ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6

Freska

Freska je tehnika zidnog slikarstva. Slika se bojama otpornim na vapno, koje se rastapaju u vodi, po svježem sloju žbuke. Boja se suši istovremeno s podlogom i tako se nerazdvojno povezuje s njom. Rad na svježoj žbuci zahtijeva brzinu i sigurnost ...

Simbol

Simbol je svaki fenomen kojemu je društveno ili kulturalno pripisano neko značenje, to je mehanizam komunikacije kojeg koriste samo ljudi. Simbol je riječ ili izraz proširenog značenja, na primjer srce je ljudski organ, ali simbolički predstavlja ...

Kemijski simboli

Kemijski simboli su dogovoreni medunarodni znakovi za kemijske elemente. Oni se sastoje od najviše tri slova iz latinskog naziva elementa i pišu se velikim početnim slovom. Kemijski simbol označava jedan atom dotičnog elementa. Ako postoji više a ...

Simboli LGBT-a

Simboli LGBT-a različitog su porijekla i značenja, a njihova ključna uloga je izražavanje vidljivosti, jedinstva, ponosa, zajedničkih vrijednosti i medusobne povezanosti zajednice LGBT-a. Danas najpoznatiji simboli su zastava duginih boja i ružič ...

Anarhistički simboli

Iako su anarhisti povijesno uvelike osporavali važnost simbola u političkom pokretu, ipak su prihvatili odredene simbole za svoju svrhu, od kojih su najpoznatiji zaokruženo-A i crna zastava. Od ponovnog oživljavanja anarhizma početkom 21. stoljeć ...

Seks-simbol

Termin "seks-simbol" engl. "sex symbol" prvi je puta korišten sredinom 1950-ih godina vezano uz popularnost nekih filmskih zvijezda i pin-up modela, kao što su Marilyn Monroe, Brigitte Bardot i Raquel Welch. Ovaj koncept odraz je veće seksualne i ...

Simboli Hrvata Bosne i Hercegovine

Simboli Hrvata Bosne i Hercegovine su grbovi, zastave i ostalo znakovlje, koje su koristili Hrvati Bosne i Hercegovine od njihova dolaska na područje današnje Bosne i Hercegovine pa do današnjih dana. Ovaj članak je dio serije o simbolima Hrvata ...

Završni i nezavršni znakovi

U računarstvu, završni i nezavršni znakovi su oni znakovi koji su korišteni za konstruiranje pravila produkcija u formalnoj gramatici. Dok završni znakovi oblikuju dijelove nizova znakova koje gramatika generira, nezavršni znakovi preslikavaju im ...

Alkemijski simbol

Alkemijski simboli i znakovi su vrsta stiliziranih piktograma koji su se koristili u alkemiji. Poznati su još grčkim alkemičarima, a u nepromijenjenom obliku preuzeli su ih srednjovjekovni adepti i kasniji alkemičari do 18. stoljeća.

Grb Armenije

Grb Armenije se sastoji od orla i lava koji stoje uz štit. Kombinacija je starih i novih simbola. Orao i lav su drevni armenski simboli koji vode podrijetlo još od prvih armenskih kraljevstava, i onih prije Krista. Sam štit se sastoji od više kom ...

Znanje

Znanje je definirano na razne načine kao: činjenice, informacija i vještine koje je osoba stekla iskustvom ili obrazovanjem; teoretsko ili praktično razumijevanje nekog predmeta, ukupnost svega poznatog u nekom polju; činjenice i informacije, svj ...

Znanje (tvrtka)

Znanje je jedna je od najstarijih izdavačkih kuća u Hrvatskoj, s dugogodišnjom tradicijom u nakladničkoj, tiskarskoj i knjižarskoj djelatnosti. U 2017. godini Znanje je ponovno pokrenulo vlastitu knjižarsku mrežu, te danas broji ukupno sedam knji ...

Skriveno znanje

Skriveno ili prešutno znanje je vrsta znanja koja se teško prenosi na drugu osobu zapisivanjem ili verbaliziranjem. Primjerice, činjenica da je London u Ujedinjenom Kraljevstvu dio je eksplicitnog znanja koje se može zapisati, prenijeti i razumij ...

Portal znanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža

Portal znanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, mrežno sjedište računalnih inačica prethodno objavljenih Zavodskih izdanja koja će u potpunosti biti dostupna korisnicima. Sadržaj Portala znanja trenutačno čini 60 652 članaka. Portal je poč ...

Podatak, informacija, znanje, mudrost

T. S. Eliot je anticipirao raspravu koja se nastavila od njegovih pjesničkih redova. Pored toga je u odnosu mudrosti sa znanjem i znanja sa informacijom on predložio niz, hijerarhiju, izričite veze izmedu svakog od tih koncepata. Ova hijerarhija ...

Inženjering znanja

Inženjering znanja je, prema definiciji, "inženjerska disciplina koja podrazumijeva integraciju znanja u računalni sustav s ciljem rješavanja kompleksnih problemskih zadataka koji inače iziskuju visoku razinu ljudske stručnosti." U svrhu objašnje ...

Prikaz znanja

Znanje je sustav ili logički pregled činjenica i generalizacija o objektivnoj stvarnosti koje je čovjek usvojio i trajno zadržao u svojoj svijesti. Znanje takoder čine sve činjenice, informacije i vještine koje je osoba stekla iskustvom ili obraz ...

Društvo znanja

Društvo znanja označava drušveni i gospodarski poredak u visoko razvijenim zemljama. Termin se odnosi na ekonomiju koja je utemeljena i gradena na znanju koje se koristi za proizvodnju i upravljanje. Koristi se na uporabu znanja i tehnologije za ...

Upravljanje znanjem: definicija

Pod pojmom upravljanja znanjem misli se na poboljšanje rada institucija ili organizacija, na temelju iskorištavanja znanja zaposlenika. Postoji mnogo definicija upravljanja znanjem, a sažete u jednu odgovaraju prijevodu engleske verzije iz Wikipe ...

Upravljanje znanjem

Upravljanje znanjem je danas naširoko poznat pojam i prakticira se u mnogim organizacijama, a korisno je pogledati unatrag u prošlost na ovaj "stari", ali i novi pojam i vidjeti kako su se dijelovi tog područja razvijali. Upravljanje znanjem kao ...

Trodijelna analiza znanja

Trodijelna analiza znanja predstavlja standardno definiranje nužnih i dostatnih uvjeta znanja. Ti uvjeti su istinitost, opravdanje i vjerovanje, te se iz toga može formulirati ta tradicionalna definicija znanja kao opravdanog istinitog vjerovanja ...

Popis stanovništva

Popis stanovništva ili cenzus je pravno uredeno prikupljanje statističkih podataka o svakom pojedinom pripadniku stanovništva odredene države ili područja. Gradani konvencionalnom metodom brojanja po upitniku pružaju informacije o sebi. Popis sta ...

Popis osnovnih zemljopisnih tema

Zemljopis je znanost o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni je prijevod grčke riječi koja ima značenje "opisivanja ili pisanja o Zemlji", "geografija". Prva osoba koja je koristila tu riječ bio je Eratosten. Četiri povij ...

Popis mjesta svjetske baštine u Aziji

Ovo je UNESCO-ov popis mjesta Svjetske baštine u Aziji. Mjesta koja su obilježena zvjezdicom se takoder nalaze na popisu ugroženih mjesta svjetske baštine.

Popis jezika po broju govornika

Ovo su popisi jezika po broju izvornih govornika. Popisi su izradeni na temelju podataka raznih jezikoslovnih i drugih organizacija, te se podatci u njima medusobno često razlikuju. Te razlike se najčešće dogadaju ubrajanjem ili izuzimanjem dijal ...

Popis ugroženih mjesta svjetske baštine

Na "Konvenciji svjetske baštine” koju je osnovao UNESCO 1972. godine, u članku 11.4, UNESCO može neka mjesta svjetske baštine, kojima treba hitna i organizirana pomoć, staviti na popis mjesta svjetske baštine u opasnosti kako bi se skrenula pozor ...

Diskografija

Diskografija je cjelovit i sustavan popis svih glazbenih izdanja nekog izvodača. Diskografija najčešće obuhvaća zvučne snimke studijskih i koncertnih izdanja koje objavljuju glazbenici i glazbene skupine. Neobjavljena izdanja nazivaju se demo sni ...

Popis mjesta svjetske baštine u Americi

Ovo je UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Americi. Mjesta koja su obilježena zvjezdicom se takoder nalaze na popisu ugroženih mjesta svjetske baštine.

Internet Movie Database

Internet Movie Database nalazi se na adresi www.imdb.com, a radi se o najvećoj bazi podataka o filmu na internetu koja sadrži mnoštvo podataka o filmovima, filmskim glumcima, redateljima, scenaristima, producentima, ali i o televizijskim voditelj ...

Popis popisa

Ovo je popis svih popisa na hrvatskoj wikipediji. Popisi pomažu dobiti pregled od jedne teme. Složeni su abecedno, po riječi iza riječi "popis". Ako iza riječi "popis" slijedi riječ "poznatih" ili "istaknutih", onda je navedeni članak svrstan po ...

Popis numeriranih kometa

Popis numeriranih kometa. Ovo je popis periodičnih kometa koje je numerirao Centar malih planeta nakon što su promatrane barem u dvama navratima. Od listopada 2018. 375 je numeriranih kometa, većina ih je iz Jupiterove obitelji. 27 je kometa Enck ...

Popis mjesta svjetske baštine u Europi

Ovo je UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi. Na ovom popisu ne nalaze se mjesta svjetske baštine koji su smješteni u azijskom dijelu ovih država: Kazahstan, Cipar, Izrael, Turska, Gruzija, Azerbajdžan, Armenija, te Ruska Federacija; o ...

Naruto ninja kategorije

U anime i manga serijeme Naruto, ninja kategorije označavaju odredeni level sposbnosti neke grupe ninja. Likovi koji su pripadnici Skrivenih Sela moraju proći kvalifikacije kako be postali ninje te dobivaju veće kategorije kako napreduju u svom t ...

Šahovske kategorije i titule

Ženske titule su: FIDE-majstorica FIDE Woman Master - wFM velemajstorica Woman Grandmaster - wGM medunarodna majstorica Woman International Master - wIM majstorska kandidatkinja Woman Candidate Master - wCM Titula FIDE-majstora je na mješovitim t ...

Teorija kategorija

Teorija kategorija je grana matematike koja formalizira zajednice matematičkih struktura u obliku označenih usmjerenih grafova zvanima kategorijama. Objekti zajednice su dani objektima koji su vrhovi grafa, a njihovi odnosi su označeni usmjerenim ...

Monoidalna kategorija

Strogo monoidalna kategorija je kategorija C {\displaystyle C} opremljena monoidalnim množenjem, koje je po definiciji funktor ⊗: C × C → C {\displaystyle \otimes:C\times C\to C} koji je asocijativan i za koji postoji jedinični objekt 1 {\display ...

Status zaštite

Status zaštite je pokazatelj postojanja pojedine vrste i vjerojatnosti da ona opstane u bližoj budućnosti. Procjeni statusa zaštite doprinose brojni kriteriji: veličina populacije, brzina smanjenja ili porasta brojnosti, uspješnost razmnožavanja ...

Kamion

Kamion ili teretno vozilo je motorno vozilo veće od kombija, a služi za prijevoz većih količina tereta u cestovnom prometu. Pojedine vrste kamiona imaju zasebne nazive: Cisterna je kamion koji ima mogućnost prijevoza tekućih i rasutih tereta npr. ...

Časopis

Časopis je periodička publikacija koja izlazi u redovitim vremenskim razmacima i najčešće pokriva odredeno područje. Razlikujemo neznanstvene i znanstvene časopise. Do devedesetih godina dvadesetog stoljeća postojali su samo tiskani časopisi, a k ...

Hrvatske glazbene ljestvice

Hrvatske glazbene ljestvice obuhvaćaju top ljestvice singlova i albuma u Republici Hrvatskoj. Top ljestvice singlova se dijele u tri kategorije: pop-rock glazba, zabavna/narodna glazba te inozemna glazba. Top ljestvice albuma se dijele u dvije ka ...

Dobitnici Porina 2018.

Porin 2018. je glazbena nagrada Porin za prethodnu 2017. godinu. Dodjeljuje se u glazbeni rad, a dodjeljivana je 23. ožujka 2018. godine u Spaladium Areni u Splitu. Nagrada je ove godine dodjeljivana u 35 kategorija, od toga 12 u izravnom televiz ...

Academia.edu

Academia.edu je društvena mreža za znanstvenike. Namjera tvoraca je da znanstvenici lakše mogu pronaći osobe koje se zanimaju za ista područja istraživanja odnosno povezati se sa svjetskom znanstveno-istraživačkom mrežom. Korisnici mreže imaju pr ...

Akademsko nakladništvo

Akademsko nakladništvo je podgrana nakladništva koja tiska i objavljuje akademska istraživanja i znanstvene radove. Većina akademskih radova objavljena je u obliku članaka u znanstvenim časopisima, knjiga ili radova za odredeni akademski stupanj. ...

Auktor

Auktor znači prvotno onoga, koji razvija i stvara. U tom smislu je to i starija oznaka za pojam autora, u značenju začetnika, pisca. Kasnije dobiva šire značenje, te označuje uopće pokretača, začetnika nekoga, napose pravnog čina, a onda i savjet ...

Bečki Wiesenthal institut za studije Holokausta (VWI)

Bečki Wiesenthal institut za studije Holokausta je istraživački centar koji se bavi istraživanjem, dokumentacijom i školovanjem u vezi sa svim aspektima antisemitizma, rasizma i Holokausta, uključujući njegove uzroke i posljedice. Planirali su ga ...

Citiranje radova

Citiranje je pružanje reference na publikaciju čiji smo materijal koristili za vlastite radove, sa dovoljnim detaljima kako bi se ta publikacija mogla pouzdano identificirati. Citirati treba samo vjerodostojne izvore, no oni se ne smiju koristiti ...

Čimbenik odjeka

Čimbenik odjeka nekog znanstvenog časopisa je brojka koja predstavlja omjer broja citata u odredenoj godini i ukupnog broja članaka koji su objavljeni u prethodne dvije godine u istom časopisu. Izračun čimbenika jest dijeljenje broja citata dobiv ...

Činjenica

Činjenica je ono što se može neupitno i nepobitno ustanoviti. Prilikom utvrdivanja činjenice nužan je objektivan pristup, koji u znanosti mora biti potkrijepljen egzaktnim dokazom. U filozofiji, nužna je racionalna metoda, uz nepristrano preispit ...

Diploma

Diploma naziv je za svjedodžbe, završnih ispita, ili postignutih titula ili isprava kojom se svečano priznaje odredeni uspjeh, zasluga, staž članstva.

Diplomski rad

Diplomski rad, sveobuhvatna i visoko neovisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analizirati zadani problem s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugradit ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →