ⓘ Srednje obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba koja rukuje odredenim strojem ili alatom mora za to biti stručno osposobljena. Programi su prilagodeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih, a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole. Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvo ...

Srednja škola Bedekovčina

Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina, Gajeva 1. Osnivač Škole je Narodni odbor Općine Bedekovčina koji je 27. siječnja 1956. donio Rješenje o otvaranju Industrijske škole opekarsko keramičke struke, broj: 380/1956., kao budžetske ustanove sa sjedištem u Bedekovčini Gornjoj. Srednja škola je tijekom povijesnih promjena ostala javna ustanova, koja se organizacijski dijeli na nastavnu djelatnost, dom učenika i zavod za graditeljstvo i gradevne materijale. Unutar nastavne djelotnosti djeluje: medicinsko i graditeljsko učilište, poljoprivredno učilište. Za svoj rad škola je dobila niz priznan ...

Državna matura

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu nakon završetka četvrtog razreda tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja. Slično tome, srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim srednjim školama koje traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Profesor

Profesor, osoba koja se bavi predavanjem odredenog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu ili na akademiji. Uvjet za držanje nastave u osnovnoj i srednjoj školi je završen fakultet i položen stručni ispit, koji se polaže nakon godinu dana držanja nastave. Za držanje predavanja na fakultetu ili akademiji u najvećem broju slučajeva potreban je stupanj obrazovanja doktora znanosti ili umjetnosti i odreden broj znanstvenih radova. Predavač na fakultetu, prije dobivanja zvanja profesora, mora odredeno vrijeme provesti u zvanjima asistent i docent, potom slijede zvanja izvanredni pro ...

Godina prekida (obrazovanje)

Godina prekida u profesionalnom i obrazovnom smislu je godina nakon srednje škole, odnosno godina prije odlaska na fakultet. To je pauza koja se uzima u svrhu odmora od formalnog obrazovanja i odluke o daljnjem formalnom usmjeravanju. Tijekom ovog razdoblja osoba može provoditi razne aktivnosti: stručna praksa učenje jezika putovanja samostalni život volontiranje dodatna nastava kojom će budući student nadoknaditi neusvojeno gradivo srednje škole Nastanak ove tradicije pripisuje se Nicholas Maclean-Bristolu, koji je 1967. godine organizirao projekt Trust, odnosno edukacijsko-volontersku pr ...

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

Odluka o osnivanju srednje škole, odnosno medrese donesena je 1992. godine da bi s radom počela 1993. pod nazivom Medresa "Dr. Ahmed Smajlović". U hrvatski sustav srednjoškolskog obrazovanja uvrštena je 2000. godine. Na osnovu inicijative Školskog odbora osnivač škole, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, donosi odluku kojom se medresi mijenja ime u "Islamska gimnazija". Razlog takvog čina jest omogućavanje svršenicima te škole daljnje obrazovanje na sveučilištima širom svijeta. Slijedom dogadaja, nadležno ministarstvo u Hrvatskoj rješenjem odobrava školi izvodenje vlastitog plana i pro ...

Hauptschule

Hauptschule je niža srednja škola u Njemačkoj i Austriji u kojoj učenici izučavaju različite zanate stjecanjem praktičnog znanja i vještina. Obrazovanje u nižoj srednjoj školi traje pet godina, nakon kojih učenici dobivaju potvrdu o završetku niže srednje škole. Osim potvrde, učenici mogu polagati stručni ispit za svoj zanat i time steći preduvjet za polaganje majstorskog ispita i zapošljavanje bez pohadanja neke visokoškolske ustanove. Stoga se Hauptschule smatra temeljem stručne naobrazbe u njemačkom i austrijskom školskom sustavu te je jedna od najcjenjenijih obrazovnih ustanova. Prve H ...

Obrazovanje u pomorstvu

Temelj kvalitetnog razvitka cjelokupnog pomorskog gospodarstva kao i pomorske znanosti općenito je odgovarajuće obrazovanje te odgovarajući znanstveno-istraživački i stručni rad u kompleksnoj domeni pomorstva. Upravo pomorske srednje škole, a pogotovo pomorski fakulteti obrazuju kadar koji u nacionalnim, europskim i svjetskim odnosno globalnim okvirima, aktivno sudjeluje u stvaranju, razvoju i odgovarajućoj primjeni multidisciplinarne pomorske znanosti te snažno ističe pomorsku orijentaciju Republike Hrvatske u svijetu.

Paulo Freire

Freire je roden 1921. godine u obitelji srednje klase, ali je za vrijeme Velike gospodarske krize 1929 1933. upoznao siromaštvo i glad. Njegova obitelj bila je prisiljena preseliti u grad Jaboatão dos Guararapes, a 1933. godine preminuo mu je otac. Obiteljska situacija utjecala je na njegov školski uspjeh, za svojim je vršnjacima zaostajao četiri razreda te se igrao s djecom iz siromašnih obitelji. Freireova iskustva iz djetinjstva utjecala su na formiranje njegovih kasnijih pedagoških ideja i zabrinutosti za siromašne.

Elektrostrojarska škola Varaždin

Elektrostrojarska škola Varaždin je javna srednja tehnička škola u Varaždinu. MEC - Školski centar za stručno obrazovanje metalskih i elektrotehničkih kadrova postoji od 1962. god. MEC, danas ESŠ. Reorganizacijom škola u RH mijenja naziv u Elektrostrojarska škola Varaždin. Od 1.9.1992.god. škola je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu.

Krupa na Uni

Krupa na Uni je općina u Bosni i Hercegovini, u entitetu Republici Srpskoj. Općina Krupa na Uni je formiranao od dijela prijeratne općine Bosanska Krupa koji je nakon Daytonskog sporazuma pripao Republici Srpskoj. Radi se o siromašnoj i maloj općini, nastanjenoj pretežno srpskim stanovništvom.

Eton College

Eton College ili Eton je svjetski poznata engleska privatna škola za mladiće osnovana 1440. godine od engleskog kralja Henrika VI. Eton pohadaju učenici od 13. do 18. godine. Eton obrazuje više od 1300 učenika razvrstanih u 25 domova. Škola je smještena u gradiću Eton blizu grada Windsora u grofoviji Berkshire. Školarina za školsku godinu 2017/18. iznosila je oko 330 000 kuna. Eton su pohadali mnogi uglednici, uključujući 18 bivših britanskih premijera te se često naziva "glavnom kolijevkom engleskih državnika". Smatra se ekskluzivnom školom koja obrazuje djecu engleske aristokracije i viš ...

Brodostrojar

Brodostrojar je osoba koja je završila Brodostrojarsku školu, Višu brodostrojarsku školu, ili, Brodostrojarski fakultet. U Hrvatskoj je brodostrojarski fakultet jedan je od odsjeka pomorskog fakulteta, a postoji i kao zaseban studiji na fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i tehnickom fakultetu u Rijeci. završavanjem više škole ili fakulteta se dobiva diploma pomorskog fakulteta, odsjek brodostrojarstvo. U uporabi su se uvriježili nazivi brodostrojar, ing. brodostrojarstva te dipl. ing. brodostrojarstva shodno stručnoj spremi. Tijekom svog školovanja brodostrojar se osposobljava ...

Ekonomsko-trgovinska škola Tuzla

Današnja škola formirana je odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 6. srpnja 2012. godine spajanjem Srednje ekonomske škole i Srednje trgovinske škole Tuzla. Njena prethodnica, Trgovinska škola radi od 1844. godine. Tad je u BiH ovakvih škola bilo samo još u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. Škola je radila s prekidima do 1955. godine. Od te godine nije više bilo prekida u radu, a radila je u prostorima Srednje ekonomske. Godine 1958. za ovu je školu napravljena posebna zgrada koja je bila suvremeno opremljena. Iz svojih je prostorija iseljena 1971. Odlukom općine Tuzla 1971., a danas u njima ...

Elektrotehnička škola Tuzla

Elektrotehnička škola u Tuzli je javna mješovita srednja škola koja obrazuje kadrove u elektrotehnici. Nalazi se na adresi Muhameda Hevaija Uskufija 2 u Tuzli. Osnovana je Odlukom Skupštine općina Tuzla 1970.godine pod nazivom Elektrotehnički školski centar Tuzla radi objedinjavanje obrazovanja za sva zanimanja elektrotehničke struke u jednom školskom centru. Dotad su se učenici ove struke u Tuzli obrazovali u okviru dvije škole mješovitog tipa. S radom je počela od 1. rujna 1970.godine. Nastava se odvija na bošnjačkom jeziku i na srpskom jeziku.

Gimnazija

Gimnazija je općeobrazovna srednja škola koja traje četiri godine, u koju se može upisati nakon završetka osnovne škole. Svrha obrazovanja u gimnaziji je razviti kod učenika intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima, istraživačku radoznalost, te osposobiti ih za razložno i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje. Kao općeobrazovna škola gimnazija je prijelazni stupanj k profesionalnom osposobljavanju u višim i visokim školama te fakultetima, tj. ona ne osposobljava učenika za neko posebno zanimanje već ga uglavnom usmjerava na daljnje školovanje.

Gradevinsko-geodetska škola Tuzla

Gradevinsko-geodetska škola u Tuzli je mješovita srednja škola koja obrazuje kadrove u gradevini i geodeziji. Škola radi od 1960. godine. Mnogi učenici ove škole nastavili su školovanje u zemlji inozemstvu i postigli uspjeh. Nalazi se na adresi Bosne Srebrene 55, javnog je tipa. Nastava se odvija na bošnjačkom jeziku i na srpskom jeziku.

Maturalno putovanje

Maturalno putovanje ili ekskurzija je izraz kojim se opisuje višednevni zajednički izlet učenika završnih razreda srednje škole. Obično je na rasporedu tijekom školskih praznika, u Hrvatskoj pred kraj ljetnih praznika, odnosno u kolovozu ili rujnu, prije početka završne nastavne godine. Kao i kod većine školskih ekskurzija, nominalna svrha maturalnog putovanje je obrazovna, odnosno omogućavanje učenicima upoznavanje sa prirodnim i kulturnim znamenitostima; maturalno putovanje takoder predstavlja svojevrsni ritual zrelosti tijekom koga učenici obično prvi put dulje vremena provode bez nadzo ...

Norijada

Norijada je tradicionalno okupljanje maturanata povodom završetka trogodišnjeg, četverogodišnjeg ili petogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Najčešće se sastoji od povorke gradom i zajedničkog okupljanja na gradskim trgovima i parkovima uz glazbu i ples.

Pomorski strojar

Pomorski strojar je zvanje brodostrojara koje stječe nakon završene prakse i polaganja državnog ispita pri lučkoj kapetaniji. Pomorski strojar je zadužen za održavanje svih strojeva na brodu, pri čemu ima pomoć u vidu mehaničara, električara. a ponekad i ostalih članova posade broda. Kako na brodovima ima više strojara, postoji i njihova hijerarhija. Postoje četiri ranga pomorskog strojara u trgovačkoj mornarici, koji su shodno tomu poredani po hijerarhiji. To su Upravitelj stroja, Drugi strojar, Treći strojar, te Četvrti strojar. Na jednom brodu može biti više strojara s istim rangom. Rad ...

Računalni tehničar u strojarstvu

Računalni tehničar u strojarstvu na području Republike Hrvatske, osoba je srednje stručne spreme sa završenom četverogodišnjom strojarskom srednjom školom. Upoznat je sa strojarskom proizvodnom opremom, može vršiti razradu konstrukcijske i proizvodne dokumentacije, proizvodnog procesa, te, unutar pogona, nadgledati proizvodnju. Osim proizvodnje mogu raditi i tehničko održavanje. U srednjoj školi učenici završavaju i program upravljanja numeričkim strojevima, hidrauličko, elektrohidrauličko, pneumatsko i elektropneumastsko upravljanje, te programiranje PLC uredaja.

                                     

Auckland Grammar School

Auckland Grammar School je niža srednja škola u Aucklandu, na Novom Zelandu. Osnovana je 1868. g. To je javna škola koju pohadaju isključivo dječaci uzrasta od 13 do 17 godina. Škola prima ograničen broj učenika, koji žive u domu u neposrednoj blizini. Riječ je o jednoj od najvećih škola na Novom Zelandu. Geslo je škole Per angusta ad augusta eng. Through difficulties to greatness.

                                     

Medicinska škola Tuzla

Medicinska škola Tuzla je četverogodišnja srednja škola u Tuzli koja priprema i osposobljava učenike za neposredan rad u zdravstvenim institucijama, kao i za nastavak obrazovanja na višim i visokoškolskim institucijama. Osnovana je 7. travnja 1954. godine. Nastava se odvija na bošnjačkom jeziku. Zbog atraktivnih zanimanja veliki je interes za ovu školu zbog mogućnosti zapošljavanja, ali i studiranja na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Nalazi se na adresi Fra Grge Martića 5 u Tuzli.

                                     

St Peters College, Auckland

St Peters College je niža srednja škola u Aucklandu, na Novom Zelandu. Osnovana je 1939. godine. To je javna škola koju pohadaju isključivo dječaci uzrasta od 11 do 17 godina. Škola prima ograničen broj učenika, koji žive u domu u neposrednoj blizini. Riječ je o jednoj od najvećih katoličkih škola na Novom Zelandu. Geslo je škole lat. Amare et Servire, što znači voljeti i služiti.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →