ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99

Laž

Laž je svjesno izrečena neistina ili obmana. Svatko slaže barem jednom u životu, tako tvrde psiholozi. Ponekad ljudi lažu bez odredene namjere, pokušavajući se zaštititi od emocionalne boli. Općenito pravilo glasi: gdje je laž, tu je i strah, i t ...

Libido

Latinsku riječ libido možemo doslovno prevesti kao požudu, želju, htijenje, priželjkivanje ili zadovoljstvo. Termin se prvi put pojavljuje u petom pjevanju Danteovog Pakla, gdje susreće kraljicu Semiramidu, koju opisuje kao onu "koju libido dopuš ...

Lucidni snovi

Lucidni snovi su oni snovi kada je osoba svjesna da sanja, čega obično postaje svjesna kada sanja neku nemoguću ili nevjerojatnu pojavu, ili bez ikakvog jasnog razloga jednostavno shvati da sanja. U takvim snovima moguće je biti lucidan i imati m ...

Ljubav

Ljubav može opisivati snažan osjećaj kao zadovoljavanje osnovnih emocionalnih potreba, pruža najintenzivniji osjećaj bliskosti. U govoru obično označava meduljudsku ljubav, no ona može označavati ljubav prema državi, cilju, športu itd. Meduljudsk ...

Ljudsko vezanje

Ljudsko vezanje je proces razvoja bliskih meduljudskih odnosa. Najčešće se razvija izmedu članova obitelji i prijatelja, ali se takoder može razviti i u grupama, kao što su športske ekipe ili bilo kojom prilikom kada ljudi provode vrijeme zajedno ...

Maslowljeva teorija hijerarhija potreba

Abraham Maslow je osnivač škole unutar suvremene psihologije koja je poznata pod imenom humanistička psihologija. Njegova teorija osobnosti predstavlja jedan od temelja te škole pa se stoga može nazvati humanističkom teorijom osobnosti. Ovdje gov ...

Mašta

Mašta ili Imaginacija je psihički proces stvaranja novih predodžbi, kombiniranjem različitih ideja i pojmova koji kao takvi ne postoje u ranijem iskustvu. Mašta kao stvaralačko mišljenje, predstavlja osnovu umjetničke, znanstvene i tehničke kreat ...

Mehanizmi obrane

Mehanizmi obrane su tehnike kojima se Ego služi za obranu od nagona i nepodnošljive tenzije afekata. Osnovni cilj je narcistička zaštita, izbjeći svaku vrstu nezadovoljstva, libido okrenuti ka Egu; i za adaptaciju na vanjski svijet. Bitna funkcij ...

Mentalizam

Mentalizam je aktivnost u kojoj njeni praktikanti, zvani mentalisti, pokazuju visoko razvijene mentalne i intuitivne sposobnosti. U tim predstvama mentalisti publici stvaraju dojam da su obdareni parapsihološkim ili nadnaravnim moćima kao što je ...

Mentalna mapa

Mentalna karta ili umna karta je vrsta dijagrama specifične forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan način. On kao shematski opis nekog znanja sadržava riječi, rečenice, simbolične sličice ili crteže i razne druge znakove koji p ...

Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje Svjetska zdravstvena organizacija definirala je kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajedni ...

Mikroučenje

Mikroučenje se bavi relativno malim cjelinama znanja i kratkoročnim aktivnostima učenja. Općenito, pod terminom mikroučenje’ podrazumijevaju se mikro-perspektive u kontestu učenja, obrazovanja i vježbanja. Mnogo češće, termin se koristi u domeni ...

Misao

Misao i mišljenje su psihološke funkcije koje nam omogućuju da putem misaonih operacija odredujemo svojstva pojava i otkrivamo odnose medu njima. Mišljenje ili tok mišljenja je mentalni proces koji se odlikuje rasudivanjem i zaključivanjem, odnos ...

Mnemotehnika

Mnemotehnika ili mnemonika je vještina koja omogućuje da se povezivanjem slika ili riječi, informacija lakše zapamti. Etimologija riječi povezana je s "mnemosynom", nazivom titana, koji utjelovljuje sjećanje na grčku mitologiju. Mnemotehnike mogu ...

Model "Kübler-Ross"

Model "Kübler-Ross", bolje poznat kao Pet stadija žalovanja, teorija je koju je predstavila Elisabeth Kübler-Ross u svojoj knjizi ’O smrti i umiranju’’ koja je bila inspirirana njenim radom sa terminalnim bolesnicima. Kübler Ross je smatrala da p ...

Mučenje

Mučenje je nanošenje psihičke ili fizičke patnje na ljude putem drugih osoba. Uglavnom kao sredstvo za odredenu namjenu, npr. za dobivanje izjave, priznanja, dobivanje informacije ili u svrhu slamanja otpora žrtve mučenja. Koristi se i kao sredst ...

Napetost

Napetost ili stres označava prouzrokovan psihološki i fiziološki odgovor na specifične zahtjeve da bi se omogućilo izdržati posebna fizička i mentalna opterećenja.

Narcizam

Narcizam je pojam koji se odnosi na osobinu samoljublja. Označava pretjerano divljenje samom sebi s bahatim ponašanjem i nedostatkom razumijevanja za druge ljude, koje vidi samo kao alat za postizanje vlastitih ciljeva. Strukturni je poremećaj li ...

Narkomanija

Narkomanija je navika uživanja narkotika, u proširenom značenju toksikomanija Narkomanija je snažna vezanost osobe za neku psihoaktivnu tvar, koja se karakterizira kao neodoljiva strast za njenim konzumiranjem. Godine 1957., Svjetska zdravstvena ...

Naučena bespomoćnost

Naučena bespomoćnost izraz je u psihologiji životinja i ljudi. Izraz je skovao američki psiholog Martin Seligman a označava stanje ljudskog ili životinjskog bića u kojem je ono naučeno da se ponaša bespomoćno, pa čak i kada mu se ponovo pruži pri ...

Nesanica

Nesanica je nedovoljno spavanje. Dijeli se prema vrsti poremećaja spavanja i trajanju. Nesanica se dijeli na: učestalo i stalno budenje teškoće održavanja spavanja teškoće uspavljivanja nesanica na početku spavanja trajnu pospanost unatoč odgovar ...

Obespravljena žalost

Obespravljena tuga je pojam koji označava bol koja nije priznata od strane društva. Primjeri dogadaja koji dovode do obespravljene tuge su gubitak kućnog ljubimca, traume u obitelji generacijama prije, gubitak kuće ili mjesta stanovanja, abortus, ...

Obradba informacija

Obradba informacija je izmjena informacija koja je na bilo koji način prepoznatljiva promatraču. To je proces koji opisuje sve što se dogada u svijetu, od padanja kamena do ispisivanja tekstualne datoteke iz digitalnog računalnog sustava. U tom s ...

Odgodeno žalovanje

Pojmovi, odgodena tuga i neriješena tuga su varijacije tuge nakon gubitka. Značenje neriješene tuge je bilo koji aspekt žalosti koji još treba riješiti. U slučaju kašnjenja tuge, reakcija na gubitak je odgodena za kasnije, čak i godinama kasnije, ...

Opraštanje

Opraštanje je pojam koji mnogi, gotovo automatski, vežu uz kršćanstvo i nedvojbeno je da spada u njegovo središte. Riječ je o temi koja se, s jedne strane percipira kao važna, ali koja je zapravo u mnogočemu još potrebna daljnjeg istraživanja rad ...

Opsjena

Opsjena ili iluzija, pogrješan, izobličen opažaj izvjesnih objekata ili pojava u stvarnosti, uvjetovan nekim subjektivnim ili objektivnim činiteljima. Uglavnom se doživljavaju pomoću osjetila, pa tako postoje slušne, vidne, dodirne, okusne i opip ...

Osmijeh

Osmijeh je radnja kojom demonstriramo opuštenost psihosomatskog statusa pojedinca kroz neverbalne i facijalne izraze koji znače te predstavljaju osjećaje poput sigurnosti, razbibrige, zaigranosti, opuštenosti, zabavnosti, radosti, sreće, ljubavi, ...

Pamćenje

Pamćenje je mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacija. Pamćenje je uvelike značajno za čovjeka, za njegov razvoj i njegov identitet. Ono je u uskoj vezi s učenjem, mogli bismo reći da bez njega učenje ne bi imalo smisla jer je pam ...

Pažnja

Pažnja je psihička funkcija koja ima dvije osnovne komponente kojima je može opisivati i procjenjivati: prva komponenta se odnosi na usmjeravanje i usredotočivanje psihičke energije na odredeni objekt - ta se komponenta pažnje naziva tenacitet, d ...

Penroseov trokut

Penroseov trokut je najpoznatiji grafički paradoks ili perceptivna varka. Pokazuje tri grede, koje su sastavljene pod pravim kutom, a još uvijek čine trokut. Očito krši nekoliko zakona euklidske geometrije. Izmedu ostaloga taj zakon kaže da je zb ...

Percepcija

Percepcija ili opažanje je proces kojim mozak organizira podatke dospjele iz raznih osjetila i interpretira ih tvoreći smislenu cjelinu. Percepcija nam omogućava da razne mrlje boje vidimo kao odredeni predmet, da mnoštvo zvukova čujemo kao govor ...

Perceptivne varke

Perceptivne varke su "krivo" percipirane pojave koje često mogu biti zbunjujuće. Najčešće su optičke iluzije, ali je razlika u tome što optičke varke uključuju samo pojave koje percipiraju oči, a perceptivne uključuju sve pojave koje percipiramo. ...

Placebo

Placebo je u strogom smislu lažni proizvod, koji ne sadrži ljekovite tvari s farmakološkim učinkom. Za razliku od placeba lijekovi koji sadrže ljekovite tvari nazivaju se verum -i. Placebo učinak opisuje situaciju kada je pacijent uvjeren da lije ...

Podražaj

Podražaj ili stimulus je fizikalno-kemijski proces koji izaziva reakciju žive tvari. Odredenog je intenziteta i trajanja, a djeluje na osjetila izazivajući u njima živčano uzbudenje praćeno doživljajem osjeta. Može se dogadati izvan ili unutar ži ...

Podražljivost

Podražljivost ili iritabilnost predstavlja svojstvo živčane stanice da na podražaj odgovara promjenom električnog potencijala, odnosno da odgovori na podražaj. Ubraja se medu osnovna svojstva svih živih bića. Pojam podražljivosti se u hrvatskom j ...

Pojedinac

Pojedinac ili latinizam individua pojedinačno je biće, jedinka, cjelovita osoba, koja se razlikuje od svih drugih ljudi. U filozofiji, pojam individua označava autonomnu, samosvjesnu i samosvojnu jedinku, pojedinca kojem vlastita egzistencija pos ...

Poštovanje

Poštovanje ili uvažavanje je pozitivna odlika ponašanja prema osobama ili pojavama kao što su nacija ili vjera. Poštovanje može biti specifičan osjećaj s obzirom na nečije kvalitete ili ugled. npr. "Imam veliko poštovanje prema radu te osobe." To ...

Potkrepljenje

Potkrepljenje je termin koji se najčešće upotrebljava u psihologiji učenja. Značenje mu nije moguće jasno precizirati, ali bit je sljedeća - ako je odredena radnja praćena pozitivnim efektima ona će biti učvršćena u pamćenju, a vjerojatno i u pon ...

Potrebe

Potrebe proizlaze iz poriva za podmirivanjem nekog stvarnog ili umišljenog manjka, te definiraju čovjeka kao prirodno, društveno i ljudsko biće. Postoji nekoliko načina podjele potreba: prema njihovoj važnosti za opstanak ljudskog bića, prema ops ...

Pozitivno razmišljanje

Pozitivno razmišljanje je koncepcija koja se odnosi na ličnost osobe i često je dio sadržaja u tečaja ili seminara za motivaciju te program u odgovarajućuj literaturi. Pojam pozitivnog razmišljanja ne treba miješati s pojmom pozitivne psihologije ...

Preuranjeno žalovanje

Preuranjeno žalovanje odnosi se na reakciju boli koja se dogodila prije nadolazećeg gubitka. Tipično, nadolazeći gubitak je smrt bliske osobe zbog bolesti, ali ju takoder može doživjeti i umirući pojedinac. Preuranjena smrt može takoder biti izaz ...

Projektivne tehnike

Projektivne tehnike jesu vrsta testova ličnosti koji na zaobilazan, posredan način dijagnosticiraju dubinske osobine ličnosti, standardnom serijom višesmislenih zadataka. Pri gledanju obrisa nastalih prskanjem tinte osobe mogu vidjeti različite s ...

Psiha (psihologija)

Pod pojmom psiha analitička psihologija smatra cjelinu svjesno-nesvjesnih sadržaja. Psiha je ono živo nešto što buja u čovjeku, za koje često upotrebljavamo izraze duh, duša ili um. Psihički sadržaji vode porijeklo od iskona prasvjesti pa su stog ...

Psihičke funkcije

Pod psihičkom funkcijom Carl Gustav Jung je razumijevao izvjestan oblik psihičke djelatnosti koji u različitim okolnostima načelno ostaje sebi jednak. Energetski promatrano psihička funkcija je pojavni oblik libida koja u različitim okolnostima n ...

Psihičko silovanje

Psihičko silovanje nije pojam koji postoji u stručnoj psihološkoj literaturi, zbog čega ne bi trebao pripadati kategoriji psihologija, već eventualno kategoriji književnost u kontekstu metafore. Psihičko ili emocionalno nasilje, odnosno primjena ...

Psihoanalitička teorija razvoja

Psihoanalitička teorija razvoja Prema psihoseksualnom modelu, ljudski razvoj se odvija u pet faza: 1. Oralna faza - traje od rodenja do 18. mjeseca života. Libido je smješten u području usta. Izvor tjelesnog užitka je sisanje. Dijete usmjerava sv ...

Psihoanaliza

Freud je smatrao da pacijenti neće biti prisiljeni na neprilagodena ponašanja kada shvate da se zbog svojih nesvjesnih razloga tako ponašaju i da pacijent, voden terapeutom, mora sam doći do srži svojih problema. Glavni ciljevi psihoanalitičkog t ...

Psihologija gomila

Psihologija gomila knjiga je koju je Gustave Le Bon objavio 1895. U knjizi Le Bon tvrdi da postoji nekoliko karaktera psihologije gomile: "impulzivnost, razdražljivost, nepodobnost razmišljanja, manjak prosudivanja i kritičnoga duha, pretjerivanj ...

Psihologija Kabale

Kabala je mističko učenje judaizma o temeljima svijeta i smislu ljudskog života. Temelji se na bogatoj tradiciji književnosti Biblije i Talmuda. Psihologija Kabale je učenje Kabale o duši, razinama duše i kultiviranju duše. Duša je zbiljska dimen ...

Psihološko oružje

Psihološko oružje, posebna vrsta oružja. Praktično je u specijalnom ratu, dijelu psihološkog rata. Korijeni su duboko u prošlosti, ali ga se smatra oružjem modernog vremena. Mirnodopski sastava suvremenih svjetskih vojskâ imaju snage za psihološk ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →