ⓘ Obrazovanje u pomorstvu

                                     

ⓘ Obrazovanje u pomorstvu

Temelj kvalitetnog razvitka cjelokupnog pomorskog gospodarstva kao i pomorske znanosti općenito je odgovarajuće obrazovanje te odgovarajući znanstveno-istraživački i stručni rad u kompleksnoj domeni pomorstva. Upravo pomorske srednje škole, a pogotovo pomorski fakulteti obrazuju kadar koji u nacionalnim, europskim i svjetskim odnosno globalnim okvirima, aktivno sudjeluje u stvaranju, razvoju i odgovarajućoj primjeni multidisciplinarne pomorske znanosti te snažno ističe pomorsku orijentaciju Republike Hrvatske u svijetu.

                                     

1. Povijest

Od kanua, koji su bili napravljeni od izdubljena drva, do modernih brodova razvijala su se i zanimanja povezana s pomorstvom. Hrvatska tradicija pomorstva na istočnoj jadranskoj obali, započeta još za ilirskih vremena, nastavljena je udjelom feničkih i grčkih naseobina i jačanjem ekonomske i vojničke snage hrvatskog naroda nakon njihova dolaska na obale Jadrana, o čemu svjedoče mnogobrojni zapisi o njihovima pomorskim pothvatima, počevši već od VII stoljeća. Pisac, povjesničar, teolog i pjesnik Pavao Dakon u svom djelu "Povijest Langobarda" u latinskom izvorniku "Historia gentis Langobardorum libri VI" ili kraće "Historia Langobardorum" navodi da su 642 god. Hrvati nazočni s mnoštvom brodova pod gradom Sepontom Manfredonija, provincija Foggia jedna od talijanskih pokrajina u okviru regije Apulija u Italiji. Kroz povijest razvoja Hrvatske može se pratiti i povijest razvoja pomorstva, a ujedno i pomorski obrazovni proces. Prva pomorska škola na istočnoj obali Jadranskoga mora osnovana je u Bakru 1849., a neznatno kasnije i pomorske škole u Splitu, Malom Lošinju, Zadru i Dubrovniku. Viša pomorska škola osnovana je 1949. u Rijeci, a zatim u Splitu te naknadno prerastaju u pomorske fakultete.

                                     

2. Obrazovne ustanove

U Republici Hrvatskoj obrazovne ustanove u pomorstvu trenutačno čine dva pomorska fakulteta, dva sveučilišna pomorska odjela, tri pomorske srednje škole te pet srednjih škola sa smjerovima usko vezanim uz pomorstvo.

                                     

2.1. Obrazovne ustanove Srednjoškolske ustanove

Pomorske srednje škole:

 • Pomorski nautičar
 • Pomorska škola Bakar
 • Tehničar za brodostrojarstvo
 • Tehničar za logistiku i špediciju
 • Pomorska škola Split
 • Tehničar za logistiku i špediciju
 • Pomorski nautičar
 • Ribarsko-nautički tehničar
 • Tehničar za brodostrojarstvo
 • Pomorski nautičar
 • Tehničar za logistiku i špediciju
 • Tehničar za brodostrojarstvo
 • Pomorska škola Zadar

Srednje škole sa smjerovima usko vezanim uz pomorstvo:

 • Pomorski nautičar
 • Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik
 • Tehničar za brodostrojarstvo
 • Pomorski nautičar
 • Tehničar za brodostrojarstvo
 • Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj
 • Tehnička škola Šibenik
 • Tehničar za brodostrojarstvo
 • Prometno-tehnička škola Šibenik
 • Pomorski nautičar
 • Tehničar za logistiku i špediciju
 • Srednja škola Korčula
 • Tehničar za brodostrojarstvo


                                     

2.2. Obrazovne ustanove Visokoškolske ustanove

Popis pomorskih fakulteta i sveučilišnih pomorskih odjela, studijskih programa, akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica. Posebni program obrazovanja održava se sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Pomorski fakulteti:

 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka nautike univ. bacc. ing. naut.
 • Preddiplomski studij
 • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
 • Pomorski fakultet u Rijeci
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka brodostrojarstva univ. bacc. ing. nav. mech.
 • Brodostrojarstvo
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka informatičke tehnologije univ. bacc. ing. techn. inf.
 • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
 • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka pomorske tehnologije univ. bacc. ing. nav. techn.
 • Tehnologija i organizacija prometa
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka prometa univ. bacc. ing. traff.
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike i pomorske tehnologije mag. ing. nav. techn.
 • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
 • Diplomski studij
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije mag. ing. nav. mech.
 • Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
 • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije mag. ing. nav. techn.
 • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije mag. ing. nav. techn.
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa mag. ing. traff.
 • Tehnologija i organizacija prometa
 • doktor/doktorica znanosti, iz polja tehnologije prometa i transporta dr. sc.
 • Poslijediplomski znanstveni doktorski studij "Pomorstvo"
 • Posebni program obrazovanja
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka nautike univ. bacc. ing. naut.
 • Pomorski fakultet u Splitu
 • Pomorska nautika
 • Preddiplomski
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka brodostrojarstva univ. bacc. ing. nav. mech.
 • Brodostrojarstvo
 • Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka informatičke tehnologije univ. bacc. ing. techn. inf.
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka pomorske tehnologije univ. bacc. ing. nav. techn.
 • Pomorski sustavi i procesi
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka prometa univ. bacc. ing. traff.
 • Pomorski menadžment
 • Pomorske tehnologije jahta i marina
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka pomorske tehnologije univ. bacc. ing. nav. techn.
 • Pomorska nautika
 • Diplomski
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike mag. ing. naut.
 • Brodostrojarstvo
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva mag. ing. nav. mech.
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije mag. ing. nav. techn.
 • Pomorske elektrotehničke tehnologije
 • Pomorski sustavi i procesi
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije mag. ing. nav. techn.
 • Pomorski menadžment
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorskog menadžmenta mag. ing. admin. nav.
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije mag. ing. nav. techn.
 • Pomorske tehnologije jahta i marina
 • Posebni program obrazovanja

Sveučilišni pomorski odjeli:

 • Nautika
 • Preddiplomski
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka pomorskog prometa nautičkog smjera univ. bacc. ing. naut.
 • Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera univ. bacc. ing. nav. mech.
 • Brodostrojarstvo
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina univ. bacc. ing. nav. techn.
 • Pomorske tehnologije jahta i marina
 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Odjel za elektrotehniku i računarstvo
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu univ. bacc. ing. el.
 • Diplomski
 • Pomorstvo
 • magistar/magistrica inženjer/inženjerka pomorskog prometa mag. ing. nav. traff.
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu mag. ing. el.
 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu Odjel za elektrotehniku i računarstvo
 • Posebni program obrazovanja
 • Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
 • Preddiplomski
 • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka nautike univ. bacc. ing. naut.
 • sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije univ. bacc. ing. nav. mech.
 • Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
 • Posebni program obrazovanja
 • stručni prvostupnik/stručna prvostupnica baccalaureus/baccalaurea, inženjer/inženjerka logistike i mobilnosti bacc. ing. log.
 • Preddiplomski
 • Logistika i mobilnost
 • Sveučilište Sjever, Odjel logistike i održive mobilnosti
 • Održiva mobilnost i logistika Održivi prometni sustavi, Upravljanje logističkim sustavima
 • Diplomski
 • magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike mag. ing. traff.
                                     

2.3. Obrazovne ustanove Pomorska učilišta za izobrazbu pomoraca

Obavljaju izobrazbu pomorca, jahtaša, nautičara i ostalih djelatnika u pomorstvu za stjecanje pomorskih zvanja i svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca u skladu sa STCW Konvencijom, Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i Pravilnikom o brodicama i jahtama te ostalim relevantnim propisima.

                                     

3. Zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca

Obrazovanje pomoraca ne prestaje završetkom pomorske škole ili fakulteta nego se nastavlja polaganjem ispita u lučkoj kapetaniji za stjecanje svjedodžbi odnosno propisanih razina pomorskih zvanja. Zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca su propisane Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

 • Zvanja pomoraca u službi palube su
 • časnik plovidbene straže,
 • prvi časnik palube,
 • zapovjednik broda,
 • član plovidbene straže.
 • časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem STCW II/1;
 • časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi STCW II/3, točka 1;
 • zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi HR III/13.
 • član posade koji čini dio plovidbene straže STCW II/4;
 • prvi časnik palube na brodu do 3000 BT STCW II/2, točke 31;
 • Pomorac u službi palube može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti
 • zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i zapovjednik ribarskog broda u ZERP-u HR III/14;
 • zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi STCW II/3, točka 2;
 • zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg STCW II/2, točke 12;
 • prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem STCW II/2, točke 11;
 • zapovjednik broda do 3000 BT STCW II/2, točke 32;
 • upravitelj stroja,
 • drugi časnik stroja,
 • član plovidbene straže u strojarnici.
 • Zvanja pomoraca u službi stroja su
 • časnik plovidbene straže u strojarnici,
 • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi HR III/24;
 • upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW R-HR VI/5.
 • Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti
 • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim STCW III/2, točka 2;
 • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW STCW III/3;
 • upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW R-HR VI/7
 • drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim STCW III/2, točka 1;
 • član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici STCW III/4;
 • časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi HR III/25;
 • časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim STCW III/1;
 • drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW STCW III/3;
 • časnik stroja odgovornog za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW R-HR VI/6;
 • upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi HR III/26;
 • radioelektroničar
 • radiooperater.
 • Zvanja pomoraca u GMDSS-radioslužbi su
 • radiooperater s ograničenom ovlasti STCW IV/2, točka 4
 • radioelektroničar II. klase STCW IV/2, točka 2;
 • Pomorac s odgovarajućim zvanjem u GMDSS-radioslužbi može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti
 • radiooperater s općom ovlasti STCW IV/2, točka 3;
 • radioelektroničar I. klase STCW IV/2, točka 1;
 • VHF DSC radiooperater CEPT 31-04E.
 • Dopunske osposobljenosti
 • Svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca
 • Osnovne osposobljenosti


                                     

4. Vanjske poveznice

 • Mrežne stranice - Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
 • Mrežne stranice - Pomorski fakultet u Rijeci
 • Mrežne stranice - Pomorski fakultet u Splitu
 • Mrežne stranice - Prometno-tehnička škola Šibenik
 • Mrežne stranice - Pomorska škola Zadar
 • Mrežne stranice - Srednja škola Korčula
 • Mrežne stranice - Pomorska škola Bakar
 • Mrežne stranice - Pomorska škola Split
 • Mrežne stranice - Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
 • Mrežne stranice - Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj
 • Mrežne stranice - Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik
 • Mrežne stranice - Tehnička škola Šibenik
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →