ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 98

Disleksija

Disleksija + έξις- lexsis) je poteškoća u učenju. Prvenstveno se očituje kod pisanoga jezika, odnosno čitanja i sricanja. Disleksija je odvojena i razlikuje se od ostalih poteškoća u čitanju koje su nastale iz drugih razloga, a koji mogu biti ne ...

Dunning-Krugerov efekt

Dunning-Krugerov efekt sklonost je prema kojoj ljudi ispodprosječne inteligencije smatraju da su inteligentniji nego što to jesu u stvarnosti i istodobno podcjenjuju inteligenciju ljudi koji im stoje nasuprot. Tu ljudsku sklonost pogrešnog procje ...

Duša

Duša je, prema mnogim religijskim i filozofskim tradicijama, nematerijalna komponenta čovjekova života, tj. unutarnji princip tijela. Kada promotrimo čovjeka, odmah opažamo da se on ne sastoji samo od duše ili samo od tijela, već u njemu tijelo i ...

Edipov kompleks

Edipov kompleks je koncept koji je razvio Sigmund Freud, koji je inspirirao Carla Gustava Junga, kako bi objasnio razvoj dječaka kroz identifikaciju s ocem i željom prema majci. Često je korišten pojam u psihoanalizi. Dobio je ime po starogrčkom ...

Efekt negativnosti

Efekt negativnosti u psihologiji je naklonost ljudi kada ocijenjuju uzoke ponašanja i odluke osobe koja im se ne svida, da pridodaju utjecaj sredine kao uzrok za njihovo pozitivno ponašaje te za njihovo negativno ponašanje pripisuju njihovoj ćudi ...

Efekt promatrača

Efekt promatrača ili Apatija promatrača je sklonost svjedoka nesreće, zločina ili druge hitne situacije da izbjegne pružanje pomoći žrtvi. Jedna od odrednica ovog efekta glasi: "Čim postoji više pojedinaca ili svjedoka, manja je vjerovatnost da ć ...

Eholalija

Eholalija je stereotipno ponavljanje riječi ili fraza druge osobe. Eholalija je prisutna u autizmu, Tourretovom sindromu, u poremećajima u razvoju, shizofreniji, i povremeno u drugim oblicima psihopatologije. Ako je eholalija učinjena ne dobrovol ...

Eidetsko pamćenje

Fotografsko ili eidetsko pamćenje obično se definira kao sposobnost pojedinca sjetiti se slika, zvukova ili raznih stvari s izvanrednom preciznošću i u velikoj količini. Riječ eidetsko znači "nešto što se odnosi na izvanredno iscrpno i razvidno p ...

Eksperiment s malim Albertom

Eksperiment s malim Albertom je psihološki eksperiment proveden 1920. godine s ciljem dokazivanja hipoteze o klasičnom uvjetovanju. Pokrenuo ga je istraživač John B. Watson s asistenticom Rosalie Rayner na sveučilištu Johns Hopkins. Dijete koje j ...

Eksplozija znanja

Eksplozija znanja ili eksplozija informacija označava proces pri kojim se količina informacija u društvu znanja u odnosu na druga područja društvenog i ekonomskog poretka povećava nesrazmjerno. Ova se izjava prije svega odnosi na količinu a ne na ...

Ekstraverzija

Ekstraverzija označava brzo prilagodavanje osobe novoj sredini. Pojam je formuliran prvi put od Carl Gustav Junga u referatu O pitanju psiholoških tipova" na psihoanalitičkom kongresu u Münchenu 1913. god. Ovdje je ujedno i skiciran dijalektički ...

Elektrin kompleks

Elektrin kompleks je koncept koji je razvio Carl Gustav Jung, prema teorijama svog učitelja Sigmunda Freuda, kako bi objasnio podsvjesnu seksualnu privlačnost djevojčica u dobi izmedu 3 do 7 godina, prema ocu. Često je korišten pojam u psihoanali ...

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija predstavlja sklop više sposobnosti - sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i kontrole vlastitih, ali i tudih emocija. U praktičnom smislu to znači biti svjestan svojih emocija i načina na koje one utječu na naše ponaša ...

Eneagram

Eneagram predstavlja vrlo staru tipologiju koja opisuje devet različitih karaktera. Eneagram sadrži unutarnju dinamiku kojoj su cilj promjene, zahtjevna je i iscrpljujuća ako se provodi kako je izvorno zamišljena. Bavi se promjenom i stvaranjem p ...

Europska federacija udruženja studenata psihologije

Europska federacija udruženja studenata psihologije je neprofitna, nevladina studentska organizacija koja se sastoji od udruženja studenata psihologije iz različitih zemalja Europe. EFPSA trenutno okuplja 33 članice organizacije i 2 članice sa st ...

Evolucijska psihologija

Evolucijska psihologija pristup je u društvenim i prirodnim znanostima koja proučava psihološke crte poput pamćenja, percepcije i jezika iz moderne evolucijske perspektive. Pokušava identificirati koje su čovječje psihološke crte evoluirane adapt ...

Fenomen Michelangelo

Fenomen Michelangelo fenomen je koji su opazili psiholozi, a odnosi se na način na koji meduovisni pojedinci utječu jedno na drugo, oblikujući se pritom tako da se oba partnera što više približavaju svojoj idealnoj slici koju imaju o sebi. Fenome ...

Feromoni

Feromon je izlučevina kemijskih faktora koja izaziva društveni odgovor kod članova iste vrste. Feromoni su kemikalije sposobne djelovati izvan tijela sekretom pojedinca da utječe na ponašanje primanja pojedinca. Postoje "alarmni" feromoni, hranid ...

Fikcija

Fikcija označava stvaranje zasebnog svijeta kroz književnost, film, slikarstvo i druge oblike. Razni oblici fikcija se rabe u brojnim oblicima umjetnosti. Fikcija predstavlja pričanje priča koje se ne temelje u potpunosti na činjenicama. Bolje re ...

Fluidna i kristalizirana inteligencija

U psihologiji, fluidna i kristalizirana inteligencija faktori su opće inteligencije koje je 1971. odredio Raymond Cattell. Fluidna i kristalizirana inteligencija modusobno koreliraju. Fluidna inteligencija slična je g-faktoru, a predstavlja one s ...

Forerov efekt

Takoder se naziva Barnumovim efektom, ili pogrješivošću osobne potvrde. Primjećeno je da pojedinci daju visoke ocjene točnosti opisima njihove osobnosti, navodno skrojenima samo za njih, a zapravo maglovitim izjavama koje se mogu primjeniti na ve ...

Freudova omaška u govoru

Freudova omaška ili Lapsus linguae označava nehotičnu pogrešku u govoru za koju Freud drži da odaje podsvjesnu motivaciju, želju ili držanje govornika. Inerpretacija toga lapsusa u govoru je raširena. Taj fenomena opisuje i definira austrijski ne ...

Frustracija

Frustracija je psihofizičko stanje povezano s iskustvom prisilnoga odricanja čovjeka od ispunjenja želja koje su po subjektivnoj ili objektivnoj ocjeni vrlo važne za neku osobu ili ličnost; doživljaj slabije ili jače neugode, nemira, strepnje ili ...

Gej afirmativna terapija

Gej afirmativna terapija je naziv za skup metoda kojima dio psihološke i psihijatrijske struke pristupa fenomenu homoseksualnosti. Zagovornici gej afirmativne terapije polaze od polazišta - koje danas ima podršku glavnine stručne i znanstvene zaj ...

Granice. Kada reći "da", kako reći "ne" i preuzeti nadzor nad svojim životom

Granice. Kada reći "da", kako reći "ne" i preuzeti nadzor nad svojim životom, knjiga iz 1992. godine. Višestruko nagradivani bestseler New York Timesa. Ugledni psiholozi dr. Henry Cloud i dr. John Townsend u ovom bestseleru pokazuju kako je posta ...

Hagiohr

Hagiohr je edukativni i popularni časopis o hagioterapiji – hrvatskom modelu duhovnog zdravlja koji razvija prof. dr. Tomislav Ivančić. Počeo je 2006. godine kao Glas hagioterapije, a 2009. godine prerastao u dizajnerski moderniji, sadržajno boga ...

Hagioterapija

Hagioterapija je terapijska metoda za ozdravljenje čovjekove duhovne dimenzije odnosno duše. Izrasla je na filozofskom, antropološkom i teološkom istraživanju čovjeka. Duša je naziv koji suvremeni filozofi i teolozi daju onom dijelu čovjeka po ko ...

Halucinacija

Halucinacija je najčešće vizualni ili auditivni osjetilni dogadaj koji nastaje bez odgovarajuće objektivne čulne stimulacije. Javlja se u odredenim posebnim situacijama i u posebnim stanjima organizma kao što su: prevelika emotivna napetost, umor ...

Halucinogeni

Halucinogeni su psihoaktivne tvari koje izazivaju halucinacije te uzrokuju promjene u percepciji,mišljenju, raspoloženju i svijesti.

Hipnoza

Etimološki, riječ hipnoza dolazi od grčke riječi hypnosis – "spavanje", ali treba naglasiti kako hipnoza nije spavanje što pokazuju i razlike u EEG snimkama hipnotičkog transa i faza spavanja. Hipnoza je metoda manipulacije sugestijom i stanje po ...

Histerija

Histerija) = maternica) vrsta je neuroze kod koje su dominantni raznovrsni tjelesni, senzorni, motorički i mentalni poremećaji sa psihogenim podrijetlom. To su najčešće: strepnja, tahikardija, pretjerana razdražljivost, mučnina, napadi smijeha i ...

Identificiranje (psihologija)

Identificiranje na području psihologije doslovno znači "ravnati". To označava proces poprimanja osjećaja drugog čovjeka. Primjer je identifikacije kazališni ili filmski glumac, koji se identificira s likom kojeg glumi, kao i gledatelj koji se tak ...

Imati ili biti

Imati ili biti je ime knjige socijalnog psihologa Ericha Fromma objavljene 1976. u kojoj Fromm pokušava napraviti i objasniti razliku izmedu imati i biti. Fromm naglašava kako moderno društvo postaje sve više materijalističko i kako osobe više vo ...

Individuacija

Svrha individuacije, pojma kako ga je elaborirao Carl Gustav Jung, oslobadanje je Vlastitosti iz pogrešnog plašta persone, ali i od sugestivne moći nesvjesnih slika. Jung je personu definirao kao isječak iz kolektivne psihe. Prvobitno značenje pe ...

Inteligencija

Inteligencija je mentalna karakteristika koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodbe na nove situacije, razumijevanja i korištenja apstraktnih pojmova i korištenja prethodnih znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne p ...

Introspekcija

Introspekcija, u psihologiji, samoopažanje, tj. opažanje vlastitih psihičkih procesa. Ta je psihologijska metoda svojevrsna samo psihologiji. Čovjek je svjestan svojih doživljaja i u stanju je da opaža i opisuje, bilo u trenutku samog doživljavan ...

Introverzija

Analitičar Carl Gustav Jung je pojam introverzija prvi put objavio u jednom svom ranom djelu da bi njime definirao okretanje libida ka unutrašnjoj strani, čime se, za razliku od ekstraverzije, izražava negativan odnos subjekta prema objektu. Poja ...

Iskonska slika

Iskonska slika, praslika, odnosno arhetip, po Jungu, je mnemički talog, engram koji se uobličuje zgušnjavanjem nebrojenih medusobno sličnih procesa koji imaju karakter prirodnog zakona. Sliku, koju je definirao koncentriranim izrazom cjelokupne p ...

Izludivanje

Izludivanje vrsta je mentalnog nasilja koje se manifestira tako što se informacije manipuliraju od strane napadača s ciljem da žrtva tog nasilja počinje sumnjati u svoje pamćenje, opažanja, percepciju stvarnosti, i počinje u sebi gajiti sumnje il ...

Jet lag

Jet lag je desinkronizacija u organizmu nastala kao posljedica letenja zrakoplovom kroz vremenske zone. To je prolazan klinički sindrom koji se javlja kao odgovor na remećenje fizioloških bioloških ritmova i uobičajeno rezultira nespecifičnim sim ...

Katarza

Katarza je ritualno očišćenje od neke nečistoće. Platon govori o smrti kao o katarzi odvajanju duše od tijela. Za Aristotela katarza je pročišćenje duše od štetnih uzbudenja putem samilosti i straha. Za Hipokrata katarza je značila tjelesno očišć ...

Kinseyjeva ljestvica

Kinseyeva ljestvica je jedan od prvih pokušaja brojevnog označavanja seksualne orijentacije kod ljudi. Ljestvica ima sedam stupnjeva od nultog, koji označava izričito heteroseksualnog pojedinca do šestog stupnja koji označava izričito homoseksual ...

Klasično uvjetovanje

Klasično uvjetovanje je učenje u kojem neutralni podražaj postaje ekscitatorni ili inhibitorni. Reakcije koje izazivaju bezuvjetni podražaji uvijek su iste, a hrana kao bezuvjetni podražaj izaziva bezuvjetni refleks.

Klinička depresija

Depresija je danas najčešći i ozbiljan psihički poremećaj, koji nepovoljno utječe na osjećaje, razmišljanje i ponašanje čovjeka. Depresija može pogoditi svakoga, a uzrokuje gotovo stalan osjećaj tuge i/ili gubitak interesa za aktivnosti u kojima ...

Kognitivno-bihevioralna psihoterapija

Kognitivno-bihevioralna psihoterapija jedan je od najpopularnijih psihoterapijskih pristupa. Najveća prednost ovog oblika psihoterapije je njezina znanstvena dokazanost, istraženost i adaptiranost s obzirom na specifične forme psihičkih poremećaj ...

Kompleks

Carl Gustav Jung je smatrao točnom hipotezu francuskih psihopatologa da su kompleksi otcijepljene parcijalne psihe. Etimologija njihovog porijekla je trauma, emocionalni šok i slično, pri čemu se otcijepljuje "komad" psihe. Najčešćim uzrokom nast ...

Kreativnost

Kreativnost je mentalni proces koji uključuju stvaranje novih ideja, pojmova, ili rješenja problema, ili novih poveznica izmedu postojećih ideja ili pojmova. Sa znanstvenog pogleda, smatra se kako proizvodi kreativnih misli ponekad zvanih diverge ...

Kriza prve četvrtine života

Kriza prve četvrtine života, psihološka pojava. Slična je krizi srednjih godina u popularnoj psihologiji, s tom razlikom što ova vrsta egzistencijalne krize pogada populaciju dobi od 20 do 35 godina, tj. mlade odrasle osobe. Pojava se uočila 2010 ...

Kultura srama

Kultura srama u antropologiji je koncept u kojem neko društvo koristi sram kao osnovno sredstvo za držanje kontrole nad djecom i kao način da se održava socijalni poredak unutar nekoga društva. Sram se koristi skupa sa prijetnjom izbacivanja iz d ...

Kvantno samoubojstvo

Kvantno samoubojstvo je misaoni eksperiment u kvantnoj mehanici i filozofiji fizike. Navodi se da može razlikovati kopenhagensku interpretaciju kvantne mehanike od Everettove interpretacije mnogih svjetova primjenom misaonog eksperimenta Schrödin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →