ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40

Društvena stratifikacija

Društvena stratifikacija se definira kao struktuirana, stabilna i trajna nejednakost skupina u društvu, koje su hijerarhijski poredane u slojeve. Postoje četiri sustava stratifikacije kroz povijest: ropstvo, kaste, staleži i klase

Dvojezičnost

Dvojezičnost ili latinizam bilingvalnost/bilingvizam odnosi se na sposobnost pojedinca da se služi s dva jezika. Mogu to biti i osobe koje redovito aktivno ili pasivno rabe dva jezika. Dvojezičnost je uobičajena na zemljopisnim područjima na koji ...

Dženderist

Dženderist je naziv za osobu čiji je društveni angažman i praktični način postupanja u životu ", ", prepoznaje kao obilježen privrženošću tzv. rodnoj ideologiji - tj. dženderizmu. Pri tome se kao ideje tzv. rodne ideologije prepoznaje one, koje s ...

Elita

Elita je dio ljudi, društvenih skupina, ustanova ili društva koje zauzimaju istaknuta ili iznadprosječna mjesta. Društven izraz označava kategoriju osoba u sustavu ili podsustavu koje igraju značajne vodeće uloge, a zahvaljujući: obrazovanju, ind ...

Elitizam

Elitizam je naziv koji se koristi za ideologije, pokrete i praksu temeljenu na uvjerenju da odlučivanje, upravljanje ili vlast u nekom društvu, organizaciji ili državi mora biti ograničeno isključivo na pripadnike njegove elite, odnosno pojedince ...

Erving Goffman

Goffman se rodio u Kanadi 1992., studirao na Sveučilištu u Torontu gdje se upoznao s antropologijom, dok je na Sveučilištu u Chicagu završio i doktorirao sociologiju. Odredeni autori tvrde da je Goffmanovo zanimanje za socijalnu antropologiju odr ...

Etnocentrizam

Etnocentrizam je prosudba kulture drugih naroda iz aspekta vlastite kulture. Može se ticati jezika, običaja, vjere i ponašanja. Etnocentrična osoba koristi vlastitu kulturu kao temelj za ocjenjivanje drugih kultura. Obično se vlastita kultura sma ...

Fresa

Fresa je termin koji se često koristi u slengu u Meksiku za kulturološki stereotip površnosti mladih ljudi koji u velikom broju dolaze iz obitelji iz višeg ili visokog društva i naobrazbe. Termin fresa je nastao u 60-im godinama 20. stoljeća kako ...

Funkcionalizam

Funkcionalizam je filozofski pravac koji se pojavio u 19. st. u Europi. Takoder je poznat kao prosvjećeni biheviorizam. Funkcionalizam je razumijevanje mentalnog života koje se sastoji u razumijevanju njegovog funkcionalnog ustrojstva. Ono što je ...

Gej ikona

Gej ikona / Dycon je zvijezda ili neka druga javna osoba s velikim brojem obožavatelja i obožavateljica unutar gej i lezbijske zajednice. Takoder, gej ikona je i svaka javna osoba ili zvijezda koja otvoreno i javno podržava pitanja LGBTIQ zajedni ...

Geto

Geto je prostor ili dio grada na kojem žive osobe na osnovi odredene rasne ili etničke pripadnosti. Povijesno gledano, geto je bio prostor u Veneciji na kojem su živjeli Židovi, i koji se zvao Venecijanski geto. U Drugom svjetskom ratu postojao j ...

Godinići

Godinići su Hrvati, najvećim dijelom iz okolice Velike Gorice. Razmjerno najviše Godinića u proteklih sto godina rodeno je u Gornjem Hruševcu i Donjem Hruševcu kraj Velike Gorice, zatim slijedi Banjol na otoku Rabu kod Mundanija, to su mjestima u ...

Govor mržnje

Govor mržnje je usmeni ili pisani govor koji se svodi na javno izazivanje ili prouzrokovanje mržnje prema odredenoj skupini zbog nekog njezinog odredenja u svrhu stvaranja netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja i/ili raspaljivanje već ...

Gradanska hrabrost

Gradanska hrabrost je posebna vrsta hrabrosti. To je stav, koja se oslanja na spremnost u obranu svojih vrijednosti, čak i ako to uključuje rizik visoke kazne ili drugih negativnih posljedica. U nekim zemljama npr. u Brazilu, Francuskoj i Njemačk ...

Harem

Izraz harem koristi se u islamskim zemljama općenito za sve ono što je zabranjeno, kao i ono što se smatra rezerviranim, "svetim". Tako se haremom naziva bliža okolina Meke i Medine, ogradeno dvorište džamije kao i muslimansko groblje, ali i onaj ...

Homo consumericus

Homo consumericus je novotvorenica koja se koristi u društvenim znanostima, posebice u psihologiji, antropologiji i sociologiji, za opisivanje ljudskog potrošačkog ponašanja. Prvi su ga upotrijebili libanonski znanstvenik Gad Saad u svojem djelu ...

Hrvatski identitet

Obilježja hrvatskoga identiteta su: vizualni identitet - crveno-bijeli šahirani grb, pleter, kravata neki su od elemenata hrvatskog vizualno-kulturnog identiteta. Dizajner Boris Ljubičić 1991. godine kreirao je plakat "Krvatska" naziv je preveden ...

Infanticid kod životinja

Infanticid je izraz izveden iz engleskog stručnog naziva infanticide i koristi se za pojavu ubijanja potomaka vlastite vrste. Za razliku od kanibalizma, infanticid nema kao nezaobilaznu posljedicu jedenje ubijene jedinke. Infanticid medu ljudima ...

Interakcionizam

Interakcionizam se fokusira na interakcije malog dometa, a ne na društvo kao cjelinu. On obično odbacuje pojam društvenog sustava. Rezultat toga je da ne smatra ljudsko djelovanje odgovorom ili reakcijom na sustav. Interacionisti vjeruju da je mo ...

Interpersonalna komunikacija

Interpersonalno komuniciranje bi se moglo definirati na način kada bi ga usporedili sa drugim vidovima komunikacije. Uveliko ovisi o kojem broju ljudi se radi, koliko su oni fizički bliski jedni drugima u toku komunikacije, koliko kanala je koriš ...

Intimni odnos

Intimni odnos je posebno blizak oblik meduljudskih odnosa. Može se definirati sljedećim karakteristikama: ponavljajuća interakcija, emocionalna privrženost i ispunjenje potreba. Intimni odnosi igraju središnju ulogu u sveukupnom ljudskom iskustvu ...

Javni moral

Javni moral odnosi se na moralno-etičke standarde koji su postignuti u društvu putem zakona, policijskog rada ili socijalnog pritiska te se odnose na javni život obuhvaćajući sadržaj masovnih medija te ponašanja na javnim mjestima. U odredenom sm ...

Jetset

Jet set je usvojenica i opisuje pripadnike vrlo imućnog društvenog sloja, u čiji životni stil spadaju česta putovanja na ekskluzivne medunarodne lokacije. Stil opisuje i javno uživanje u luksuzu i zabavama kojima većina ljudi nema pristup. Izraz ...

Karizma

Karizma, u svakodnevnom govoru, iznimne karakteristike zbog kojih neka osoba izaziva pažnju i privrženost drugih ljudi, ili ima utjecaj na njih. Karizmatičnom se smatra osoba koja može motivirati i inspirirati druge ljude, i kadra ih je pridobiti ...

Katolička krivnja

Katolička krivnja je navodna krivnja koja postoji kod osoba koje su aktivni ili bivši sljedbenici Rimokatoličke vjere. Ova navodna krivnja navodno izaziva opsesivno kompulsivne radnje kod katolika, koji osjećaju navodno veće probleme u svezi s gr ...

Klaka

Klaka organizirana je skupina ljudi, koji su najčešće plaćeni da aplaudiraju ili zvižde tokom predstave u kazalištu, utičući tako na publiku, pa i na samo izvodenje. Pripadnik klake naziva se klaker. Klakeri su postojali još u Antici, a osobitu v ...

Kohorta (statistika)

Kohorta je svaka skupina pojedinaca sa zajedničkom osobinom. U demografiji označava skupinu pojedinaca rodenih iste godine ili unutar nekog višegodišnjeg vremenskog razdoblja. Kohortama se nazivaju i dobne skupine unutar dobno-spolnog odnosa stan ...

Kolektivizam

Kolektivizam je termin kojim se opisuju etički, politički i društveni stavovi i ponašanja koja naglašavaju ljudsku meduovisnost i značaj zajednice, umjesto značaja pojedinaca i individualizma. Kolektivisti pažnju usmjeravaju zajednici i društvu t ...

Kolektivna inteligencija

Kolektivna inteligencija, inteligencija roja ili skupna inteligencija općenito se može definirati kao sposobnost skupine pronalaženja više i boljih rješenja za rješavanje problema nego njegovi pojedini članovi. Povećana sposobnost rješavanja kole ...

Konkurencija

Konkurencija je natjecanje izmedu najmanje dva pojedinca, grupe, organizacije, životinja, biljaka i sl., za teritorij, prostor ili resurse. Ona nastaje kad se najmanje dvije stranke zalažu za cilj koji se ne može dijeliti. Natjecanje se prirodno ...

Konzumerizam

Konzumerizam je pojam kojim se opisuje stav prema kojemu sreća nekog pojedinca ovisi o konzumaciji dobara i usluga, odnosno posjedovanju materijalnih dobara. Odnosi se na pretjeranu težnju za posjedovanjem i kupnjom stvari. U ekonomskoj znanosti, ...

Kozmopolitizam

Kozmopolitizam prema Hrvatskom enciklopedijskom rječniku ideja je prema kojoj humani i prosvjećeni ljudi uspostavljaju odnose bez obzira na nacionalne, vjerske i državne granice i unapreduju općeljudske odnose; zagovaranje zajedništva, sloge ljud ...

Kriminologija

Kriminologija je znanost koja proučava zločin kao socijalni fenomen te uključuje povod, posljedice, razvoje i ponašanje kriminala i utjecaj zakona. Kriminologija koristi znanstvenu metodu da bi testirala hipotezu i razvila teoriju kako je počinje ...

Kulturna pristranost

Kulturna pristranost, fenomen interpretacije i prosudbe fenomena po standardima inherentnima kulturi kojoj osoba pripada. Ovaj se fenomen ponekad smatra centralnim problemom u društvenim i humanističkim znanostima poput ekonomije, psihologije, an ...

Kulturno dodvoravanje

Kulturno dodvoravanje u društvenim znanostima i socijalnoj antropologiji je vrsta unutrašnjeg kompleksa niže vrijednosti, koji prouzrokuje da narod u nekoj zemlji odbaci svoju kulturu kao slabijim odnosno lošijim od kultura u nekim drugim zemljam ...

Kurtizana

Kurtizana je izraz kojim se opisuje žena kojoj ljubavne veze ili pružanje seksualnih usluga pripadnicima gornjeg sloja predstavlja glavni izvor prihoda i/li temelj njenog društvenog položaja. Riječ dolazi od talijanskog izraza za dvorjanku, odnos ...

Kvaliteta života

Pojmom Kvaliteta života obično se opisuju čimbenici koji imaju utjecaj na životne uvjete društva ili pojedinaca. Općenito se pod pojmom kvaliteta života misli na stupanj blagostanja pojedinačne osobe ili grupe ljudi. Jedan od faktora je fizičko b ...

Licemjerje

Licemjerje, dvoličnost ili hipokrizija je ljudska osobina u kojem pojedine osobe ili skupine navode da se drže pojedinih vjerovanja, standarda, kvaliteta, vrlina, ponašanja, vrijednosti ili nekih drugih karakteristika, a u stvari njih sustavno kr ...

Lijenost

Lijenost je nedostatak volje pojedinca za radom ili trudom za obavljanju aktivnosti. Nazivati osobu lijenom uglavno se smatra pogrdno ili kao psovka. Lijenost se može podijeliti na dvije vrste: ciljana lijenost generička lijenost

Luksuz

Luksuz označava materijalne stvari, robe i usluge čija primarna svrha nije zadovoljavanje temeljnjih potreba pojedinca. Svrha luksuza je korisnicima takvih roba i usluga pružiti udobnost, estetsko zadovoljstvo i, što je najčešće slučaj, svima dru ...

Mačo

Mačo ili macho je posudenica iz španjolskoga jezika koja označava muškarca koji se očituje prekomjernom muškošću ili snažnim unutarnjim osjećajem muškosti i ponosa koje naglašava i prikazuje prema van. Mačoi uglavno vjeruju u superiornost muškara ...

Masovna histerija

Masovna histerija, još poznata kao kolektivna histerija ili kao kolektivno opsesivno ponašavanje je sociopsihološki fenomen pri kojem se manifestiraju isti ili slični simptomi histerije kod više od jedne osobe. Masovna histerija se može pojaviti ...

Moć

Moć se danas definirana na mnogo raznih načina, te se suvremena shvaćanja moći najbolje može prikazati preko nekoliko središnjih debata, prije svega: uključuje li prisilu ili je isključuje npr. Foucault smatra da se moć prakticira isključivo nad ...

Moralna panika

Moralna panika je izraz za situaciju u kojoj se nekom društvu na temelju nekoliko izoliranih, preuveličanih ili na senzacionalističkih način protumačenih incidenata stvorilo ili nastoji stvoriti uvjerenje kako društvu, državi ili temeljima moraln ...

Motivacija za priključivanje virtualnom društvu

Virtualno društvo grupa je ljudi kojima je osnovni način komunikacije pismom, telefonom, e – poštom te novim oblicima i programima koji se razvijaju. Postoji više naziva za virtualno društvo, to su virtualna zajednica, virtualno društvo, e – druš ...

Nacionalni kompleks niže vrijednosti

Nacionalni kompleks niže vrijednosti, nacionalni kompleks manje vrijednosti, nacionalni kompleks inferiornosti je stereotipizirajući pojam koji se koristi kod objašnjavanja manifestacija kompleksa niže vrijednosti na razini političkih elita narod ...

Nagost

Nagost predstavlja stanje u kome osoba ne nosi odjeću. Nošenje odjeće je jedinstvena ljudska karakteristika koja ne postoji u prirodi. Njeno prakticiranje ovisi o nizu čimbenika - prije svega zdravstvenih, a potom i društvenih. U odredenim situac ...

Napredak

Napredak označava – obično u pozitivnom smislu shvaćen razvoj države. Suprotnost je nazadovanje ili nazadnost. Dvosmislen pojam ima značajne povijesno filozofske i kulturno-filozofske utjecaje i oblikuje na poseban način, svjetonazor zapadnog mod ...

Naraštaj

Naraštaj ili pokoljenje izraz je za ukupnost osoba rodene u relativno istom vremenskom razdoblju i / ili osoba sa sličnim interesima koje proizlaze iz njihovog rodenja u relativno sličnom vremenskom razdoblju. Moze se odnositi i na životinje iste ...

Natalizam

Natalizam ili pronatalizam je način razmišljanja, koji zagovara ljudsku reprodukciju. Nasuprot pronatalizmu je antinatalizam.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →