ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60

Westbam

Maximillian Lenz alias WestBam njemački je DJ i glazbeni producent. Kao DJ, WestBam se prvi put pojavljuje još 1983. i od tada je njegova karijera u stalnom usponu. Osoba koja je kao DJ zastupao Njemačku na otvaranju Olimpijskih Igara u Seoulu, s ...

Popis Messierovih objekata

Popis objekata u Messierovom katalogu: M58 - spiralna galaktika u Djevici M56 - kuglasti skup u Liri M41 - otvoreni skup u Velikom psu M81 - spiralna galaktika u Velikom medvjedu M90 - spiralna galaktika u Djevici M65 - spiralna galaktika u Lavu ...

Popis tijela Sunčeva sustava prema promjeru

Ovo je popis tijela Sunčeva sustava prema polumjeru, složen u silaznom slijedu srednjeg volumetrijskog polumjera. Ovaj popis nije iscrpan; sadrži Sunce, planete, više prirodnih satelita i brojna druga važna tijela. Poredak nije isti kao poredak n ...

Popis sistemnih bolesti praćenih očnim promjenama

Sistemne bolesti mogu na direktan ili indirektan način zahvatiti oko; tad govorimo o sistemnim bolestima s očnim manifestacijama. Postoje mnoge bolesti koje su poznate po tome što uzrokuju očne promjene i smetnje vida. Primjerice dijabetes je vod ...

Dodatak: Popis vrsta drveća

obična borovica crni bor alepski bor obična breza banana vez bagrem breskva obična bukva primorski bor bijeli bor planinski bor brekinja mezijska bukva badem američki borovac alpski bor orijentalna bukva baobab bjelokori bor gorski brijest cretna ...

Indeks evolucijskobioloških članaka

abiogeneza – adaptacija – adaptivna radijacija – adaptivni krajolik – alel – alelna frekvencija – alopatrijska specijacija – altruizam – anageneza – aposematizam – Archaeopteryx – artificijelna selekcija – atavizam

Dodatak: Popis rodova glavoča

Ovo je potpuni popis svih rodova iz porodice glavoča koji broji 228 članova. Evermannichthys Crystallogobius Kelloggella Gymneleotris Stiphodon Barbulifer Bollmannia Pterogobius Caffrogobius Rhinogobiops Papuligobius Ctenogobiops Trimmatom Triden ...

Popis kostiju kostura čovjeka

Tipični odrasli kostur čovjeka sastoji se od 206 do 350 kostiju ovisno o dobi; iako ovaj broj može biti različit zbog anatomskih varijacija medu ljudima. U lubanji 22 kosti: suzna kost lat. os lacrimale - 2 klinasta kost lat. os sphenoidale donja ...

Dodatak: Popis vrsta ljuskavki

Ovdje se nalazi popis svih vrsta iz porodice ljuskavki. Pagrus auratus Archosargus rhomboidalis pagrus crenidens Diplodus sargus helenae Lagodon rhomboides Boopsoidea inornata calamus Diplodus cervinus hottentotus Acanthopagrus butcheri Diplodus ...

Dodatak: Popis mišića ljudskog tijela

m. splenius cervicis lat. mm. semispinalis capitis lat. m. splenius capitis lat. m. longissimus capitis lat.

Dodatak: Popis rodova muholovki

Myiarchus Mionectes Myiodynastes Myiornis Myiozetetes Myiophobus Muscisaxicola Mecocerculus Mitrephanes Muscigralla Megarynchus Myiotheretes Machetornis Muscipipra Myiotriccus Myiobius Myiopagis

Dodatak: Popis najnižih ljudi

Junrey Balawing 1993 - 59.93 cm Lin Ju-čih 1972 - 67.5 cm Kagendra Tapa Magar 1992 - 67 cm Gul Mohammed 1957 1997. - 57 cm He Pingping 1988 2010. - 74 cm István Tóth 1963 2011. - 65 cm Edward Niño Hernández 1986 - 70.21 cm

Popis poznatih pasa

Pal, Škotski ovčar koji je glumio Lassiea. Hačiko - simbol lojalnosti u Japanu. Svake godine 8. travnja na ceremoniji na tokijskoj Šibija željezničkoj stanici, svi ljubitelji pasa odaju poštovanje lojalnosti akiti zvanoj Hačiko, vjernom ljubimcu ...

Popis ptičjih vrsta

Anser fabalis - Guska glogovnjača Alopochen aegyptiacus - Egipatska guska Acrocephalus palustris - Trstenjak mlakar por. Grmuše apus - Čiopa, Crna čiopa Aquila heliaca - Orao krstaš Anas strepera - Patka kreketaljka Aquila nipalensis - Stepski or ...

Dodatak: Popis porodica riba

Achiridae Agonidae Anotopteridae Achiropsettidae Anacanthobatidae Alepisauridae Abyssocottidae Amphiliidae Anomalopidae Anablepidae Anostomidae Amblycipitidae Alopiidae Sabljarke, Sabljaši Ambassidae Auchenipteridae Acropomatidae Amblyopsidae Ana ...

Popis rodova slingurki

Slingurke se dijele na sljedeće rodove: Cirripectes Meiacanthus Salarias Alticus Chalaroderma Rhabdoblennius Coryphoblennius Scartichthys Crossosalarias Andamia Salaria Antennablennius Litobranchus Haptogenys Oman Glyptoparus Enchelyurus Dodekabl ...

Dodatak: Popis država

Ovo je abecedni popis država svijeta. Popis uključuje sve države koje se prema medunarodnom pravu smatraju samostalnim državama. Napomena: uz zastavicu se nalazi skraćeni hrvatski naziv države te puni, službeni naziv na hrvatskom jeziku. Ispod hr ...

Dodatak: Popis bivših država

1371. posljednji kralj umire gine Maričkoj bici i Turci osvajaju 1345. godine prerasta u carstvo i ostaje kao administrativni dio carstva Srpska kraljevina 1219 1395. Raška postaje priznata kraljevina 1395. gine posljednji legitimni kralj kao tur ...

Popis zemalja po BDP-u (PKM)

Ovo je popis zemalja svijeta po bruto domaćem proizvodu. BDP je mjeren metodom pariteta kupovne moći, a iznosi su u dolarima. PKM metoda je korisnija za usporedbu životnog standarda izmedu zemalja, jer uzima u obzir troškove života i stopu inflac ...

Dan neovisnosti

Dan neovisnosti je godišnja proslava kojom se obilježava obljetnica samostalnosti naroda ili državnosti, obično nakon izlaska iz grupe ili dijela drugog naroda ili države, ili još rjede nakon kraja vojne okupacije. Mnoge zemlje obilježavaju svoju ...

Dodatak: Popis država po gustoći stanovništva

Ovo je popis država/teritorija po gustoći stanovništva, koja se računa kao broj stanovnika po četvornom kilometru. U površinu se računaju i kopnene vode. Vidi i popise država po: abecedi - stanovništvu - površini - kontinentima - datumu državnost ...

Dodatak: Popis zemalja po broju jezika

Turska 36 Argentina, Tajvan 26 Filipini 175 Bugarska, Čile, Gambija, Maroko 11 Rusija 105 Peru 104 BiH, Cipar, Dominikanska Republika, Gvadalupe, Litva, Malta, Mayotte, Nizozemski Antili, Novi Zeland, Palau, São Tomé e Príncipe, Sjevernomarijansk ...

Dodatak: Kinematografije po državama

Ovo je abecedni popis nacionalnih kinematografija država svijeta. Sadržaj: Vrh - 0–9 A B C Č Ć D Dž D E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Dodatak: Popis država po kontinentima

Ovo je abecedni popis, koji sadrži i države i vanjske teritorije. Vidi i popise država po: abecedi - stanovništvu - gustoći stanovništva - površini - datumu državnosti - vremenskim zonama Države po kontinentima

Popis državnih krilatica

Ovo je popis službenih državnih krilatica za države i pokrajine diljem svijeta. Bahami: Forward upward onward together Crna Gora: Čojstvo i junaštvo Post Tenebras Lux latinski, "svjetlo iz tame" stara Čile: Por la razón o la fuerza španjolski, "r ...

Popis zemalja po ljudskom razvojnom indeksu

Popis zemalja po ljudskom razvojnom indeksu je popis država po visini ljudskog razvojnog indeksa. Ujedinjeni narodi su 2006. godine napravili takav popis koji obuhvaća 177 država od ukupno 192. Popis takoder uključuje Hong Kong i područja Palesti ...

Popis monarhija

Carstvo Japan Akihito Kraljevstva 34 Bahami * Elizabeta II. Australija * Elizabeta II. Tonga Tupou VI. Jordan Abdullah II. Svazi Mswati III. Novi Zeland * Elizabeta II. Butan Jigme Khesar Namgyal Wangchuck Švedska Carl XVI. Gustaf Tajland Bhumibo ...

Popis nepriznatih država

Ovo je popis država koje nisu medunarodno priznate ili su ih priznale samo neke države, odnosno popis država koje nisu članice Organizacije ujedinjenih naroda i Republika Hrvatska ih ne priznaje.

Zbrojidba svih do sad osvojenih olimpijskih odličja – po državama

Zbrojni popis osvojenih olimpijskih medalja svih vremena često se stvara kao zbrojidba svih do sada osvojenih olimpijskih medalja – po državama, odnosno po načelu pripadnosti športaša odredenom nacionalnom olimpijskom odboru ili športskom savezu, ...

Popis zemalja potpisnica Otavskog sporazuma

Ovo je popis država potpisnica Otavskog sporazuma koji je poznat i kao sporazum protiv mina a podrazumjeva izvlaštenje mina namjenjenih eliminaciji ljudske komponente u sustavu ratovanja za razliku onih koji se koriste za protuoklopno djelovanje. ...

Popis šefova država i vlada

Ovo je popis državnih voda, koji sadrži popis svih šefova država i šefova vlada u svijetu. U nekim državama, prije svega u državama s predsjedničkim sustavom ili diktaturama, funkcije šefa države i šefa vlade su objedinjene, ovisno o njihovim ust ...

Dodatak: Popis povijesti današnjih nacija i država

Ovo je popis članaka o povijesti zemalja i nacija koji postoje i danas. Vidi Popis država za druge članke i popise koji se tiču država. Vidi Popis bivših država, carstava, itd. zemljama i nacijama koji više ne postoje.

Dodatak: Popis država po površini

Ovo je popis država svijeta po površini. Površina je dana u četvornim kilometrima. Površina uključuje kopnene vode jezera, rijeke. Vidi i popise država po: vremenskim zonama kontinentima stanovništvu gustoći stanovništva abecedi datumu državnosti

Pravopis hrvatskoga jezika/Popis pridjevskih oblika država

Ovo je popis točnih pridjevskih oblika država. NAPOMENE: 1. Svi pridjevi pišu se malim početnim slovom, osim kad su dio službenoga naziva npr. Zelenortska Republika. 2. Što se tiče državnih imena koja se sastoje od više riječi, naveli smo samo on ...

Dodatak: Popis država po stanovništvu

Ovo je popis država po stanovništvu. Vidi i popise država po: abecedi - gustoći stanovništva - površini - kontinentima - datumu državnosti - vremenskim zonama

Popis upravnih podjedinica

Bahami - Bahrein - Bangladeš - Barbados - Belgija - Belize - Benin - Bjelokosna Obala - Bjelorusija - Bocvana - Bolivija - Bosna i Hercegovina - Brazil - Brunej - Bugarska - Burkina Faso - Burma danas Mianmar - Burundi - Butan

Popis država sa značajnijom penetracijom energije vjetra u potrošnji električne energije

Iskorištavanje energije vjetra jedna je od najbrže rastućih tehnologija obnovljivih izvora energije. Njezina upotreba diljem svijeta se povećava, dijelom zbog pada troškova. Svjetski kapacitet instalirane snage povećao se gotovo 75 puta u posljed ...

Popis država sa značajnijom penetracijom solarne energije u potrošnji električne energije

Troškovi proizvodnje energije iz vjetra i sunca su posljednjih godina postali konkurentni onim troškovima za proizvodnju energije iz fosilnih goriva, što je rezultiralo povećanju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora ...

Popis slogana australskih država

Ovo je popis slogana i nadimaka australskih države i teritorija. Mnogi se mogu naći na registracijskim pločicama motora. Južna Australija - Država festivala, Država vina Novi Južni Wales- Prva država prije The Premier State Teritorij australskog ...

Popis otoka Danske

Danska posjeduje 406 otoka, neuključujući Farske Otoke i Grenland. Prema podacima od 1. siječnja 2007. godine 72 Danska otoka su naseljena. Skalo - 9 Sjælland - 2.130.541 Agerso - 231 Saltholm - 5 Fyn - 449.566 Lyo - 120 Nekselo - 22 Stryno - 214 ...

Popis jezera u Estoniji

Kahrila - Kajumeri - Kalijärv - Kaali - Kanariku - Karijärv - Karjatse meri - Kärnjärv - Karsna - Karujärv - Kasaritsa verijärv - Käsmu - Kastjärv - Kauru - Kavadi - Keeri - Kiidjärv - Kikkajärv - Kirikumäe - Kisejärv - Klooga - Kõnnu Pikkjärv - ...

Popis otoka Estonije

Abruka - Adralaid - Aegna Wulf - Ahelaid - Aherahu Atla - Aherahu - Ahessäär - Ahtra - Aksi - Allirahu Kõiguste - Allirahu Pihtla Väike-Prangli - Allirahu - Allu - Alumine Vaika - Anekäbrud – Ankrurahu - Annilaid Anõlaid - Antsulaiud – Anulaid

Dodatak: Popis finskih glazbenih skupina

Amorphis, rock/death metal April, metal Apulanta, alternativni rock Alliance, metal Amoral, death metal Access Beyond, metal Arthemesia, black metal Altaria, melodijski metal Avathar, fantasy black metal Apocalyptica, instrumental/heavy metal Aja ...

Popis prefektura u Francuskoj

Prefekture su uvijek u glavnim mjestima departmana, sa malom iznimkom u departmanu Val-dOise. 06 - Alpes-Maritimes - Nice 29 - Finistère - Quimper 43 - Haute-Loire - Le Puy-en-Velay 69 - Rhône - Lyon 61 - Orne - Alençon 31 - Haute-Garonne - Toulo ...

Dodatak: Popis hrvatskih izumitelja i istraživača

Popis hrvatskih izumitelja i istraživača, abecedni pregled osoba i njihovih izuma, inovacija, otkrića i doprinosa unapredenju znanosti, tehnologije, proizvodnje i usluga, koji su hrvatskog podrijetla ili su djelovali na području Hrvatske.

Popis pokrajina i teritorija Kanade po površini

Ovo je popis pokrajina i teritorija Kanade po površini. Kanada ima deset pokrajina i tri teritorija. Po ukupnoj površini Kanada je druga po veličini zemlja na svijetu, dok je po kopnenoj površini četvrta. Što se tiče slatkovodne površine Kanada j ...

Dodatak: Popis poznatih plemićkih obitelji iz Madarske

Popis poznatih plemićkih obitelji iz Madarske odnosno plemićkih obitelji iz drugih država, čiji su ogranci se proširili i u Madarsku, kao i obitelji kojima je priznato madarsko plemstvo.

Popis masovnih grobnica žrtava poslijeratnih ubojstava u Sloveniji

Popis masovnih grobnica žrtava poslijeratnih ubojstava u Sloveniji je popis masovnih grobnica žrtava poslijeratnih ubojstava od strane jugoslavenskih komunista tijekom svibnja i kolovoza 1945. Prema trenutnim spoznajama poznato je više od 500 mas ...

Popis njemačkih autonomnih gradova

Popis njemačkih autonomnih gradova se sastoji od 112 autonomnih gradova. Gradovi Hamburg, Berlin i Bremen čine zasebne njemačke gradove-države. Slična koncepcija postoji i u Austriji, u kojoj se nose naziv Statutarstadt. Baden-Württemberg Bavarsk ...

Dodatak: Popis najbogatijih Švicaraca

Popis najbogatijih Švicaraca časopisa Bilanz je popis najbogatijih pojedinaca i obitelji u Švicarskoj. Podatci se temelje na istraživanjima i procjeni imovine od strane imovinskih menadžera, odvjetnika, bankarskih menadžera, i insidera. U imovinu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →