ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91

Hladni izvori

Hladni izvori su jedna zona morskog dna gdje se stvaraju pare vodikovog sulfida, metana i drugih ugljikovodika, često u obliku bazena slane vode. Hladni izvori su ekosistem koji je dom za nekoliko endemičnih vrsta. Tijekom vremena, hladni izvori ...

Jutro

Jutro je razdoblje vremena izmedu zore i prijepodneva. Suprotnost jutra je večer. Trajanje jutra ovisi o brojnim čimbenicima kao što su: godišnje doba, zemljopisna širina, zemljopisna dužina i vremenska zona. Jutro se takoder mogu koristiti u str ...

Klimazonalne vegetacijske zajednice

Klimazonalna ili samo zonalna vegetacija predstavlja tip potencijalne vegetacije. Biljke rastu u raznovrsnim prirodnim uvjetima i tako stvaraju mnoštvo raznolikih flornih elemenata i njihovih vegetacijskih zajednica. Flora je skup biljnih vrsta, ...

Konferencija Ujedinjenih naroda za standardizaciju geografskih imena

Konferencija Ujedinjenih naroda za standardizaciju geografskih imena, periodična je medunarodna konferencija koju organizira Statistička komisija Ujedinjenih naroda sa središnjom svrhom olakšavanja standardizacije nacionalnih geografskih imena. S ...

Kutna visina

Kutna visina ili visina je u astronomiji, uz azimut, jedna od koordinata u horizontskom koordinatnom sustavu. Azimut je koordinata nebeskog tijela u horizontskom koordinatnom sustavu. Astronomski azimut je kut mjeren na točki opažanja, polazeći o ...

Lingvistička geografija

Lingvistička geografija je lingvistička disciplina odnosno grana dijalektologije koja proučava raširenost jezičnih pojava s aspekta njihove geografske distribucije s ciljem spoznaje njihovih mijena odnosno razvoja. Proučava teritorijalnu rasprost ...

Mediteranske šume i makije

Mediteranske šume i makije su biom s umjerenom klimom, kojeg karakteriziraju suha ljeta i kišovite zime. Ljeto je obično vruće, ali može biti prohladno na obalama nekih mora, kao blizu San Franciscoa, jer je more tu hladno. Zime su obično umjeren ...

Metara iznad Jadrana

Metara iznad Jadrana je referentna točka nadmorske visine koja vrijedi za Republiku Hrvatsku i brojne susjedne zemlje. Na molu Sartorio u Trstu nalazi se stari visinski nadnevak. Visina na molu Sartorio dobivena je prema srednjoj morskoj razini J ...

Navigator

Za ostala značenja pojma vidi navigator razdvojba. Navigator je osoba osposobljena za navigaciju brodom ili letjelicom. Navigatorova primarna dužnost je znati u kojem se položaju nalazi brod ili letjelica u bilo kojem trenutku. Zadaće uključuju p ...

Neritička zona

Neritička zona je dio oceana koji se proteže od točke oseke do ruba kontinentalnog šelfa, s relativno malom dubinom, uglavnom do 200 metara. Neritička zona ima uglavnom vodu bogatu kisikom, nizak vodeni tlak, kao i relativno stabilnu temperaturu ...

Noć

Noć je razdoblje vremena izmedu zalaska sunca i svitanja tijekom kojeg se ne vidi sunčeva svjetlost. Suprotnost od noći je dan. Trajanje noći ovisi o brojnim čimbenicima kao što su godišnje doba, geografska širina, geografska dužina i vremenska z ...

Orijentacija

Riječ orijentacija potiče iz francuske riječi orienter, prema latinskom oriens izlazak Sunca, vidi Orijent u značenju smjer prema istoku. Do kasnog srednjeg vijeka karte moreplovaca bile su usmjerene na istok, a zgrade u sakralnoj arhitekturi ima ...

Pelagijska zona

Pelagijska zona obuhvaća sve vode koje nisu u blizini dna ili obale. Riječ pelagijska dolazi iz grčkog πέλαγος ili pélagos, što znači "otvoreno more". Pelagijska zona se može zamisliti kao cilindar s vodom koji ide od površine mora pa skoro do sa ...

Planinski travnjaci i šikare

Planinski travnjaci i šikare su biom definiran od strane World Wildlife Funda. U ovaj biom spadaju travnjaci i šikare koji se nalaze na velikim visinama, na primjer na planinama i visoravnima. Planinski travnjaci i šikare koji se nalaze iznad lin ...

Polarni dan

Polarni dan ili ponoćno sunce je prirodni fenomen koji se pojavljuje sjeverno od Arktičkog kruga i južno od Antarktičkog kruga, a tijekom kojeg je sunce vidljivo 24 sata na dan, odnosno uopće ne zalazi ispod obzora. Vrijeme tijekom kojeg sunce ne ...

Politička ekologija

Politička ekologija je znanost koja proučava načine na koje politički, ekonomski i socijalni faktori utječu na okoliš. Većina znanosti bavi se analizom utjecaja koje društvo, država, korporacije i transnacionalne vlasti imaju na ekološke probleme ...

Polutka

U kartografiji i geografiji, Zemljine polutke ili Zemljine hemisfere se odnose na bilo koji podjelu Zemlje na dvije polutke ili hemisfere. Takve podjele se najčešće odreduju geografskom širinom i dužinom: Južna polutka, polovica koja se prostire ...

Popis spojenih gradova

Zagreb - Gradec i Kaptol. Kasnijim širenjem obuhvatio je nekad udaljena sela. Sisak - do 1874. Civilni Sisak i Vojni Sisak Križevci - Gornje i Donje Križevce

Prostorna analiza

Prostorna analiza ili prostorna statistika obuhvaća sve formalne tehnike koje proučavaju entitete uporabom njihovih topoloških, geometrijskih ili geografskih osobina. Fraza se doslovno odnosi na raznolike tehnike od kojih su neke još uvijek u ran ...

Prvi zakon geografije

Prvi zakon geografije po Waldu Tobleru glasi "sve je povezano sa svime, ali bliske stvari su povezanije jedna s drugom". Ovo promatranje je umetnuto u gravitacijski model distribucije putovanja. Ovaj zakon je takoder povezano sa zakonom potražnje ...

Pusta

Pusta je pojam kojeg se obično povezuje s madarskim panonskim krajolikom. U prijevodu znači "ravnica", široka divljina koju čine trava i nisko grmlje. U pusti prevladava suho vrijeme, stepsko raslinje i kontinentalna klima. Tlo je podosta pješčan ...

Pusti otok

Ovo je članak o zemljopisnom terminu. Za toponim vidi Pusti Otočić. Pusti otok ili nenaseljeni otok je otok ili otočić kojeg trenutno ne nastanjuju ljudi. Nenaseljeni otoci su često korišteni kao mjesto radnje u književnosti i filmovi o brodolomi ...

Pustinje i vegetacija sušnih područja

Pustinje i vegetacija sušnih krajeva dobivaju godišnju količinu padalina od 25 cm ili manje i imaju suhu ili vrlo suhu klimu koju odlikuje snažan deficit vlažnosti, gdje godišnji mogući gubitak vlage preko evapotranspiracije daleko prelazi količi ...

Ruralna geografija

Ruralna geografija je grana geografije koja istražuje i proučava seoska naselja, njihov postanak, oblik i funkcije, odnosno područja izvan gradova i gradskih aglomeracija. Bavi se proučavanjem geografskih i drugih faktora koji utječu na postanak, ...

Sprud

Sprud ili lido je nakupina pijeska - manji izduženi otok po rijekama, jezerima i morima. Sprudovi mogu biti potpuno potopljeni, tad su neobično opasni za plovila, ili izdignuti iznad razine vode, ali kako su obično vrlo niski, i oni predstavljaju ...

Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela

Širokolisne i mješovite šume umjerenih predjela su vlažan biom sa umjerenom klimom. Struktura ovih šuma se obično sastoji od četiri dijela, tj. sprata. Najviši sprat su krošnje i on se sastoji od odraslog visokog drveća koje može biti visoko izme ...

Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume

Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume, takoder zvane tropske vlažne šume, su tropski i suptropski šumski biom. Tropske i suptropske šumske regije sa manjom količinom oborina su dom za tropske i suptropske suhe širokolisne šume i tropske i ...

Tropski i suptropski travnjaci, savane i šikare

Tropski i suptropski travnjaci, savane i šikare su biom koji se nalazi u polusuhim do poluvlažnim područjima. Krajolikom travnjaka dominiraju trave i slične zeljaste biljke. U savani postoji raštrkano drveće. U šikarama dominira drvenasto ili zel ...

Zemljopisno preimenovanje

Zemljopisno preimenovanje je čin promjene naziva zemljopisnog obilježja ili prostora. Ono se može protezati od nesporne promjene imena ulice do velikih rasprave o promjeni imena države. Neka imena su promijenjena lokalno ali ih druge zemlje ne pr ...

Knjižničarstvo

Knjižničarstvo ili bibliotekarstvo je znanost koja se bavi knjižnicama. Smisao knjižnice je korištenje u njoj pohranjenog knjižničnog fonda. Knjižnični fond u velikoj mjeri čine knjige, ali i drugi predmeti kao što su fotografije, slike, karte, g ...

Arhivsko gradivo

Arhivsko gradivo su zapisi ili dokumenti koji su nastali djelovanjem pravnih ili fizičkih osoba u obavljanju njihove djelatnosti. Arhivsko gradivo nastaje odabiranjem iz registraturnoga gradiva.

Ivan Babić

Ivan Babić roden je u Imotskome 1961. godine. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1987. godine završio je studij filozofije i ruskog jezika i književnosti. Diplomirani je knjižničar. Od 1984. godine prevodi pjesničke, prozne i teorijske tekstove ...

Marija Bajt

Marija Bajt je hrvatska političarka. Po struci je profesorica kroatistike i komparativne književnosti i diplomirana knjižničarka. Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu. Na hrvatskim parlamentarnim izborima 2000. godine ušla je u 4. saziv Hrva ...

Sead Begović

Sead Begović bio je suvremeni hrvatski i bošnjački pjesnik, prozaik, književni kritičar, esejist, urednik i novinar.

Nevenka Belić Dragičević

Nevenka Belić Dragičević, hrvatska knjižničarka, hrvatska emigrantska kulturna djelatnica Ranih 1950-ih bila dio skupine hrvatskih emigrantskih intelektualaca koji su bili namještenici ili vanjski suradnici institucije" Consejo Superior de Invest ...

Bibliografska baza podataka

Bibliografska baza podataka je baza podataka u kojoj su zapisani bibliografski zapisi. Vrsta je podatkovne baze prema sadržaju. Ne sadrže cjeloviti tekst, nego samo informacije o autoru, publikaciji u kojoj je rad objavljen, naslovu, godini objav ...

Bibliometrija

Bibliometrija proučava kvantitativne aspekte produkcije, diseminacije, i uporabe zapisanog znanja, što znači bavi se kvantitativnim proučavanjem fenomena kao što su autorstvo, izdavanje, čitanje, citiranje. Ovo uključuje proučavanje porasta liter ...

Bibliometrija kao disciplina informetrije

Bibliografija spada u područje informacijskih znanosti, a bavi se kvantitativnom analizom knjige. Knjiga označuje raznolike oblike materijalizacije odredenog pisanog djela, knjigom se postiže otvorenost kategorije prema svim materijalnim medijima ...

Bookcrossing

Bookcrosing je praksa ostavljanja knjiga na javnim mjestima, da bi je netko drugi uzeo, pročitao i proslijedio dalje. Izraz je izveden od imena internetske stranice BookCrossing.com, koja je započela ovu praksu.

Brošura

Brošura, meko ukoričena knjiga manjeg opsega. Prema UNESCO-ovoj definiciji iz 1964., brošura je neperiodička publikacija od najmanje pet, a najviše 48 stranica, ne računajući omot. Nakon izuma tiska u obliku brošure najčešće se objavljuju radovi ...

Citatna analiza

Samocitati su citati autora u čijim se radovima i citiraju, čija je osnovna zadaća povezivanje prethodnog i sadašnjeg rada zbog moguće preinake, proširenja ili ispravke prethodnih radova. Vrlo se često samocitati rabe i u svrhu olakšanja uvida u ...

CROLIST

CROLIST je hrvatski umreženi i u realnom vremenu integrirani knjižnični sustav i skupni katalog razvijen na distriburanom modelu Oracle relacijske baze podataka. Sadrži bibliografske zapise koje je katalogizirala NSK i koji su konvertirani iz sus ...

Dabar (repozitorij)

Dabar je skupni repozitorij koji korisnicima omogućava pretraživanje digiralnog sadržaja i objekata nastalih kao rezultat djelovanja institucija i njezinih zaposlenika u Hrvatskoj. Radovi koje se može pohraniti i koristiti su: disertacije, recenz ...

Deweyeva decimalna klasifikacija

Deweyeva decimalna klasifikacija primarno je sustav knjižnične klasifikacije.DDC je najrašireniji sustav klasifikacije u svijetu, knjižnice u više od 135 zemalja kontinuirano se služe s DDC u organizaciji i pristupu njihovim zbirkama. DDC je prev ...

Velimir Deželić stariji

Velimir Duro Josip Deželić hrvatski književnik, leksikograf i bibliotekar. Osim romana pisao je pjesme te je priznat i kao najbolji hrvatski katolički pjesnik. Otac je Velimira Deželića mladeg, Mladena Deželića, Stanka, Berislava, Branimira, Milo ...

Digitalizacija knjiga

Digitalizacija knjiga je proces pretvaranja fizičkih knjiga u digitalne slike ili elektroničke knjige putem skeniranja. Takav postupak zahtijeva puno manje vremena i truda nego metoda ponovnog tipkanja cijeloga teksta; prije nego što je skeniranj ...

Dokument

Dokument sadrži informacije. Često se referira na stvarni pisani ili snimani proizvod i namijenjen je komunikaciji ili pohranjivanju kolekcije podataka. Dokumenti su često fokus i interes administracije. Riječ se takoder upotrebljava kao glagol " ...

Država Mokselj ili otkrivanje Velikorusije (knjiga)

"Država Mokselj ili otkrivanje Velikorusije" je knjiga koju je 2006. godine napisao ukrajinski i ruski društveni aktivist Vladimir Belinski, s ciljem da na što stručniji način, ali evidentno kontroverzan, prikaže manje poznatu istinu o formiranju ...

Državni arhiv u Bjelovaru

U 21. stoljeće Državni arhiv u Bjelovaru ušao je sa projektom izgradnje novog arhivskog spremište. Naime, već krajem 1980-tih uočena je potreba za proširenjem spremišnog prostora zbog povećanja količine preuzetog gradiva no tek 2000. godine proje ...

Državni arhiv u Pazinu

Državni arhiv u Pazinu javna je ustanova i obavlja arhivsku službu kao javnu službu u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00 i 65/09. Državni arhiv u Pazinu obavlja djelatnost na području Istarske županije koja obuhvaća ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →