ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376

Što je muškarac bez brkova? (2005)

Što je muškarac bez brkova je hrvatska romantična komedija iz 2005. godine koju je režirao Hrvoje Hribar prema romanu Ante Tomića. Radnja se odvija oko mlade djevojke koja se zaljubi u mladog svećenika.

Dubravko Tadić

Dubravko Tadić, hrvatski fizičar, akademik HAZU svjetski ugledni znanstvenik na području teorijske fizike elementarnih čestica, čiji se radovi citiraju u vrhunskim svjetskim monografijama i časopisima, od čega samo u američkoj bazi znanstvenih po ...

Zrinka Tarle

Rodena je 1969. godine. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1992. Specijalistica je dentalne patologije i endodoncije i redovita profesorica u trajnom zvanju. Prodekanica je za znanost Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica Odbora ...

Teti (trgovački brod)

Uz sjevernu stranu otočića Mali Barjak, zapadno od Komiže, nalaze se ostaci potonulog teretnog broda "Teti" koji se nasukao 1930. godine zbog greške u navigaciji. Kao parobrod izgraden je 1883. godine u SAD. Olupina je dužine 72 m.

Mirko Thököly

Mirko Thököly, madarski knez i vojskovoda, poslije turski vazal U svoje je vrijeme ironično bio nazivan kao "tót király" odnosno. "kuruc király".

Tinova kula

Kapetanova kula je fortifikacijski objekt u Vrgorcu, Hrvatska. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. U gradu je danas osam turskih kula znane pod imenima Avala, Dizdarevićeva kula, ...

Tomaši (ruralna cjelina)

Oblikovala se je od 18. do 20. stoljeća. Tomaši su smješteni u zabiokovskom dijelu Brela, na zapadnoj strani udoline izmedu brda Stupice i Vetera. Kuće se nalaze na istočnoj, a plodna udolina na zapadnoj strani zaseoka pa zajedno čine jedinstveni ...

Radoslav Tomić

Radoslav Tomić je hrvatski povjesničar umjetnosti i akademik. Diplomirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i obranio doktorsku disertaciju s temom "Barokno kiparstvo u mramoru na pod ...

Tor (Jelsa)

Tor se nalazi brijegu jugoistočno od Jelse n.v. oko 180 m koji se nadovezuje na središnji gorski lanac otoka. Prilazni put se nalazi na sjevernoj strani. Prilaz kuli je moguć i s istoka stazom koja se odvaja od starog puta što vodi iz Jelse prema ...

Tradicija esperanta u Hrvatskoj

Tradicija esperanta u Hrvatskoj, predstavlja zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Datacija je od poč. 20. do početka 21. stoljeća. Organizirani početci nacionalnoga esperantskog pokreta sežu u godinu 1908. odnosno početak 1909. godine, ka ...

Tradicijska kuća (Gornja Stubica)

Objekt tradicijske arhitekture, drvena prizemnica s ukopanim drvenim podrumom, gradena na tradicijski način stubičkog kraja sredinom 19. st., nalazi se u Gornjoj Stubici u Zagrebačkoj ulici br. 8. Izduženog pravokutnog tlocrta, gradena je od hori ...

Tradicijska kuća (Gusakovec)

Objekt tradicijske arhitekture, drvena stambena katnica, smještena je na uzvisini zaselka Zrinščaki u selu Gusakovec, općina Gornja Stubica. Izgradena je u 19. st. na tradicijski način stubičkog kraja, od masivnih ručno tesanih hrastovih planjki ...

Tradicijska kuća (Novo Čiče)

Tradicijska kuća u Novom Čiču, Velikogorička 106, locirana je na parceli izrazito izduženog oblika i orijentirana užim pročeljem prema ulici. Kuća je izdužena prizemnica na temelju od cigle s ukopanim podrumom desno od ulaza, u koji je pristup bi ...

Tradicijska kuća (Stupnik)

Drvena tradicijska kuća sagradena 1893. g. je prizemnica izduljenog pravokutnog tlocrta. Gradena je od hrastovih planjki spajanih na "hrvatski vugel" i obijeljenih. Organizacija prostora je trodijelna "hiža", "hižica" i "komorica", s ulazom iz ma ...

Tradicijska kuća s okućnicom u Bedenici

Tradicijsku okućnicu čine drvena stambena kuća, sjenik, štala, svinjac kotec i kuružnjak. Kuća s podrumom zidanim kamenom i opekom s kraja 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta gradena hrastovim planjkama medusobno spojenim na preklop -" ...

Tradicijska kuća s okućnicom, Hruškovec

Tradicijska kuća sagradena 1929. godine je drvena prizemnica pravokutnog tlocrta s podrumom. Unutrašnjost ima troprostornu organizaciju s pristupom iz vanjskog trijema, šantora. Na zapadnoj strani prigradena je komora zidana opekom sa zasebnim ul ...

Tradicijska kuća u Omamnu (Omamno 31)

Tradicijska drvena kuća sagradena krajem 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta gradena hrastovim planjkama medusobno spajanim na preklop. Natkrivena je dvostrešnim krovištem s crijepom. Unutarnja organizacija je tipična trodijelna. Na ul ...

Tradicijska kuća u Omamnu (Omamno 32)

Tradicijska drvena kuća sagradena krajem 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta gradena hrastovim planjkama medusobno spojenim na otesane ugle i izvana okrečena. Natkrivena je dvostrešnim krovom skošenog zabata prekrivenim crijepom. Unuta ...

Tradicijska kuća, Pavla Lončara 14 (Zaprešić)

Prizemna drvena stambena kuća sagradena 1900. g. smještena je u središtu naselja. Zgrada je troprostorna prizemnica gradena od planjki i s dvostrešnim krovištem pokrivenim biber crijepom. U unutrašnjosti su dvije sobe, hodnik i kuhinja u kojoj je ...

Tradicijska okućnica (Dubravica)

Tradicijska okućnica locirana je na izduženoj parceli uz glavnu prometnicu u središtu naselja. Na njoj se nalaze kuća, štala i bunar. Kuća prizemnica od širokih planjki djelomično podrumljena gradena je 1908. g. Spada u red vrijednih kuća u sjeve ...

Tradicijska okućnica (Marija Gorica)

Tradicijska okućnica smještena je na rubu naselja i na povišenom terenu u odnosu na prilazni put. Uz kuću su pomoćne gospodarske zgrade: staja s kolnicom "štala sa sušom", sjenik sa svinjcima "senik", svinjci "svinjaki", bunar "zdenec". Kuća "hiž ...

Tradicijska okućnica (Medven Draga)

Gospodarsko-stambena cjelina u Medvenovoj Dragi sastoji se od kuće i gospodarskih gradevina. Gradevine tvore zatvorenu cjelinu s unutarnjim četvrtastim dvorištem. Uz duže katno pročelje kuće proteže se drveni trijem s izrezbarenom ogradom i oslik ...

Tradicijska okućnica (Mraclin)

Tradicijska okućnica formirana je kućom, stajom i bunarom. Kuća je izdužena drvena katnica, djelomično podrumljena, natkrivena dvostrešnim krovištem. Pristup podrumu ostvaren je drvenim stubama koje vode iz prizemlja. Stijene su izvedene piljenim ...

Tradicijska okućnica (Prečec)

Tradicijska okućnica formirana je kućom, stajom i bunarom. Kuća je izdužena drvena katnica, djelomično podrumljena, natkrivena dvostrešnim krovištem. Pristup podrumu ostvaren je drvenim stubama koje vode iz prizemlja. Stijene su izvedene piljenim ...

Tradicijska okućnica (Prikraj)

Na tradicijskoj okućnici nalaze se zgrade: kuća drvena katnica, kuharna s krušnom peći, štagalj s parmom, kukuružnjak, štalica, bunar i dvije manje kuće zidane opekom. Kuća, "čardak", je gradena u razdoblju 1881 1883.g. što je upisano plitkim rel ...

Tradicijska okućnica (Samobor)

Tradicijska okućnica formirana je uz seosku prometnicu u manjoj skupini stambenih i gospodarskih zgrada, a sastoji se od kuće, svinjca, staje i drvarnice. Kuća, drvena prizemnica sa zidanim poluukopanim podrumom, gradena je 1925. godine i izveden ...

Tradicijska okućnica (Velika Gorica)

Kuća je katnica izduženoga tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovištem pokrivenim biber crijepom. Na glavnom južnom pročelju je dvokrako stubište, a vodi na vanjski trijem koji se proteže uz dio dužeg i cijelo zapadno uže pročelje. Kapić, mjesto gd ...

Tradicijska okućnica s mlinom – vodenicom u Kaljama

Tradicijska okućnica s mlinom – vodenicom Tradicijska okućnica locirana je u očuvanom prirodnom ambijentu Žumberka, u klancu potoka Kalovke. Na parceli se nalazi mlin – vodenica i danas u funkciji, staja, svinjac te dvije pomoćne zgrade. Prema ob ...

Tradicijske kuće (Glušnja)

Kuće su locirane na zajedničkoj okućnici u staroj seoskoj aglomeraciji, paralelno sa slijepim prilaznim putem, unutar Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje. Kuća broj 13, gradena sredinom 19. st., drvena je prizemnica izvedena masivnim planjk ...

Transatlantic (1998)

Transatlantic, hrvatski dugometražni film iz 1998. godine. Juranov kratki igrani film Transatlantic – opisan kao "nadrealistički prikaz tragične sudbine hrvatskog emigranta" nagraden Zlatnom medaljom na festivalu u Begradu – vrlo uspješan film, h ...

Trbotor (arheološka zona)

Nastala od 2000. g. pr. Kr. do 1900. g. Arheološka zona Trbotor nalazi se na S strani brda Sidoča, na razmedu Opanaka i Žeževice. Radi se o kompleksnom arheološkom nalazištu koje ima nekoliko faza razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesna gradi ...

Tri muškarca Melite Žganjer (1998)

Film je predstavljen kao "laka komedija" a glavni lik filma je Melita Žganjer Mirjana Rogina, usamljena žena u 4. deceniji života koja radi kao prodavačica u maloj slastičarni u Zagrebu. Melita je zaludena Juanom Filip Šovagović, likom iz polular ...

Tripundanske svečanosti i kolo sv. Tripuna - tradicije bokeljskih Hrvata u Hrvatskoj

Vrijeme nastanka je u rasponu od 19. do 21. stoljeća. Tripundanske svečanosti i kolo sv. Tripuna - tradicije bokeljskih Hrvata u Hrvatskoj kulturna su baština koju su bokeljski Hrvati doseljavanjem iz Boke kotorske, danas u državi Crnoj Gori, pre ...

Trogir (kulturno-povijesna cjelina)

Vrijeme nastanka je od 3. str. pr. Kr. do 20. stoljeća. Povijest grada Trogira uvjetovana je zemljopisnim položajem u tjesnacu zapadnog dijela Kaštelanskog zaljeva. Urbana povijest grada započela je u 3.st.pr.Kr. kad su grčki doseljenici iz Isse ...

Turska česma na Klisu

Česma se nalazi zapadno od tvrdave uz put koji iz "Varoša" vodi u tvrdavu. Čitav prostor oko česme je zapravo jedan mali klanac izmedu brda Greben i Klisa gdje često izviru veće količine vode i koji je oduvijek imao i svojevrsnu komponentu svetiš ...

Turska peć

Nalazi u njoj datiraju od 6. st. pr. Kr. do 15. stoljeća. Arheološko nalazište pećina Turska peć, nalazi se na južnom pristanku planine Perun iznad naselja Sumpetar odnosno zaseoka Zeljovići na prostoru općine Dugi Rat. Špilja je duga 40 m., a di ...

Tvornica Karbon, Maršala Tita 94 (Zaprešić)

Tvornica Karbon u Zaprešiću primjer je industrijskog sklopa iz početka 20. stoljeća smješten izmedu željezničke pruge i Ulice maršala Tita koja predstavlja glavnu gradsku prometnicu i jedan od glavnih prilaza samom središtu grada iz smjera juga. ...

Tvornica Zagorka (Bedekovčina)

Jezgru graditeljskog sklopa nekadašnje tvornice "Zagorka", koji se prostire na oko 60 000 m2 u samom središtu Bedekovčine, čine zgrada stare ciglane te pomoćne zgrade i skladišta. Zgradu stare ciglane sagradio je 1889. godine zagrebački graditelj ...

U gori raste zelen bor (1971)

Partizanski komesar Ivan Ivica Vidović poslan je u jedno nizinsko selo sa zadaćom nadzirati partizanski odred sastavljen od stanovnika tog sela. Usprkos razlikama u stajalištima, brzo se sprijatelji sa zapovjednikom tog odreda Dikanom Boris Dvorn ...

U oluji (1952)

Dalmatinsko mjestašce Planike 1940-ih godina. Mještanin Drago Martinović Dragomir Felba, čiji je brat Jure nestao kao partizan te je proglašen mrtvim, vraća se nakon višegodišnjeg izbivanja te se nastoji skrasiti s Jurinom udovicom Rosom Mia Orem ...

U raljama života (1984)

Dunja je mlada redateljica koja režira seriju Štefica Cvek u raljama života. Pred nama se paralelno odvija njena priča kao i priča njene glavne junakinje, dva života koja se, usprkos različitosti njihovih društvenih sredina, neprimjetno i neočeki ...

Božo Udovičić

Božo Udovičić je inženjer, doktor tehničkih znanosti, sveučilišni profesor, znanstvenik i hrvatski akademik. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Durdica Ugarković

Znanstvena je savjetnica Instituta Ruder Bošković i naslovna redovita profesorica biokemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Glavni joj je znanstveni interes proučavanje uloge nekodirajućeg DNK u nastanku epigenetskih modifikaci ...

Uljara obitelji Cambi

Nalazi se na adresi Trg Gančevića. Smještena je uz sjeverni bedem utvrdenog naselja kojeg podiže Frane Cambi 1566. godine u današnjem Kaštel Kambelovcu. Longitudinalna prizemnica orijentirana je u smjeru sjever-jug. Južno pročelje markiraju ulazn ...

Umčani (arheološko nalazište)

AArheološko nalazište Umčani nalazi se z od sela Umčani kod Vrgorca. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu predstavljaju 3 gomile. Najveća gomila je promjera oko 23 m i visine oko 3 m. Tumule gomile nije moguće točno ...

Ume (ruralna cjelina)

Ume ili kako ga mještani nazivaju Staro selo, je u sastavu sela Tugare. Podijeljene su na Gornje i Donje Selo. U Gornjem Selu, koje se formiralo uz crkvu sv. Roka, obiteljski sklopovi dvorovi čine zatvorene cjeline sa stambenim kućama te prizemni ...

Ursića mlinica u Grabu

Vrijeme nastanka: 17. do 19. stoljeće. Ursića mlinica sa vodoravno položenim mlinskim kolom, smještena na gotovo samom izvoru rječice Grab, je grabska najstarija mlinica. Zbog razlike u vodostaju, Ursića mlinica se sastoji od dva dijela, odnosno ...

Utvrda Cesargrad (Klanjec)

Utvrda Cesargrad nalazi se najistaknutijem hrptu Cesargradske gore, iznad doline Sutle i današnjeg Klanjca. Prvi put se spominje 1399. g. u darovnici kralja Sigismunda kojom se poklanja Hermanu Celjskom. Prema predaji sagradili su je templari. St ...

Utvrda na Gradini kod Drvenika

Istočno od zaseoka Kostanić na brdu zvanom Gradina smješten je fortificirani sklop koji se sastoji od ruševnog obrambenog zida s nizom puškarnica koji slijedi topografske karakteristike brda i višekatne kule sa nizom puškarnica na sjeveru. Na ovo ...

Crkva Uznesenja BDM u Kreševu i Katunima

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je rimokatolička crkva u Hrvatskoj, u župi Radobilji. Ova crkva posvećena Uznesenju BDM nalazi se u središtu mjesnog groblja, na granici sela Kreševa i Katuna. Granica dvaju sela ide preko crkve, od spomen-p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →