ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49

Tekstilno–tehnološki fakultet u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i ujedno jedina znanstvena i visokoobrazovna ustanova u znanstvenom polju tekstilne tehnologije u Hrvatskoj.

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću počelo je s radom 2006. godine. Danas je središte obrazovanja Ličko-senjske županije. Veleučilište djeluje u dva odjela. Poslovni i prometni odjel je u Gospiću, a Upravni odjel djeluje u Otočcu. Unutar Veleuč ...

Veleučilište Baltazar Zaprešić

1998. gradski su političari vidjeli potrebu visokog obrazovanja u Zaprešiću. Zbog toga je osnovana Visoka škola za poslovanje i upravljanje, a u sklopu nje nekoliko studijskih smjerova: Poslovna ekonomija i financije, Organizator kulturnih djelat ...

Veleučilište u Rijeci

Veleučilište u Rijeci osnovano je davne 1998. godine s razvojem studijskih programa u skladu s potrebama visokostručnih kadrova. Danas je jedno od najvećih veleučilišta u Hrvatskoj koje ima studentske referade i izvan Primorsko-goranske županije. ...

Veterinarski fakultet u Zagrebu

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedini je fakultet ove vrste u Hrvatskoj, a osnovan je 1919. godine kao Veterinarska visoka škola. 7. prosinca 1924. godine škola je preimenovana u Veterinarski fakultet, koji postaje sastavnicom Sveuči ...

Visoka teološka škola u Puli

Potreba za visokim teološkim učilištem javilo se nakon osnutka Biskupijsko-misijskog sjemeništa Redemptoris Mater u Puli 8. prosinca 1991. godine. Kako sjemeništarci ne bi trebali odlaziti u Rijeku na studij teologije, mons. Antun Bogetić utemelj ...

Knjižnica "Andrija Štampar"

Knjižnica Andrija Štampar je visokoškolska, a prema sadržaju svoje zbirke specijalna knjižnica, te čini dio knjižničnog sustava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica "Andrija Štampar" je osnovana 1927. godine u Zagrebu.

Bibliotheca Zriniana

Bibliotheca Zriniana, zbirka knjiga hrvatskog bana Nikole Zrinskog iz 17. stoljeća. Utemeljena je u Čakovcu, ondašnjem sjedištu hrvatske velikaške obitelji Zrinskih, a godinom njezina osnutka smatra se 1662., kada je njezin vlasnik Nikola VII. Zr ...

Gradska biblioteka Sušak

Gradska biblioteka Sušak osnovana je 29. kolovoza 1930. godine u jeku teške ekonomske krize kao glavna knjižnica Sušaka, danas naselja u gradu Rijeci. Jedan od ishodišta stvaranja Gradske knjižnice Rijeka.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom; kao središnja javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, te središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayer ...

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je javna ustanova koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost gradske knjižnice u Puli. Osnovana je 1957. godine. Obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Istarske županije. Grad ...

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci je samostalna javna ustanova koja organizira i pruža javnosti informacije i usluge, obrazovnog i kulturnog sadržaja koje zasniva na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, d ...

Gradska knjižnica i čitaonica Vukovar

Grad Vukovar doživio je začetke knjižničarstva već u drugoj polovini 19. st. 1860.godine, kao i većina gradova u Hrvatskoj, jer su tada otvarane prve pučke knjižnice u gradovima i trgovištima. Osnivale su ih udruge gradana, a mogli su ih koristit ...

Gradska knjižnica Marka Marulića

Gradska knjižnica Marka Marulića ili skraćeno GKMM je splitska gradska knjižnica sa sjedište u Ulici slobode 2 koja je posvećena ocu hrvatske književnosti Marku Maruliću. Prvi oblik osnivanja gradske knjižnice pojavljuje se 1700. gdje Ivan Paštri ...

Gradska knjižnica Rijeka

Gradska knjižnica Rijeka središnja je narodna knjižnica grada Rijeke, matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije. Nastala je kao nastavak tradicije Narodne čitaonice riječke osnovane 1849. godine i Gradske biblio ...

Hrvatska čitaonica Trsat

Ponajprije je knjižničarska ustanova čija knjižnica sadrži oko 4500 raznih naslova beletristike, čiji znatan udio je namjenjen školskoj djeci. Čitaonica uz knjižnične prostore ima veliku salu s pozornicom, ozvučenjem, rasvjetom i grijanjem koja j ...

Knjižnica Medveščak

Knjižnica Medveščak je područna knjižnica, dio mreže Knjižnica grada Zagreba, najveće ustanove medu narodnim knjižnicama u Hrvatskoj te jedne od najvećih kulturnih ustanova u Gradu Zagrebu.

Metropolitana

Metropolitanska knjižnica je knjižnica u Hrvatskoj. Početci Metropolitanske knjižnice, dragulja medu hrvatskim knjižnicama, sežu duboko u 11. stoljeće, u vrijeme kada Zagreb postaje biskupski grad 1093 1094. U ovoj je knjižnici sabrano iznimno bo ...

Narodna čitaonica

Narodna čitaonica desetljećima djeluje kao jedna od središnjih točaka kulturnog i društvenog života u gradu Rijeci. Osnovana je 1849. godine pod imenom Narodna čitaonica riečka u jeku jačanja ilirskog pokreta, a kontinuirano djeluje do danas kao ...

Sveučilišna knjižnica u Rijeci

U 17. stoljeću 1627. utemeljena je knjižnica u sklopu kolegija i gimnazije isusovačkog reda. Knjižna grada te prve knjižnice predstavlja temelj fonda Sveučilišne knjižnice u Rijeci. U drugoj polovici 18. stoljeća 1773. za vrijeme jozefinskih refo ...

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Sveučilišna knjižnica u Splitu, znanstvena ustanova i središnja knjižnica Sveučilišta u Splitu koja pribavlja i distribuira izvore informacija za potrebe svih splitskih studija, pružajući korisnicima odgovarajuće uvjete za učenje i studijski rad. ...

Nacionalna knjižnica

Nacionalna knjižnica predstavlja vrstu knjižnice koju je osnovala odredena vlada da služi kao glavno mjesto pohranjivanja državnih podataka. Za razliku od narodnih knjižnica, gradani rijetko smiju posudivati knjige. Nacionalna knjižnica takoder u ...

Armenska nacionalna knjižnica

Armenska nacionalna knjižnica je nacionalna knjižnica Armenije koja se nalazi u glavnom gradu Erevanu. Danas predstavlja glavni informacijski i kulturni centar zemlje. Knjižnica je osnovana 1832. godine kao dio državne gimnazije a njezinu zgradu ...

Azerska nacionalna knjižnica

Azerska nacionalna knjižnica Mirza Fatali Ahundov je nacionalna knjižnica Azerbajdžana koja se nalazi u glavnom gradu Bakuu. Danas predstavlja glavni informacijski i kulturni centar zemlje. Knjižnica je osnovana 1922. godine te je dobila naziv po ...

Brazilska nacionalna knjižnica

Brazilska nacionalna knjižnica je najveća knjižnica u Južnoj Americi i sedma po veličinu u svijetu. Nalazi se u gradu Rio de Janeiro na trgu Cinelândia. U njoj je sačuvano oko 9 milijuna knjiga, dokumenata i ostale kulturne baštine. Uz ostale zna ...

Finska nacionalna knjižnica

Finska nacionalna knjižnica nacionalna je knjižnica Republike Finske te najvažnija istraživačka knjižnica u zemlji. Knjižnica je dio Sveučilišta u Helsinkiju te je do 1. kolovoza 2006. godine bila poznata kao Helsinška nacionalna knjižnica. Zaduž ...

Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbirka je grade posebne vrste Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja skuplja, čuva, obraduje i daje na korištenje crteže, grafike, grafičke mape, razglednice, ekslibrise, st ...

Knjižnica na Marulićevu trgu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica na Marulićevu trgu, imenovanom po ocu hrvatske književnosti, prerasla je u sinonim knjižnice za generacije studenata i ljubitelja pisane riječi.

Nacionalna knjižnica Francuske

Nacionalna knjižnica Francuske ili izvorno Bibliothèque nationale de France je nacionalna knjižnica Republike Francuske sa sjedištem u Parizu. Njezina glavna zadaća je pohrana i umreživanje digitalizacija svih knjiga, zbornika, radova, novina, ča ...

Nacionalna knjižnica sv. Marka

Nacionalna knjižnica sv. Marka je biblioteka i renesansna gradevina u Veneciji, sjevernoj Italiji, jedna od najstarijih javnih knjižnica u zemlji te jedna od najvećih zbirki klasičnih tekstova u svijetu. Biblioteka je dobila ime po sv. Marku, zaš ...

Narodna knjižnica Srbije

Narodna knjižnica Srbije osnovana je 1832. u knjižari Gligorija Vozarovića. Inicijalni fond činili su pokloni Vozarevića i drugih srpskih kulturnih poslanika. Knez Miloš je naredio da se jedan primjerak od svake tiskane knjige ustupi ovoj knjižni ...

Njemačka nacionalna knjižnica

Njemačka nacionalna knjižnica) središnja je ustanova za pismohranu svih medijskih radova na njemačkom jeziku njemačkog naroda u Njemačkoj i inozemstvu. Sastoji se od tri ustanove: Njemačke knjižnice i Njemačkog glazbenog arhiva u Leipzigu i Njema ...

Škotska nacionalna knjižnica

Škotska nacionalna knjižnica osnovana je 1925. aktom parlamenta. Danas je Škotska nacionalna knjižnica najveća knjižnica u Škotskoj te jedna od šest knjižnica u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj koja prima obvezni primjerak svake publika ...

Vanuatska nacionalna knjižnica

Vanuatska nacionalna knjižnica je nacionalna knjižnica države Vanuatu. Knjižnica se nalazi u Vanuatskom kulturnom centaru u Port Vili sadrži oko 15.000 knjiga, a služi i kao nacionalni repozitorij za "rijetke i posebne" materijale, te za pozajmlj ...

Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Zbirka muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbirka je grade posebne vrste koja skuplja, čuva, obraduje i daje na korištenje tiskane muzikalije, glazbene ostavštine hrvatskih skladatelja te fond zvučne glazben ...

Zbirka rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Zbirka rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbirka je grade posebne vrste koja skuplja, čuva, obraduje i daje na korištenje najbogatiji fond starih hrvatskih rukopisa i knjiga te brojne rijetke i stare knjige koj ...

Zbirka zemljopisnih karata i atlasa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Zbirka zemljopisnih karata i atlasa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbirka je grade posebne vrste koja skuplja, čuva, obraduje i daje na korištenje sve vrste karata i atlasa.

Bibliobus

Bibliobus ili pokretna knjižnica je posebno vozilo opremljeno policama sa knjigama i drugom gradom te je namijenjena prijevozu i posudbi knjižnične grade uz stručnu pomoć knjižničara. Bibliobus omogućava pružanje knjižničnih usluga osobama koje ž ...

Narodna knjižnica

Narodna knjižnica je mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te se smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavješ ...

Sveučilišna knjižnica

Sveučilišna knjižnica je samostalna stručna organizacija u sastavu sveučilišta i matična knjižnična institucija za sve ostale jedinice sveučilišnog knjižničnog sustava. To je knjižnica općeznanstvenog tipa i dio je sustava visokog obrazovanja kao ...

Univerzalna knjižnica

Univerzalna knjižnica je knjižnica koja sadrži sve postojeće, te korisne informacije ili znanje. Ova je ideja, iako neostvarena, utjecala, te i dalje utječe na knjižničare i dr. Kevin Kelly, suosnivač magazina Wired, je u članku New York Time mag ...

Visokoškolska knjižnica

Visokoškolska knjižnica je samostalna organizacijska jedinica u sastavu sveučilišta ili posebna stručna organizacijska jedinica u sastavu fakulteta koja prikuplja, obraduje, pohranjuje i daju na korištenje dokumente i informacije znanstvenog, obr ...

Glazbena škola Ferdo Livadić

Još početkom 1969. gradska uprava donijela je odluku o osnivanju odjeljenja Glazbene škole Blagoje Bersa iz Zagreba koje je s radom započelo 1. rujna iste godine. Tada se upisalo 38 učenika, a podučavalo se solfeggiu te sviranju violončela, klavi ...

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog u Zagrebu

Glazbena škola Vatroslava Lisinskog u Zagrebu jedna je od pet glazbenih škola u hrvatskom glavnom gradu, koja svojim učenicima nudi predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske programe stručnoga glazbenog obrazovanja.

Modra lasta

Modra lasta je školski časopis u izdanju Školske knjige, koji izlazi od 1954. godine jednom mjesečno tijekom školske godine, na oko 52 stranice, a ima distribuciju po Hrvatskoj. Časopis slijedi nastavni program viših razreda osnovne škole, zaniml ...

Smib

Smib je poučno-zabavni dječji časopis u izdanju Školske knjige, koji se objavljuje od 1. veljače 1970. godine u Hrvatskoj na 52 stranice plus dodatni sadržaji. Časopis izlazi jednom mjesečno tijekom školske godine. Smib je nastao objedinjavanjem ...

Lorenz Nikolai Achté

Lorenz Nikolai Achté bio je finski operni pjevač, skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog. Bio je istaknuti član opernog odjela Finskog narodnog kazališta i, zajedno sa svojom ženom Emmy Achtén, jedan od prvih finskih opernih pjevača. U Helsinkij ...

Zoran Amar

Zoran Amar je jedino dijete iz braka Isaka Amara i Vere rod. Vajda. Oboje roditelja su svoj radni vijek posvetili filmu, kazalištu i televiziji. Otac u području produkcije, a majka kao tajnica redateljstva na RTB-u. Od rodenja do 1991. godine je ...

Duro Arnold

Duro Arnold 1853. – Zagreb, 22. veljače 1941), hrvatski filozof, pedagog i pjesnik. Profesor filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač Odsjeka za pedagogiju. Objavio pet knjiga pjesama. Akademik. Predsjednik Matice hrvat ...

Pavao Bačić

Pavao Bačić je bio bački hrvatski književnik. Pisao je satirične pjesme, drame, eseje, kratke priče. Pisao je i djela za djecu. Po struci je bio glazbeni pedagog, pa se bavio i skladanjem.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →