ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42

Tango i komunikacija

Argentinski tango i komunikacija Argentinski tango od svojih početaka do dana današnjeg koristi se u različite svrhe, jedna od njih je da pomaže u kontroliranju različitih tjelesnih i mentalnih smetnji. Jedna od njih je razvijanje motorčkih sopso ...

Teorija queera

Teorija queera izrasla 1990 ih godina iz gejskih i lezbijskih studija, feminističkih studija, na kritici društva, ali i same gejske i lezbijske politike; nastojeći pomno istražiti socijalnu konstrukciju spolnih/rodnih čina i identiteta. Najznačaj ...

Trač

Znanstvenici Rimskog Informatičkog fakulteta La Sapienca, uz pomoć američkih matematičara, razvili su jednadžbu kako bi utvrdili kolika je moć Interneta "twittera", blogova i "facebooka" pri širenju glasina. Sudeći po jednadžbi, vrijeme potrebno ...

Tragični dogadaji

Tragedija je dogadaj u kojem se jedan ili više gubitaka, obično ljudskog života, gleda kao žalostan. Takav dogadaj se naziva tragičnim. Sve smrti ne smatraju se tragedijom, već postoji precizan skup simptoma koji okružuju gubitak te ga definiraju ...

Turkizacija

Turkizacija ili turčenje je proces kulturne i nacionalne asimilacije neturskog življa od strane Turaka ili općenito Turkijskih naroda. Ono se sastoji u preuzimanju bitnih obilježja turske nacije, kao što su tursko ime, turski jezik. Kako su tijek ...

Ugnjetavanje

Ugnjetavanje ili tlačenje, arhaično ig, rjede opresija, je izraz kojim se opisuje stanje u kome se jedna društvena skupina nalazi u institucionalno inferiornom položaju u odnosu na drugu društvenu grupu, odnosno situacija u kojoj superiorna društ ...

Ulrich Beck

Ulrick Beck bio je njemački sociolog poznat po svojoj teoriji društva rizika te medu prvima koji je globalizaciju počeo promatrati iz perspektive sociologije.

Utjecaj manjine

Utjecaj manjine je jedan od oblika socijalnog utjecaja, koji se odvija kada se utječe na većinu da prihvati vjerovanje i ponašanje manjine. Za razliku od ostalih oblika utjecaja ovaj u najviše slučajeva uključuje personalnu promjenu vlastitog miš ...

Viktimizam

Viktimizam smatra se poremećajem osobnosti kojem se osoba stavlja u ulogu žrtve kako bi okrivljavalo druge za vlastito ponašanje tražilo razumjevanje ili obrazloženje svojeg napada kao obranu navodnog napada. Viktimizam opisuje svjesno i nesvjesn ...

Virdžina

Virdžina je kulturni fenomen i običaj vezan isključivo za područja sjeverne Crne Gore, Kosova i sjeverne Albanije. Prema ovom običaju, u obiteljima, koje su ostale bez "muške glave” jedno žensko dijete, na zahtjev roditelja ili šire zajednice, pr ...

Virtualna zajednica

Virtualna zajednica, e-zajednica ili online zajednica je grupa ljudi koji prvenstveno medusobno djeluju putem komunikacijskih posrednika poput novinskih brošura, telefona, elektroničke pošte, internetske društvene mrežne službe ili istovremenih p ...

Zagrljaj

Zagrljaj je forma izražavanje fizičke intime, bliskosti, simpatije ili ljubavi izmedu dvije ili više osoba. Zagrljaj je radnja kada se dvije ili više subjekata drže jedan drugog obično s rukama i to za sljedeće dijelove tijela: vrat, leda, itd. U ...

Zatvorska pobuna

Zatvorska pobuna je naziv koji označava masovno i nasilno otkazivanje poslušnosti zatvorenika službenoj vlasti, a koji se odlikuje oštećivanjem imovine ili fizičkim napadima na zatvorske službenike i/li druge zatvorenike. Zatvorske pobune mogu bi ...

Znanstveni imperijalizam

Znanstveni imperijalizam je pojam kojeg je stvorio Dr. Ellis T. Powell prilikom svog govora u Commonwealth Club of Canada 8. rujna 1920. godine gdje ga je definirao imperijalizam kao svijest proizvoljne i namjerne dominacije nad ljudskim tijelima ...

Životni stil

Životni stil je funkcionalna i estetska integracija života koja se manifestira u obliku ljudskih odnosa, ponašanju, svijesti i materijalnim okruženju. Moda se pojavljuje kao prepoznatljiv znak odredenog stila ili postavke kao npr. koju glazbu oso ...

Dokumentiranje kulturne baštine

Dokumentiranje kulturne baštine jedan je od kritičnih aspekata brige o zbirkama u muzejima i galerijama. Kao ustanova u službi kulturne baštine muzej sabire i čuva ne samo objekte već i uz njih stečenu te naknadno stvorenu dokumentaciju. Dokument ...

Nematerijalna svjetska baština

Od 1990-ih UNESCO-v odbor za zaštitu svjetske baštine počeo je oblikovati pojam nematerijalna svjetska baština kao dijela svjetske baštine koja će se koncentrirati na nematerijalnu baštinu. God. 2001. UNESCO je napravio analizu medu zemljama član ...

Udruga

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba. Te se osobe udružuju u udruge radi zaštite nekih zajedničkih vrijednosti, interesa i ciljeva, odnosno radi: Radi ekoloških, humanitarnih, informacijskih, ku ...

Centar za demokraciju i tranzicionu pravdu

Centar za demokraciju i tranzicionu pravdu, bosanskohercegovačka je nevladina organizacija za ljudska prava i medunarodno humanitarno pravo. Trenutačna izvršna direktorica je Zlatica Gruhonjić.

Crveni križ Federacije BiH

Zakonom o Crvenom križu Federacije BiH "Sl. novine FBiH", broj 28/06, Crveni križ je prepoznat kao humanitarna, dobrovoljna organizacija od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, koja djeluje u sastavu Društva Crvenog kri ...

Etxerat

Etxerat je udruga članova obitelji ljudi koji su bili zatvoreni ili protjerani zbog svojih aktivnosti u potpori baskijskom narodnooslobodilačkom pokretu. Većina tih zatvorenika i prognanika su članovi ili bivši članovi, baskijske separatističke o ...

Hrvatsko dizajnersko društvo

Hrvatsko dizajnersko društvo je neprofitno i dobrovoljno udruženje dizajnerske struke u Hrvatskoj. Djeluje od 1983. Okuplja stvaraoce i stručnjake s područja grafičkog dizajna, dizajna proizvoda, dizajna elektronskih medija, tipografije, fotograf ...

Institut za informacije o zločinima komunizma

Institut za informacije o zločinima komunizma švedska je neprofitna i nevladina organizacija za ljudska prava koja je osnovana 2008. s navedenim ciljem "širenje bitnih informacija o zločinima komunizma i promicati budnost protiv svih totalitarnih ...

Medureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini

Medureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini je nevladina organizacija koja se bavi pomirenjem ali i na izgradnjom gradanskog društva kroz medureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini.

Mirovni zbor

Mirovni zbor ili mirovni korpus je program dragovoljnog rada koji provodi Vlada Sjedinjenih Država. Glavne zadaće Zbora su pružanje novčane, tehničke i druge pomoći, dragovoljni rad izvan SAD-a i upoznavanje neamerikanaca s američkom kulturom i t ...

Nevladina udruga

Nevladina udruga ili nevladina organizacija predstavlja u teoriji neprofitnu i od javnih tijela neovisnu organizaciju, koja djeluje bez sudjelovanja vlasti. Globalizacija tijekom 20. stoljeća potaknula je važnost nevladinih organizacija. Mnogi pr ...

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Nezavisno društvo novinara Vojvodine je neovisno društvo profesionalnih novinara sa sjedištem u Novom Sadu. Predstavlja najstariju neovisnu udrugu novinara na prostoru bivše Jugoslavije, koja je 1990. godine nastala kao izraz revolta protiv ratno ...

Odbor narodnog spasa

Odbora narodnog spasa je bila bosanskohercegovačka organizacija, s ciljem organiziranja naoružavanja Bošnjaka i ostvarivanja što većeg stupnja autonomije za Bosnu i Hercegovinu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pa sve do izdvajanja Bosne i Hercegovi ...

P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine

P.E.N. Centar u Bosni i Hercegovini dobrovoljna je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga intelektualaca u koje se udružuju i učlanjuju pisci, urednici, prevoditelji, romanopisci, esejisti, dramski pisci, scenaristi, povjesničari, kritičari, ...

Počasni bleiburški vod

Počasni bleiburški vod ili skraćenica PBV udruga je koja nastoji podržati i njegovati sjećanje na žrtve odavanjem dostojne počasti svim nedužnim žrtvama jugokomunističkog pokolja u Bleiburgu. Sjedište udruge se nalazi u gradu Klagenfurtu, a posje ...

Udruga gradana Tragovi Šokaca

Udruga gradana Tragovi Šokaca, kulturna udruga bačkih Hrvata. Sjedište je u Baču, ulica Mostonga 3. Osnovana je 4. kolovoza 2010. godine radi čuvanja i njegovanja kulturnih dobara, tradicije i običaja Hrvata Šokaca, kao i radi istraživanja i prou ...

Udruga hrvatskih studenata Uskoplje

Udruga hrvatskih studenata "Uskoplje" osnovana je u Uskoplju 19. kolovoza 2004. Udruga je nastala na inicijativu članova Hrvatske uzdanice Uskoplje, te je prva studentska udruga utemeljena na području skopaljske doline. Udruga se, izmedu ostalog, ...

Urugvajsko društvo književnika

Urugvajsko društvo književnika je udruga koja okuplja književnike u Urugvaju s ciljem objavljivanja njihovih djela, održavanja usavršavanja književnika i širenja jezične kulture medu gradanima. Sjedište Društva nalazi se u glavnom gradu Montevide ...

Zaklada Otvoreno društvo

Zaklada Otvoreno društvo, predstavlja medunarodnu mrežu zaklada koju je 1948. godine osnovao i kojom do danas uz sudjelovanje svojih sinova Jonathana i Alexandera upravlja magnat George Soros, osnivač Quantum Group of Funds. Zaklade podupiru veli ...

Arhiv

svi arhivski fondovi pojedine ustanove, arhivski fond, zgrada, arhivsko gradivo, ponegdje svi arhivski fondovi i zbirke pojedine države. ustanova, spisi nastali djelovanjem tijela državne ili javne uprave, trgovačkoga društva ili općenito neke us ...

Diplomatska akademija Beč

Diplomatska akademija Beč ustanova je za poslijediplomske studije, koja apsolvente raznih sveučilišta priprema na medunarodnu karijeru u javnoj službi i gospodarstvu te vodećim mjestima u medunarodnim organizacijama i Europskoj uniji. Izobrazba o ...

Ekonomski institut Zagreb

Ekonomski institut, Zagreb je javna znanstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a njegova osnovna djelatnost su znanstvena i razvojna istraživanja u polju ekonomije.

Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar je institut osnovan 1994. godine odlukom Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede iz potrebe da se osnuje neprofitni institut kao potpora procesima reforme, državnim institucijama i tvrtkama u energetskom sektoru ...

Ergela medimurskog konja, Žabnik

Ergela medimurskog konja Žabnik, konjogojsko gospodarstvo osnovano 2015. godine radi održanja i revitalizacije ugrožene autohtone hrvatske pasmine medimurskog konja. Nalazi se na gmajni, općinskom pašnjaku, u blizini toka rijeke Mure kod naselja ...

Ifo institut za gospodarska istraživanja

Ifo institut za gospodarska istraživanja znanstvena je institucija koja se nalazi u Münchenu. Ifo je skraćenica od Information i Forschung. Osnovan je 1949. godine. Kao jedan od najvećih njemačkih ekonomskih think tankova analizira gospodarsku po ...

Institut

Institut je ustanova pod kojem se razumije predmet djelovanja znanstveno-istraživačkog ili obrazovnog karaktera, ali ona je takoder sinonim za gospodarsku, kulturnu ili umjetničku organizaciju. U pravu pojam institut ima zasebno značenje. Institu ...

Institut Max Planck

Institut Max Planck se nalazi u Berlinu, dok je sjedište uprave Münchenu. Osnovan je 1948. godine i najpoznatiji je njemački istraživački institut u području prirodnih znanosti i tehnologije. Nazvan je tako u počast poznatom nobelovcu i fizičaru ...

Institut Ruder Bošković

Institut "Ruder Bošković" u Zagrebu najveći je istraživački institut iz područja prirodnih znanosti i tehnologija na području Republike Hrvatske. Institut je multidisciplinarnog karaktera i zapošljava više od 500 znanstvenika i studenata s područ ...

Konzervatorij

Konzervatorij je ustanova za izobrazbu glazbenika. Konzervatorij u Hrvatskoj je Muzička akademija u Zagrebu.

Natura Histrica

Natura Histrica je javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Istarske županije sa sjedištem u Rovinju. Osnovana je 29. prosinca 1996., a kao samostalna pravna osoba upisana je 1996 ...

Starčevićev dom

Starčevićev dom je zgrada na današnjem Trgu Ante Starčevića u Zagrebu. Izgraden je dobrovoljnim prilozima gradana. Danas se u njemu nalazi Gradska knjižnica i matična služba Knjižnica grada Zagreba.

Studentski centar Rijeka

Studentski centar Rijeka, ustanova je koja više od pola stoljeća brine o standardu studenata Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci i kao takva jedna je od najstarijih članica Sveučilišta. U okviru svojih djelatnosti studentima pruža usluge stanovan ...

Požarilica

Požarilica je uredaj za paljenje požara. Glavni elementi požarilice su spremnik zapaljivog materijala i upaljač a samohodne požarilice posjeduju i pogonski sklop sa kotačima. Kao zapaljivi materijal u spremniku obično se koristi benzina ili drugi ...

Vatrogasci

Vatrogasac je osoba koja je obučena za gašenje požara, sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, spaša­vanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacij ...

Vatrogasna mreža

Vatrogasna mreža računalna je aplikacija, zajednički je informacijski resurs za obradu podataka vatrogasnih aktivnosti. Vatrogasna mreža je medumrežna aplikacija koju koriste vatrogasne organizacije Republike Hrvatske u svom radu. Centralna je ba ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →