ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401

Kurkumin

Kurkumin je prirodno bojilo, C 21 H 20 O 6, kristalizira iz metanola u plavim rombima s plavim refleksom i jarkocrvenim iglicama. Kurkumin se lako topi u eteru i kloroformu. S alkalijama tvori nestabilne crvenosmede soli, a otopine su u jakim kis ...

Litijev aluminat

Litijev aluminat, odnosno litijev aluminijev oksid je anorganski kemijski spoj. Aluminat je litija. U nuklearnoj tehnologiji, litijev aluminat se koristi pri obradi krutog tricija radi pripremanja tricijskog goriva za nuklearnu fuziju. Litijev al ...

Loson

Loson je prirodno bojilo, C 10 H 6 O 3, ima talište 192 °C, kristalizira u žutim iglicama. Nalazi se u lišću žute lavsonije i u njena dva varijeteta. Suho lišće sadrži oko 1% losona. Loson otopljen u toploj vodi daje narančastožutu boju, a u alka ...

Magnezijev aluminat

Magnezijev aluminat je kemijski spoj. Aluminat je magnezija. Spada u okside i hidrokside iz grupe spinela. Po Strunzovoj sistematici minerala oznake je 04.BB.05.

Metan

Metan je bezbojni plin, spoj ugljika i vodika s kemijskom formulom CH 4. Spojevi ugljika i vodika nazivaju se ugljikovodici, a metan je najjednostavniji iz te porodice kemijskih spojeva. Razvija se u barama gdje trunu organske tvari pa su ga zval ...

Muskimol

Muskimol je glavni psihoaktivni alkaloid prisutan u mnogim gljivama roda Amanita. Za razliku od psilocibina i triptamina, muskarin je potentni, selektivni agonist GABA A receptora.

Naftol AS

Naftol AS ili naftol-AS bojila su netopljiva azo-bojila koja nastaju kopulacijom nekog topljivog diazonijevog spoja na jednu topljivu aktivnu komponentu direktno na vlaknu ili tkanini. Kako komponente ne sadrže grupacije koje omogućuju otapanje u ...

Natrijev hidroksid

Natrijev hidroksid je bijela neprozirna higroskopna kristalna kruta tvar, koji u prisutnosti malih količina primjesa poprima sivu boju. Higroskopan je, pri čemu nastaje natrijev karbonat i natrijev hidrogenkarbonat: 2 NaOHs + CO 2 g --> Na 2 C ...

Natrijev jodid

Natrijev jodid je kemijski spoj natrija i joda. U prirodi se javlja u obliku bijelog kristalnog praha ili soli. Kemijska formula natjieva jodida glasi NaI. Industrijski se dobiva dodavanjem jodovih aninona natrijevom hidroksidu.

Nilsko crvena

Nilska crvena lipidno je bojilo koje unutarstanične kapljice lipida boja žutom bojom. U većini polarnih otapala nilska crvena neće fluorescirati; medutim, kada je u okruženju bogatom lipidima može biti snažno fluorescentna, s različitim bojilima ...

Nilsko plava

Nilsko plava je bojilo koje se koristi u biologiji i histologiji. Može se koristiti sa živim ili fiksnim stanicama, a jezgrama stanica daje plavu boju. Takoder se može koristiti zajedno u fluorescentnoj mikroskopiji za bojanje prisutnosti granula ...

Oenin

Oenin je prirodno bojilo, C 23 H 25 0 12 Cl, koje kristalizira u crvenim prizmama sa zelenim sjajem. Topljiv je u nižim alkoholima, u vodi i u 2 %-tnoj kloridnoj kiselini. Nalazi se u ljusci tamnih vrsta grožda, u plodu borovnice i u cvijetu ruži ...

Olovno bjelilo

Olovno bjelilo ili bazični olovni karbonat 2 x 2PbCO 3) je jedan od najstarijih, vrlo kvalitetnih, anorganskih pigmenata, ali je njegova upotreba zbog otrovnosti i štetnosti za zdravlje znatno smanjena ili napuštena.

Parietin

Parietin je pretežni kortikalni pigment lišajeva iz roda Caloplaca, sekundarni proizvod lišaja Xanthoria parietina i pigment koji se nalazi u korijenju konjske kiselice ili štavelja. Ima narančastožutu boju i upija plavu svjetlost. Takoder se pok ...

Perilenska crvena 149

Perilenska crvena 149 ili perilenski crveni pigment 149 je organski spoj koji se koristi kao pigment. Strukturno je derivat perilena, mada je proizveden iz perilenetrakarboksilnog dihidrida derivatizacijom 3.5-dimetilanilinom.

Perinon

Perinon je vrsta organskih spojeva. Osnovni kemijski spoj ima dva izomera, od kojih je svaki korisni pigment. Priprema se iz naftalenetrakarboksilnog dihidrida kondenzacijom s o-fenilendiaminom. Dva izomera perinona korisni su pigmenti. Transizom ...

Pirazin

Pirazin je heterociklički aromatski organski spoj kemijske formule C 4 H 4 N 2. To je simetrična molekula. Pirazin je manje bazičan od piridina, piridazina i pirimidina. Pirazin i razni alkilpirazini spojevi su okusa i arome koji se nalaze u peče ...

Remazol briljantno plava R

Remazol briljantno plava R je antrakinonsko bojilo koje se koristi u tekstilnoj industriji. Bojilo je štetno po zdravlje ljudi a može oštetiti vodeni i vegetativni život ako se zagadena voda koristi za navodnjavanje.

Rodamin 6G

Rodamin 6G je jako fluorescentno bojilo iz skupine rodamina. Često se koristi kao bojilo u vodi za odredivanje brzine i smjera protoka i prijenosa. Rodaminska bojila fluoresciraju i stoga mogu lako i jeftino otkriti mjernim instrumentima koji se ...

Rodamin 123

Rodamin 123 je organski spoj i bojilo. Često se koristi kao pokazno bojilo u vodi za odredivanje brzine i smjera protoka i prijenosa tekućina. Rodaminska bojila fluoresciraju i na taj se način mogu lako i jeftino otkriti fluorometrima. Rodaminska ...

Rodamin B

Rodamin B je organski spoj i bojilo. Često se koristi kao pokazno bojilo u vodi za odredivanje brzine i smjera protoka i prijenosa tekućina. Rodaminska bojila fluoresciraju i na taj se način mogu lako i jeftino otkriti fluorometrima. Rodamin B ko ...

Safranin

Safranin je biološko bojilo koja se koristi u histologiji i citologiji. Safranin se koristi kao kontrabojilo u nekim metodama bojenja, bojeći jezgre stanica u crveno. Ovo je klasično kontrabojilo i u Gramovim i u endospornim metodama bojenja. Tak ...

Sarin

Sarin ili izopropilni ester metilfluorfosfonske kiseline, C 4 H 10 FO 2 P, je živčani bojni otrov iz skupine trilona, i iznimno je otrovan. Djeluje kao inhibitor enzima kolinesteraze. U čovjekov organizam ulazi kroz organe za disanje, ali i kroz ...

Sumporna kiselina

Sumporna kiselina ili sulfatna kiselina bezbojna je uljasta tekućina i jedan od najvažnijih proizvoda kemijske industrije.

Sumporovodik

Molekula sumporovodika H 2 S je oblikom slična molekuli vode, ali je polarnost molekule manja, jer je sumpor manje elektronegativan od kisika. Zato izmedu molekula sumporovodika nema vodikovih veza. Često se pojavljuje kod bakterijske razgradnje ...

Tartrazin

Tartrazin je umjetno žuto azo-bojilo, dodatak hrani ili prehrambeni aditiv označen E-brojem E102. Dobiva se kemijskom sintezom, reakcijom diazokopuliranja. Može izazvati alergiju kod osoba koje su osjetljive na salicilnu ili benzojevu kiselinu ka ...

Tiazol

Tiazol je heterociklički organski spoj s peteročlanim prstenom u kojem se nalaze po jedan atom dušika i sumpora, razdvojeni ugljikovim atomom. Tiazolni prsten pojavljuje se u mnogim važnim organskim spojevima, na primjer u vitaminu B1 i penicilin ...

Titanijev dioksid

Titanijev dioksid ili titanijev oksid javlja se u tri kristalne modifikacije: tetragonskoj, romboedarskoj i drugoj tetragonskoj. Rutil ima veliki indeks loma, a optičku disperzivnost veću od dijamanta. Ima i veliku moć pokrivanja, te se upotreblj ...

Trifenilmetan

Trifenilmetan je ugljikovodik s kemijskom formulom 3 CH. Ova bezbojna krutina je topljiva u nepolarnim organskim otapalima, a ne u vodi. Trifenilmetan je osnova mnogih sintetskih boja nazvanih trifenilmetanske boje, od kojih su mnogi pH indikator ...

Ugljikov (II) oksid

Ugljikov oksid kemijski je spoj jednog atoma ugljika i jednog atoma kisika, formulom izraženo CO. To je plin bez boje i mirisa koji nastaje nepotpunim izgaranjem tvari u kojima ima ugljika, te je jako otrovan jer se veže na hemoglobin u krvi čime ...

Ugljikov(IV) oksid

Ugljikov oksid je kemijski spoj sastavljen od dva atoma kisika kovalentno vezan za jedan atom ugljika. Ugljikov dioksid je plin koji se pod standardnim tlakom i temperaturom nalazi u Zemljinoj atmosferi, u koncentraciji od 0.039 %. Kao dio ugljik ...

Uranijev heksafluorid

Uranij heksafluorid je kemijska tvar koja se koristi u postupku obogaćivanja uranija, kojim se stvara nuklearno gorivo za nuklearne elektrane i nuklearno oružje. Kod standardnog tlaka i temperature stvara bezbojne ili sive kristale. Uranij heksaf ...

Vitamin B2

Vitamin B2, riboflavin ili laktoflavin je vitamin iz skupine vitamina B. Sastavni je dio enzima koji u staničnim mitohondrijima sudjeluju u oksidacijskim procesima. Potreban je za obnavljanje svih stanica u tijelu, posebice eritrocita. Dnevna pot ...

Vodeno plava

Vodeno plava, poznata i kao anilinska plava, kiselo plava 22, topljiva plava 3M, morsko plava V ili C.I. 42755, organski je spoj koji se koristi kao bojilo u histologiji. Vodeno plavo bojilo se koristi za bojenje kolagena u presjecima tkiva. Topi ...

Vodikov peroksid

Bezbojna je i viskozna kapljevina, relativno stabilna na sobnoj temperaturi, ali se pri 80 °C egzotermno razlaže na vodu i kisik. Na sobnoj je temperaturi ta reakcija spora, a ubrzavaju ju nečistoće i svjetlost. Zbog toga se vodikov peroksid pohr ...

Željezov(III) oksid

Željezov oksid jedan je od nekoliko oksida željeza. Postoji u dvije kristalne modifikacije: mineral hematit sa strukturom korunda i magnetit s inverznom spinelnom strukturom.

Žutilo zalaska sunca FCF

Žutilo zalaska sunca FCF ili sunset žuto FCF je umjetno narančasto bojilo iz skupine azo-bojila, dodatak hrani ili prehrambeni aditiv označen E-brojem E110. Istraživanja su pokazala da može izazvati alergijske reakcije, posebno kod osoba koje su ...

Kongo crvenilo

Kongo crvenilo ili kongo crveno je organski spoj, natrijeva sol 3.3 ′ - bis. To je azo-bojilo. Kongo crvenilo je topivo u vodi, daje crvenu koloidnu otopinu; njegova je topljivost veća u organskim otapalima. Medutim, od upotrebe kongo crvenila od ...

Litopon

Litopon je bijeli pigment, neotrovan, na svjetlosti postojan, dobre pokrivne moći. U uporabu je ušao 1870-ih kao zamjena za olovni karbonat neprikladan zbog otrovnosti, koji se do tada koristio za pripravu bijelih boja. Litopon se sastoji od bari ...

Metil ljubičasta

Metil ljubičasta je obitelj organskih spojeva koji se uglavnom koriste kao bojila. Ovisno o broju pridruženih metilnih skupina, nijansa boje može se mijenjati. Njegova je glavna upotreba kao ljubičasto bojilo za tekstil, za davanje duboko ljubiča ...

Biksin

Biksin, C 25 H 30 O 4, pojavljuje se u labilnom i u stabilnom obliku. Talište cis-biksina iznosi 191.5 °C uz polagano, a 198 °C uz brzo zagrijavanje. Trans-biksin ima talište 217 °C. Cis-biksin kristalizira iz octene kiseline u tamnoljubičastim p ...

Ljubičasti pigment 23

Ljubičasti pigment 23 ili pigment ljubičaste 23 je organski spoj koji je prisutan na tržištu. Član je heterocikličkih spojeva iz obitelji dioksazina, ali izvedenih iz karbazola. Priprema se kondenzacijom kloranila i 3-amino-N-etilkarbazola. Ima c ...

Malahitno zelenilo

Malahitno zelenilo ili malahitno zelena je organski spoj koji se koristi kao bojilo i kontroverzno kao antimikrobno sredstvo u akvakulturi. Malahitno zelena tradicionalno se koristi kao boja za materijale poput svile, kože i papira. Unatoč svom n ...

Metilno modrilo

Metilno modrilo ili metilno plava je organski spoj kemijske formule C 37 H 27 N 3 Na 2 O 9 S 3. Koristi se kao bojilo u histologiji, a u dijelovima tkiva boji kolagen plavo. Može se koristiti u nekim tehnikama diferencijalnog bojenja, poput Mallo ...

Pararozanilin

Pararozanilin je organski spoj kemijske formule Cl. Riječ je o krutoj tvari boje magenta koja se kao bojilo koristi na razne načine. To je jedna od četiri komponente osnovnog fuksina Strukturno je povezan s drugim triarilmetanskim bojilima koje s ...

Patent plavo V

Patent plavo V ili patent Blue V je nebesko plava sintetičko trifenilmetansko bojilo koje se koristi kao bojilo za hranu. Kao aditiv za hranu ima E broj E131. To je natrijeva ili kalcijeva sol dietilamonij hidroksida unutarnje soli. Ne koristi se ...

Primulin

Primulin je bojilo koja sadrži benzotiazolski prstenasti sustav. Sam primulin poznat je i pod nazivom direktna žuta 7, karnotin ili C.I. 49010. Primulini se smatraju derivatima dehidrotiotoluidina, koji se dobiva kada se para toluidina zagrijava ...

Resazurin

Resazurin je fenoksazinsko bojilo koja je slabo fluorescentno, neotrovno, propusno za stanice i osjetljivo na redoks. Resazurin ima plavu do ljubičastu boju i koristi se u mikrobiološkim, staničnim i enzimskim ispitivanjima jer se nepovratno može ...

Stilben

Stilben ili difeniletilen, C 6 H 5 CH=CHC 6 H 5, je aromatsko-alifatski ugljikovodik koji se pojavljuje u dva stereoizomerna oblika. Koristi se kao svijetleća masa u scintilacijskim brojačima. Derivati stilbena važni su kao bojila te u medicini z ...

Jerko Denegri

Studirao je povijest i zemljopis na Višoj pedagoškoj školi u Splitu od 1955. do 1958. godine. Povijest umjetnosti je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 1954. do 1964. godine. Godine 1988. doktorirao je povijest suvremene umjetnosti n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →