ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47

Vjekoslav Majcen

Roden u Zagrebu. U rodnom gradu završio je Učiteljsku školu, diplomirao na Filozofskom fakultetu komparativnu književnost i pedagogiju. Na varaždinskom fakultetu informatičkih znanosti magistrirao 1991. godine. Doktorirao na matičnom fakukltetu 1 ...

Dušan Mander

Dušan Mander je bio hrvatski prosvjetni i kulturni djelatnik, publicist i knjižničar. Zaslužan za osnivanje školskih i knjižničarskih ustanova. Sin je Ivana Mangjera, splitskog odvjetnika i gradonačelnika.

Ivka Marušić

Ivka Marušić je bila hrvatska prosvjetna djelatnica, katolička kulturna djelatnica i novinarka. Istaknuta pripadnica Hrvatskog katoličkog pokreta. Članica ženske sekcije Hrvatskog katoličkog seniorata i HKAD Domagoja. Po struci je bila učiteljica.

Mato Jakobović

Mato Jakobović je bio zaslužni hrvatski prosvjetni djelatnik. Bio je učitelj, nastavnik fizike i tehničkog odgoja i profesor pedagogije. Radio je u osnovnom školstvu preko četrdeset godina. Predavao je u razrednoj i predmetnoj nastavi, bio je rav ...

Vlado Mihaljević

Vlado Mihaljević-Kantor hrvatski učitelj, pisac, kantor i pjevač iz Medimurja. Diplomirao je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, gdje je studirao filozofiju, jugoslavenske jezike i književnosti. Još za studenstskih dana radio je kao pjevač u Hr ...

Nikola Milanović

Nikola Milanović, hrvatski romanopisac. Radio kao vjeroučitelj. Član je Hrvatske udruge Benedikt od njezinog osnivanja. Objavio je 2020. roman Za tračkom nade. Tema romana je vjekovni problem ljudske svakidašnjice - zlo i zloća, o kojima u romanu ...

Adela Milčinović

Rodila se je u Sisku, u kojem je završila pučku školu. U Zagrebu je završila učiteljsku školu. Učiteljevala je u Zdencima, kod Broda na Savi. Udala se je za hrvatskog pisca Andriju Milčinovića. Iz braka imaju dvije kćeri, poslije istaknute umjetn ...

Josip Milošević (provincijal)

O. Josip Milošević, provincijal hrvatskih franjevaca konven­tualaca i teolog Bio je na glasu kao poznati propovjednik, domoljub i prosvjetni radnik, oduševljeni pristaša katoličkog pokreta, u koji je uložio sve svoje snage i sposobnosti.

Juraj Mulih

Poslije pučke škole u Turopolju završio je gimnaziju u Zagrebu. Filozofski fakultet završio je u Beču, a četverogodišnji teološki studij u Trnavi. Stigavši iz Slovačke u Požegu, Mulih je već kao mladi svećenik propovijedao, ispovijedao, katehezir ...

Muzička enciklopedija

Muzička enciklopedija stručno je enciklopedijsko izdanje negdašnjega Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. U toj su glazbenoj enciklopediji abecednim slijedom obradeni i objašnjeni mnogi stručni pojmovi i pojave, pojedina povijesna razdoblja i n ...

Nacionalni program djelovanja za mlade

Izvadak iz Nacionalnog programa djelovanja za mlade Društveni položaj mladih osoba ustavno je zaštićena kategorija. Štoviše, njegovo stalno unapredivanje Ustavom RH je zadana dužnost države što opravdava svrstavanje ove kategorije u red ustavnih ...

Nadbiskupsko sjemenište Zmajević, Zadar

Nadbiskupsko sjemenište Zmajević, rimokatoličko sjemenište u Zadru na Trgu sv. Stošije 2. Osnovao ga je nadbiskup Vicko Zmajević kao sjemenište za svećenike glagoljaše. Već 1725. godine pisao je o ideji osnivanja sjemeništa koje će biti namijenje ...

Narodno sveučilište Vrbovec

Narodno sveučilište Vrbovec osnovano je 1961. godine kao centar za kulturu. U sklopu sveučilišta djeluju: Narodna knjižnica Vrbovec sa 36.500 zabavnih i poučnih knjiga i preko 3000 članova čitača Auto-škola narodnog sveučilišta, koja osposobljava ...

Fran Novljan

Franjo Novljan, hrvatski prosvjetni djelatnik, narodni prosvjetitelj, andragog, esperantist, skupljač narodnog blaga.

Obitelj Malih Marija

Još od 1953. djelovala je zajednica djevojaka koje je okupljala i medu kojima je djelovala utemeljiteljica Obitelji gospodica Elza Kulundžić. Iz ove je zajednice izrasla Obitelj Malih Marija koja je osnovana kao svjetovna ustanova 1969. godine u ...

Zlatko Ognjanovac

Zlatko Ognjanovac bio je učitelj, zborovoda i prosvjetni inspektor. Rodom je iz žumberačkog kraja. Radio je kao učitelj u Prekrižju. Osnovao je dobrovoljno vatrogasno društvo Kostanjevac 13. listopada 1935. godine. Sudionik 3. kongresa Žumberčana ...

Josip Olujić

Fra Josip Olujić, hrvatski franjevac, atomski fizičar, seizmograf, arheolog i paleontolog. Jedan od najumnijih hrvatskih prirodoslovaca 20. st., koji je" holizam prirodoslovlja uključio u širok spektar ljubavi prema prirodi, kao što priliči svako ...

Osnovna škola Dobri

Gradena je od 1929. do 1930. godine. Djelo arhitekta Josipa Kodla. Zgrada OŠ Manuš-Dobri danas OŠ Dobri nalazi se u Kliškoj ulici, u splitskom predjelu Dobri. Gradena je od 1929 30. godine. Izvorno se sastojala od muške i ženske škole, sa zajedni ...

Josip Peričić

Završio je gimnaziju i studij klasične filologije u Padovi 1857. i Slavenske studije u Beču 1861. Kao profesor i ravnatelj gimnazija službovao u Splitu kao suplent, kao upravitelj u Kotoru, Dubrovniku i kao upravitelj u Zadru. Godine 1887. postav ...

Petar Lorini

Od godine 1897. bijaše prvi nadzornik ribarstva za Dalmaciju, Istru i Trst i Goričko primorje kod Pomorske vlade u Trstu. Na toj je dužnosti bio više od 15 godina. Bio je vrstan organizator i poznavatelj pitanja ribarstva istočnog Jadrana, autor ...

Pomorska enciklopedija

Pomorska enciklopedija prvo je enciklopedijsko izdanje Leksikografskoga zavoda. Prvi svezak te enciklopedije objavljen je 1954. godine, a objavljeno je 8 svezaka. Posljednji je svezak prvoga izdanja objavljen godine 1964., a drugoga 1989. godine.

Dodatak: Popis hrvatskih dječjih emisija

Popis hrvatskih dječjih emisija je abecedni popis svih hrvatskih dječjih radijskih i televizijskih emisija koje su snimila poduzeća i/ili ustanove sa sjedištem u Hrvatskoj.

Josip Prudeus

Josip Prudeus, hrvatski književnik, dječji pisac, pjesnik, po struci učitelj hrvatskog jezika i povijesti, tiskovni i radijski novinar, promidžbeni djelatnik, filmski scenarist. Autor je imena" Vatreni” za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Robert Radovanović

Robert Radovanović, hrvatski prosvjetar i zavičajni povjesničar. Zapažen kao vrijedan profesor slikar, pedagoški pisac i organizator naprednog učiteljskog pokreta u Dalmaciji.

Dragutin Renarić

Dragutin Renarić je bio hrvatski slikar i grafičar. Roden u Zagrebu 1872. Bio učitelj u Križevcima, likovni pedagog u Osijeku i profesor na gimnaziji u Vukovaru. Zadnje godine života proveo je u Križevcima. Slikao je u tehnici ulja, akvarela i ba ...

Ivo Rubić

Od godine 1924. bio je asistentom na Zemljopisnom institutu ljubljanskog Sveučilišta. Zaslužan za razvoj zemljopisne znanosti u Sloveniji. Dio je hrvatskog naraštaja zemljopisaca koja je u Ljubljani osnovala Geografsko društvo 1922. godine, kojem ...

Šimun Seletković

Šimun Seletković Matančev, bio je hrvatski svestrani glazbenik, istinski i neponovljivi narodni umjetnik, zborovoda, kapelnik, dirigent, učitelj tamburaša, "egedaša", harmonikaša, limenih i drvenih puhača, veliki promicatelj tamburaštva i slavons ...

Seljačka sloga

Seljačka sloga je bila kulturno-prosvjetno društvo Hrvatske seljačke stranke, koje je djelomično djelovalo i na gospodarskom polju. Organizacijski i ideološki bila je usko vezana uz HSS. HRSS je pokušao osnovati ovo društvo još 1920., no represij ...

Franjo Srebreničanin

Roden u Srebrenici oko 1680. godine. U svojim ranim dvadeseteima pristupio franjevcima iz franjevačke provincije Bosne Srebrene. Izvan rodne zemlje stekao filozofsku i bogoslovnu naobrazbu i položio ispite za predavača iz tih predmeta. Ne zna se ...

Strahimir Straho Bosnić

Strahimir Bosnić je hrvatski učitelj glazbene umjetnosti, glazbeni pedagog, glazbenik i skladatelj. Cijeli radni vijek djelovao je kao glazbeni pedagog u odgojno-obrazovnim institucijama te u društveno-kulturnim aktivnostima u mjestu Pakrac i šir ...

Franjo Sudarević (pčelar)

Franjo Sudarević, bio je hrvatski književnik, prosvjetni radnik, narodni učitelj i zaslužni djelatnik u hrvatskom pčelarstvu. Pisao je pripovjetke, drame i pučke igrokaze.

Josip Šiklić

Rodio se je 11. prosinca 1953. u Drnišu, a odrastao u Siveriću gdje je pohadao osnovnu školu. Gimnaziju je završio 1972. u Drnišu. Nakon mature upisao je Filozofski fakultet u Zadru na kojem je diplomirao 1976. godine i stekao naziv profesora pov ...

Josip Šipek

Rodio se je u Osijeku u obitelji rodom iz Zagreba. Otac mu je bio glazbenik. Kad mu se otac zaposlio u splitskom HNK i ostatak obitelji preselio je u Split. U Splitu je Josip Šipek završio učiteljsku školu. Kao učitelj službovao je prvo u Gali, a ...

Stjepan Širola

Stjepan Širola bio je hrvatski pedagog, prevoditelj, novinar i književnik. Pisao je poučne članke, pjesme, prikaze, priče, kazališne komade, putopise, prigodne članke, književna djela za djecu. Sudjelovao je pri izradi zemljopisnog atlasa. Bio je ...

Napoleon Špun Strižić

Napoleon pl. Špun Strižić, hrvatski pravnik i književnik, državni odvjetnik i profesor na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu. Osobito se istaknuo radovima iz kaznenog prava i zakonima o uredenju mjesnih sudova. Bavio se književnim radom, posebice p ...

Franjo Šram

Franjo Šram, hrvatski skladatelj, orguljaš, zborovoda, dirigent i srednjoškolski profesor, plodan znanstveni i prosvjetni djelatnik

Martin Štiglić

Martin Štiglić, hrvatski katolički svećenik, prosvjetni djelatnik, teolog, sveučilišni profesor i donator odgojno-obrazovnih ustanova.

Vitomir Ujčić

Vitomir Ujčić, hrvatski publicist, antifašist, kazališni kritičar, kulturni povjesničar, po struci profesor književnosti

Vinko Garmaz

Rodio se je 1936. godine. Prva mu je strast bila fotografija. Od razvijanja fotografija snimljenih ruskim fotoaparatima Smena razvila mu se strast za filmom. 45 je godina radio kao nastavnik tehničke kulture i fizike. Kroz nastavni rad promicao j ...

Ljudmila Vodinelić

Ljudmila Vodinelić, hrv. učiteljica, narodnjakinja. Žrtva jugokomunističkih podmetanja, premda pripadnica pokreta otpora, NOP ju je kao i slične narodnjake sumnjičio i zlostavljao, zbog njena neslaganja s komunističkim idejama, zbog povezanosti s ...

Anica Vranković

Anica Vranković, hrvatska je slikarica, primijenjena umjetnica i zaslužna likovna pedagogica. Anica Vranković rodena je u Varaždinu, gradu čiji su slikoviti barokni ambijenti već zarana pobudili urodenu joj sklonost slikarskom likovnome izričaju. ...

Dinko Vranković (likovni umjetnik)

Od rane mladosti ga zanima fotografija te se 1955. godine upisuje na splitsku Školu za primijenjene umjetnosti i postaje članom Foto kluba Split, s kojim sudjeluje na prvim skupnim izložbama. Godine 1959. upisao se na Pedagoški odjel zagrebačke A ...

Ivan Vrpoljac

Roden je u Hrvatskoj Kostajnici 9. kolovoza 1930. gdje je završio osnovnu školu i nižu realnu gimnaziju. U Petrinji je pohadao učiteljsku školu, a studij hrvatskog jezika na Višoj pedagoškoj školi i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Svih 42 godine ...

Mihovil Jordan Zaninović

Jordan Zaninović Donkić bio je 51. hvarski biskup. Roden je 13. veljače 1840. u Starom Gradu i kršten imenom Mihovil. Otac mu je rodom iz Selaca kod Starog Grada, a mati iz Starog Grada. Kada je stupio u dominikanski red uzeo je ime Jordan. Školo ...

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Godine 1970. iz vlastitih uštedenih sredstava i sredstava kredita kupljen je prostor u Gajevoj ulici 49/1, površine 140 m 2. Taj je prostor bio osnova daljnjeg prostornog razvoja Škole, jer je temeljem tog početnog kapitala drugim dugoročnim kred ...

Zgrada Vinogradarske zbirke u Pitvama

Zgrada je sagradena 1903. godine U zgradi je bila stara škola, a koja je u Pitvama kao ustanova pomoćna škola postojala još od 1864. godine. Poslije drugoga svjetskog rata u toj je zgradi bila izložena spomen-soba NOB-a. U istoj je zgradi osnovan ...

Zvuk knjige

"Zvuk knjige" je projekt kojeg su pokrenuli Sascha Klobučar i Udruga Slijepih Sisak u zajedničkoj suradnji 2002. godine. Projekt je osmišljen kao pomoć slijepoj i slabovidnoj djeci u lakšem svladavanju školske lektire. Dječje i lektirne knjige se ...

Antun Žmak

Roden u Lanišću. Za učitelja se školovao u Kastvu i Kopru. Kao učitelj radio u Pićnu i Medulinu. U Medulinu djeluje u sklopu središnje mjesne kulturne, političke i prosvjetne ustanove, Narodne čitaonice, koja je osnovana četiri godine prije nego ...

Agronomski fakultet u Zagrebu

Agronomski fakultet je posvećen izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka, razvoju i širenju znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja agronomije i srodnih znanosti. Primjenom najviših akademskih standarda želi studentima ostvariti stjecanje ko ...

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Prvi nastavnici su bili Robert Frangeš Mihanović, Rudolf Valdec, Robert Auer, Oton Iveković, Bela Csikos Sessia, Menci Klement Crnčić i Branko Šenoa; predavači Ivan Meštrović, Ljubo Babić, Jozo Kljaković,Vladimir Becić, Marino Tartaglia, Antun Au ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →