr. Na istočnom rubu Crvenog jezera smjestila se jedna od najvećih i najvažnijih prapovijesnih gradina ovog područja. Gradina na Crvenom jezeru i područje neposredno oko nje zauzima oko dva hektara površine na padini brda. Sa sj ...

Gradina na Taleškoj glavici

Na južnoj strani otoka Visa na strateškom položaju na Taleškoj glavici nalazi se prapovijesna gradina. Jedna od najvećih gradina srednje Dalmacije. Vrh gradine tvore litice na kojima se vidljivi tragovi zaravnavanja, ali ne i ostataka arhitekture ...

Gradina u Cisti Velikoj

Vrijeme nastanka je 8. stoljeće pr. Kr. "Gradina" u Cisti Velikoj kod Imotskog nalazi se na uzvišenju sjeverno od magistralne ceste Trilj – Imotski, stotinjak metara sjeverozapadno od crkve sv. Jakova. Radi se o prapovijesnoj gradini tj. manjoj u ...

Gradina u Ričicama

Nastala u 15. godini. Srednjovjekovna tvrdava nalazi se na uzvišenju u središnjem dijelu Ričica, istočno od župne crkve sv. Ivana. Slabo očuvanim bedemima ograden je plato koji se nalazi na vrhu uzvišenja. Na istočnom dijelu u sklopu bedema vidlj ...

Gradina, tumuli i lokva kod Baradića

U Segetu Gornjem kod zaseoka Baradića, a sjeverozapadno od crkvice sv. Vida nalazi se uzvisina sedlastog oblika koja se pruža u smjeru istok – zapad. Na zapadnoj strani uzvisine nalazi se manja gradina od koje je sačuvana prstenasta osipina pretp ...

Gradinica (Krstatice)

Nastalo od 2000. pr. Kr. do 1000. pr. Kr. Na brdu Grab, na uzvišenju Gradinica nalazi se prapovijesna gradina tj. utvrda smještena na 786 m/n. Zaravnjeni plato gradine branjen je sa 2 prstena bedema koji ga okružuju sa svih strana. Središnji prst ...

Gradinica (Svib)

Nastala od 2500. pr. Kr. do 1000. pr. Kr. Arheološko nalazište Gradinica kod Jurkića staja nalazi se J od Sviba, 150 metara I od ceste Cista Provo-Svib. Na istaknutom tjemenu brda Gradina nalazi se prapovijesna gradina smještena na dominantnom st ...

Graditeljski sklop stare upravne zgrade Jamnice (Pisarovina)

Graditeljski sklop kojeg čine stara upravna zgrada Jamničke kiselice, paviljon, zgrada punionice kao i nekada parkovno uredeni okolni prostor, nalazi se jugozapadno od naselja Pisarovina, uz cestu koja iz smjera Zagreba vodi prema Pokupskom. Rije ...

Graditeljsko-krajobrazni sklop hotela Jadran

Hotel Jadran sagraden je 1948./1949. godine prema projektu arhitekta Branka Bona. Smješten je u izrazito vrijednom prirodnom okružju s posebnim plastičnim konfiguracijskim osobinama, u bujnom i raznolikom raslinju, što prirodnom, što kultiviranom ...

Gradska loža u Trogiru

Nalazi se na adresi Trg pape Ivana Pavla II. Gradska loža u Trogiru podignuta je na jugozapadnom uglu glavnog gradskog trga u 13. stoljeću. Trostrešno drveno krovište nose stupovi s korintskim kapitelima na njenom sjevernom i zapadnom kraju te ka ...

Gradska vijećnica u Splitu

Nalazi se na Narodnom trgu Pjaci. Gradena je i dogradivana od 14. do 19. stoljeća. Ostatak jedinstvenog sklopa gotičkih gradevina i sjedišta svjetovne gradske vlasti srednjovjekovnoga Splita. Dijelom je sačuvala izvorni romaničko – gotički izgled ...

Gradska vijećnica u Trogiru

Na istočnoj strani glavnog gradskog trga smještena je gradska vijećnica podignuta na mjestu gotičke kneževe palače. Kamena dvokatnica rekonstruirana je 1890. godine prema projektu J. Slade i A. Bezića uz izradu faksimila kamene plastike. Glavni p ...

Gradske zidine i kula na obali u Trogiru

Pružaju se uz Obalu bana Berislavića. Oblikovale su se od 14. do 17. stoljeća. Dio gradskih zidina i kula na obali datirani su u 14. st. S istočne strane zid počinje od današnje zgrade suda do kule Vitturi, zatim od kule Vitturi do kule Celio-Ceg ...

Gradske zidine u Hvaru

Romaničke zidine s tri sačuvane četverokutne kule na uglovima, sagradene krajem 13. i početkom 14. stoljeća koje su nekad zatvarale srednjovjekovni grad, a danas predio Groda. Sastoje se iz južnog poteza na kojem su dvoja gradska vrata te istočno ...

Gradski muzej Karlovac

Gradski muzej Karlovac osnovan je odlukom Gradskog zastupstva od 18. prosinca 1904. godine s ciljem kako se navodi u tadašnjem obrazloženju očuvanja uspomena i starina grada. Muzej je prvotno i privremeno bio smješten u prostorijama Magistrata od ...

Gradski muzej Virovitica

Gradski muzej Virovitica je opći muzej zavičajnog tipa s lokalnim djelokrugom. Muzej je tematski vezan uz povijest i prošlost grada i područja općine Virovitica.

Gradski park u Vrgorcu

Gradski park u Vrgorcu započet je s gradnjom krajem 19. stoljeća, kao park zatvorenog tipa za izolaciju gradanske elite od puka, da bi tek 1960. godine bio otvoren za javnost. Ispresijecan je brojnim puteljcima, stazama, stepenicama koji se, pošt ...

Gradski stadion Poljud

Gradski stadion Poljud, poznat pod nadimkom Poljudska ljepotica, nalazi se u splitskoj četvrti Poljudu na sjeverozapadu grada, na mjestu gdje je nekad bilo ljekovito blato. Izgraden je 1979. godine u sklopu izgradnje športskih objekata 8. Mediter ...

Grapčeva špilja

Grapčeva špilja se nalazi na južnoj padini gorskog lanca, koji dominira otokom Hvarom, podno mjesta Hum na nadmorskoj visini od 225 m. S nje se pruža veličanstven pogled na Šćedro, Korčulu, Vis i Sušac, a najbliži prilaz špilji je s južne strane ...

Mario Grčević

Mario Grčević rodio se u Varaždinu 1969. godine. Osnovnu školu pohadao u Mihovljanu i Mannheimu. Srednju školu završio je u Zagrebu 1987. godine. Godine 1988. otišao je u Njemačku, gdje je na Sveučilištu u Mannheimu studirao i 1995. godine magist ...

Grčko-rimska luka oko Prirova

Unutar Viške luke, oko poluotoka Prirovo nalaze se ostaci grčko-rimske luke. Najstarija luka na Jadranu, iz 4. stoljeća prije Krista, dobro je očuvana, a gradena je od velikih, tesanih kamenih blokova koji flankiraju antičku obalu. Takoder, ispod ...

Drago Grdenić

Diplomirao kemiju s fizikom 1942. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao 1951. Bio je borac antifašističkog pokreta i član Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a 1942–45. Specijalizaciju proveo u Moskvi 1946–48 i u Oxfordu 1955/56. Bio je redoviti č ...

Grebčine (Košute)

Arheološko nalazište Grebčine nalazi se uz državnu cestu Trilj – Sinj oko 300 metara istočno od Džakulinih kuća u Košutama na području Grada Trilja. Na ovom položaju evidentirano je kasnosrednjovjekovno groblje sa stećcima. Srednjovjekovno groblj ...

Grebčine (Vrpolje)

Na položaju Grebčine u Vrpolju kod Trilja, s južne strane nerazvrstane ceste br. 1855 Vrpolje – Velić nalazi se kasnosrednjovjekovno groblje sa stećcima. Preko istočnog dijela groblja prolazi makadamski seoski put. Nalazište je dijelom oštećeno p ...

Grebine (groblje, Rašćani)

Srednjovjekovno groblje Grebine nalazi se sjeverno od zaseoka Pejkovići uz put koji ide preko polja u Rašćanima. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. st. uz J stranu puta. Sačuvano je 6 stećaka, 3 ploče i 3 slje ...

Greblje-Grebnik (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 15. do 19. stoljeća. Arheološko nalazište Greblje-Grebnik nalazi se uz lokalnu prometnicu Krstatice-Slivno, na području sela Slivno. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje oko i na prapovijesnim gomilam ...

Grkokatolička crkva sv. Petra i Pavla i katolička kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije (Sošice)

Grkokatolička crkva sv. Petra i Pavla i katolička kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije, katolička crkva u mjestu Sošice, općini Žumberak, zaštićeno kulturno dobro.

Grob zaprešićkih žrtava poginulih u narodnom pokretu 1903.

Grob zaprešićkih žrtava stradalih u narodnom pokretu 1903. godine nalazi se na središnjem dijelu staroga mjesnog groblja u Javorju pokraj Brdovca. Visoka kamena stela cca 3.30 m smještena je nad pravokutnim zemljanim grobom učvršćenim jednostavni ...

Grobljanska kapela u Trogiru

Vrijeme nastanka: 13. do 17. stoljeće. Crkva Gospe od zdravlja je jednobrodna srednjovjekovna kapelica s polukružnom apsidom smještena na gradskom groblju. Gradena je od pravilno oblikovanog kamena, s dvoslivnim krovom pokrivenim kupom kanalicom. ...

Groblje na Stupima

Nastalo u 19. i 20. stoljeću. Godine 1855. mjesno groblje Kaštel Lukšića se izmješta nešto istočnije od naselja na lokalitet imena Stupi, odnosno na zemlju u vlasništvu obitelji Vitturi. Na groblju na Stupima ukopavalo se stanovništvo Kaštel Lukš ...

Groblje u Gornjim Granićima u Dobrinčima

Srednjovjekovno groblje u Gornjim Granićima nalazi se sz od Dobrinača na južnom ulazu u spomenuti zaseok. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. stoljeća, uz i oko starog seoskog puta, sjeverno od suvremene promet ...

Groblje u Šakićima u Studencima

Srednjovjekovno groblje u Šakićima nalazi se SZ od Studenaca uz južnu stranu ceste na istočnom ulazu u spomenutu zaseok. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje tijekom 15. st. Sačuvano je 7 grubljih ploča i sanduka te jedan s ...

Grobnica obitelji d’Havlin i de Piennes u Vrbovcu

Grobnica obitelji d’Havlin et de Piennes podignuta je 1912. godine na gradskom groblju u Vrbovcu na poticaj markiza de Piennesa, vlasnika vrbovečkog dvorca i posjeda. Konstruirana je od betona te obložena crnim granitom, uz primjenu arhitektonski ...

Grohote (ruralna kulturno-povijesna cjelina)

Šoltansko naselje Grohote smješteno je u unutrašnjosti otoka na sjeveroistočnom rubu Sridnjeg polja uz cestu koja spaja Gornje Selo na istoku i Maslinicu na zapadu otoka. Prema sjeveroistoku povezano je s lukom Rogač. Izraziti i dobro sačuvani dv ...

Mirjana Gross

Mirjana Gross, istaknuta hrvatska povjesničarka. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo joj je počasni naziv "professor emeritus" za njezinu zaslužnu nastavnu i znanstvenu djelatnost u hrvatskoj historiografiji. Kći liječnika Mavre i unuka šahista Izidora.

Niko Gršković

Rodio se je u Vrbniku. U Senju je završio bogosloviju i zaredio se je za svećenika. 1901. je godine odselio u SAD u Chicago. Učlanio se je u Narodnu hrvatsku zajednicu od 1926. Hrvatska bratska zajednica kojoj je poslije bio i potpredsjednikom 19 ...

Vinko Grubišić

Vinko Grubišić je hrvatski književnik, antologičar i jezikoslovac iz BiH. Živi i radi u Kanadi. Piše pjesme, eseje i monografije. Dopisni član HAZU od 2016. godine.

Grubišići (ruralna cjelina)

Oblikovala se je u 19. stoljeću. Zaseok Grubišići pripada općini Trilj te se nalazi na području naselja Ljut. Zaseok se formirao na padinama brežuljka tako da je zastićen od sjevernih vjetrova sa okolnih planina. Od stambenih kuća prema zapadu pr ...

Marinko Gruić

Marinko Gruić, hrvatski novinar i partijski dužnosnik, pripadnik jugokomunističke dogmatske struje u SKH

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →