ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89

Datiranje ugljikom-14

Datiranje ugljikom-14, radiougljično datiranje ili radiokarbonsko datiranje je odredivanje starosti organskih tvari na temelju omjera broja atoma stabilnog ugljikova izotopa 12 C i radioaktivnog izotopa 14 C. Izotop 14 C nastaje u visokim slojevi ...

Egiptologija

Egiptologija je znanost koja proučava Drevni Egipat i egipatske starine te je regionalni i tematski ogranak širih znanstvenih disciplina drevne povijesti i arheologije. Znanstvenici koji se bave ovom disciplinom nazivaju se egiptolozi, iako se eg ...

Europska udruga arheologa

Europska udruga arheologa je profesionalna arheološka organizacija utemeljena 1994. Od 1999. godine priznaje ju Vijeće Europe i daje joj "konzultativni status". Glavni ciljevi Udruge su: promidžba odgovarajućih etičkih i znanstvenih standarda u a ...

Fosil

Fosil je ostatak života iz geološke prošlosti. U hrvatskom jeziku fosili se nazivaju okaminama, jer se radi o životinjskim ili biljnim ostacima koji su petrificirani, odnosno okamenjeni. Životinjske kućice mogu biti vremenom otopljene, a prostor ...

Khipu

Khipu bio je sustav bilježenja podataka korišten na Andama u Južnoj Americi prije kontakta s Europom. Khipu su se sastojali se od više užeta vune ljame ili alpake, odnosno pamuka, na kojima su podaci bili zabilježeni čvorovima. Na kečuanskom jezi ...

Konzervacija arheoloških predmeta

Konzervacija arheoloških predmeta jedna je od specijalnosti vezanih uz konzervaciju restauraciju kulturne baštine.U nju su uključena sva djelovanja usmjerena na prevenciju odnosno usporavanje propadanja arheoloških predmeta, kao i na poboljšanje ...

Koprolit iz Lloyds Banka

Koprolit iz Lloyds Banka je veliki paleofeces, ili uzorak osušenog ljudskog fecesa, koji su otkrili arheolozi iz Yorkške arheološke udruge prilikom iskopa drevnog vikinškog naselja Jórvíka u Engleskoj.

Krajobrazna arheologija

Krajobrazna arheologija se bavi time kako su ljudi u prošlosti gradili i služili se okolišem oko njih. Krajobrazna arheologija je multidisciplinarna u pristupu proučavanju kulture. Njome se služe arheolozi pretpovijesnog, klasičnog i povijesnog. ...

Matej Pavletić

Matej Pavletić, hrvatski kolekcionar arheološke grade. Tijekom mnogih godina kolekcionarske aktivnosti upornošću i entuzijazmom strpljivo je prikupio vrijednu arheološku zbirku. Zbirka nije usko sadržajno profilirana. Čak 1269 predmeta, koliko ih ...

Mochica

Močika, Stari indijanski narod iz Perua jezične porodice Yuncan, koji se smatraju precima kasnijih Chimúa. Proto-Chimú ili Močika nosioci su bogate istoimene kulture koja se pojavila na području današnjeg Perua otprilike u vrijeme slabljenja Rims ...

Neolitsko sojeničko naselje u Tuzli

Sojeničko naselje iz mladeg kamenog doba u Tuzli, BiH. Najstarije je sojeničko naselje u Europi. Datira iz mladeg kamenog doba. Razlikuje se od inih znanih europskih sojeničkih naselja što je starije, dok su ostala iz željeznog doba. S obzirom da ...

Ötzi

Ötzi ili Ledeni čovjek, koji je živio prije oko 5300 godina, pronaden je u rujnu 1991. kada je dvoje alpinista u blizini Similaunskog ledenjaka u Ötztalskim Alpama, u južnom Tirolu na granici Austrije i Italije, otkrilo njegovo mrtvo tijelo na vi ...

Paracas

Paracas, indijanska kultura iz Perua koja se javlja od oko 600. g. pr. Kr. sve do 200. g. n. e. je u dolinama Chincha, Pisco i Ica postala poznata po svojim vrlo kompliciranim pokopima. Pokop je uključivao slojeve nekih od najsloženijih tkanina i ...

Podvodna arheologija

Podvodna arheologija je specijalizirana grana pomorske arheologije koja se bavi proučavanjem materijalih ostataka i tragova ljudskih kultura koji se nalaze ispod površine vode, od podmorja do riječnih korita, močvara, bunara itd. Nalazišta pod mo ...

Pomorska arheologija

Elektroliza čisti površine odredenih metala, kao što je olovo ili srebro, kao i metalnih površina koje nisu dostupne drugim tehnikama, npr. unutrašnjost brončanih topova. Osim toga, služi i za stabilizaciju te dekontaminaciju nekih metala jer ski ...

Radioizotopno datiranje

Radioizotopno datiranje je odredivanje starosti materijala s pomoću promjena radionuklida tijekom vremena. Ako je poznato vrijeme poluraspada i broj početnih i novonastalih nuklida u uzorku, može se odrediti starost uzorka.

Starohrvatska prosvjeta

Starohrvatska prosvjeta je hrvatski znanstveni časopis koji izlazi jednom godišnje te se bavi temama iz srednjovjekovne arheologije, povijesti i povijesti umjetnosti. Prosvjeta je posebno poznata po svojoj tematskoj orijentiranosti na teme vezane ...

Stela

Stela je kamena ili drvena ploča raznovrsnog oblika s ukrasima i natpisima pogrebnog ili spomeničkog karaktera. Posebice su važne stele koje je dao napraviti faraon ili neki drugi vladar, jer su imale obavještajnu i promidžbenu ulogu. Mezopotamsk ...

Stratigrafija

Stratigrafija je grana geologije koja proučava slojeve stijena, njihove teksture, sastav, meduodnose, te ih usporeduje na širem prostoru. Prvenstveno opisuje sedimentne stijene i uslojene vulkanske stijene te odreduje njihove starosti. Cilj strat ...

Tanajske ploče

Tanajske ploče su dva epigrafska natpisa iz 3. stoljeća koje je 1853. godine pronašao ruski arheolog Pavel Mihailovič Leontjev u gradu Azovu u Rusiji koji se tada zvao Tanais. Danas se čuvaju u muzeju Ermitaž u Sankt-Peterburgu. Ploče su spomen-p ...

Ubaid

Ubaid je kultura iz južne Mezopotamije koja se javila u periodu od cca. 5000 do 4000. pr. Kr., u području sadašnjeg Iraka, izmedu rijeka Tigris i Eufrat, a postupno ju je zamijenila kultura Halaf. Ova kultura starija je od sumerske a kroz svoje f ...

Ugljik-14

Ugljik-14 radioaktivni je izotop ugljika s jezgrom koja sadrži 6 protona i 8 neutrona. Prisutan je u organskim materijalima i osnova je metode radiougljičnog datiranja u arheologiji i geologiji za odredivanje starosti organskog uzorka. Ugljik-14 ...

Zigurat

Zigurat je tip drevnih hramova koji se mogu naći u Mezopotamiji i Iranu. Zigurat hram posvećen božanstvima je u prvotnom je obliku nadvisivao cijelu okolicu. Na vrhu stupnjevite piramide bila je zvjezdarnica, s kipom i hramom mjesnog božanstva. D ...

Demografska kriza u Rusiji

Demografska kriza u Rusiji počela je raspadom Sovjetskoga Saveza i još traje, ali s poboljšanjem stanja nakon 2002. godine. Od 1988. godine, stopa nataliteta medu Rusima kao i kod većine ostalih etničkih skupina europskog dijela bivšega Sovjetsko ...

Demografska tranzicija

Demografska tranzicija ili demografski prijelaz je dominantna teorija razvoja stanovništva koja ga prikazuje kroz proces etapnog razvoja, a podrazumijeva prijelaz s tradicionalnog, primitivnog režima reprodukcije koji se odvija uz visoke stope na ...

Demografski gubici rata

Pojam Demografski gubici rata koristi se u demografskim istraživanjima žrtava ratnih zbivanja. Ovo je najširi termin kada se o žrtvama govori, te ga se ne smije brkati sa stvarnim ratnim gubicima, odnosno brojem ljudi koji su stvarno poginuli, ub ...

Depopulacija

Depopulacija je pojava smanjenja broja stanovnika nekog kraja ili zemlje zbog iseljavanja i malog prirasta broja rodenih, zbog čega u ruralnim područjima ostaje uglavnom starije stanovništvo, za posljedicu može imati izrazitu depopulaciju, odnosn ...

Europska migracijska kriza 2015.

Europska migracijska kriza 2015. naziv je migracije stanovnika afričkih i azijskih zemalja prema državama Europske unije. Migranti su na početku bili iz država pogodenih ratnim uvjetima nastalim stvaranjem Islamske Države Iraka i Levanta, tj. Ira ...

Generacija X

Generacija X je izraz koji označava pripadnike naraštaja rodenih nakon završetka baby boom generacije u zapadnom svijetu. Nije jasno odredeno razdoblje ili vremenski okviru. Smatraju se u glavnom osobe rodene od druge polovice 1960-ih preko 1970- ...

Gustoća stanovništva

Gustoća stanovništva je srednji broj stanovnika na površini odredenog područja, i u pravilu se navodi kao "broj stanovnika na km²". Izračunava se na način da se broj stanovnika područja koje nas zanima podijeli s površinom istog područja. Zemlja ...

Kontrola rasta stanovništva

Kontrola rasta stanovništva je nastojanje kontrole i smanjenja stope rasta stanovništva neke države i svijeta. Povijesno gledano, kontrola rasta stanovništva provodila se ograničavanjem nataliteta, obično djelovanjem države poput kineske politike ...

Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus, engleski demograf i politički ekonomist. Ostao je najpoznatiji po svojim pesimističnim ali krajnje utjecajnim pogledima na rast nataliteta.

Najstariji ljudi

Ovo je popis najstarijih ljudi čija je dob zabilježena. Starosnim rekordima bave se Gerontološka istraživačka skupina i Guinnessova knjiga rekorda. Najdugovječnija osoba dosad je Francuskinja Jeanne Calment koja je živjela 122 godine i 164 dana. ...

Natalitet

Natalitet je stručni izraz kojim se koristi demografija a označava ukupno radanje na odredenom području u odredenom vremenu. Njegova visina se mjeri stavljanjem u omjer broja rodene djece − obično samo živorodene − prema ukupnom broju stanovništv ...

Neuključeno područje

Neuključeno područje, neinkorporirano područje ili neinkorporirana zajednica je zemljišno područje kojim ne upravlja općinska korporacija, nego njime upravlja veća upravna jedinica lokalne samouprave, kao što je township, župa, kotarevi, županija ...

Popis država po stopi plodnosti

Rangiranje po podacima UN-a se zasniva na Očekivanjima svjetskog stanovništva Ujedinjenih naroda. Podaci su iz 2006. godine za razdoblja 2000 2005. i 2005.–2010., uz srednje vrijednosti. Samo države i teritoriji sa stanovništvom većim od 100.000 ...

Popis stanovništva SAD 2000.

Popis stanovništva SAD-a 2000. bio je 22. po redu popis stanovništva SAD-u. Kao referentni dan popisa odreden je 1. travnja 2000. Popisom je utvrden broj stanovnika SAD-a od 281.421.906, što je 13.2 % više od 248.709.873 koliko je popisano popiso ...

Popis stanovništva SAD 2010.

Popis stanovništva SAD 2010. bio je 23. po redu popis stanovništva SAD-a. 1. travnja 2010. odreden je kao referentni dan popisa. Radi postizanja što veće točnosti popisa, angažirano je 635 000 privremenih popisivača. Popisom je utvrdena brojka od ...

Popis stanovništva u Pridnjestrovlju 2004.

Popis stanovništva u odmetnutoj moldovskoj pokrajini Pridnjestrovlju organiziran je 2004. godine, otprilike u isto vrijeme kao i Popis u Moldovi, u kojem je Pridnjestrovlje odbilo sudjelovati, inzistirajući na svojoj deklaraciji neovisnosti od 2. ...

Popisom odredeno mjesto

Popisom odredeno mjesto jest vrsta naselja koju odreduje Ured SAD za popis stanovništva za statističke potrebe. To su imenovana mjesta koja statistički nalikuju inkorporiranim mjestima poput gradova, gradića ili sela, ali bez zakonski odredenih g ...

Populacijska politika

Populacijska politika je politika koju provodi neka država, s ciljem uskladivanja demografske slike. Populacijsku politiku podrazumijeva skup akcija i mjera. Tipovi p.p.: Ekspanzivna pronatalitetna populacijska politika. Cilj ove vrste politike j ...

Poslijeratni Baby Boom

Poslijeratni Baby Boom je kolokvijalno ime za generacije koje su uslijedile nekih dvadesetak godina nakon drugog svjetskog rata. Prije Baby boom generacije bio je period u kojem je radanje i odgajanje djece bilo bitno otežano iznimno teškim gospo ...

Protjerivanje

Protjerivanje je generički izraz za državne mjere prema odredenoj etničkoj, vjerskoj, socijalnoj ili političkoj skupini, prisiljavajući na napuštanje područja njihovog podrijetla.

Stanovništvo

Stanovništvo je obično ljudska populacija na odredenoj geografskoj jedinici, npr. gradu ili državi i koji čine etničku, rasnu ili narodnu jedinicu. Statistika se bavi podatcima na tom polju. Znanost demografije bavi se primarno raznim metodama st ...

Stanovništvo svijeta

Svjetsko stanovništvo ili broj stanovnika svijeta predstavlja ukupan broj živih ljudi na Zemlji u odredenom trenutku. Prema procjenama koje je objavio Ured SAD za popis stanovništva, stanovništvo Zemlje je doseglo broj od 7.49 milijardi. U skladu ...

Tabulacijsko područje ZIP koda

Tabulacijsko područje ZIP koda jest vrsta statističke jedinice koju je uveo Ured SAD za popis stanovništva. Uvedene su na popisu 2000., a primjena im je nastavljena i na sljedećem popisu. Jedinica je uvedena radi nadilaženja teškoća u točnom odre ...

Useljavanje u Njemačku

Useljavanje u Njemačku vrlo je rašireno. Njemačka je druga najpopularnija destinacija migracija na svijetu, nakon Sjedinjenih Država. Dana, 1. siječnja 2005. stupio je na snagu novi zakon o imigraciji. Politička pozadina novog zakona bila je činj ...

Useljeništvo u Čileu

Useljeništvo u Čileu je kroz povijest postao najvažnijim izvorom današnjeg čilskog stanovništva. Osim izvornih domorodačkih Indijanaca, u Čile su doselili narodi sa svih kontinenata. Iz Južne Amerike to su Argentinci, Bolivijci, Ekvadorci, Peruan ...

Abdikacija

Abdikacija označava odricanje, odstup, zahvalu, ostavku. Kroz povijest su postojale različito motivirane abdikacije. U Osmanskom Carstvu u kojem prenošenje vlasti nasljedstvom nikad nije bilo formalno propisano, bio je to uobičajeni postupak sult ...

Aneksija

Aneksija, silom izvršeno prisvojenje nekog područja, s namjerom trajnog pripojenja. Naziv se ponekada rabi i prilikom stjecanja područja bez sile, na temelju medunarodnih ugovora.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →